ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

01/02/2024

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ανάγκη επικαιροποίησης και βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου προσβασιμότητας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος για την ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία στην Κοινότητα

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ανάγκη επικαιροποίησης και βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου προσβασιμότητας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος για την ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία στην ΚοινότηταΤην ανάγκη επικαιροποίησης και βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου προσβασιμότητας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος για την ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία στην Κοινότητα, φέρνουν με ερώτησή τους στη Βουλή, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με πρωτοβουλία της Κατερίνας Νοτοπούλου.

Όπως αναφέρεται στην ερώτηση, το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο παρουσιάζει κενά, ενώ πολλά είναι τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης.

Επειδή το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την προσβασιμότητα του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ένταξη στην Κοινότητα των Ατόμων με Αναπηρία και για την κατοχύρωση ίσων ευκαιριών και καθώς η εμπειρία και γνώση που διαθέτουν φορείς που εκπροσωπούν τα ΑμεΑ δεν αξιοποιούνται επαρκώς για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου προσβασιμότητας

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1.Τι προτίθεται να πράξει για την επικαιροποίηση, τη βελτίωση και την περεταίρω επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου της προσβασιμότητας του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος, ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές πραγματικές ανάγκες, στο δικαίωμα προσβασιμότητας και να εγγυηθεί η Πολιτεία το δικαίωμα αυτό, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες;

2. Τι προτίθεται να πράξει ώστε να πραγματοποιούνται αξιόπιστοι έλεγχοι και πιστοποίηση των προδιαγραφών της προσβασιμότητας;

3. Προβλέπεται η ανάπτυξη μόνο ενός ενιαίου Σήματος Προσβασιμότητας;

4. Τι προτίθεται να πράξει ώστε να αναβαθμιστεί ο ρόλος της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας και των Περιφερειακών Επιτροπών;

Αναλυτικά η ερώτηση όπως κατατέθηκε:

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: Επικαιροποίηση και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου προσβασιμότητας

Το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την προσβασιμότητα του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντικό για την ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία στην Κοινότητα και για την κατοχύρωση ίσων ευκαιριών.
Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο παρουσιάζει κενά, ενώ πολλά σημεία του χρήζουν βελτίωσης:
Τα σημεία που αναφέρονται στη διαφυγή ατόμων με αναπηρία σε έκτακτες περιπτώσεις, η στέγαση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε υφιστάμενα κτίρια με χρήσεις συνάθροισης κοινού ή/και κατοικίας, η αποσαφήνιση του χαρακτηρισμού υφιστάμενων κτιρίων ως «αυθαιρέτων» όταν δεν διασφαλίζουν την προβλεπόμενη προσβασιμότητα εντός της προθεσμίας που θέτει η νομοθεσία και των επιπτώσεων από αυτόν τον χαρακτηρισμό, η αποσαφήνιση της έννοιας του «δυσανάλογου κόστους» και παράλληλα η πρόβλεψη κινήτρων/ενισχύσεων για την υλοποίηση παρεμβάσεων προσβασιμότητας, η ανάπτυξη/θεσμοθέτηση της έννοιας των «εναλλακτικών υπηρεσιών» και της διαδικασίας διαχείρισης και ελέγχου αυτών (π.χ. δημοσιοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο έλεγχος/παρακολούθηση της παροχής τους κ.λπ.), η αντιμετώπιση του θέματος των συνεχών παρατάσεων στην εφαρμογή της νομοθεσίας, ο τρόπος υλοποίησης παρεμβάσεων στα κτίρια του δημοσίου κ.λπ., όπως προκύπτει και από την από 25-01-2024 επιστολή της προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Είναι ανάγκη να κωδικοποιηθεί η νομοθεσία που παράγεται από τα διάφορα Υπουργεία, να επικαιροποιηθούν, να συμπληρωθούν και να εξειδικευτούν οι προδιαγραφές και οι οδηγίες προσβασιμότητας, ανάλογα με την κατηγορία χρήσης τους, καθώς επίσης και να διασφαλιστεί η συμβατότητα του Οικοδομικού Κανονισμού με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό και αυτών με τη νομοθεσία άλλων Υπουργείων.
Πρέπει να δημιουργηθούν προδιαγραφές προσβασιμότητας για το φυσικό περιβάλλον και να αξιοποιηθεί για τον σκοπό αυτό ο οδηγός που έχει αναπτύξει ήδη η Ε.Σ.Α.μεΑ., όπως προκύπτει και από την από 25-01-2024 επιστολή της προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Από την ίδια επιστολή προκύπτει επίσης, ότι και το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο προσβασιμότητας, δεν εφαρμόζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, επειδή δεν ελέγχεται η τήρησή του, ενώ σε κανένα από τα στάδια ελέγχου οικοδομικής άδειας δεν περιλαμβάνεται έλεγχος προσβασιμότητας, αφού ουδέποτε καθιερώθηκε σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης της προσβασιμότητας των κτιρίων και των εξωτερικών χώρων και οι αξιολογητές που περιλαμβάνονται στο μητρώο αξιολογητών προσβασιμότητας, δεν είναι σε θέση να επιτελέσουν το ρόλο τους, εξαιτίας της ολιγόωρης ενημέρωσής τους που δεν είναι αρκετή.
Επίσης, η ανάπτυξη διαφορετικών σημάτων προσβασιμότητας από διάφορα υπουργεία και όχι ενός ενιαίου, είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα επιλύσει.
Αλλά και η Κεντρική Επιτροπή προσβασιμότητας, όπως και οι Περιφερειακές Επιτροπές προσβασιμότητας, μπορούν και πρέπει να παίξουν πολύ πιο σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου προσβασιμότητας.
Είναι αυτονόητο ότι είναι απαραίτητη η διαρκής θεσμική συνεργασία των αρμόδιων Υπηρεσιών του Κράτους με τους φορείς που εκπροσωπούν τα Άτομα με Αναπηρία σχετικά με τους όρους διαμόρφωσης των κανόνων προσβασιμότητας, αφού γνωρίζουν καλύτερα από όλους τις ανάγκες τους και διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία.
Επειδή το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την προσβασιμότητα του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ένταξη στην Κοινότητα των Ατόμων με Αναπηρία και για την κατοχύρωση ίσων ευκαιριών
Επειδή το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την προσβασιμότητα χρειάζεται επικαιροποίηση, βελτίωση και περεταίρω επεξεργασία
Επειδή είναι ανάγκη να πραγματοποιούνται αξιόπιστοι έλεγχοι και πιστοποίηση των προδιαγραφών της προσβασιμότητας
Επειδή η ανάπτυξη διαφορετικών σημάτων προσβασιμότητας από διάφορα υπουργεία, είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα επιλύσει
Επειδή η Κεντρική Επιτροπή προσβασιμότητας, όπως και οι Περιφερειακές επιτροπές, μπορούν να παίξουν σημαντικότερο ρόλο για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου προσβασιμότητας
Επειδή η γνώση και η εμπειρία που διαθέτουν οι φορείς που εκπροσωπούν τα Άτομα με Αναπηρία δεν αξιοποιούνται επαρκώς για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου προσβασιμότητας

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1.Τι προτίθεται να πράξει για την επικαιροποίηση, τη βελτίωση και την περεταίρω επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου της προσβασιμότητας του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος, ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές πραγματικές ανάγκες, στο δικαίωμα προσβασιμότητας και να εγγυηθεί η Πολιτεία το δικαίωμα αυτό, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες;
2. Τι προτίθεται να πράξει ώστε να πραγματοποιούνται αξιόπιστοι έλεγχοι και πιστοποίηση των προδιαγραφών της προσβασιμότητας;
3. Προβλέπεται η ανάπτυξη μόνο ενός ενιαίου Σήματος Προσβασιμότητας;
4. Τι προτίθεται να πράξει ώστε να αναβαθμιστεί ο ρόλος της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας και των Περιφερειακών Επιτροπών;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Νοτοπούλου Κατερίνα

Ακρίτα Έλενα

Αποστολάκης Ευάγγελος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος Χρήστος

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γιώργος

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ρένα

Ηλιόπουλος Όθων

Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)
Καλαματιανός Διονύσης

Κασιμάτη Νίνα

Κεδίκογλου Συμεών

Κοντοτόλη Μαρίνα

Μαμουλάκης Χάρης

Μπάρκας Κώστας

Παπαηλιού Γεώργιος

Πούλου Γιώτα

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ