ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

30/01/2024

Επίκαιρη ερώτηση Νοτοπούλου: Να χαρακτηριστούν άμεσα ως επιλαχόντες οι νέοι επιτυχόντες του διαγωνισμού 1Γ/2022

Επίκαιρη ερώτηση Νοτοπούλου: Να χαρακτηριστούν άμεσα ως επιλαχόντες οι νέοι επιτυχόντες του διαγωνισμού 1Γ/2022Το θέμα της κυβερνητικής αδράνειας στην υπόθεση του γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ που αφορούσε στην κάλυψη 822 θέσεων με την πρόσληψη μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) φέρνει με επίκαιρη ερώτησή της στη Βουλή, η βουλεύτρια Α’ Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κατερίνα Νοτοπούλου.

Στον γραπτό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε κατά ομάδες προσήλθαν περίπου 11.500 υποψήφιοι, οι επιτυχόντες όμως ήταν μόλις 257. Το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό επιτυχίας ανάγκασε την κυβέρνηση να προβεί σε νομοθετική ρύθμιση με το άρθρο 21 του Ν.5027 προκειμένου να μειωθεί η βάση και να αυξηθεί ο αριθμός των επιτυχόντων για να καλυφθούν οι θέσεις, με αποτέλεσμα ο νέος πίνακας επιτυχόντων να περιέχει πλέον 1.004 νέους επιτυχόντες ΠΕ και 159 ΤΕ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, η προς κάλυψη θέσεις ήταν 400 ΠΕ και 165 ΤΕ. Συνεπώς και κατόπιν όλων αυτών προέκυψε μεγάλος αριθμός επιλαχόντων, περίπου 600 ΠΕ και τριάντα ΤΕ.

Σύμφωνα με τον διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή «οι οργανικές θέσεις της Α.Α.Δ.Ε. ξεπερνούν τις 15.000 και έχει τεθεί στρατηγικός στόχος να καλυφθεί μέχρι το 2025 ει δυνατόν το 90% των θέσεων αυτών, δηλαδή 13.322 θέσεις». Κατά το χρόνο της ως άνω ομιλίας υπηρετούσαν στην Α.Α.Δ.Ε. 11.374 υπάλληλοι, επομένως υφίσταται έλλειψη περίπου 2.000 υπαλλήλων.

Επειδή έχει περάσει περίπου 1,5 χρόνος από τη διενέργεια του διαγωνισμού και περίπου 1 χρόνος από τη νομοθετική παρέμβαση για τη μεταβολή της βάσης και οι εν λόγω νέοι επιτυχόντες αποτελούν έτοιμη «δεξαμενή» προς άμεση, ταχύτατη και στοχευμένη αξιοποίηση σε εξειδικευμένες θέσεις της ΑΑΔΕ

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1. Θα χαρακτηρίσει άμεσα τους νέους επιτυχόντες που δεν κρίθηκαν διοριστέοι ως επιλαχόντες;

2. Θα δρομολογήσει άμεσα τις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσληψη και αξιοποίηση του συνόλου των εναπομεινάντων στους πίνακες νέων επιτυχόντων, που προκύπτουν από το άρθ. 21 του Ν. 5027/2023 κατά προτεραιότητα για επικείμενες κενές θέσεις που θα προκηρυχθούν στην ΑΑΔΕ, εφόσον οι εν λόγω επιτυχόντες πληρούν όλα τα κριτήρια που ορίζει η προκήρυξη 1Γ/2022;

Ακολουθεί η επίκαιρη ερώτηση όπως κατατέθηκε:

Επίκαιρη Ερώτηση
Προς την κυρία Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: «Να χαρακτηριστούν άμεσα ως επιλαχόντες οι νέοι επιτυχόντες του διαγωνισμού 1Γ/2022»

Ο γραπτός διαγωνισμός 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ αφορούσε την κάλυψη 822 θέσεων με την πρόσληψη μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Στον γραπτό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε κατά ομάδες προσήλθαν 11.500 περίπου υποψήφιοι (410 υποψήφιοι είχαν υποβάλει αίτηση σε περισσότερες από μία ομάδες), οι επιτυχόντες όμως ήταν μόλις 257, ένα ποσοστό επιτυχίας δηλαδή περίπου 2,3% .
Το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό επιτυχίας ανάγκασε την κυβέρνηση να προβεί σε νομοθετική ρύθμιση με το άρθρο 21 του Ν.5027 προκειμένου να μειωθεί η βάση και να αυξηθεί ο αριθμός των επιτυχόντων για να καλυφθούν οι θέσεις, με αποτέλεσμα ο νέος πίνακας επιτυχόντων να περιέχει πλέον 1.004 νέους επιτυχόντες ΠΕ και 159 ΤΕ. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, η προς κάλυψη θέσεις ήταν 400 ΠΕ και 165 ΤΕ. Συνεπώς και κατόπιν όλων αυτών προέκυψε μεγάλος αριθμός επιλαχόντων, περίπου 600 ΠΕ και τριάντα ΤΕ.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γεώργιος Πιτσιλής σε συνεδρίαση στις 21/02/2023 της διαρκούς επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσίας Τάξης και Δικαιοσύνης φέρεται να δήλωσε ρητά ότι «οι οργανικές θέσεις της Α.Α.Δ.Ε. ξεπερνούν τις 15.000 και έχει τεθεί στρατηγικός στόχος να καλυφθεί μέχρι το 2025 ει δυνατόν το 90% των θέσεων αυτών, δηλαδή 13.322 θέσεις». Κατά το χρόνο της ως άνω ομιλίας υπηρετούσαν στην Α.Α.Δ.Ε. 11.374 υπάλληλοι, επομένως υφίσταται έλλειψη περίπου 2.000 υπαλλήλων.
Στις 29.09.2023 και 16.10.2023 εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της β’ φάσης του γραπτού διαγωνισμού -μετά την αναμόρφωση της βάσης- με τους περιεχόμενους σε αυτά διοριστέους χωρίς όμως να περιλαμβάνονται σε αυτά 631 επιτυχόντες (μετά την αναμόρφωση της βάσης), δημιουργώντας μια ιδιότυπη ομηρία τους.
Επειδή έχει περάσει περίπου 1,5 χρόνος από τη διενέργεια του διαγωνισμού και περίπου 1 χρόνος από τη νομοθετική παρέμβαση για τη μεταβολή της βάσης
Επειδή το άρθ. 21 του ν. 5027/2023 αναμόρφωσε μόνο τη βάση εισαγωγής μη θίγοντας την υπόσταση καθαυτού του διαγωνισμού 1Γ/2022
Επειδή οι εν λόγω νέοι επιτυχόντες αποτελούν έτοιμη «δεξαμενή» προς άμεση, ταχύτατη και στοχευμένη αξιοποίηση σε εξειδικευμένες θέσεις της ΑΑΔΕ κάτι το οποίο είναι σύμφωνο με τη συνταγματική επιταγή της αρχής της αποτελεσματικότητας της διοίκησης στοιχεία της οποίας, μεταξύ άλλων, αποτελούν η οικονομία χρόνου και μέσων, η ταχύτητα και η ευελιξία, κατά την επιδίωξη προκαθορισμένων στόχων
Επειδή σύμφωνα με τα λεχθέντα του Διοικητή της ΑΑΔΕ, πρόκειται να πραγματοποιηθούν προσλήψεις στην Ανεξάρτητη Αρχή πλέον των 822 θέσεων του διαγωνισμού 1Γ/2022

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1. Θα χαρακτηρίσει άμεσα τους νέους επιτυχόντες που δεν κρίθηκαν διοριστέοι ως επιλαχόντες;
2. Θα δρομολογήσει άμεσα τις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσληψη και αξιοποίηση του συνόλου των εναπομεινάντων στους πίνακες νέων επιτυχόντων, που προκύπτουν από το άρθ. 21 του Ν. 5027/2023 κατά προτεραιότητα για επικείμενες κενές θέσεις που θα προκηρυχθούν στην ΑΑΔΕ, εφόσον οι εν λόγω επιτυχόντες πληρούν όλα τα κριτήρια που ορίζει η προκήρυξη 1Γ/2022;


Η Ερωτώσα Βουλευτής

Νοτοπούλου ΑικατερίνηΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ