ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

07/12/2023

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η περιδίνηση των αστικών και υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η περιδίνηση των αστικών και υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορώνΒουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Αδιαμφισβήτητο δικαίωμα η πρόσβαση στη δημόσια αστική και υπεραστική οδική μεταφοράς χωρίς διακρίσεις και με ασφάλεια

Κοινοβουλευτική παρέμβαση 15 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Υποδομών & Μεταφορών, Χ. Μαμουλάκη, με Ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Υποδομών & Μεταφορών και Εσωτερικών

Το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα των πολιτών στην πρόσβαση στη δημόσια αστική και υπεραστική οδική μεταφοράς χωρίς διακρίσεις και με ασφάλεια, αναδεικνύει ο Τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Χάρης Μαμουλάκης, με την κατάθεση σχετικής Ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, με την συνυπογραφή 14 ακόμη Βουλευτών.

«Συνιστά αδιαμφισβήτητο δικαίωμα των πολιτών μίας ευρωπαϊκής χώρας να έχουν πρόσβαση στο αγαθό της δημόσιας αστικής και υπεραστικής οδικής επιβατικής μεταφοράς χωρίς διακρίσεις, σε συνεχή βάση και με όρους ασφάλειας» αναφέρει σε δήλωσή του ο Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας: «Σε κάθε περίπτωση, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιβαινόντων. Ωστόσο, πληροφορούμαστε ότι οι λήπτες υπηρεσιών από τα ΚΤΕΛ υφίστανται ταλαιπωρία σε διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα χωρίς ωστόσο να μπορούν να βρουν λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματά. Οι δημόσιες αστικές και υπεραστικές οδικές μεταφορές θα πρέπει να ενισχυθούν και να αναβαθμιστούν. Η Πολιτεία οφείλει να σέβεται τον ελεύθερο χρόνο των πολιτών και να διευκολύνει, εάν όχι να λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους».

Με την Ερώτηση γίνεται αναφορά σε καταγγελίες πολιτών που αφορούν στον αριθμό των δρομολογίων, όπου στην πληγείσα Θεσσαλία δεν έχει υπάρξει αύξηση του αριθμού τους για τη μετακίνηση από Λάρισα προς Βόλο και αντιστρόφως, για τις γραμμές που εξυπηρετούν το Λαύριο, τη Ραφήνα και το Μαραθώνα προς Αθήνα και αντίστροφα, στην αλλαγή της αφετηρίας δρομολογίων όπου για τα ΚΤΕΛ Αττικής μεταφέρθηκε από την οδό Μαυρομματαίων (Πεδίον του Άρεως) στο Νομισματοκοπείο με παράλληλη μείωση της περιοδικότητας των δρομολογίων, καθώς στην άνιση μεταχείριση αλλά και οικονομική επιβάρυνση των πολιτών που εξυπηρετούνται από τα ΚΤΕΛ, καθώς δεν υπάρχει ενιαίο εισιτήριο για τη μετεπιβίβαση όπως στις αστικές συγκοινωνίας, κ.ά.

Οι βουλευτές ζητούν απαντήσεις από τους Υπουργούς Υποδομών & Μεταφορών και Εσωτερικών στα ερωτήματα:

1. Έχουν διενεργηθεί και πόσοι έλεγχοι από τις Περιφέρειες ως προς τη τήρηση των προβλεπόμενων από τα ΚΤΕΛ στην εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου που τους έχει ανατεθεί; Ποια είναι τα πορίσματα των ελέγχων αυτών;

2. Σε ποια δεδομένα στηρίχθηκαν οι αποφάσεις: μεταφοράς της αφετηρίας δρομολογίων των ΚΤΕΛ Αττικής από την οδό Μαυροματαίων (Πεδίον του Άρεως) στο Νομισματοκοπείο με παράλληλη μείωση της περιοδικότητας των δρομολογίων αλλά και της διατήρησης ίδιου αριθμού δρομολογίων για τη μετακίνηση από Λάρισα σε Βόλο;

3. Έχουν γίνει λήπτες αντίστοιχων καταγγελιών/παραπόνων πολιτών και σε περίπτωση θετικής απάντησης σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί;

4. Πως σχεδιάζουν να ρυθμίσουν το ζήτημα της άνισης μεταχείρισης αλλά και οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών που εξυπηρετούνται από τα ΚΤΕΛ και για τους οποίους δεν ισχύει το ενιαίο εισιτήριο για τη μετεπιβίβαση όπως στις αστικές συγκοινωνίες;

5. Πότε σκοπεύουν να τροποποιήσουν τις εκδοθείσες από το 2003 υπουργικές αποφάσεις που ρυθμίζουν ζητήματα όπως ο επιτρεπόμενος αριθμός μεταφερόμενων επιβατών, οι βασικοί όροι καθορισμού ελάχιστου αριθμού υποχρεωτικών δρομολογίων κ.ά. ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα αλλά και να εξυπηρετήσουν τους στόχους που τίθενται από τα Ηνωμένα Έθνη;

6. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την αναβάθμιση και ενίσχυση των βιώσιμων αστικών και υπεραστικών δημόσιων συγκοινωνιών;

 

Αναλυτικά η ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Υποδομών και Μεταφορών

Εσωτερικών

Θέμα: «Η περιδίνηση των αστικών και υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών»

Συνιστά αδιαμφισβήτητο δικαίωμα των πολιτών μίας ευρωπαϊκής χώρας να έχουν πρόσβαση στο αγαθό της δημόσιας αστικής και υπεραστικής οδικής επιβατικής μεταφοράς χωρίς διακρίσεις, σε συνεχή βάση και με όρους ασφάλειας. Στη χώρα μας η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου δύναται να παρέχεται και από την ΚΤΕΛ Α.Ε. υπό τους όρους που προϋποθέτει ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιβαινόντων. Ωστόσο, πληροφορούμαστε ότι οι λήπτες υπηρεσιών από τα ΚΤΕΛ υφίστανται ταλαιπωρία σε διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα χωρίς ωστόσο να μπορούν να βρουν λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματά.

Πιο συγκεκριμένα, τα κυριότερα προβλήματα, σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών, αφορούν: στον αριθμό των δρομολογίων όπου στην πληγείσα Θεσσαλία δεν έχει υπάρξει αύξηση του αριθμού τους για τη μετακίνηση από Λάρισα προς Βόλο και αντιστρόφως, ομοίως για τις γραμμές που εξυπηρετούν το Λαύριο, τη Ραφήνα και το Μαραθώνα προς Αθήνα και αντίστροφα, στην αλλαγή της αφετηρίας δρομολογίων όπου για τα ΚΤΕΛ Αττικής μεταφέρθηκε από την οδό Μαυροματαίων (Πεδίον του Άρεως) στο Νομισματοκοπείο με παράλληλη μείωση της περιοδικότητας των δρομολογίων και χωρίς να έχει μελετηθεί ορθά η αναπροσαρμογή του ωραρίου των δρομολογίων των ΚΤΕΛ ώστε να καλύπτει την μεταβολή στο χρόνο ανταπόκρισης που επέφερε η αλλαγή αφετηρίας με αποτέλεσμα την αναμονή των πολιτών στη στάση επί 45 λεπτά, στην άνιση μεταχείριση αλλά και οικονομική επιβάρυνση των πολιτών που εξυπηρετούνται από τα ΚΤΕΛ καθώς δεν υπάρχει ενιαίο εισιτήριο για τη μετεπιβίβαση όπως στις αστικές συγκοινωνίας κ.ά.

Σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 2963 (Α’ 268/23.11.2001) ο χαρακτηρισμός των αστικών και υπεραστικών τακτικών γραμμών καθώς και ο καθορισμός της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος αυτών αλλά και του αριθμού των δρομολογίων που εκτελούνται από τις ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε αποτελούν αρμοδιότητα των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Οι βασικοί όροι καθορισμού ελαχίστου αριθμού υποχρεωτικών δρομολογίων των συγκοινωνιακών φορέων, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια, καθορίζονται με την οικ. Β-15596/1141 (Β’ 330/19.03.2003) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τις Περιφέρειες να έχουν την αρμοδιότητα εφαρμογής των προβλεπόμενων. Επιπροσθέτως, με την υπ’ αριθ. 37492/1795 (Β΄ 922/04.07.2003) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών διευκρινίζονται ζητήματα κατάταξης των υπεραστικών λεωφορείων καθώς και των μεταφερόμενων σε αυτά επιβατών. Ομοίως, η εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων αποτελεί αρμοδιότητα των Περιφερειακών υπηρεσιών ταξινόμησης και ο έλεγχος τήρησης αυτών των εκάστοτε ελεγκτικών αρχών.

Ήδη από τα προαναφερόμενα γίνεται αντιληπτή η νομοθετική πολυπλοκότητα ρύθμισης ζητημάτων που άπτονται των αστικών και υπεραστικών επιβατικών μεταφορών χωρίς να είναι σαφές στους πολίτες ο φορέας στον οποίο θα πρέπει να απευθυνθούν για να διευθετήσουν τα προβλήματα μετακίνησης που τους ταλαιπωρούν. Παράλληλα, γεννώνται ερωτηματικά ως προς το εάν ο εκάστοτε σχεδιασμός και υλοποίηση του μεταφορικού έργου είτε αστικού, είτε υπεραστικού λαμβάνουν υπόψη: την επιβατική κίνηση, τη διακύμανση και εποχικότητα αυτής και τις έκτακτες ανάγκες καθώς και στο εάν στηρίζονται σε δεδομένα κυκλοφοριακών μελετών, πολεοδομικών, πληθυσμιακών και γεωγραφικών δεδομένων, στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του υφιστάμενου δικτύου των τακτικών οδικών υπεραστικών και αστικών μεταφορών και στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) όπου αυτά υφίστανται. Η συγκέντρωση, αξιολόγηση και σύνθεση των δεδομένων για τα ζητήματα αυτά θα οδηγήσουν σε βέλτιστες λύσεις ως προς τον αριθμό των ελάχιστων υποχρεωτικών δρομολογίων, την περιοδικότητα αυτών και τη χρονική κατανομή τους εντός του ημερολογιακού έτους. Επιπροσθέτως, το ότι ζητήματα όπως ο επιτρεπόμενος αριθμός μεταφερόμενων επιβατών, οι βασικοί όροι καθορισμού ελάχιστου αριθμού υποχρεωτικών δρομολογίων κ.ά. ρυθμίζονται με υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί πριν από είκοσι έτη συνιστούν ένδειξη εάν όχι τεκμήριο ότι χρίζουν επικαιροποίησης ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών που επιδιώκουν μεταξύ άλλων να προσφέρουν ασφαλή, προσιτά και βιώσιμα συστήματα μεταφοράς για όλους.

Με δεδομένα τα ανωτέρω, το ότι οι δημόσιες αστικές και υπεραστικές οδικές μεταφορές θα πρέπει να ενισχυθούν και αναβαθμιστούν αλλά και σε συνδυασμό με το ότι η Πολιτεία οφείλει να σέβεται τον ελεύθερο χρόνο των πολιτών και να διευκολύνει εάν όχι να λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Έχουν διενεργηθεί και πόσοι έλεγχοι από τις Περιφέρειες ως προς τη τήρηση των προβλεπόμενων από τα ΚΤΕΛ στην εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου που τους έχει ανατεθεί; Ποια είναι τα πορίσματα των ελέγχων αυτών;
2. Σε ποια δεδομένα στηρίχθηκαν οι αποφάσεις: μεταφοράς της αφετηρίας δρομολογίων των ΚΤΕΛ Αττικής από την οδό Μαυροματαίων (Πεδίον του Άρεως) στο Νομισματοκοπείο με παράλληλη μείωση της περιοδικότητας των δρομολογίων αλλά και της διατήρησης ίδιου αριθμού δρομολογίων για τη μετακίνηση από Λάρισα σε Βόλο;
3. Έχουν γίνει λήπτες αντίστοιχων καταγγελιών/παραπόνων πολιτών και σε περίπτωση θετικής απάντησης σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί;
4. Πως σχεδιάζουν να ρυθμίσουν το ζήτημα της άνισης μεταχείρισης αλλά και οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών που εξυπηρετούνται από τα ΚΤΕΛ και για τους οποίους δεν ισχύει το ενιαίο εισιτήριο για τη μετεπιβίβαση όπως στις αστικές συγκοινωνίες;
5. Πότε σκοπεύουν να τροποποιήσουν τις εκδοθείσες από το 2003 υπουργικές αποφάσεις που ρυθμίζουν ζητήματα όπως ο επιτρεπόμενος αριθμός μεταφερόμενων επιβατών, οι βασικοί όροι καθορισμού ελάχιστου αριθμού υποχρεωτικών δρομολογίων κ.ά. ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα αλλά και να εξυπηρετήσουν τους στόχους που τίθενται από τα Ηνωμένα Έθνη;
6. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την αναβάθμιση και ενίσχυση των βιώσιμων αστικών και υπεραστικών δημόσιων συγκοινωνιών;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μαμουλάκης Χάρης


Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γεώργιος

Ζαμπάρας Μιλτιάδης (Μίλτος)

Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Κοντοτόλη Μαρίνα

Λινού Αθηνά

Μάλαμα Κυριακή

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Παππάς Πέτρος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ