ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

15/11/2023

Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης

Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασηςO ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε προς τον Πρόεδρο της ΒτΕ κ. Κωνσταντίνο Τασούλα την πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για τη διερεύνηση τυχόν εγκλημάτων που έχει τελέσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο πρώην Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής  και την προκαταρκτική διερεύνηση των π. Υπουργών κ.κ. Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Χρήστου Σπίρτζη.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρότασης:


ΠΡΟΣ:
Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
κ. Κωνσταντίνο Τασούλα
                                                                                     
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2023

ΠΡΟΤΑΣΗ
Σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του Ν. 3126/2003 περί της «Ποινικής Ευθύνης Υπουργών» για τη διερεύνηση τυχόν εγκλημάτων που έχει τελέσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο πρώην Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής  και την προκαταρκτική διερεύνηση των π. Υπουργών κ.κ. Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Χρήστου Σπίρτζη.
             -------------------------------------------------------------------------------------

1. Στις 10-7-2023 ελήφθη στην Ειδική Γραμματεία του Προέδρου της Βουλής (με αριθ. Πρωτ. 2853) επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Γεωργίου Φλωρίδη με ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση δικογραφίας», το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:
«Κύριε Πρόεδρε,
Έχω την τιμή να σας διαβιβάσω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, 1 και 4 του Ν. 3126/2003 περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» και 153 παρ 2 του Κανονισμού της Βουλής, το αριθ. πρωτ.  4889 /29--6-2023 έγγραφο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και το αριθ. πρωτ. 651 /28-6--2023 έγγραφο της Ευρωπαίας Εντεταλμένης Εισαγγελέως με τη συνημμένη 1.000551/2023 και ABM ΕΕΕ 11/2023 ποινική δικογραφία σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και δεκατρία (13) ουσιώδη έγγραφα σε κεκυρωμένα αντίγραφα.».

2. Από την επισκόπηση της ανωτέρω δικογραφίας προκύπτει ότι στις 5-5-2022 ελήφθη στο Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων δεκασέλιδη ανώνυμη επιστολή, η οποία αφορούσε την κακοδιαχείριση κατά την εκτέλεση των αναφερθείσας Σύμβασης 717/2014.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο τέλος αυτής της επιστολής καταγράφονταν περιληπτικά οι ακόλουθες καταγγελλόμενες παρατυπίες σχετικά με την Σύμβαση 717/2014:
«1. Λήξαν όλες οι αποκλειστικές προθεσμίες για παράδοση προς χρήση, ο ανά-δοχος δεν είχε εγκεκριμένες μελέτες και έπρεπε να είχε κηρυχθεί έκπτωτος.
2. Η ανάταξη εξοπλισμού Bombardier γινόταν αποκλειστικά από την εταιρεία ΤΟΜΗ (ΑΚΤΩΡ) με την ανοχή της επίβλεψης της ΕΡΓΟΣΕ.
3. Ο πάροχος δάνειας εμπειρίας δεν ασχολούνταν καθόλου με το έργο μέχρι το πρόστιμο της ΕΔΕΛ.
4. Επιβλήθηκε πρόστιμο 3,5 εκ Ε από την ΕΔΕΛ για κακοδιαχείριση.
5. Η ΕΡΓΟΣΕ στη συνέχεια αλλάζει το φυσικό αντικείμενο στις εισηγήσεις στο διοικητικό συμβούλιο.
6. Το Ελεγκτικό δεν εγκρίνει τις τροποποιήσεις.
7. Η ΕΡΓΟΣΕ το παραβλέπει αυτό και προχωρά στην υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης.
8. Με απόφαση υπουργού, κατόπιν εισηγήσεως της ΕΡΓΟΣΕ, δίδεται αποζημίωση στον ανάδοχο 2,7 εκ ευρώ για θετικές ζημιές.
9. Άλλο φυσικό αντικείμενο περιγράφεται με σαφήνεια στη σύμβαση, άλλο ενέκρινε το Ελεγκτικό και άλλο εκτελεί η ΕΡΓΟΣΕ χωρίς την έγκριση του Ελεγκτικού.
10. Στο τμήμα Οινόη - Τιθορέα αποξηλώνει λειτουργούντα εξοπλισμό που έχει πληρωθεί με ευρωπαϊκά κονδύλια και παραβιάζει τα αναγραφόμενα στη σύμβαση.
11. Καταργεί όλο τον εξοπλισμό μεταξύ 2 σταθμών στο τμήμα Οινόη – Τιθορέα, ενώ έπρεπε να τον ανατάξει, με ποσότητες προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό του έργου.
12. Στο τμήμα Οινόη - Τιθορέα, η ΕΡΓΟΣΕ αποξηλώνει όλα τα κυκλώματα γραμμής, που έπρεπε να ανατάξει βάσει αρχικής σύμβασης με προβλεπόμενες ποσότητες στον προϋπολογισμό του έργου και αντικαθιστά μέρος αυτών (όχι όλα, υποβαθμίζοντας ουσιαστικά το έργο) με μετρητές αξόνων, κατά παράβαση της σύμβασης. Οι μετρητές αξόνων όμως δεν ανιχνεύουν θραύση σιδηροτροχιάς (απάντηση στην κλήση σε απολογία με αρ.πρωτ.336/29.11.2021, σελίδες 31/46 έως 46/46).
13. Η ευρωπαϊκή επιτροπή προτείνει πρόστιμο 17.000.000 € για πολυετείς καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου.
14. Υπάρχει σήμερα ορατός κίνδυνος απένταξης της χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια. Ήδη ο ΟΣΕ έστειλε το υπ` αριθ. 9179648/01.02.2022 έγγραφο στο υπουργείο μεταφορών, για τα έργα Σ.Α.Ε.078/4 748/18, 563/09, 715/14 και 512/12 για χρηματοδότηση αυτών μόνο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Για ποιο λόγο άραγε, καθότι πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενα έργα;»

3. Η ανωτέρω ανώνυμη επιστολή λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από την ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή και στις 22-6-2022 η Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέας κ. Πόπη Παπανδρέου απευθύνει στο Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών επιστολή με ΘΕΜΑ: «Αίτημα ανάσυρσης της με ABM ΕΟΕ 19/2021, ΕΟΕ Δ74/2021 δικογραφίας από το Αρχείο κατ` άρθρο 43 παρ. 6 ΚΠΔ», το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα,
Αφού λάβαμε υπόψη την διάταξη του άρθρου 43 παρ. 6 ΚΠΔ κατά την οποία «ο αρμόδιος εισαγγελέας ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο μόνον όταν αναφαίνονται νέα πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία ή γίνεται επίκληση αυτών, τα οποία δικαιολογούν κατά την κρίση τον την επανεξέταση της υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή καλεί τον μηνυόμενο ή αυτόν σε βάρος τον οποίου διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση για παροχή εξηγήσεων», έχουμε την τιμή να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα:
Την 05/05/2022 περιήλθε στο Γραφείο των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων  ανώνυμη καταγγελία, η οποία έλαβε αριθ. πρωτ. 209/05/05/2022, μαζί με πλήθος συνημμένων εγγράφων, αναφορικά με φερόμενη κακοδιαχείριση του έργου Σύμβασης Α.Δ. 717 «περί ανάταξης και αναβάθμισης του συστήματος σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης και αντικατάστασης 70 αλλαγών τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας» από την αναθέτουσα αρχή ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. (εφεξής ΕΡΓΟΣΕ) εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.
Κατά τη διαδικασία επαλήθευσης των πληροφοριών, την οποία διενεργήσαμε σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού (EE) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για την σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (εφεξής Κανονισμός ΕΡΡΟ) σε συνδυασμό με το άρθρο 40 του Κανονισμού Διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
Το έργο Σύμβασης Α.Δ. 717 «περί ανάταξης και αναβάθμισης του συστήματος σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης και αντικατάστασης 70 αλλαγών τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας» συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής του Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» περιόδου 2007-2013 (ΕΣΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, με αντικείμενο (α) την αποκατάσταση (ανάταξη) των συστημάτων Σηματοδότησης-Τηλεδιοίκησης, ώστε αυτά να επανέλθουν στην καλή λειτουργική τους κατάσταση, αλλά και την αναβάθμιση μέσω προσθήκης δυνατοτήτων και νέων λειτουργιών, (β) την εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών κατά μήκος του έργου, (γ) την αναβάθμιση των Σ.Σ. μεταξύ ΟΙΝΟΗΣ-ΔΑΥΛΕΙΑΣ και μεταξύ ΔΟΜΟΚΟΥ-ΛΑΡΙΣΑΣ, και συγκεκριμένα, την αντικατάσταση των υφιστάμενων αλλαγών τροχιάς με αρμούς, με νέες αλλαγές συγκολλημένες επί στρωτήρων από σκυρόδεμα ή επί ξύλινων και (δ) την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΙΛΚΙΣ, στο τμήμα μεταξύ χ.θ. 29 +500 (Νέα Φιλαδέλφεια) και χ.θ. 37+074 (Γαλλικός), συνολικού προϋπολογισμού μελέτης/υπηρεσίας 52.753.400 ευρώ, με προθεσμία εκτέλεσης είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης την 26-09-2014.
Με βάση τα καταγγελλόμενα, έλαβαν χώρα παρατυπίες κατά την εκτέλεση της ως άνω σύμβασης, με συνέπεια να επέλθει σημαντικού ύψους περιουσιακή ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα, καταγγέλλεται ότι : (ί) Παρότι έληξαν όλες οι αποκλειστικές προθεσμίες για παράδοση του έργου προς χρήση, ο ανάδοχος δεν είχε εγκεκριμένες μελέτες και έπρεπε να κηρυχθεί έκπτωτος.
 (ii) Η ανάταξη εξοπλισμού Bombardier γινόταν αποκλειστικά από την εταιρεία ΤΟΜΗ (ΑΚΤΩΡ) με την ανοχή της επίβλεψης της ΕΡΓΟΣΕ, παρότι η τελευταία δεν διέθετε την σχετική εμπειρία.
(iii) Η μη εκπόνηση και έγκριση των μελετών από την δανειοπάροχο εταιρεία, με χρήση του εξειδικευμένου προσωπικού της και της εμπειρίας που διαθέτει σε έργα σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης, καθώς και η μη παροχή της εξειδικευμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών από την ανάδοχο Κοινοπραξία, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις, κρίθηκε ότι συνιστά μη εκπλήρωση συμβατικού όρου σχετικά με την παροχή τεχνογνωσίας ειδικού έργου στο τμήμα ΣΚΑ-Πλατύ και, εντεύθεν, ότι αποτελεί παραβίαση των όρων της Διακήρυξης και των συμβατικών δεσμεύσεων της αναδόχου Κοινοπραξίας. Συνέπεια τούτου υπήρξε η επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης ύψους 2.423.816,72 ευρώ. ποσού προερχόμενου από το Ταμείο Συνοχής και από εθνικούς πόρους, το οποίο διατάχθηκε να επιστραφεί, δυνάμει της υπ` αριθ. Α.Π. 69776 ΕΞ 2019/24-06-2019 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης του Υπουργείου Οικονομικών.
(iv) Η ΕΡΓΟΣΕ, στη συνέχεια, άλλαξε παράτυπα -με βάση τα καταγγελλόμενα-, το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης με τις με αριθ. πρωτ. Οικ.1842/20/24-02-2020 και Οικ.2752/20/26-03/2020 εισηγήσεις των αρμοδίων υπαλλήλων της στο Τεχνικό Συμβούλιο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ Α. Ε. αντίστοιχα, προκειμένου να επιτύχει τεχνηέντως την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του επίμαχου έργου, αξίας 13.320.240 ευρώ, με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ALSTOM, δοθέντος ότι άλλο έργο τεχνικά περιγράφει με σαφήνεια η Σύμβαση 717. άλλο ενέκρινε το Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλο εκτελεί σήμερα η ΕΡΓΟΣΕ, ενώ, παράλληλα, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν εισηγήσεως της ΕΡΓΟΣΕ, δόθηκε, αδικαιολόγητα κατά τον καταγγέλλοντα, αποζημίωση στον ανάδοχο 2,7 εκ ευρώ € για θετικές ζημιές.
(ν) Στο τμήμα Οινόη - Τιθορέα αποξηλώθηκε εξοπλισμός που έχει πληρωθεί με ευρωπαϊκά κονδύλια κατά παράβαση των οριζόμενων στην Σύμβαση, καταργήθηκε όλος ο εξοπλισμός μεταξύ δύο σταθμών στο τμήμα Οινόη - Τιθορέα, ενώ έπρεπε να αναταχθεί, με ποσότητες προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό του έργου, ενώ στο τμήμα Οινόη - Τιθορέα, η ΕΡΓΟΣΕ αποξήλωσε όλα τα κυκλώματα γραμμής, που έπρεπε να ανατάξει βάσει αρχικής σύμβασης με προβλεπόμενες ποσότητες στον προϋπολογισμό του έργου και αντικατέστησε μέρος αυτών, υποβαθμίζοντας ουσιαστικά το έργο, με μετρητές αξόνων, οι οποίοι, ωστόσο, δεν ανιχνεύουν θραύση σιδηροτροχιάς, κατά παράβαση της Σύμβασης.
Συνέπεια των ως άνω καταγγελλόμενων παραβάσεων της Σύμβασης -η οποία σημειωτέον είναι σε εξέλιξη και τα σχετικά έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί- είναι να προτείνει  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή δημοσιονομική διόρθωση ύψους 14.463.599,42 ευρώ, ένεκα της σημαντικής καθυστέρησης στην υλοποίηση του έργου, με την με αριθ. 5296/21/29-06-2021 Επιστολή προ διορθώσεως, με σαφή και ξεκάθαρα διαφαινόμενη ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της ΕE, ενώ είναι ορατός και ο κίνδυνος απένταξης της χρηματοδότησης από τα σχετικά ευρωπαϊκά κονδύλια.
Με βάση τα ανωτέρω, προκύπτουν κατά την κρίση μας νέα περιστατικά, τα ο-ποία δικαιολογούν την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο κατ’  άρθρο 46 παρ. 6 ΚΠΔ και την διαβίβαση αυτής στο Γραφείο Εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, κατ` άρθρο 42 παρ. 2 του Κανονισμού ΕΡΡΟ, για την διενέργεια περαιτέρω προκαταρκτικής εξέτασης, λόγω αρμοδιότητας, κατά τα άρθρα 22, 25 παρ. 2-3 και 27 του πιο πάνω Κανονισμού σε συνδ. με το άρθρο 24 Ν. 4689/2020, ενόψει και των ακόλουθων επισημάνσεων:
Για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του επίδικου έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη, λόγω της φερόμενης κακοδιαχείρισης κατά την υλοποίηση της Σύμβασης με βάση τα καταγγελλόμενα, έχουν επιληφθεί οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κρίνοντας ήδη ως μη επιλέξιμο και για το λόγο αυτό, ως επιστρεπτέο το ποσό των 14.463.599,42 ευρώ, με διαφαινόμενη βλάβη των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής `Ενωσης, ενόψει και του γεγονότος ότι πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από  ευρωπαϊκά κονδύλια και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ). Όσον αφορά στην τελευταία επισήμανση, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 3 Ν 4689/2020, στην οποία ορίζεται ότι «Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 216, της παρ. 5 του άρθρου 242, της παρ. 2 του άρθρου 374, της παρ. 3 του άρθρου 375, της παρ. 2 του άρθρου 386, της παρ. 3 του άρθρου 386Α και της παρ. 2 του άρθρου 390 του ΠΚ εφαρμόζονται και όταν το προβλεπόμενο σ αυτές ποινικό αδίκημα στρέφεται άμεσα κατά του νομικού προσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του νομικού προσώπου οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκαν με βάση τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», εξομοιώθηκε η ποινική προστασία της περιουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ποινική προστασία της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου.
Σκοπός τούτου είναι η εξασφάλιση της ομαλότερης λειτουργίας του θεσπιζόμενου νέου συστήματος ποινικής προστασίας των ενωσιακών οικονομικών συμφερόντων, το οποίο εφεξής στηρίζεται όχι τόσο στις (επικουρικές) διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4689/2020, αλλά, προεχόντως, στις διατάξεις του ΠΚ, με τις οποίες παρέχεται ποινική προστασία και στην ελληνική δημόσια περιουσία. Προς επίτευξη των ανωτέρω στόχων, διευρύνθηκε το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής, μεταξύ άλλων, της παρ. 2 του άρθρου 390 ΠΚ (απιστία), έτσι ώστε η τελευταία αυτή διάταξη να εφαρμόζεται και όταν το προβλεπόμενο σ` αυτήν αδίκημα στρέφεται άμεσα κατά του νομικού προσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του νομικού προσώπου οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκαν με βάση τις Συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται πλέον δυνατή, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε μέχρι σήμερα, και η εφαρμογή, σε περιπτώσεις παράλληλης προσβολής και των δύο περιουσιών (λ.χ. σε περιπτώσεις απάτης ή απιστίας στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή έργων), των ίδιων διατάξεων, ήτοι αυτών των άρθρων 386 ή 390 ΠΚ, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με το άρθρο 98 παρ. 2 ΠΚ.
Σε περίπτωση, λοιπόν, παράλληλης ή διαδοχικής προσβολής (Ελληνικού Δημοσίου και Ε.Ε.), όπως στην προκείμενη υπόθεση, οι προκληθείσες ζημίες συναθροίζονται και συναξιολογούνται κατ` άρθρο 98 παρ. 2 ΠΚ. Επομένως, είναι δυνατή πλέον η ύπαρξη δύο παθόντων (Ελληνικό Δημόσιο και ΕΕ) στο ίδιο έγκλημα [Μυλωνόπουλος, Διεθνές και ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο, 2021, 470]·

Με εκτίμηση,
Η Εισαγγελέας
ΠΟΠH Η. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέας»


4. Το ανωτέρω αίτημα γίνεται δεκτό και μετά την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο η ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή ερεύνησε την επίδικη υπόθεση επί ένα χρόνο, σχημάτισε την υπ’ αριθ. 1.551/2023 δικογραφία και ακολούθως στις 2-6-2023 εκδόθηκε απόφαση από το Μόνιμο Τμήμα 11 της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία αποφασίστηκε η παραπομπή της υπόθεσης 1.551/2023 στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

5. Ιστορικό
Α1. Χρηματοδότηση Σύμβασης 717/2014
Η ανάγκη εκτέλεσης και κατασκευής νέας και ενιαίας σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης στον εθνικό σιδηροδρομικό άξονα από την Αθήνα μέχρι και τον Προμαχώνα ήταν απόρροια α) των βανδαλισμών και κλοπών στο δίκτυο που εντάθηκε από το 2010 και μετά, β) των διαφορετικών εργολαβιών και συστημάτων που υπήρχαν στο δίκτυο, με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η ενιαία λειτουργία της σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης.
Ουσιαστικά, ακόμη και πριν το 2010 η σηματοδότηση λειτουργούσε με προβλήματα σε πολλά τμήματα του δικτύου.
Το εν λόγω νέο έργο εξ αρχής και προ της συμβασιοποίησης του είχε ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και ειδικότερα:

Με την α.π. 2074-ΤΣ461/Φ.93/06.12.2012 Αρχική Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ολοκλήρωση Σηματοδότησης - Τηλεδιοίκησης στην Σιδηροδρομικό Άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη (πλην Τιθορέα - Δομοκός) καθώς και στα Τμήματα Θεσσαλονίκη - Πολύκαστρο και Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας» με κωδικό MIS 377139 στο Μέτρο "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" περιόδου 2007 - 2013. Στην πράξη αυτή περιλαμβάνεται το ελεγχόμενο έργο ως Υποέργο 1, και συγχρηματαδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) με ποσοστό συμμετοχής περίπου 88%. Το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ).

Με την με αριθ. πρωτ. 1116/ΤΣ 172/Φ.93/26.06.2013 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης στον ανωτέρω Άξονα Προτεραιότητας με κωδικό MIS 377139. Με την με αριθ. C(2015) 9166 final/09.12.2015 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής "...η χρηματοοικονομική συνεισφορά από το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ) στο μεγάλο έργο "Ολοκλήρωση σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης (ETCS level 1) σε τρία τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕΠ και ολοκλήρωση τηλεπικοινωνιών (GSM-R) στον ίδιο άξονα (πλην των τμημάτων Κιάτο - Πάτρα, Τιθορέα - Δομοκός, Θεσσαλονίκη - Ειδομένη)», το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» για ενίσχυση από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου "Σύγκλιση" στην Ελλάδα." (παρ.1) και το φυσικό αντικείμενο του μεγάλου έργου όπως καθορίζεται στο Παράρτημα I (παρ.2) αυτής. Στο Παράρτημα Ι αυτής αναφέρεται επίσης ότι : "...(β) Το εν θέματι έργο (2007/15) αποτελεί έργο «γέφυρα» με το αντίστοιχο έργο του οποίου η υλοποίηση ξεκίνησε στο πλαίσιο της περιόδου 2000-2006 ( ΚΠΣ III) και συνεχίστηκε σε όλη την διάρκεια της περιόδου 2007-2013 (ΕΣΠΑ). Ωστόσο ο Σιδ/κός Άξονας ΠΑΘΕΠ θα καλυφθεί σε ποσοστό 100% με τις προβλεπόμενες κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 παρεμβάσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ.". Ακολούθησε η με αριθ. πρωτ. 15575/16.12.2016 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης, κατόπιν της με α.π. ΕΡΓΟΣΕ 287092/09.12.2016 (α.π. ΕΥΔ 15122/ 09.12.2016) αίτησης της "ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ" για τροποποίηση της απόφασης ένταξής του.

Με την α.π. 16105/23.12.2016 νεότερη Απόφαση Ένταξης στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 για την Πράξη «Εκσυγχρονισμός Σηματοδότησης - Τηλεδιοίκησης και  Εγκατάσταση ETCS Level 1 σε εντοπισμένα Τμήματα του Σιδηροδρομικού Άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας (πλην Τιθορέα - Δομοκός)» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003288, στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020». Η επιλέξιμη δαπάνη ανήλθε σε 36.737.707,88 € (προ ΦΠΑ και χωρίς ο ΦΠΑ να αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη), με ημερομηνία έναρξης της πράξης την 01η/01/2014 και λήξης την 26η/12/2020. Η ελεγχόμενη πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, περιλαμβάνει τρία υποέργα και το ποσοστό συγχρηματοδότησης του ελεγχόμενου έργου ανέρχεται σε 88% περίπου.

Ακολούθησε η με α.π. 6945/06.09.2018 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης, με αντικείμενο της τροποποίησης : α) την προσθήκη νέου υποέργου ώστε να καλυφθούν οι δαπάνες διαχείρισης και διοίκησης του Δικαιούχου, β) τον επανακαθορισμό του συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης της πράξης σε 100% (έναντι 88,1% της αρχικής απόφασης ένταξης), με βάση τα αποτελέσματα της σχετικής Ανάλυσης Κόστους - Οφέλους (ΑΚΟ), σύμφωνα με την οποία προσδιορίσθηκε ο συντελεστής ελλείμματος χρηματοδότησης του ευρύτερου έργου, μέρος του οποίου αποτελεί η παρούσα πράξη, σε 100%, (γ) στην προσθήκη νέων κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών της πράξης που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή του ΠΔΕ, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.4314/2014, όπως ισχύει.  
Η προσθήκη του νέου υποέργου λειτουργικών δαπανών (δαπανών διαχείρισης και διοίκησης) του Δικαιούχου έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συνολικής δημόσιας δαπάνης, ενώ η μεταβολή του συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης της πράξης σε 100% (έναντι 88,1% προηγουμένως) έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του μεγέθους του συνολικού επιλέξιμου κόστους για τον υπολογισμό της Ενωσιακής στήριξης.
Τη με αριθ. πρωτ. 7267/11.10.2018 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με αντικείμενο της τροποποίησης : α) την προσθήκη νέου υποέργου που αφορά στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του ελεγχόμενου Υποέργου 1, β) τον καθορισμό επιλέξιμου και μη επιλέξιμου προϋπολογισμού των Υποέργων 1 και 4, βάσει των στοιχείων που προσκομίσθηκαν και γ) την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου 3. Οι μεταβολές αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της συνολικής δημόσιας δαπάνης, της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης και του μεγέθους του συνολικού επιλέξιμου κόστους για τον υπολογισμό της Ενωσιακής στήριξης.
Με την αριθ. πρωτ. 5100/29.05.2019 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με αντικείμενο της τροποποίησης την μείωση του δείκτη εκροών Τ4401 στο Υποέργο 2. Με την με α.π. 11731/23.12.2020 4η (τελευταία) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης, μετατέθηκε η ημερομηνία λήξης της πράξης στις 26/03/2023 αντί 26/12/2020 λόγω προσθήκης του Υποέργου 4 (1η Συμπληρωματική Σύμβαση) το οποίο μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Υποέργων 1,2.

Στο ανωτέρω έργο εντάχθηκε στη συγχρηματοδότηση ως υποέργο 1 με τίτλο :
“ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ETCS LEVEL 1 ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ : ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (ΠΛΗΝ ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ)”

Α2. Διαδικασία Διαγωνισμού
Με το με αριθ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 207816/28.11.2011 έγγραφο συγκροτήθηκε επταμελής ομάδα εργασίας σε εφαρμογή της Κ.Δ. 63 για την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου. Με το με α.π. 219187/21.09.2012 έγγραφο του ο ΟΣΕ σε συνέχεια του με α.π. 1797/Φ.83 /03.09.2012 εγγράφου της “ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ" για ενημέρωση - έγκριση των τευχών δημοπράτησης, υπέβαλε παρατηρήσεις και ζήτησε “για όλες τις τεχνικές λύσεις που θα υλοποιηθούν κατά μήκος του εν λόγω σιδηροδρομικού άξονα, να προηγηθεί ενημέρωση και έγκριση από τις αρμόδιες καθώς και ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του έργου, ώστε να πραγματοποιηθούν αυτοψίες ελέγχου/αποδοχής πριν την ολοκλήρωση εργασιών.". Ακολούθησε το με α.π. 221928/23.11.2012 νέο έγγραφο του ΟΣΕ με παρατηρήσεις για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δημοπρατούμενου έργου προς την “ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ". Με το με α.π. 222866/13.12.2012 έγγραφο της “ΟΣΕ ΑΕ" προς την “ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ", συμφωνεί για τα αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά και ποιοτικά στοιχεία της Τεχνικής Περιγραφής του έργου.
Το Υπουργείο Υποδομών - Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ), διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για τα σχέδια δημοπράτησης, έχοντας υπόψη την με αριθ. πρωτ. 217635/14.06.2012 επιστολή της "ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ" με την 1η υποβολή των Τευχών Δημοπράτησης και την με αριθ. πρωτ. 230107/14.06.2013 επιστολή της "ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ" επανυποβολής των Τευχών Δημοπράτησης και του επισυναπτόμενου υλικού τεκμηρίωσης.
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών (ΕΔΑΜ) με το από 16-09-2013 (α.π. ΕΡΓΟΣΕ 233491/16.09.2013) έγγραφό της διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για τα σχέδια των Τευχών Δημοπράτησης και τη διαδικασία δημοπράτησής του με την επιφύλαξη “της έκδοσης γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ για το χαρακτηρισμό του έργου ως ειδικής φύσης.". Το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ" με την υπ` αριθ. 2982/24.10.2013 ομόφωνη απόφασή του (Συνεδρίαση 736η) ενέκρινε : α) Την ένταξη στον προγραμματισμό δημοπράτησης έργων της "ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε." του ελεγχόμενου έργου, β) Το χαρακτηρισμό του έργου ως «ειδικής φύσης» καθώς και την προσθήκη όρων, για την εξασφάλιση της ειδικής εμπειρίας στην υλοποίηση έργων Επιδομής και Σηματοδότησης στη με αριθμό Διακήρυξης 717 δημοπρασία του εν θέματι έργου, μετά και την υπ` αριθμόν 948 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της "ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.", γ) Τη Διακήρυξη του ελεγχόμενου έργου όπως αυτή διαμορφώθηκε σύμφωνα με το Πρότυπο Διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας (Τύπος Α) της Δ17α/05/116/ΦΝ.437/30.09.2008 Απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 2126/Β/14.10.2008) όπως ισχύει σήμερα και με την προσθήκη σε αυτήν των ως άνω όρων για την εξασφάλιση της ειδικής εμπειρίας.
Το ελεγχόμενο έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με τους όρους της από Οκτωβρίου 2013 εγκεκριμένης Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για επιλογή Αναδόχου με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το π.δ. 59/2007 (προσαρμογή της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ).

Α3. Η Σύμβαση 717/2014

Στις 26/09/2014 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αναθέτουσα Αρχή και Κύριος του Έργου) και της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ALSTOM TRANSPORT SA» (Ανάδοχος) με τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΣΕ», με προθεσμία περαίωσης είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Το τίμημα της σύμβασης ήταν ποσού 41.297.174,41 ευρώ, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, στο οποίο περιλαμβάνονται ΓΕ και ΟΕ ύψους 5.569.693,60 ευρώ, απρόβλεπτα 3.286.119,22 ευρώ, απολογιστικές εργασίες 348.619,39 ευρώ και η δαπάνη ανταλλακτικών, μελετών και τεκμηρίωσης ύψους 1.150.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την παρ.4 της σύμβασης του έργου η συνολική προθεσμία περάτωσης ανέρχεται σε "...είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Ως ενδιάμεσοι σταθμοί ελέγχου της προόδου του έργου (αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες) ορίζονται οι αναφερόμενες στο άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ. του έργου, τμηματικές προθεσμίες.". Συνεπώς, ημερομηνία έναρξης του έργου αποτελεί η 26η/09/2014 και ημερομηνία λήξης του η 26η/09/2016.

Όσον αφορά τις τμηματικές προθεσμίες του έργου, σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες (παρ.4α του αρθρ.48 του Ν.3669/2008) και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (παρ.4β του αρθρ.48 του Ν.3669/2008) για την έγκαιρη αποπεράτωσή του. Στη παρ. 3.2 του αρθρ.4 της ΕΣΥ ορίζονται : 1)πρώτη αποκλειστική τμηματική προθεσμία (1η Α.Π.) διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, και αντίστοιχα 2)δεύτερη αποκλειστική τμηματική προθεσμία (2η Α.Π.) διάρκειας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, 3)τρίτη αποκλειστική τμηματική προθεσμία (3η Α.Π.) διάρκειας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, 4)τέταρτη αποκλειστική τμηματική προθεσμία (4η Α.Π.) διάρκειας ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, 5) πέμπτη αποκλειστική τμηματική προθεσμία (5η Α.Π.) διάρκειας εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, 6)έκτη αποκλειστική τμηματική προθεσμία (6η Α.Π.) διάρκειας τριακοσίων (300) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, και η έβδομη αποκλειστική τμηματική προθεσμία (7η Α.Π.) διάρκειας τετρακοσίων ογδόντα (480) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Α4. Το αντικείμενο της σύμβασης περιλάμβανε:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με το Κεφ. 3 της Τεχνικής Περιγραφής της σύμβασης, περιλαμβάνει εν συντομία τις ακόλουθες, κατά περίπτωση, εργασίες: 1) Εργασίες καλωδιώσεων· 2) Την μελέτη, προμήθεια, προσκόμιση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία, όπου δεν υπάρχουν, modems για μετάδοση μέσω οπτικών ινών σε αντικατάσταση των modems με μετάδοση μέσω καλωδίου χαλκού των διατάξεων τηλεμετρίας των σταθμών και των τηλεδιοικήσεων στα τμήματα του έργου όπου η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω καλωδίων χαλκού, για την επικοινωνία σε φυσικό επίπεδο μεταξύ σταθμών και σταθμών με την τηλεδιοίκηση· 3) Την προμήθεια και εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού Σηματοδότησης – Τηλεδιοίκησης, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που έχει αποξηλωθεί ή έχει υποστεί βλάβες· 4) Την αποκατάσταση λειτουργίας υφιστάμενου εξοπλισμού σηματοδότησης όλων των σταθμών· 5) Τις πάσης φύσεως εργασίες που δεν αναφέρονται ρητώς αλλά απαιτούνται για την καλή λειτουργία των Τηλεδιοικήσεων Αθηνών, Λάρισας και Θεσσαλονίκης· 6) Τις πάσης φύσεως μελέτες που θα απαιτηθούν για την θέση σε λειτουργία του συστήματος Σηματοδότησης του κάθε σταθμού και της Τηλεδιοίκησης Αθηνών, Λάρισας, Θεσσαλονίκης· 7) Τις δοκιμές καλής λειτουργίας του κάθε σταθμού· 8) Τις δοκιμές καλής λειτουργίας των Τηλεδιοικήσεων· 9) Την Αποκατάσταση Τεχνικών Δωματίων· 10) Την εγκατάσταση Συναγερμού και Πυρανίχνευσης, καθώς και 11) Την εκ μέρους του αναδόχου προμήθεια και εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού που έχει υποστεί βλάβη και είναι απαραίτητος για την κανονική λειτουργία των συστημάτων (Σηματοδότησης - Τηλεδιοίκησης).

Τα εγκατεστημένα συστήματα σηματοδότησης της σιδηροδρομικής γραμμής τα οποία ανατάσσονται – αναβαθμίζονται μέσω της Σύμβασης 717, χωρίζονται στα ακόλουθα τμήματα σιδηροδρομικής γραμμής:
α. Τμήμα Σ.Σ. Αχαρνών – Σ.Σ. Οινόης (συνολικού μήκους 52,3 χλμ.),
β. Σ.Σ. Οινόης – Σ.Σ. Τιθορέας (συνολικού μήκους 93,2 χλμ.),
γ. Σ.Σ. Δομοκού – Σ.Σ. Λάρισας (συνολικού μήκους 57,5 χλμ.),
δ. Σ.Σ. Λάρισα – Σ.Σ. Πλατέος (συνολικού μήκους 128,7 χλμ.),
ε. Σ.Σ. Πλατέος – (Τ Χ5) Τηλεχειριστήριο 5 (συνολικού μήκους 44,3 χλμ.), και
στ. (ΤΧ1) Τηλεχειριστήριο 1 - Σ.Σ. Στρυμόνα – Σ.Σ. Προμαχώνα (συνολικού μήκους 143,4 χλμ.).

 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΑΧΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 717–ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ:

Α. Τον 9ο / 2018, με επίσημα έγγραφα της επίβλεψης του έργου (ΕΡΓΟΣΕ), το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 68%. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι το έργο αυτό δεν αφορά μόνο τους σταθμούς, αλλά όλο το δίκτυο.
Οι σταθμοί είναι ένα μόνο μικρό τμήμα του έργου και του φυσικού αντικειμένου.
Η ΝΔ πάλι προσπαθεί να δημιουργήσει μια νέα συσκότιση, προσπαθώντας να ταυτίσει το έργο με παράδοση σταθμών, που αποτελούν ένα μικρό μέρος του φυσικού αντικειμένου (και μιλάει για πρόοδο μόνο 18%)
Οι σταθμοί δεν αποτελούν καν ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Το έργο τηλεδιοίκησης αφορά παρεμβάσεις και τεχνικές διατάξεις σε όλο το μήκος της γραμμής. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι το έργο δεν μετριέται με σταθμούς, όπως ένας αυτοκινητόδρομος δεν μετριέται με τους ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΙΟΔΙΩΝ.
Το γεγονός είναι ότι η ΝΔ παραλαμβάνει ένα έργο του οποίου το φυσικό αντικείμενο όπως ορίζεται στη σύμβαση έχει υλοποιηθεί κατά 68%, και η ίδια πρέπει να ολοκληρώσει το υπόλοιπο 30% περίπου.

Β. Από τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ  2018 έχει εγκριθεί από το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ η συμπληρωματική σύμβαση (+13 εκ. ευρώ)

Γ. Τον ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2018 η ΕΔΕΛ διενεργεί έλεγχο στο έργο, όπου διαπιστώνει ότι, η σύμβαση του 2014, που εν των μεταξύ εκτελείται -  έχει πολλά προβλήματα, διότι αφενός εκτελείται χωρίς εγκεκριμένες μελέτες, αφετέρου διότι το φυσικό αντικείμενο της Σύμβασης είναι ελλιπές και εκ τούτου υπήρχε αδυναμία εκτέλεσης του, λόγω των ελλιπών μελετών δημοπράτησης του έργου την περίοδο 2012-2014 και επιβάλει πρόστιμο, ενώ παράλληλα η ανάδοχος Κ/Ξ επιβάλλεται να καταθέσει χρονοδιάγραμμα παράδοσης υπογεγραμμένων μελετών, οι οποίες μπορούν να παραδοθούν και με τη λήξη του έργου

Δ. Τον ΙΟΥΛΙΟ  2019 όλες οι μελέτες έχουν κατατεθεί υπογεγραμμένες και από τη δανειοπάροχο, κατόπιν της πίεσης που ασκεί η Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ, σύμφωνα και με την αριθ. πρωτ. 4697/23.4.2019 ειδική πρόσκληση συμμόρφωσης προς τον Ανάδοχο, με το πέρας της τασσόμενης προθεσμίας, ο Ανάδοχος θα κηρυσσόταν έκπτωτος. Κατόπιν της πρόσκλησης αυτής, ο Ανάδοχος προσκομίζει όλες τις μελέτες, προσηκόντως υπογεγραμμένες και το έργο ήταν έτοιμο να ολοκληρωθεί με την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

Ε. Συνεπώς παραδίδεται τον ΙΟΥΛΙΟ του 2019:
Το έργο της ασφάλειας υλοποιημένο κατά 74%
Μία σύμβαση πλήρως καθαρή, με εγκεκριμένη τη Συμπληρωματική Σύμβαση, με όλες τις μελέτες υπογεγραμμένες  (σύμφωνα με τιε απαιτήσεις της ΕΔΕΛ)
Με την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Η σύμβαση αυτή μετά την υπογραφή της που έπρεπε να γίνει από τη νέα διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ (του ΝΟΕ του 2019) ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΟΝΤΑΝ  εντός του 2021 (+ 14 μήνες που ενέκρινε το ελεγκτικό συνέδριο)

ΣΤ. ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΕΠΙ ΥΠΟΥΡΓΙΑΣ Κ. ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
Αντί όμως η νέα Κυβέρνηση της ΝΔ με Υπουργό Υποδομών Μεταφορών τον κ. Καραμανλή να προχωρήσει στην υπογραφή και εκτέλεση της Συμπληρωματικής Σύμβασης, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί εντός του 2021, προκαλούνται οι κάτωθι παράνομες πράξεις επί ζημία του . Δημοσίου και της Ε.Ε.
Άλλαξε το αντικείμενο (αρχή του 2020) της ήδη εγκεκριμένης από το Ελεκτικό Συνέδριο Συμπληρωματικής Σύμβασης και μάλιστα παρά τα όσα είχε γνωμοδοτήσει προηγουμένως το Τεχνικό Συμβούλιο και δίχως νέα έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Παράλληλα, με απόφαση του Υπουργού, δόθηκε για καθυστερήσεις αποζημίωση για θετική ζημία ύψους 2,7 εκ. στους εργολάβους, και ενώ ο Ανάδοχος βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής εντολής (από το Μάιο 2019). - Ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε δοθεί ούτε 1 ευρώ.
Υπογράφει τελικά την παράτυπη και μη εγκεκριμένη από το Ελ.Συν. Συμπληρωματική Σύμβαση, μόλις τον Μάιο 2021, 19 μήνες μετά από την ολοκλήρωση της έγκρισης της Συμπληρωματικής Σύμβασης, παρατείνοντας έτσι, τον χρόνο ολοκλήρωσης της μέχρι το τέλος του 2023, με αποτέλεσμα να μην είναι έτοιμο το έργο και σε λειτουργία όταν έγινε το μεγάλο έγκλημα των ΤΕΜΠΩΝ.
Η κυβέρνηση επομένως της ΝΔ παρατείνει το έργο που έπρεπε να είναι έτοιμο από το 2021 κατά τρία χρόνια (9/2023).Συνέπεια των ανωτέρω ήταν να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιονομική διόρθωση ύψους 14.463.599,42 ευρώ λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην υλοποίηση του έργου, με την υπ` αριθ. 5296/21/29.06.2021

Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην καθυστερήσει το έργο της 717, να μην σταματήσει την εργολαβία που ήταν σε εξέλιξη, ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ και να διορθώσει, ενώ γινόταν το έργο τα προβληματικά στοιχεία, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟ 2021, ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΝΟΝΤΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΑΡΙΖΕΙ 700 εκ. για υποδομές που έπρεπε να υλοποιήσει η ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η Ιταλική Εταιρεία αντιστοίχως δεν απαιτεί ασφάλεια. Χαμένος είναι ο ελληνικός λαός. Όλο αυτό το διάστημα οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο προειδοποιούσαν με συνεχείς εκκλήσεις για τα θέματα ασφαλείας και για κάλυψη των κρίσιμων ειδικοτήτων με εξώδικα και επιστολές. Ο υπουργός δεν δέχτηκε να τους ακούσει ούτε μία φορά.


7. Ως γνωστόν, το άρθρο 86 του Συντάγματος ρυθμίζει, από κοινού με τον εκτελεστικό του νόμο 3126/2003 «περί ποινικής ευθύνης Υπουργών», όπως ισχύει, και τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής, το θεσμό της ποινικής ευθύνης των Υπουργών, καθιστώντας τη Βουλή αποκλειστικά αρμόδια για την άσκηση δίωξης κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από τριάντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Βουλή, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη. Το πόρισμα της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία αποφασίζει για την άσκηση ή μη δίωξης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής η Βουλή μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφασή της ή να αναστέλλει τη δίωξη, την προδικασία ή την κύρια διαδικασία».
Επίσης στο άρθρο 5 παρ. 1 του νόμου 3126/2003 ορίζεται ότι «η πρόταση για άσκηση της ποινικής δίωξης υποβάλλεται από τριάντα τουλάχιστον βουλευτές, με συγκεκριμένη αναφορά στα στοιχεία της αξιόποινης πράξης και μνεία των διατάξεων που παραβιάστηκαν, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.»

8. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 390 ΠΚ, όπως ισχύει:
"1. Όποιος κατά παράβαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης προκαλεί εν γνώσει βέβαιη ζημία στην περιουσία άλλου, της οποίας βάσει του νόμου ή δικαιοπραξίας έχει την επιμέλεια ή διαχείριση (ολική ή μερική ή μόνο για ορισμένη πράξη), τιμωρείται με φυλάκιση και αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή. Αν η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή. 2. Αν η απιστία στρέφεται άμεσα κατά του νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά των ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή έως χίλιες (1.000) ημερήσιες μονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται μετά είκοσι (20) έτη ".
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της απιστίας, απαιτείται αντικειμενικώς α) πρόσωπο που έχει την επιμέλεια ή διαχείριση της περιουσίας άλλου.
 Η τελευταία ιδιότητα μπορεί να πηγάζει από δικαιοπραξία (λ.χ. σύμβαση εντολής, πληρεξουσιότητας, εργασίας) ή εκ του νόμου (όπως στην περίπτωση διαχειριστή νομικού προσώπου) και πρέπει να υπάρχει στο δράστη κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης, ενώ η επιμέλεια ή διαχείριση μπορεί να αφορά σε όλη την περιουσία ή σε μέρος της ή και σε μία μόνο πράξη, β) πράξη ή παράλειψη προκαλούσα ζημία στην περιουσία άλλου.
 Η πράξη πρέπει να εμφανίζεται ως εξωτερική και δικαιοπρακτική και, κατά κανόνα, τέτοιο χαρακτήρα έχουν οι δικαιοπραξίες (λ.χ. πώληση, δωρεά, μίσθωση κτλ), οι οιονεί δικαιοπραξίες (λ.χ. όχληση, καταγγελία κτλ), οι διαδικαστικές πράξεις (λ.χ. ομολογία αγωγής, παραίτηση από δικόγραφο κτλ), οι δικαιοπρακτικές παραλείψεις (λ.χ. σιωπηρή ανανέωση σύμβασης διαρκείας κτλ), χωρίς να αρκεί η ενέργεια υλικών πράξεων, αλλά πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρωτοβουλίας και λήψης αποφάσεων με κίνδυνο και ευθύνη του δια-χειριστή και η πράξη ή η παράλειψη να επιφέρει ζημία στην ξένη περιουσία, χωρίς όμως σκοπό ιδιοποίησης.
Έτσι, αν η ζημία γίνει με εσωτερική ενέργεια, η οποία δεν εμφανίζεται εξωτερικά ως διαχειριστική πράξη, όπως με ιδιοποίηση ή καταστροφή ξένου πράγματος λαμβάνει τον χαρακτήρα της υπεξαίρεσης ή της φθοράς. Ως περιουσία νοείται η κινητή ή ακίνητη, την οποία ο δράστης δια-χειρίζεται ή έχει την επιμέλειά της, γι αυτό και, όταν πρόκειται περί περιουσίας νομικού προσώπου η περιουσία είναι ξένη για τον διαχειριστή, η δε ζημία μπορεί να είναι θετική ή αποθετική.
Συνιστά ζημία και η διακινδύνευση, η οποία πρέπει να προκαλείται με την κατάχρηση της παραπάνω εξουσίας του δράστη και δεν αίρεται η ζημία εκ του ότι ο ζημιωθείς έχει αξίωση αποζημίωσης (βλ. σχετικά με την διακινδύνευση, ακόμα και μετά την τροποποίηση του άρθρου με τον νέο ΠΚ, την ΑΠ 1253/2022). Υποκειμενικώς απαιτείται δόλος, που πρέπει να είναι άμεσος, καθόσον η διατύπωση του παραπάνω άρθρου, είναι "με γνώση", ήτοι πρόκειται για έγκλημα υπερχειλούς υποκειμενικής υπόστασης, η οποία περιλαμβάνει τη γνώση και τη θέληση επαγωγής της ζημίας, δηλαδή της βλάβης της περιουσίας, αρκούσης και πιθανότητας ως προς την επέλευση του κινδύνου, ενώ τα κίνητρα και ο περαιτέρω σκοπός είναι αδιάφορα και δεν απαιτείται σκοπός οφέλους, όπως νοσφισμού.
Τέλος, η ζημία πρέπει να οφείλεται στην παραβίαση των κανόνων της επιμελούς διαχείρισης (ΑΠ 593/2019).

9. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής εξέδωσε την υπ` αρ. Δ14/α/οικ.711/Φ-ΕΡΓΟΣΕ/6.3.2020 απόφαση (ΑΔΑ:Ψ4ΜΣ465ΧΘΞ-ΑΒ2), με την οποία, κατ’ αποδοχή ένστασης της αναδόχου Κοινοπραξίας, χορηγήθηκε σε αυτήν παράταση 14 μηνών για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι τις 26.1.2021 και ειδικότερα παράταση της 7ης αποκλειστικής προθεσμίας και της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, όταν τη Συμπληρωματική Σύμβαση όφειλε να την υπογράψει ο Ανάδοχος ήδη από το 2019, ώστε  να ολοκληρώσει το έργο και όταν αντί της υπογραφής της Συμπληρωματικής Σύμβασης, παρανόμως μεταβλήθηκε το αντικείμενο της, παρά το ότι είχε ήδη εγκριθεί από το ΕλΣυν και ήδη, προ της εγκρίσεως του Ελ.Συν., το Τεχνικό Συμβούλιο είχε γνωμοδοτήσει.
 Όπως περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση: « ...Λάβαμε υπόψη 1-13....και επειδή 1...2.-9. Οι λόγοι αδυναμίας ολοκλήρωσης....κρίνονται ως βάσιμοι ...με συνέπεια να μην συντρέχουν λόγοι αποκλειστικής υπαιτιότητας της.. Αποφασίζουμε... Αποδεχόμαστε την με αρ. πρωτ. ΟΔΟ-717/1820/21-02-2020 (αρ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 1804/20/21-02-2020) ένσταση, κατ’ άρθρο 174 του ν. 4412/2016, της αναδόχου κοινοπραξίας κατά της σιωπηρής (τεκμαιρομένης) απόρριψης του με αρ. πρωτ. ΟΔΟ717/1748/21-10-2019 (αρ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 10392/19/21-10-2019) αιτήματος της ανάδοχου κοινοπραξίας για χορήγηση παράτασης της αποκλειστικής προθεσμίας και της συνολικής προθεσμίας κατά 14 μήνες, ήτοι ως 26-01-2021, με αναθεώρηση τιμών, στο πλαίσιο του έργου... ».

Περαιτέρω, ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής εξέδωσε την υπ` αρ. Δ14/α/ 6351/Φ- ΕΡΓΟΣΕ/12.1.2021 (ΑΔΑ 9ΧΡ0465ΧΘΞ-ΑΗ3) απόφαση κατά το άρθρο 174 του ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 ν.4491/2017 (Α 152) επί επτά (7) ενστάσεων (22-04-2019, 24-04-2019, 10-09-2019, 24-01-2020, 31-03-2020, 03-06-2020, 03-08-2020) της αναδόχου Κοινοπραξίας που αφορούσαν σε αιτήματα θετικών ζημιών λόγω σταλιών -αναμονή και δέσμευση- προσωπικού και μηχανημάτων για τα διαστήματα από 01-08-2018 έως 31-03-2020, κατά τους ισχυρισμούς της. Με την απόφαση αυτή, έγιναν δεκτές οι πέντε (5) ενστάσεις, ενώ ο πρώην Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής απείχε της εξέτασης δύο (2) ενστάσεων, λόγω παρόδου της απώτατης προθεσμίας διατύπωσης γνώμης εκ μέρους του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. Την απόφαση αυτή ο κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής εξέδωσε ως αποφαινόμενο όργανο επί των ενστάσεων στο πλαίσιο της εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 717/2014 σύμβασης.

Ειδικότερα, με την επίμαχη απόφαση του πρώην Υπουργού Υποδομών Μεταφορών έγιναν δεκτά τα εξής:

Α) Έγινε εν μέρει αποδοχή των με ημερομηνία 10-09-2019, 24-01-2020, 31-03-2020, 11-- 06-2020 και 03-08-2020, ενστάσεων της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ALSTOM TRANSPORT S.A.», αναδόχου κατασκευής του έργου της υπ` αριθμόν 717/2014 συμβάσεως, που στρέφονται κατά της απόρριψης των υποβληθέντων αιτημάτων της ενιστάμενης για τις χρονικές περιόδους από 01-02-2019 έως 30-04-2019 και από 01-05-2019 έως 30-06-2019 (η από 10-09-2019 ένσταση), από 01-07-2019 έως 31-08-2019 (η από 24-01-2020 ένσταση), από 01-09-2019 έως 31-10-2019 (η από 31-03-2020 ένσταση), από 01--11-2019 έως 31-12-2019 (η από 11-06-2020 ένσταση) και από 01-01-2020 έως 31--03-2020 (η από 03-08-2020 ένσταση), ως προς το ύψος της αποζημίωσης, που αφορά σε αιτήματα θετικών ζημιών, η οποία, ανά εξεταζόμενη ένσταση και ανά χρονική περίοδο, ορίστηκε σε:
- ποσό 384.197,20 ευρώ για την από 10-09-2019 ένσταση, λόγω θετικών ζημιών περιόδου από 01-02-2019 έως 30-04-2019 και σε ποσό 246.710,39 ευρώ, λόγω θετικών ζημιών περιόδου από 01-05-2019 έως 30-06-2019 (ως προς το συγκεκριμένο κονδύλιο η απόφαση εκδόθηκε την τελευταία ημέρα της απώτερης προθεσμίας απόφανσης εκ μέρους του αποφαινόμενου οργάνου, εδώ του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών),
- ποσό 272.456,42 ευρώ, για την από 24-01-2020 ένσταση, λόγω θετικών ζημιών περιόδου από 01-07-2019 έως 31-08-2019,
- ποσό 299.125,90 ευρώ, για την από 31-03-2020 ένσταση, λόγω θετικών ζημιών περιόδου από 01-09-2019 έως 31-10-2019,
- ποσό 369.835,72 ευρώ, για την από 11-06-2020 ένσταση, λόγω θετικών ζημιών περιόδου από 01-11-2019 έως 31-12-2019,
- ποσό 449.907,95 ευρώ, για την από 03-08-2020 ένσταση, λόγω θετικών ζημιών περιόδου από 01-01-2020 έως 31-03-2020,
και με τον συνυπολογισμό των γενικών εξόδων της ενιστάμενης αναδόχου κοινοπραξίας για το σύνολο των ως άνω εξεταζόμενων χρονικών περιόδων από 01-02-2019 έως 31-03-2020, το συνολικό ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται σε 2.767.782,93 ευρώ.
Στην απόφαση γίνεται παραπομπή σε ομόφωνη θετική γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ωστόσο, καίτοι ο πρώην Υπουργός ενεργεί ως αποφαινόμενο όργανο, ήτοι ασκεί αποφασιστική αρμοδιότητα επί των ενστάσεων και όχι απλώς γνωμοδοτική, στην απόφαση δεν αιτιολογούνται ειδικότερα: α) η υπερημερία του κυρίου του έργου, β) τα επιμέρους κονδύλια στο πλαίσιο κάθε αναγνωριζόμενης αξίωσης, που αναγνωρίζονται ως θετικές ζημίες, γ) η αξιολόγηση των στοιχείων που υποβλήθηκαν εκ μέρους του αναδόχου, δ) η ειδική όχληση, που υποβλήθηκε εκ μέρους του αναδόχου και αποτελεί προϋπόθεση για τη θεμελίωση αιτήματος αποζημίωσης για θετικές ζημίες.
Πρέπει να επισημανθεί ξανά ότι οι ενστάσεις του Αναδόχου περί υπαιτίων καθυστερήσεων  της ΕΡΓΟΣΕ ήταν αβάσιμες, αφού όπως προελέχθηκε ήδη από το 2019 όφειλε ο Ανάδοχος να υπογράψει τη Συμπληρωματική Σύμβαση, η οποία είχε εγκριθεί, και αντιθέτως, του χορηγήθηκε παράταση και εν τέλει αποζημίωση θετικής ζημίας για το χρονικό διάστημα που αυτός όφειλε να εκτελεί το έργο.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι ενστάσεις του αναδόχου -τόσο αυτές, πέντε στον αριθμό που εξετάστηκαν, που έγιναν δεκτές, όσο και εκείνες, δύο στον αριθμό, που δεν εξετάστηκαν, είχαν ήδη απορριφθεί σιωπηρά από τον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών λόγω παρόδου της τρίμηνης προθεσμίας απόφανσης του άρθρου 174 Ν. 4412/2016, όπως ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης του πρώην Υπουργού (12.1.2021). Όπως προκύπτει από το Πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που συγκροτήθηκε για το ατύχημα στα Τέμπη (σελ. 144-145), η ανάδοχος είχε ασκήσει προσφυγές/αγωγές ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά του Δημοσίου εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και κατά της ΕΡΓΟΣΕ με διάφορα αιτήματα για καταβολή αποζημιώσεων και η Δ/νση Έργων της ΕΡΓΟΣΕ στο έγγραφο της 4405-2022/06-05-2022 αντικρούει τους ισχυρισμούς της αναδόχου για τις σταλίες ως αναπόδεικτους.
 Δηλαδή, η αρμόδια Διεύθυνση του ΕΡΓΟΣΕ φαίνεται -μετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού και παρ` ότι είχε προφανώς υπόψη την απόφαση αυτή- να δέχεται ότι οι παραδοχές του Υπουργού κατά την αποδοχή των ενστάσεων δεν είχαν αποδεικτικό έρεισμα.
Στο σημείο αυτό παραπέμπουμε και στις πέντε καταγγελθείσες παρατυπίες που αναφέρονται στο υπ’ αρ. 277/23.6.2022 έγγραφο της Ευρωπαίας Εντεταλμένης Εισαγγελέως για την ανάσυρση της σχετικής δικογραφίας, και οι οποίες έχουν καταγραφεί ανωτέρω, στον αριθμό 4.
Συνέπεια των ως άνω καταγγελλόμενων παραβάσεων της Σύμβασης -η οποία σημειωτέον είναι σε εξέλιξη και τα σχετικά έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί- είναι να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιονομική διόρθωση ύψους 14.463.599,42 ευρώ, ένεκα της σημαντικής καθυστέρησης στην υλοποίηση του έργου, με την υπ` αριθμ. 5296/21/29-06-2021 Επιστολή προ διορθώσεως, με σαφή και διαφαινόμενη ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ., ενώ είναι ορατός ο κίνδυνος απένταξης της χρηματοδότησης από τα σχετικά ευρωπαϊκά κονδύλια.
Ενόψει και των ανωτέρω αναφορών και παραδοχών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι: (α) η χορήγηση παράτασης (6.3.2020) κατ` αποδοχή ένστασης του αναδόχου της 7ης Τμηματικής Προθεσμίας και της συνολικής προθεσμίας της Σύμβασης 717 και ότι (β) η χορήγηση αποζημίωσης (12.1.2021) στον ανάδοχο, κατ` αποδοχή σχετικών ενστάσεων αυτού, δεν παρίστανται ουσιαστικά και νομικά αιτιολογημένες καθώς και ότι έλαβαν χώρα παρατυπίες κατά την εκτέλεση της ως άνω σύμβασης, με συνέπεια να επέλθει σημαντικού ύψους περιουσιακή ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου και να γεννάται ζήτημα διερεύνησης τυχόν ποινικών ευθυνών για παράβαση του άρθρου 390 ΠΚ εκ μέρους του πρώην Υπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή.

10. Επιπλέον στις 4/10/2021 εισήλθε (εμπιστευτικό πρωτόκολλο 328-4/10/2021) στο γραφείο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή το από 30--9-2021 έγγραφο της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, Τομέα Δημοσίων Έργων και Μεταφορών, Υποτομέα AFCOS της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που αναφέρεται στην από 27-9-2021 έκθεση ελέγχου δύο Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, των κ.κ. Σπηλιωτόπουλου Χρήστου και Τραπεζιώτη Δημητρίου, οι οποίοι με βάση εντολή που τους έχει δοθεί, διενεργούν έλεγχο για το Έργο «Ανάταξη και Αναβάθμιση του συστήματος Σηματοδότησης - Τηλεδιοίκησης και Αντικατάστασης 70 Αλλαγών Τροχιάς Σε Εντοπισμένα Τμήματα του Άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας» (Σύμβαση 717). Το έγγραφο της Ε.Α.Δ. (σελ. 152 επ.) περιλαμβάνει το ιστορικό της έρευνας, καταλογίζονται πειθαρχικές ευθύνες σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και πρόσωπα και καταλήγει σε συστάσεις και προτάσεις. Το πόρισμα της επιτροπής κοινοποιείται (εκτός από την ΕΡΓΟΣΕ και τον αρμόδιο Υπουργό) και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με αίτημα να προχωρήσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε ενέργειες προκειμένου να ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 ν. 4622/2019 (Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.): «2. Η διαπίστωση, ύστερα από διενέργεια επιθεώρησης ή ελέγχου, από τους Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Αρχής πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων, λειτουργών ή οργάνων των φορέων της προ-αναφερόμενης διάταξης δεσμεύει τα αρμόδια όργανα των φορέων αυτών για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης. Ο Διοικητής της Αρχής παρακολουθεί την πορεία της πειθαρχικής δίωξης από το αρμόδιο κατά περίπτωση πειθαρχικό όργανο και δύναται να παραγγέλλει τη λήψη άλλων μέτρων».

Σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 5. ν. 4622/2019 (Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.): «Η εφαρμογή και η υλοποίηση των συστάσεων - προτάσεων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου είναι υποχρεωτική για τους ελεγχόμενους φορείς. Οι φορείς, αρχές και υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 83 οφείλουν εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της σχετικής έκθεσης επιθεώρησης-ελέγχου, να ενημερώνουν την Αρχή για τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν για την υλοποίηση των προ-τάσεων της έκθεσης. Σημειώνεται ότι η διαπίστωση ύστερα από διενέργεια επιθεώρησης ή ελέγχου πειθαρχικών παραπτωμάτων, δεσμεύει τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης.»

Σύμφωνα με το άρθρο 259 ΠΚ (Παράβαση καθήκοντος): «Υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη.»
Στην προκειμένη περίπτωση ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν προέβη σε ουδεμία πράξη για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης και τον καταλογισμό των πειθαρχικών ευθυνών στους υπευθύνους εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

10. Αντιθέτως βάσει των ανωτέρω προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ότι διαπράχθηκαν αξιόποινες πράξεις από τον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή και συγκεκριμένα:
Ο πρώην Υπουργός κ. Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ φέρεται να τέλεσε το έγκλημα της κακουργηματικής απιστίας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, εκ της οποίας η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ (αρ. 390 παρ 2-1 ΠΚ), την 6-3-2020 και την 12-1-2021, στο πλαίσιο υλοποίησης (α) της σύμβασης 717/2014 και (β) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών του έργου αυτού με τίτλο: «Ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης και αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας (Α.Σ. 717-1)», καθώς και το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος (αρ. 259 ΠΚ).

Για τους λόγους αυτούς

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

1ον Όπως, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του Ν. 3126/2003 περί της «Ποινικής Ευθύνης Υπουργών», ως ισχύουν, συσταθεί Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ.  Κωνσταντίνου Καραμανλή για τη διερεύνηση πιθανής εκ μέρους του τέλεσης των εγκλημάτων της κακουργηματικής απιστίας κατ’ άρθρο 390 ΠΚ και της παράβασης καθήκοντος κατ’ άρθρο 259 ΠΚ.

2ον Την προκαταρκτική ποινική διερεύνηση για τους Υπουργούς της περιόδου 2012 -2014 κ. Κωσταντίνο Χατζηδάκη και κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) αναφορικά με τις σκανδαλωδώς ελλιπέστατες μελέτες δημοπράτησης του έργου ανάταξης σηματοδότησης– τηλεδιοίκησης, που οδήγησαν αναγκαστικά στην ελλιπή Σύμβαση 717/2014 και χορήγησαν το δικαίωμα στον Ανάδοχο να μην εκτελεί τη Σύμβαση, λόγω ελλείψεων στο φυσικό αντικείμενο, αλλά και στην αύξηση του ανταλλάγματος κατά 13 εκ ευρώ, αφού έπρεπε να συμπληρωθεί το φυσικό αντικείμενο με νέα Συμπληρωματική Σύμβαση και εν τέλει στην τεράστια καθυστέρηση ολοκλήρωσης της Σύμβασης. Οι ενέργειες σύνταξης μελετών με ελλιπές φυσικό αντικείμενο, προσέδωσαν στον Ανάδοχο τη δυνατότητα να αρνηθεί την ολοκλήρωση του έργου και την εκ των πραγμάτων υποχρέωση της ΕΡΓΟΣΕ να οδηγηθεί σε Συμπληρωματική Σύμβαση με αύξηση του οικονομικού ανταλλάγματος κατά 13 εκ. ευρώ, με ισόποση ζημία Ελλ Δημοσίου και Ε.Ε.

3ον Στο πλαίσιο της καθολικής διερεύνησης της Συμβάσεως 717/2014 και της απάντησης στον Ελληνικό λαό όλων των πτυχών της Σύμβασης, δίχως να αφήνονται σκιές ή υπόνοιες ζητούμε την προκαταρκτική ποινική διερεύνηση για τον Υπουργό της περιόδου 2015-2019 κ. Χρήστο Σπίρτζη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, όπως και ο ίδιος άλλωστε έχει ζητήσει, παρόλο που από τα αναφερθέντα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής αναφορικά περί πιθανής τέλεσης παράβασης καθήκοντος εκ μέρους του πρώην Υπουργού, δεν εξειδικεύεται και δεν περιγράφονται τα στοιχεία αυτής. Ούτε προκύπτει από τη δικογραφία παράβαση συγκεκριμένων υπηρεσιακών καθηκόντων, πολλώ δε μάλλον όταν η Σύμβαση 717/2014 ήταν φύσει ανεκτέλεστη λόγω των σκανδαλωδών ελλείψεων του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης και όταν η κυβέρνηση της ΝΔ δια του Υπουργού της κ. Καραμανλή παρέλειψε να ενεργοποιηθεί η Συμπληρωματική Σύμβαση από το 2019, ως όφειλε, παρά το ότι η διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ κάλεσε τον Απρίλιο 2019, επί ποινή έκπτωσης, τον Ανάδοχο και ο τελευταίος προσκόμισε όλες τις εγκεκριμένες μελέτες και παρά το ότι η Συμπληρωματική Σύμβαση είχε εγκριθεί από το Ελ.Συν. και ήταν έτοιμη προς υπογραφή.


ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Φάμελλος Σωκράτης

Τζάκρη Θεοδώρα

Ακρίτα Έλενα

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αποστολάκης Ευάγγελος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Αχτσιόγλου Ευτυχία (Έφη)

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γιώργος

Γεροβασίλη Όλγα

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ειρήνη

Ζαμπάρας Μιλτιάδης
                                            
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηλιόπουλος Αθανάσιος

Ηλιόπουλος Όθων

Θρασκιά Ουρανία

Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος

Καραμέρος Γιώργος

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Κεδίκογλου Συμεών

Κόκκαλης Βασίλειος

Κοντότολη Μαρίνα

Λινού Αθηνά

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος
                                                 
Νοτοπούλου Αικατερίνη

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παπαηλιού Γιώργος

Παππάς Νίκος
                                             
Παππάς Πέτρος

Πολάκης Παύλος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σαρακιώτης Γιάννης

Τζανακόπουλος Δημήτρης

Τζούφη Μερόπη

Τσίπρας Αλέξης

Φερχάτ Οζγκιούρ

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)

Χρηστίδου Ραλλία
                                                     
Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ