ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

22/11/2023

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Καταργείτε 36 Πανεπιστημιακά Τμήματα σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων το Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα τον Πύργο;

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Καταργείτε 36 Πανεπιστημιακά Τμήματα σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων το Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα τον Πύργο;ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Θέμα: «Καταργείτε 36 Πανεπιστημιακά Τμήματα σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων το Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα τον Πύργο;»
Ο ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» προέβλεψε την ίδρυση -μεταξύ άλλων τμημάτων-, του Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα τον Πύργο. Για το ανωτέρω Πανεπιστημιακό Τμήμα συστάθηκαν οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π. (άρθρο 36, παρ.5) και ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (άρθρο 36, παρ.3).
Πρόκειται για ένα Τμήμα που με τη λειτουργία του μπορεί να προσδώσει αθλητική και πολιτιστική υπεραξία όχι μόνο στην Ηλεία, αλλά και σε ολόκληρη τη Χώρα. Η σύνδεσή του με την Ολυμπία και συνεπακόλουθα με τις αρχές και τις αξίες του Ολυμπισμού μπορεί να το καταστήσει σημείο αναφοράς. Παράλληλα, εγγυάται την προσέλκυση του διεθνούς αθλητικού, πολιτιστικού και ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, καθώς η γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο πολιτισμού και αθλητισμού. Ορθά, η αιτιολογική έκθεση του ν. 4610/19, χαρακτηρίζει σημαντική την ίδρυση του ΤΕΦΑΑ, καθώς η σύνδεσή του με την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά δύναται να ανοίξει προοπτικές για περαιτέρω εξέλιξη και ίδρυση ακόμη και ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Εύλογα, λοιπόν, η παραμονή και λειτουργία του ΤΕΦΑΑ στην Ηλεία οφείλει να αποτελεί σημαντική προτεραιότητα, καθώς προσβλέπει σε διεθνείς συνεργασίες,  προσφέροντας με την εκτός συνόρων του απήχηση και εξωστρέφεια.
Πρέπει να αναφερθεί πως έγκριση για την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος είχε δοθεί και από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως αποφασίστηκε στην υπ. αριθ. 151/6.6.2019 Έκτακτη Συνεδρίασή της, με την απόφαση αυτή να γνωστοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, αλλά και στο Γραφείο Υπουργού με το υπ. αριθ. 515/17611/11.6.2019 έγγραφό της.
Αργότερα, όμως, με τον ν. 4653/2020  «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», ανεστάλη η έναρξη λειτουργίας 37 νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων που ιδρύθηκαν με τους νόμους 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019 (άρθρο 33, παρ. 1 του ν. 4653/2020), μεταξύ αυτών και το ανωτέρω ΤΕΦΑΑ της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα τον Πύργο.
Δυστυχώς, οι δυσάρεστες εξελίξεις για τα Πανεπιστημιακά Τμήματα του Νομού Ηλείας δεν σταμάτησαν εδώ, καθώς τον Ιούλιο του 2022, με το υπ’ αριθ. 52 Προεδρικό Διάταγμα, τα Τμήματα της Μουσειολογίας του Πύργου και της Γεωπονίας της Αμαλιάδας που λειτουργούσαν στην Ηλεία, έκλεισαν, με αποτέλεσμα ο νομός να αποκοπεί από τον χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το τελευταίο διάστημα ενημερωνόμαστε από τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο πως με νόμο που αναμένεται να φέρει στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, θα καταργηθούν τα προαναφερόμενα 36 από τα 37 νέα Τμήματα που είχαν ιδρυθεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και είχε ανασταλεί μετέπειτα η λειτουργία τους από την κυβέρνηση της ΝΔ, μεταξύ αυτών και το ΤΕΦΑΑ στον Πύργο.
Εάν ισχύσει αυτό, τότε θα χαθεί και η τελευταία ανώτατη εκπαιδευτική δομή στην Ηλεία, ένα Πανεπιστημιακό Τμήμα που συνδέεται με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, έχοντας άμεση σχέση με την παγκόσμια κληρονομιά της Αρχαίας Ολυμπίας.
Επειδή με τον ν. 4610/2019 ιδρύθηκε Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τον Πύργο.
Επειδή με τον ν. 4653/2020 ανεστάλη η έναρξη λειτουργίας του, που είχε οριστεί για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.  
Επειδή το Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τον Πύργο, είναι απολύτως συμβατό με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού Ηλείας.
Επειδή το Τμήμα συνδέεται άμεσα με την Αρχαία Ολυμπία, τον τόπο που γεννήθηκαν και διεξάγονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες για 1.000 χρόνια.
Επειδή φημολογείται πως προωθείτε την κατάργηση του ανωτέρω Πανεπιστημιακού Τμήματος.
Επειδή σε αυτή την περίπτωση η Ηλεία, η Χώρα κινδυνεύει να απολέσει μια απαράμιλλη αθλητική, πολιτιστική, ακαδημαϊκή και αναπτυξιακή προοπτική.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σχεδιάζει να προχωρήσει στην κατάργηση του Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα τον Πύργο; Εάν ναι, με ποιο σκεπτικό; Δεν πιστεύει πως πρέπει να λειτουργήσει το συγκεκριμένο Πανεπιστημιακό Τμήμα στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων;
Εάν τελικά διατηρηθεί το Τμήμα, πότε θα ξεκινήσει να λειτουργεί και σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του και να αποκτήσει -παράλληλα- παγκόσμια ακτινοβολία;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος

Αναγνωστοπούλου Σία

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βέττα Καλλιόπη

Δούρου Ρένα

Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)

Καραμέρος Γιώργος

Κασιμάτη Νίνα

Κοντοτόλη Μαρίνα

Μάλαμα Κυριακή

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Πούλου Γιώτα

Σαρακιώτης Ιωάννης

Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ