ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

01/02/2024

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Εφαρμογή της Ενιαίας Φαρμακευτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (Π.Δ. 306/1992) κατά τον υπολογισμό των κενών θέσεων φαρμακείων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Εφαρμογή της Ενιαίας Φαρμακευτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (Π.Δ. 306/1992) κατά τον υπολογισμό των κενών θέσεων φαρμακείων της Π.Ε. ΘεσσαλονίκηςΠλήγμα στη λειτουργία των υφιστάμενων φαρμακείων της Θεσσαλονίκης, η εφαρμογή της Ενιαίας Φαρμακευτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (Π.Δ. 306/1992) κατά τον υπολογισμό των κενών θέσεων φαρμακείων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Τα σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν ως προς τη λειτουργία των Φαρμακείων της Θεσσαλονίκης, μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να καταργήσει την εφαρμογή της Ενιαίας φαρμακευτικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το Π.Δ. 306/1992, κατά των υπολογισμό́ των κενών θέσεων φαρμακείων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, φέρνουν στη Βουλή με ερώτησή τους, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία της Κατερίνας Νοτοπούλου.

Η απόφαση αυτή αποτελεί πλήγμα στην λειτουργία των υφιστάμενων φαρμακείων της Θεσσαλονίκης, καθώς προκαλεί σωρεία προβλημάτων σε έναν ήδη επιβαρυμένο κλάδο, καθώς η αναλογία φαρμακείων ανά κάτοικο είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με άλλα αστικά κέντρα.

Επιπλέον, πρόκειται για μία αυταρχική μεθόδευση, καθώς δεν προηγήθηκε διαβούλευση με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, για ένα ζήτημα τόσο σοβαρό που θα δημιουργήσει στρεβλώσεις και προβλήματα τόσο σε ατομικό́ όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζουν πως είναι καθήκον όλων μας η διαφύλαξη της απρόσκοπτης λειτουργίας των φαρμακείων, που έχει αποδειχθεί́, ειδικά την περασμένη περίοδο της πανδημίας, ότι συμβάλλουν τα μέγιστα στην τοπική κοινωνία και στο κοινωνικό αγαθό της Υγείας.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αποτραπεί η περιγραφόμενη ως άνω ενέργεια εκ μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της αρμόδιας υπηρεσίας της, για την διαφύλαξη της λειτουργίας των φαρμακείων στην Ενιαία Φαρμακευτική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το ΠΔ 306/1992;

 

Αναλυτικά η ερώτηση:

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Εφαρμογή της Ενιαίας Φαρμακευτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (Π.Δ. 306/1992) κατά τον υπολογισμό των κενών θέσεων φαρμακείων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης».

Δυνάμει της διάταξης του άρθρου 30 του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145), όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα, εντός του μήνα Ιανουαρίου 2024, δηλαδή μέχρι και σήμερα, το τμήμα Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, οφείλει να ανακοινώσει τις υφιστάμενες κατά τις 31.12.2023 κενές θέσεις φαρμακείων, για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης εφαρμόζεται για τον υπολογισμό των θέσεων φαρμακείου, και με τις λοιπές έννομες συνέπειες που παράγει, το Προεδρικό Διάταγμα 306/1992 (ΦΕΚ Α’ 155) περί Ενιαίας Φαρμακευτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται από τη δημοσίευσή του στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης μέχρι σήμερα, αδιαλείπτως και χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ρητώς ή με άλλο τρόπο καταργηθεί. Μέχρι σήμερα δε, όλες οι αποφάσεις ανακοίνωσης των κενών θέσεων φαρμακείων στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης ορθώς εκδίδονταν, λαμβανομένου υπόψιν του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος.

Λίγες, μόλις, ημέρες, πριν, όπως καταγγέλλει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ήρθε σε άτυπη γνώση τους, έπειτα από προφορική ενημέρωση, ότι η ως άνω αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί στην έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης που αφορά τις κενές θέσεις φαρμακείων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης έως τις 31.12.2023, χωρίς να εφαρμόσει τις δύο διατάξεις του Π.Δ. 306/1992 περί Ενιαίας Φαρμακευτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, βασιζόμενη σε ένα ενημερωτικό έγγραφο, το από 22-12-2023, με αριθμό πρωτοκόλλου Δ3 (β)/Γ.Π./οικ.68480 του Τμήματος Β΄, της Διεύθυνσης Φαρμάκου, της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικού Σχεδιασμού, του Υπουργείου Υγείας, το οποίο ουδόλως επηρεάζει την ισχύ και εφαρμογή του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος.
Επειδή η απόφαση αυτή αποτελεί πραγματικό πλήγμα στην λειτουργία των υφιστάμενων φαρμακείων της πόλης της Θεσσαλονίκης, καθώς προκαλεί σωρεία προβλημάτων σε έναν ήδη επιβαρυμένο κλάδο, καθώς η αναλογία φαρμακείων ανά κάτοικο είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με άλλα αστικά κέντρα.
Επειδή πρόκειται για μία αυταρχική μεθόδευση, καθώς δεν προηγήθηκε διαβούλευση με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, για ένα ζήτημα τόσο σοβαρό που θα δημιουργήσει στρεβλώσεις και προβλήματα τόσο σε ατομικό́ όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Επειδή η εν λόγω απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για ανακοίνωση κενών θέσεων φαρμακείων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, de facto καταργεί και παραβιάζει το ισχύον Π.Δ. 306/1992, που εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα, δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε διάταξη νόμου και δεν καλύπτει καμία αναγκαιότητα.
Επειδή ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το ζήτημα αυτό δύο γνωμοδοτήσεις Καθηγητών Νομικής, σχετικά με την ισχύ του Π.Δ. 306/1992 και την υποχρεωτικότητα εφαρμογής του. Όσα δε αναλύονται σε αμφότερες τις γνωμοδοτήσεις δεν έχουν μέχρι σήμερα αλλάξει, ούτε ως προς το πραγματικό ούτε ως προς το νομικό τους σκέλος.
Επειδή είναι καθήκον όλων μας η διαφύλαξη της απρόσκοπτης λειτουργίας των φαρμακείων, που έχει ποικιλοτρόπως αποδειχθεί́, ειδικά την περασμένη περίοδο της πανδημίας, ότι συμβάλλουν τα μέγιστα στην τοπική κοινωνία και στο κοινωνικό αγαθό της Υγείας.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αποτραπεί η περιγραφόμενη ως άνω ενέργεια εκ μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της αρμόδιας υπηρεσίας της, για την διαφύλαξη της λειτουργίας των φαρμακείων στην Ενιαία Φαρμακευτική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το ΠΔ 306/1992;


Οι ερωτώντες Βουλευτές

Νοτοπούλου Αικατερίνη


Γιαννούλης Χρήστος

Ηλιόπουλος Όθων

Θρασκιά Ουρανία

Κασιμάτη Νίνα

Κοντοτόλη Μαρίνα

Λινού Αθηνά

Μάλαμα Κυριακή

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Πούλου Παναγιού

Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ