ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

05/02/2024

Επίκαιρη ερώτηση Κόκκαλη: Ποια είναι η θέση του Υπουργού Μεταφορών για την επίμαχη μετάταξη του σταθμάρχη Λάρισας, μετά το πόρισμα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων και την άσκηση ποινικών διώξεων;

Επίκαιρη ερώτηση Κόκκαλη: Ποια είναι η θέση του Υπουργού Μεταφορών για την επίμαχη μετάταξη του σταθμάρχη Λάρισας, μετά το πόρισμα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων και την άσκηση ποινικών διώξεων;ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Ποια είναι η θέση του Υπουργού Μεταφορών για την επίμαχη μετάταξη του σταθμάρχη Λάρισας, μετά το πόρισμα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων και την άσκηση ποινικών διώξεων;”

Έχει κριθεί τόσο από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων, όσο και από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, ότι η απόφαση μετάταξης του σταθμάρχη Λάρισας (υπ’ αριθ. 9026588/14.06.2022), είναι προδήλως παράνομη, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την πρόκληση του δυστυχήματος των Τεμπών, ενώ την ίδια στιγμή εξακολουθούν οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής. Επαναφέρω για το ιστορικό της υπόθεσης, ότι στο πλαίσιο του 1ου κύκλου κινητικότητας έτους 2022, ο ΟΣΕ υπέβαλε αίτημα στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ), μεταξύ άλλων, για την κάλυψη μιας θέσης σταθμάρχη ΔΕ στη Λάρισα, με μετάταξη. Το αίτημα για τη θέση αυτή περιελάμβανε το περίγραμμα της θέσης εργασίας, καθώς επίσης και τα πρόσθετα απαιτούμενα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα του φορέα υποδοχής δηλαδή, προβλεπόταν ο υπό μετάταξη υπάλληλος να χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή και να έχει ηλικία έως και 48 έτη, όπως προκύπτει από τα στοιχεία θέσεων, που είναι δημοσιευμένα στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών apografi.gov.gr. Ωστόσο, ο σταθμάρχης υπέβαλε στις 13 Απριλίου 2022 αίτηση (6647919919/13.04.2022) για μετάταξη, παρά το γεγονός ότι ήταν 58 ετών (γεννηθείς 23-07-1964) και υπερέβαινε κατά 10 χρόνια το όριο των 48 ετών που είχε θέσει ο ΟΣΕ. Το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης του ΟΣΕ, ως αρμόδιο όργανο του φορέα υποδοχής, με αρμοδιότητα να αξιολογεί τις αιτήσεις και να διατυπώνει σύμφωνη γνώμη για τη μετάταξη, συνεδρίασε στις 13-05-2022, και έκανε δεκτή την ως άνω αίτηση, ενώ ήταν πασίδηλο ότι ο υποψήφιος δεν πληρούσε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Εκ των υστέρων, για λόγους νομιμοφάνειας, στις 30-05-2022, δημοσιεύθηκε με υπογραφή του Υπουργού Μεταφορών, κ. Καραμανλή, η υπουργική απόφαση ΥΑ 157//2022 (ΥΑ 157192 ΦΕΚ Β 2623 / 30-05-2022), που αφορούσε στην Έγκριση του νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΟΣΕ, όπου στο άρθρο 33, ορίζεται ότι “Ο υπό μετάταξη κατέχει τα απαιτούμενα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα για την θέση στην οποία μετατάσσεται, εκτός της ηλικίας”. Τα κυβερνητικά στελέχη επικαλέστηκαν το άρθρο 33, ισχυριζόμενα ότι το όριο ηλικίας των 48 ετών είχε καταργηθεί άρα, δεν αποτελούσε στοιχείο αξιολόγησης από την επιτροπή. Πλην όμως, το πόρισμα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, αλλά και η Εισαγγελία Εφετών, διά της άσκησης ποινικής δίωξης, αποκάλυψε την εκ υστέρων προσπάθεια πολιτικής νομιμοποίησης της παράνομης μετάταξης, διότι, την 13η-05-2022, ημερομηνία που συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης, δεν είχε καν υπογραφεί η υπουργική απόφαση από τον κ. Καραμανλή (η απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθμό 157192, υπεγράφη στις 20-05-2022 και δημοσιεύτηκε στις 30-05-2022 (Β΄ 2623/30-05-2022). Άρα, κατά την αξιολόγηση της αίτησης στις 14-5-2022, ίσχυε η γενική διάταξη του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 4440/2016 που προβλέπει ότι δύναται ο φορέας υποδοχής στο αίτημα που υποβάλλει προς την ΚΕΚ να περιλαμβάνει και τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα, κατά περίπτωση, στην περίπτωσή μας δε και το ανώτατο ηλικιακό όριο, δηλαδή το όριο των 48 ετών. Επομένως, σύμφωνα με το πόρισμα, το γεγονός ότι στις 14-06-2022 που υπογράφτηκε η απόφαση μετάταξης από το αρμόδιο όργανο του ΟΣΕ ή στις 30-06-2022 που αυτή δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ίσχυε ο νέος Κανονισμός που εξαιρούσε από τα απαιτούμενα προσόντα το όριο ηλικίας, δεν θεραπεύει την παραπάνω πλημμέλεια, δεδομένου ότι κρίσιμος εν προκειμένω χρόνος είναι αυτός της παροχής της σύμφωνης γνώμης (14-05-2022), η οποία, όπως προαναφέρθηκε, εκδόθηκε κατά παράβαση των κατά τον χρόνο αυτό ισχυουσών διατάξεων.
Eπειδή το Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών δεν απάντησε στην συναπευθυνόμενη με το Υπουργείο Εσωτερικών ερώτηση στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου (33/2795), παρά το γεγονός ότι η έκδοση του εσωτερικού κανονισμού του ΟΣΕ ήταν αποκλειστικής αρμοδιότητάς του, και παρά το γεγονός ότι η σύνθετη διοικητική ενέργεια της εν λόγω μετάταξης, τα πραγματικά δεδομένα και οι εφαρμοστέες εν προκειμένω διατάξεις που αφορούν στις οργανικές διατάξεις του ΟΣΥ, βάσει των οποίων ολοκληρώθηκε η εν λόγω μετάταξη, αρμόδιο να απαντήσει κατά λόγο αρμοδιότητας είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

Ποια είναι η θέση του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, για την παράνομη μετάταξη, αναφορικά με την περίεργη εκ των υστέρων υπογραφή του Εσωτερικού Κανονισμού, την άνευ αιτιολογίας κατάργηση του ορίου ηλικίας, ενώ το σύνολο των νομοθετημάτων διαχρονικά έθεταν όριο ηλικίας και αναφορικά με την συνολική διαδικασία της επίμαχης μετάταξης, δεδομένου ότι δεν απαντήθηκε η γραπτή ερώτηση;

Ο Ερωτών Βουλευτής
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ