ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

16/11/2023

Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς

Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Εθνικό Μητρώο Ζώων ΣυντροφιάςΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Εσωτερικών
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς»

Δυο χρόνια μετά την ψήφιση του αντιεπιστημονικού νόμου 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα “‘ΑΡΓΟΣ”», η Κυβέρνηση κατ’ επανάληψη με δελτία τύπου και δηλώσεις επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες. Ωστόσο, το μόνο καταφέρνει είναι να αποδείξει πως η νομοθετική πρωτοβουλία της για τα ζώα συντροφιάς, που μετέφερε την σχετική αρμοδιότητα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών, ουσιαστικά δρομολόγησε τη μεταφορά της αρμοδιότητας σε Υπηρεσία αναρμόδια και χωρίς γνώση του αντικειμένου.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα των προβλημάτων του νέου νομοθετικού πλαισίου αποτελεί το μητρώο ζώων συντροφιάς. Επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ η χώρα μας απέκτησε «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς» στα πρότυπα της διαδικτυακής βάσης της Γαλλίας (i-cad), η οποία παρουσιάστηκε ως πρότυπη εθνική βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατατάσσοντας τη χώρα μας στις 12 χώρες της Ένωσης που έχουν κεντρική βάση δεδομένων για τα ζώα συντροφιάς. Το μητρώο κατέστη πλήρως λειτουργικό κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και έκτοτε είχαν σε αυτό πρόσβαση Δήμοι, Περιφέρειες και Αστυνομία, διασφαλίζοντας έτσι την ιχνηλασιμότητα, μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο για την προστασία των ζώων.
Το ψηφιακό ιστορικό του ζώου ήδη υπάρχει στη «Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων σήμανσης και καταγραφής των Ζώων Συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους» και φυσικά μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω. Πιο συγκεκριμένα, στις 02-07-2015 υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση για τη διαδικασία πιστοποίησης των κτηνιάτρων-χρηστών της διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄1544/22-7-2015.
Από τις 18-08-2015 έχει καταστεί πλήρως λειτουργική η «Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους». Στις 17-09-2015 ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι φορείς με το με αριθ. πρωτ. 2592/100417/17-09-2015 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να παραδοθούν τα ιστορικά στοιχεία και να πιστοποιηθούν οι χρήστες, ώστε να καταγράφονται στη Διαδικτυακή Βάση του ΥΠΑΑΤ τα ζώα συντροφιάς, καθώς η καταγραφή των ζώων Συντροφιάς με βάση το ν. 3170/2003 μέχρι τότε και από το 2004 γινόταν από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο. Στις 04-11-2015 η Δ/νση Πληροφορικής με έγγραφό της ζήτησε την παράδοση των ιστορικών στοιχείων από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, που έγινε στις 17 Δεκεμβρίου 2017.
Το «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς» έχει αναπτυχθεί στο ΥΠΑΑΤ και υποστηρίζεται από τους πιστοποιημένους ιδιώτες κτηνιάτρους. Επιπρόσθετα, είναι διασυνδεδεμένο με όλες τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, ώστε να καθίσταται ουσιαστικός ο κτηνιατρικός έλεγχος (ιχνηλασιμότητας, υγειονομικός και ευζωίας) και έχει αναπτυχθεί υπηρεσία web-service, ώστε να αποκτήσουν την ανάλογη πρόσβαση οι υπηρεσίες άλλων υπουργείων και υπηρεσιών που έχουν αρμοδιότητα σε σχέση με τα ζώα συντροφιάς (π.χ. Ελληνική Αστυνομία).
Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ, με βάση τη ΔΗΒ καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, υλοποίησε επιπλέον τρείς ψηφιακές υπηρεσίες:
Πρώτον, το 2019 την Ψηφιακή Υπηρεσία Παρακολούθησης των Αδεσπότων Ζώων από του Δήμους, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να έχουν ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο ψηφιακό εργαλείο παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης που μπορεί με μια εκτύπωση σε ένα αρχείο excel να έχει η πενταμελής επιτροπή του Δήμου και οι αρμόδιες υπηρεσίες πλήρη εικόνα των δράσεων της διαχείρισης των αδεσπότων ζώων συντροφιάς στην επικράτειά τους. Η πρόσβαση έχει δοθεί σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Δήμων που είναι αρμόδιοι να ενημερώνουν την ψηφιακή υπηρεσία, οι οποίοι μπορούν να αναζητούν με το αριθμό του microchip τον ιδιοκτήτη στον οποίο αντιστοιχεί ένα εξαφανισμένο ή εγκαταλελειμμένο ζώο.
Δεύτερον, το 2018 την ψηφιακή υπηρεσία «Βack-Οffice», στην οποία έχουν πρόσβαση οι κτηνίατροι των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίοι μπορούν να διευκολύνονται στην διαπίστωση της εμβολιακής κατάστασης των ζώων, και αποκτούν πρόσβαση με σκοπό να ενημερώνεται η βάση για τις δράσεις του Δήμου για κάθε αδέσποτο που διαχειρίζεται.
Τρίτον, το 2020 την ψηφιακή υπηρεσία «webservice» μέσω της οποίας δίνεται πρόσβαση σε όλες τις αρμόδιες αρχές βεβαίωσης παραβάσεων του ν. 4039/2012 όπως ισχύει, οι οποίες έχουν οριστεί στο άρθρο 1. Στην ψηφιακή υπηρεσία «webservice» ανταποκρίθηκε η Ελληνική Αστυνομία η οποία απέκτησε σχετική πρόσβαση.
Στην υπ’ αριθμ. 2073/2017 Απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας αναφέρεται μεταξύ άλλων:
«…η νέα Διαδικτυακή Βάση έχει καταστεί πλήρως λειτουργική από 18/08/2015, ο δε σχεδιασμός της, που προβλέπει σύστημα λογικών ελέγχων για κάθε καταχωρούμενη πληροφορία:
(α) επιτρέπει τη χρήση της από όλα τα πρόσωπα τα οποία ως «φορείς εκτέλεσης της σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους» έχουν τη δυνατότητα προσβάσεως σε αυτήν,
(β) διασφαλίζει την ακεραιότητα της πληροφορίας, καθόσον καθίσταται υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των απαραίτητων πεδίων πριν από την ηλεκτρονική υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος καταχωρίσεως,
(γ) απαιτεί την εισαγωγή παραμετροποιημένων δεδομένων (πχ είδος ζώου, φύλο, φυλή, είδος τριχώματος) για την καταγραφή με ενιαίο τρόπο των ζώων και την αποφυγή καταχωρίσεως σφαλμάτων ή υποκειμενικών εκτιμήσεων,
(δ) διασφαλίζει την απαραίτητη αμφίδρομη αντιστοίχιση μεταξύ ζώου και ιδιοκτήτη και
(ε) επιτρέπει τη δυνατότητα εμπλουτισμού με πεδία που σχετίζονται με υγειονομικές πληροφορίες κατά τη διαχείριση νοσημάτων των ζώων και ζωοανθρωπονοσογόνων παραγόντων, όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο από τις καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές».
Με τον τρόπο αυτό «εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα κάθε ζώου και η αντιστοίχιση με τα ατομικά στοιχεία συγκεκριμένου ιδιοκτήτη», ώστε να περιορισθεί το φαινόμενο της εγκαταλείψεως δεσποζόμενων ζώων, καθίσταται ευχερέστερη η εκτέλεση προγραμμάτων περισυλλογής και διαχειρίσεως αδέσποτων ζώων και δημιουργείται ένα σημαντικό εποπτικό εργαλείο, για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση από τις αρμόδιες αρχές προγραμμάτων ελέγχου και αντιμετωπίσεως σημαντικών ζωοανθρωπονοσογόνων παραγόντων, επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία.
Τέλος, το ΥΠΑΑΤ είχε ήδη ξεκινήσει να κατασκευάζει μητρώο καταφυγίων και ενδιαιτημάτων σε συνεργασία με τις αδειοδοτούσες κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, μέσω υπηρεσίας «back-office», ενώ το μητρώο εκτροφέων, μαζί με την ΚΥΑ για τους ειδικότερους όρους έγκρισής τους σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 6, είχαν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν στο 2021.
Το «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς» ελέγχεται κάθε φορά από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Food and Veterinary Office-FVO) που επιθεωρούν το πρόγραμμα της λύσσας τα τελευταία χρόνια.
Αντί λοιπόν η Κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την καθολική εφαρμογή της σήμανσης των ζώων και της αναβάθμισης του υφιστάμενου μητρώου, ώστε να περιλαμβάνει επιπλέον υπομητρώα, καταφύγια, εκτροφείς και φιλοζωικά σωματεία, επέλεξε να σπαταλήσει εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία του από το μηδέν.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Για ποιος λόγους επιλέχθηκε, πάρα την έγγραφη αντίρρηση των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, η δημιουργία από το μηδέν διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης σήμανσης και καταγραφής σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους, με την ονομασία «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς» (ΕΜΖΣ), σύμφωνα με τον ν.4830/2021;

2. Ποιο είναι το συνολικό κόστος της δημιουργίας του «Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς» (ΕΜΖΣ);

3. Ποιο το συνολικό κόστος που θα προέκυπτε από την κατασκευή από το ΥΠΑΑΤ μητρώου καταφυγίων και ενδιαιτημάτων σε συνεργασία με τις αδειοδοτούσες κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, μέσω υπηρεσίας «back-office», και του μητρώου εκτροφέων, μαζί με την ΚΥΑ για τους ειδικότερους όρους έγκρισής τους, σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 6; Η δημιουργία αυτών των μητρώων εντάσσονταν στο πλαίσιο της ήδη υπάρχουσας σύμβασης με τον φορέα υλοποίησης;

4. Εντάθηκε το Έργο «Ανάπτυξη Μητρώων και Ψηφιακών Υπηρεσιών για το νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς» (ΕΜΖΣ) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ); Πως εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον όταν επιλέγεται να ενταχθεί στο ΤΑΑ η δημιουργία από το μηδέν « Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς» (ΕΜΖΣ) όταν ήδη υφίσταται «Βάση Δεδομένων Σήμανσης & Καταγραφής των Ζώων Συντροφιάς και των Ιδιοκτητών τους», με την οποία εξασφαλίζεται (α) η ιχνηλασιμότητα κάθε ζώου και η αντιστοίχιση με τα ατομικά στοιχεία συγκεκριμένου ιδιοκτήτη, ώστε να περιορισθεί το φαινόμενο της εγκαταλείψεως δεσποζόμενων ζώων, (β) καθίσταται ευχερέστερη η εκτέλεση προγραμμάτων περισυλλογής και διαχειρίσεως αδέσποτων ζώων, και (γ) δημιουργείται ένα σημαντικό εποπτικό εργαλείο, για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση από τις αρμόδιες αρχές προγραμμάτων ελέγχου και αντιμετωπίσεως σημαντικών ζωοανθρωπονοσογόνων παραγόντων, επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα και με την αριθμ. 2073/2017 Απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, και απλά απαιτείται η υλοποίηση των ήδη σχετικών αποφάσεων αναβάθμισης, ώστε να περιλαμβάνει επιπλέον υπομητρώα, καταφύγια, εκτροφείς και φιλοζωικά σωματεία;

5. Ποια μέτρα έχει λάβει η Κυβέρνηση της ΝΔ από το 2019 μέχρι και σήμερα για την καθολική εφαρμογή της υπάρχουσας βάσης στο ΥΠΑΑΤ, ώστε να τροφοδοτείται περαιτέρω με στοιχεία από Δήμους, ΜΚΟ, φιλοζωικές οργανώσεις και ιδιώτες και να μην παραμένει κενό γράμμα;


Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ):

Παρακαλούμε όπως κατατεθούν όλες οι σχετικές συμβάσεις με τους φορείς υλοποίησης που αφορούν αφενός την δημιουργία και αναβάθμιση της «Βάσης Δεδομένων Σήμανσης & Καταγραφής των Ζώων Συντροφιάς και των Ιδιοκτητών τους» που τηρείται στο ΥΠΑΑΤ, και αφετέρου την δημιουργία του «Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς» (ΕΜΖΣ) στην ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την ονομασία «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς» (ΕΜΖΣ).

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Πούλου Γιώτα

Ακρίτα Ελένη (Έλενα)

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αποστολάκης Ευάγγελος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βέττα Καλλιόπη

Δούρου Ειρήνη (Ρένα)

Ζαμπάρας Μιλτιάδης

Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)

Καλαματιανός Διονύσιος

Μάλαμα Κυριακή

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παπαηλιού Γεώργιος

Τζούφη Μερόπη

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ