ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

17/01/2024

Ερώτηση Πούλου: Ανησυχία για τα Πρωτοδικεία Λιβαδειάς και Θήβας

Ερώτηση Πούλου: Ανησυχία για τα Πρωτοδικεία Λιβαδειάς και ΘήβαςΌχι στο απαράδεκτο δίλημμα: Πρωτοδικείο στη Λιβαδειά ή στη Θήβα!

Με επείγουσα Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή, προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδη, από την βουλευτή Βοιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Γ. Πούλου ζητείται να παραμείνουν ως έχουν τα Πρωτοδικεία στη Λιβαδειά και στη Θήβα και να μην καταργηθεί κανένα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που μάλλον κυκλοφόρησαν σκόπιμα ως «διαρροές», για τις αλλαγές του Δικαστικού Χάρτη και στη Βοιωτία προτείνεται η συγχώνευση των δικαστικών υπηρεσιών.

Η κυβέρνηση χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του Νομού, σχεδιάζει «επί χάρτου» και διχάζει τους πολίτες με το ψευδεπίγραφο δίλημμα ποια πόλη, η Λιβαδειά ή η Θήβα, θα έχει το κεντρικό Πρωτοδικείο και το περιφερειακό αντίστοιχα.

Οι τοπικές κοινωνίες, θεσμικοί, παραγωγικοί και συλλογικοί φορείς κινητοποιούνται και διεκδικούν τη διατήρηση και των δύο Πρωτοδικείων αφού τα Πρωτοδικεία Λιβαδειάς και Θήβας διεκπεραιώνουν μεγάλο όγκο εκδικαζομένων υποθέσεων,

Η κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεχίσει το σχέδιο της συγχώνευσης και συρρίκνωσης των δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Οφείλει να εξετάσει τις ιδιαιτερότητες της Βοιωτίας και να διατηρήσει όπως είναι και τα δύο Πρωτοδικεία Λιβαδειάς και Θήβας, λόγω της γεωγραφικής ιδιομορφίας του Νομού μας αλλά και του πλήθους των υποθέσεων.

Η επίσπευση της απονομής δικαιοσύνης που επικαλείται, απαιτεί προσλήψεις δικαστών και διοικητικού προσωπικού! Η συγχώνευση και η συγκέντρωση των υποθέσεων σε ένα Πρωτοδικείο θα επιτείνει το πρόβλημα και θα προσθέσει επιπλέον ταλαιπωρία και έξοδα στους δικηγόρους, τους υπαλλήλους και τους πολίτες

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης

ΘΕΜΑ: «Ανησυχία για τα Πρωτοδικεία Λιβαδειάς και Θήβας»

Τις τελευταίες ημέρες έχουμε γίνει δέκτες πληροφόρησης που αφορά στο Σχέδιο αλλαγής1 του Δικαστικού Χάρτη της Ελλάδας με βάση τον οποίο προτείνεται η διατήρηση ενός Πρωτοδικείου στην έδρα κάθε Νομού, καθώς και η συγχώνευση των περισσοτέρων «διπλών» από αυτά που βρίσκονται εκτός έδρας Νομού. Συγκεκριμένα, «στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας (πρώην Νομός Βοιωτίας) ορίζεται κεντρικό Πρωτοδικείο, το Πρωτοδικείο Θηβών και α} το Ειρηνοδικείο Θηβών καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο κεντρικό Πρωτοδικείο Θηβών β) το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς και το Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς καταργούνται. Οι οργανικές Θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο κεντρικό Πρωτοδικείο Θηβών. Ορίζεται περιφερειακή έδρα του κεντρικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, η Λιβαδειά! Εναλλακτικά: Στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας (πρώην Νομός Βοιωτίας) ορίζεται κεντρικό Πρωτοδικείο το Πρωτοδικείο Βοιωτίας με έδρα τη Λιβαδειά και α) το Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς καταργείται. Οι οργανικές Θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Βοιωτίας β) το Πρωτοδικείο Θηβών και το Ειρηνοδικείο Θηβών καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Βοιωτίας. Ορίζεται περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Βοιωτίας, η Θήβα.» Μάλιστα, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Μπούγας ανέφερε σε συνέντευξή του πρόσφατα σε μεγάλο τοπικό κανάλι, ότι η γενική κατεύθυνση του νέου δικαστικού χάρτη της χώρας θα είναι η λειτουργία ενός Κεντρικού Πρωτοδικείου ανά Νομό και η μετατροπή των υπολοίπων σε Περιφερειακά.
Επιπλέον, σύμφωνα με το σχέδιο Πισσαρίδη η γεωγραφική κατανομή των δικαστηρίων έχει χαρακτηριστεί ως «προβληματική» στη βάση κριτηρίων οικονομικού οφέλους. Τέλος, ειδικότερα, προβλέπεται μέχρι το 4ο τρίμηνο του 2024 η αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη με πλήρη λειτουργία τουλάχιστον του 70% των διοικητικών δικαστηρίων και πλήρης λειτουργία τουλάχιστον του 40% των πολιτικών- ποινικών δικαστηρίων.
Δεδομένων των παραπάνω αλλαγών ειδικά για την πόλη της Λιβαδειάς, έχει δημιουργηθεί μεγάλη ανησυχία και προβληματισμός στους πολίτες της περιοχής μας. Το σύνολο των φορέων είναι σε αναστάτωση και οι κοινωνίες διχασμένες γιατί δεν ξέρουν τι μέλλει γενέσθαι. Τα Πρωτοδικεία Λιβαδειάς και Θήβας καλύπτουν υψηλό όγκο εργασίας και αριθμού εκδικαζομένων υποθέσεων και καλύπτουν έναν Νομό που οι κάτοικοι, αλλά και οι εργαζόμενοι, θα έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία να μετακινούνται από την μία πόλη στην άλλη, ενώ οι πολίτες θα επιβαρυνθούν με πρόσθετες μετακινήσεις.
Επομένως:
Επειδή, η λογική της κυβέρνησης για μείωση του λειτουργικού κόστους με συνεχόμενες συγχωνεύσεις και καταργήσεις δημόσιων υπηρεσιών οδηγεί σε υποβάθμιση και απαξίωση των κατοίκων της περιφέρειας. Σκοπός του σχεδιασμού των κρατικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση ισότιμα των πολιτών και όχι μόνο η εξοικονόμηση πόρων
Επειδή, η επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης δε θα επέλθει με καταργήσεις και συγχωνεύσεις, απαιτούνται εκσυγχρονισμός των υποδομών και των διαδικασιών, αύξηση της χρηματοδότησης, δημιουργία νέων υποδομών, προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων
Επειδή, η Πολιτεία οφείλει να διευκολύνει το δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας των πολιτών, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη την αρχή της εγγύτητας και της ευχέρειας πρόσβασης, καθώς και την ιδιαιτερότητα της χώρας ως νησιωτικής και ορεινής, τις ιδιαίτερες συνθήκες ως προς την άσκηση του δικαστικού και δικηγορικού λειτουργήματος και τις συνέπειες τυχόν κατάργησης ή συγχώνευσης στις τοπικές κοινωνίες,
Επειδή, εκφράζουμε σοβαρές επιφυλάξεις για το γεγονός ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι γεωμορφολογικές ιδιομορφίες της χώρας και ειδικά του Νομού Βοιωτίας και ζητάμε να διατηρηθούν όπως είναι και τα δύο Πρωτοδικεία Θήβας και Λιβαδειάς λόγω γεωγραφικής ιδιομορφίας του Νομού

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός
1. Τι προβλέπεται από το Υπουργείο σχετικά με τον Δικαστικό Χάρτη της Χώρας; Ισχύει το κείμενο που διακινείται και προβλέπει τόσο μεγάλες αλλαγές στα Πρωτοδικεία της ΠΕ Βοιωτίας;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Πούλου ΓιώταΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ