ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

12/02/2024

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλης ισχύος στην περιοχή του χωριού Δόριζα του Δήμου Τρίπολης

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλης ισχύος στην περιοχή του χωριού Δόριζα του Δήμου ΤρίποληςΕρώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία του Γ. Παπαηλιού: «Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλης ισχύος στην περιοχή του χωριού Δόριζα του Δήμου Τρίπολης»

Με την εγκατάσταση ενός μεγάλου πάρκου μπαταριών- συσσωρευτών λιθίου στην περιοχή της Δόριζας, πέραν τη διακινδύνευσης της ασφάλειας, της υγείας και της ζωής των κατοίκων, το πρόβλημα του περιβάλλοντος σε όλες τις διαστάσεις του, αφορά σε μία ευρύτερη περιοχή, η οποία κινδυνεύει να καταστεί χώρος, στον οποίο η ζωή των ανθρώπων θα εξαντλείται στην παρουσία φωτοβολταϊκών.

Η χορήγηση αδειών για την τοποθέτηση ενός μεγάλου πάρκου μπαταριών-συσσωρευτών λιθίου σε θέση που περιβάλλει τη Δόριζα, είναι προβληματική.

Βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση από τα σπίτια της Δόριζας και σε άμεση οπτική επαφή με αυτά.

Η περιοχή είναι ήδη επιβαρυμένη, αφού υπάρχουν και λειτουργούν σ΄ αυτήν εγκαταστάσεις (ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκό πάρκο), τοποθετημένες σε κορυφογραμμή που περιβάλλει το χωριό.

Ένα τέτοιο έργο στη συγκεκριμένη θέση δεν μπορεί να χωροθετηθεί, ελλείψει προηγούμενης θεσμοθέτησης «Περιοχής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων». Επιπλέον υφίσταται κίνδυνος για την ασφάλεια, την υγεία και τη ζωή των κατοίκων, ιδίως σε περίπτωση πυρκαγιάς και έκλυσης τοξικών αερίων, που η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει.

Η περιοχή της Δόριζας και η ευρύτερη περιοχή του Βαλτετσίου, στις οποίες αφορά άμεσα η τοποθέτηση των δύο εγκαταστάσεων «αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας», γειτνιάζει με την ευρύτερη περιοχή του Μαινάλου. Σ΄ αυτήν «έχουν φυτρώσει» εκατοντάδες ανεμογεννήτριες, που πλήττουν την ιστορικότητα, την αισθητική, το φυσικό κάλλος, το περιβάλλον, την υγεία, τους όρους ζωής και απασχόλησης των μόνιμων κατοίκων και την προοπτική της ήπιας ανάπτυξης.

Αυτό σημαίνει, ότι πέραν τη διακινδύνευσης της ασφάλειας, της υγείας και της ζωής των κατοίκων, το πρόβλημα του περιβάλλοντος σε όλες τις διαστάσεις του, αφορά σε μία ευρύτερη περιοχή, η οποία κινδυνεύει να καταστεί χώρος, στον οποίο η ζωή των ανθρώπων θα εξαντλείται στην παρουσία φωτοβολταϊκών.

Γι΄ αυτό η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Τρίπολης και πολίτες της περιοχής έχουν υποβάλει ενστάσεις ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας.

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, με πρωτοβουλία του βουλευτή Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Γιώργου Παπαηλιού, κατατέθηκε από 10 βουλευτές, σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναλυτικά η ερώτηση:

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλης ισχύος στην περιοχή του χωριού Δόριζα του Δήμου Τρίπολης»

Μετά από απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου προέβη στη χορήγηση άδειας «αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 50 mw, μέγιστης ισχύος απορρόφησης 50 mw και εγκατάστασης των 250 mw εξ αυτών, στη θέση «Ντουράνια», της Τοπικής Κοινότητας Δόριζας, της Δημοτικής Ενότητας Βαλτετσίου, του Δήμου Τρίπολης».

Στη συνέχεια, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αγνοώντας την τοπική κοινωνία και τις αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο της Περιφέρειας Πελοποννήσου όσο και του Δήμου Τρίπολης, έδωσε το «πράσινο φως» για την εγκατάσταση ενός δεύτερου μεγάλου πάρκου μπαταριών-συσσωρευτών λιθίου (ηλεκτροχημικής αποθήκης ενέργειας), ισχύος απορρόφησης 250MW και έγχυσης 250MW, με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ ΔΙΠΑ / 121898/802/18-102023 απόφαση που δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια» στις 18 Οκτωβρίου, δηλαδή την επομένη των αυτοδιοικητικών εκλογών. Το έργο αυτό χωροθετείται απέναντι από τα σπίτια του χωριού σε απόσταση 150 μέτρων από την άλλη εγκατάσταση των 50MW.
Και ναι μεν εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικές μελέτες με τις παρατηρήσεις των δημοσίων υπηρεσιών ( δασική, αρχαιολογική, υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, τουρισμού κ.α.), όμως δεν ελήφθησαν υπόψη ούτε οι τεκμηριωμένες ενστάσεις των ειδικών επιστημόνων σε θέματα περιβάλλοντος (πολιτικών μηχανικών, νομικών, φυσικών), ούτε οι ισχυρές αντιρρήσεις της τοπικής κοινωνίας, όπως διατυπώθηκαν στη δημόσια διαβούλευση.

Η τοποθέτηση των δύο εγκαταστάσεων στη θέση «Ντουράνια», που περιβάλλει το χωριό (τον οικισμό) της Δόριζας, βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τα σπίτια του οικισμού και σε άμεση οπτική επαφή με αυτά. Ενώ ήδη στην περιοχή υπάρχουν και λειτουργούν ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκό πάρκο, τοποθετημένο σε κορυφογραμμή που περιβάλλει το χωριό (τον οικισμό), όπως επίσης και δύο υποσταθμοί ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό σημαίνει, ότι στη συγκεκριμένη περιοχή, που είναι ήδη επιβαρυμένη με έργα που αφορούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, προστίθενται επιπλέον εγκαταστάσεις συνολικής ισχύος 300 MW.

Για όλα αυτά (τους Σταθμούς Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας), δεν υπάρχει πρόβλεψη, βάσει κάποιων από τα εργαλεία χωροταξικού σχεδιασμού, με αποτέλεσμα, ελλείψει προηγούμενης θεσμοθέτησης Περιοχής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων, να μη μπορεί να χωροθετηθεί ένα τέτοιο έργο στη θέση που σχεδιάζεται.

Εξάλλου, για την κατασκευή του έργου θα ισοπεδωθεί ένα βραχώδες τμήμα του βουνού, έκτασης 112.156,99 m2 με άμεσο αποτέλεσμα τη μερική ή ολική κατάρρευση των οικιών, από τους κραδασμούς εκβραχισμού, λόγω της παλαιότητάς τους (οι περισσότερες είναι άνω των 100 ετών). Επιπλέον, θα επιδεινωθεί η ηχητική επιβάρυνση με τη λειτουργία περισσοτέρων από 100 τεράστιων μονάδων κλιματισμού (σήμερα εξ αιτίας των ανεμογεννητριών υπάρχει μόνιμος θόρυβος 43 dB) και η οπτική ρύπανση λόγω της εγγύτητας προς τα σπίτια, ειδικά τη νύχτα λόγω του έντονου φωτισμού αυτών των εγκαταστάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, υφίσταται κίνδυνος για τη ζωή και την υγεία των κατοίκων, ιδίως σε περίπτωση πυρκαγιάς και έκλυσης τοξικών αερίων. Μάλιστα στο υπ’ αριθ. 4168Φ.706.12/24-07-2023 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρίπολης προς το Τοπικό Διαμέρισμα Δόριζας επισημαίνεται η αδυναμία κατάσβεσης πυρκαγιάς που ενδεχομένως θα προκληθεί σε μπαταρίες ιόντων λιθίου και τη συναφή απελευθέρωση τοξικού νέφους με συμβατικά μέσα πυρόσβεσης  (δεν έχει την τεχνογνωσία και το προσωπικό για την κατάσβεση σχετικής πυρκαγιάς), όπως συμβαίνει και διεθνώς σε αυτό το είδος αποθήκευσης.

Τα ληφθέντα μέτρα ασφαλείας της εγκατάστασης είναι ανεπαρκή, και μάλιστα σε μία περιοχή ήδη επιβαρυμένη με έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η συγκέντρωση τόσων φορτισμένων ενεργειακά εγκαταστάσεων στην υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων είναι προβληματικές και δημιουργούν εύλογη ανησυχία.
Επιπλέον μία περιοχή που αποτελεί πνεύμονα πρασίνου μετατρέπεται σε βιομηχανική περιοχή, γεγονός που δεν μπορεί να αποτελεί απάντηση για την επιβίωση και την προοπτική ανάταξής της.

Βάσει όλων αυτών, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Τρίπολης και πολίτες της περιοχής έχουν υποβάλει ενστάσεις ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, με τις οποίες ζητούν να ακυρωθούν η από 18.10.2023 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά την «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων» (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου και κάθε άλλη συναφής διοικητική πράξη

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

Δεδομένων όλων των παραπάνω τεκμηριωμένων αντιρρήσεων - ενστάσεων και του εν γένει σχετικού προβληματισμού, πως προσεγγίζει, αφενός (κυρίως) το θέμα ασφαλείας που συνδέεται με τον κίνδυνο από ενδεχόμενες εκρήξεις και συνακόλουθα την πρόκληση πυρκαγιών σε ένα τόσο επιβαρυμένο ενεργειακό πεδίο και υγείας των κατοίκων – με ενδεχόμενη συνέπεια την εκκένωση μιας μεγάλης περιοχής, ακόμη και της Τρίπολης, λόγω τοξικού νέφους βάσει της διεθνούς εμπειρίας – και αφετέρου το θέμα του περιβάλλοντος, αφού εγκρίνεται η εγκατάσταση ενός μεγάλου πάρκου μπαταριών-συσσωρευτών λιθίου (αποθήκης ενέργειας) στα όρια του χωριού Δόριζα;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές


Παπαηλιού Γεώργιος


Αυλωνίτης Αλέξανδρος

Βέττα Καλλιόπη

Κασιμάτη Νίνα

Μάλαμα Κυριακή

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Παναγιωτόπουλος Αντρέας

Παππάς Πέτρος

Πούλου Παναγιώτα

Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ