ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

12/02/2024

Οι Τέσσερις τροπολογίες της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία με σκοπό την αντιμετώπιση του κόστους παραγωγής στη γεωργία και κτηνοτροφία και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ΕΛΓΑ

Οι Τέσσερις τροπολογίες της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία με σκοπό την αντιμετώπιση του κόστους παραγωγής στη γεωργία και κτηνοτροφία και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ΕΛΓΑΣτο πλαίσιο της επεξεργασίας του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που συζητείται στη Βουλή, με τίτλο «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης», η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ_ΠΣ κατέθεσε τρεις τροπολογίες με σκοπό την αντιμετώπιση του κόστους παραγωγής στη γεωργία και κτηνοτροφία και μια με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ΕΛΓΑ.

Οι τέσσερις τροπολογίες είναι οι παρακάτω:

1. Πλαφόν στο αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα (agripower) με την οποία προτείνεται θεσμοθέτηση ειδικής έκπτωσης στη διάθεση προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας για τους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος. Η ειδική έκπτωση ορίζεται στο 50% της εκάστοτε τελικής βασικής τιμής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και χορηγείται μέσω της διαμόρφωσης ειδικού προϊόντος διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας από τις εταιρείες παρόχους, το οποίο θα πρέπει να φέρει διακριτό τίτλο περιλαμβάνοντας το λεκτικό "AGRIPOWER", για την αναγνώρισή του από τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους.

2. Κάρτα πετρελαίου του αγρότη (AGRIDIESEL CARD) με σκοπό την κάλυψη του κατά περίπτωση μέγιστου μέρους του αυξημένου κόστους για την αγορά πετρελαίου κίνησης, αύξηση που οφείλεται στην επαναλαμβανόμενες κρίσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά και στην ακρίβεια “απληστίας” και την αρρύθμιστη αγορά ενέργειας, ειδικά με την απώλεια του ρυθμιστικού ρόλου του δημοσίου. Η αγορά ποσοτήτων πετρελαίου κίνησης που καλύπτεται από τα ποσά που πιστώνονται προς ενίσχυση αγροτών και κτηνοτρόφων, προορίζονται αυστηρά και μόνο για χρήση στην κατά είδος καλλιεργητική ή αναπαραγωγική περίοδο και πιστώνονται πριν την έναρξη αυτής.

3. Πλαφόν κέρδους στα αγροεφόδια για την γεωργία και την κτηνοτροφία, προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του νόμου 5045/2023 με την πρόσθεση της φράσης «και εμπορική διάθεση σε επαγγελματίες αγρότες, κτηνοτρόφους και συνεταιριστικές ομάδες και συνεταιρισμούς αυτών λιπασμάτων και ζωοτροφών, για την παραγωγή» με στόχο τη διασφάλιση ελέγχων στην διαρκή αύξηση τιμών που παρατηρείται την τελευταία τριετία. Η παράγραφος 1 διαμορφώνεται ως εξής: "1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση, τη θέρμανση, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως και την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση σχολικών ειδών και γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για την παραγωγή και εμπορική διάθεση σε επαγγελματίες αγρότες, κτηνοτρόφους και συνεταιριστικές ομάδες και συνεταιρισμούς αυτών λιπασμάτων και ζωοτροφών, για την παραγωγή ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου φυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021».

4. Διμερής χρηματοδότηση του ΕΛΓΑ, συμψηφισμός εισφορών – αποζημιώσεων και αποζημιώσεις 100% σε περίπτωση θεομηνιών» που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ρευστότητας, της φερεγγυότητας και αξιοπιστίας του ΕΛΓΑ στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για την έγκυρη, δίκαιη και έγκαιρη πληρωμή των αποζημιώσεων των αγροτών και κτηνοτρόφων

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο των τροπολογιών:

1. Πλαφόν στο αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα (agripower) Αιτιολογική έκθεση

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί μια δέσμη πρωτοβουλιών, που στόχο έχουν να θέσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ σε τροχιά προς την πράσινη μετάβαση, με απώτερο στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Στο παραπάνω πλαίσιο προβλέπονται πολιτικές για τη διατροφική ασφάλεια, οι οποίες περιλαμβάνουν:

- την επισιτιστική ασφάλεια, τη διατροφή και τη δημόσια υγεία, με τρόπο ώστε ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ να έχουν πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα

- την διατήρηση της οικονομικής "προσιτότητας" (affordability) των τροφίμων, με την παράλληλη παραγωγή δικαιότερων οικονομικών αποδόσεων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του τομέα εφοδιασμού της ΕΕ και προάγοντας το δίκαιο εμπόριο

Δεδομένου ότι οι τιμές στην αγορά ενέργειας για την φυτική και ζωική παραγωγή είναι σημαντικά υψηλές, ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχει μονοπώλιο στη διάθεση ειδικού τιμολογίου, προτείνουμε τη νομοθέτηση ειδικής έκπτωσης και ανώτατης τιμής διάθεσης, από κάθε πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να συμβάλλουμε άμεσα στη μείωση του κόστους παραγωγής τροφίμων και κατ` επέκταση και στη μείωση των τελικών τιμών διάθεσης βασικών διατροφικών προϊόντων, ώστε οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση στα παραγόμενα αγαθά, σε προσιτές τιμές (διατήρηση της οικονομικής "προσιτότητας" των τροφίμων).

Άρθρο 1

Με το άρθρο 1 προβλέπεται η υποχρέωση των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας για διάθεση ειδικού προϊόντος ρεύματος - ειδικού τιμολογίου, για χρήση αποκλειστικά σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Άρθρο 2

Με το άρθρο 2 ορίζονται οι δικαιούχοι του ειδικού τιμολογίου agripower.

Άρθρο 3

Με το άρθρο 3 προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, που ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διάθεση του παραπάνω προϊόντος και σε αντικατάσταση της ΚΥΑ 142196/10-11-87 περί “Μέτρων Αγροτικού Εξηλεκτρισμού”.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Η σημαντική αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι αυξήσεις τιμών σε λοιπά αγαθά που προορίζονται για την φυτική και ζωική παραγωγή, έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους παραγωγής και λειτουργεί επιβαρυντικά τόσο για τους παραγωγούς, όσο και για τα ήδη επιβαρυμένα νοικοκυριά από την ακρίβεια “απληστίας”. Είναι ζήτημα ύψιστης πολιτικής και ανθρωπιστικής αξίας η εξασφάλιση πρόσβασης σε αναγκαία για τη διαβίωση αγαθά, σε όλους τους πολίτες και σε προσιτές τιμές.

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Αγρότες και κτηνοτρόφους, στους οποίους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 1

Θεσμοθετείται ειδική έκπτωση στη διάθεση προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας για τους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος. Η ειδική έκπτωση ορίζεται στο 50% της εκάστοτε τελικής βασικής τιμής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και χορηγείται μέσω της διαμόρφωσης ειδικού προϊόντος διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας από τις εταιρείες παρόχους, το οποίο θα πρέπει να φέρει διακριτό τίτλο περιλαμβάνοντας το λεκτικό "AGRIPOWER", για την αναγνώρισή του από τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους.

Άρθρο 2

1. Δικαιούχοι της ειδικής έκπτωσης και του προϊόντος διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας "AGRIPOWER" είναι τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για 2 συνεχόμενα έτη πριν από την έκδοση αυτής, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Οκτωβρίου του εκάστοτε έτους που προηγείται της πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης και τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

2. Για τους σκοπούς της παρούσας, στον όρο γεωργία περιλαμβάνονται οι κατηγορίες αγροτικών δραστηριοτήτων των Παραρτημάτων Ι και II.

3. Για τον υπολογισμό του ύψους της τελικής χρέωσης εφαρμόζεται έκπτωση 50% επί της τελικής τιμής διάθεσης, όπως αυτή διαμορφώνεται......

Για τις ανάγκες της παρούσας ρύθμισης η τελική τιμή διάθεσης παραμένει σταθερή κατ΄ ελάχιστον για έξι (12) μήνες.

Άρθρο 3

Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καθορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

2. Κάρτα πετρελαίου του αγρότη (AGRIDIESEL CARD)

Αιτιολογική έκθεση

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1

Με το άρθρο 1 προβλέπεται η χορήγηση ειδικής κάρτας “agridiesel card” για την οικονομική ενίσχυση φυσικών προσώπων, στα οποία έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα». Η οικονομική ενίσχυση είναι ισόποση της επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης diesel κίνησης, που απαιτείται για την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών σχετικών με τη φυτική και ζωϊκή παραγωγή και αντιστοιχεί σε προκαθορισμένες ποσότητες πετρελαίου κινητήρων, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους εκάστοτε δείκτες μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας).

Σκοπός του παρόντος είναι η κάλυψη του κατά περίπτωση μέγιστου μέρους του αυξημένου κόστους για την αγορά πετρελαίου κίνησης, αύξηση που οφείλεται στην επαναλαμβανόμενες κρίσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά και στην ακρίβεια “απληστίας” και την αρρύθμιστη αγορά ενέργειας, ειδικά με την απώλεια του ρυθμιστικού ρόλου του δημοσίου.

Η αγορά ποσοτήτων πετρελαίου κίνησης που καλύπτεται από τα ποσά που πιστώνονται προς ενίσχυση αγροτών και κτηνοτρόφων, προορίζονται αυστηρά και μόνο για χρήση στην κατά είδος καλλιεργητική ή αναπαραγωγική περίοδο και πιστώνονται πριν την έναρξη αυτής.

Άρθρο 2

Με το άρθρο 2 ορίζονται οι δικαιούχοι της agridiesel card.

Άρθρο 3

Με το άρθρο 3 προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, που ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την έκδοση, χορήγηση και χρήση της agridiesel card.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Η σημαντική αύξηση του κόστους αγοράς πετρελαίου κίνησης, καθώς και οι αυξήσεις τιμών σε λοιπά αγαθά που προορίζονται για την φυτική και ζωική παραγωγή, έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους παραγωγής και λειτουργεί επιβαρυντικά τόσο για τους παραγωγούς, όσο και για τα ήδη επιβαρυμένα νοικοκυριά από την ακρίβεια “απληστίας” την σχετικής αγοράς.

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Αγρότες και κτηνοτρόφους, στους οποίους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

 

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 1

Χορήγηση ειδικής κάρτας “agridiesel card” για την οικονομική ενίσχυση φυσικών προσώπων, στα οποία έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

Η οικονομική ενίσχυση είναι ισόποση της επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης diesel κίνησης, που απαιτείται για την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών σχετικών με τη φυτική και ζωϊκή παραγωγή και αντιστοιχεί σε προκαθορισμένες ποσότητες πετρελαίου κινητήρων, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους εκάστοτε δείκτες μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας).

Άρθρο 2

1. Δικαιούχοι της ειδικής κάρτας “agridiesel card” είναι τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για 2 συνεχόμενα έτη πριν από την έκδοση αυτής, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Οκτωβρίου του εκάστοτε έτους που προηγείται της πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης και τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

2. Για τους σκοπούς της παρούσας, στον όρο γεωργία περιλαμβάνονται οι κατηγορίες αγροτικών δραστηριοτήτων των Παραρτημάτων Ι και II.

3. Το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο καθορίζεται από τις ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων, που προσδιορίζεται ότι απαιτείται για την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών σχετικά με καλλιέργεια ή ομάδα καλλιεργειών του Παραρτήματος Ι καθώς και σε κάθε κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου του Παραρτήματος ΙΙ και αντιστοιχούν στο 100% των μέγιστων ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζονται από τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ.

4. Για τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης εφαρμόζεται σε συνάρτηση με το σύνολο των ποσοτήτων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, ο συντελεστής Ε.Φ.Κ της περ. στ` της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α` 265).

Άρθρο 3

Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομιάς & Οικονομικών και Αγρότικης Ανάπτυξης & Τροφίμων καθορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την έκδοση και χορήγηση της agridiesel card, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
ΚΩΔ. ΚΑΛ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΛΙΤΡΑ ανά στρέμμα
1 ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ 16
2 ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ (ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ, ΒΡΩΜΗ, ΣΙΚΑΛΗ, ΚΕΧΡΙ, ΣΟΡΓΟ) 15,5
2.1 ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ - ΕΠΙΣΠΟΡΗ 15,5
3.1 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 28
3.2 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ 28
3.3 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΠΙΣΠΟΡΗ 28
4 ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 11,4
4.1 ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ - ΕΠΙΣΠΟΡΗ 11,4
7 ΡΥΖΙ 29
8.1 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (ΜΗΔΙΚΗ) 16
8.2 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (ΣΙΤΗΡΑ ΨΥΧΑΝΘΗ) 16
10 ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 30
11 ΟΣΠΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ 8,7
12 ΒΑΜΒΑΚΙ 30
13 ΛΙΝΟΣ ΜΗ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ 8,4
14 ΛΙΝΟΣ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ 8,4
15.1 ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 9
15.2 ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ 20
15.3 ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 11
16 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 11,6
16.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ -ΕΠΙΣΠΟΡΗ 11,6
17 ΚΑΠΝΟΣ 29
18 ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 29
18.1 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΙΣΠΟΡΗ 29
19 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 18
20.2 ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 29,4
21 ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ 3,6
24 ΓΕΩΜΥΛΑ 18
25 ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 11,6
25.1 ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΥΧΑΝΘΩΝ (ΓίΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ) 30
27 ΞΗΡΑ ΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΚΑ ΚΑΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ 7,2
28.1 ΣΤΑΦΙΔΕΣ 14,4
29 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 2,4
30 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 6
31 ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18
31.1 ΕΠΙΣΠΟΡΗ ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18
32 ΟΙΝΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (VOPRD) ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 13,9
33 ΛΥΚΙΣΚΟΣ 12
34 ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΕΣ - ΜΟΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ 2,4
36.2 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ 13
36.3 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ 13
37 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 17,5
38 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 20,5
39 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ 30
39.1 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ -ΕΠΙΣΠΟΡΗ 11
40.1 ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 12,5
40.2 ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ 8,33
41 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 7
41.1 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ - ΕΠΙΣΠΟΡΗ 7
43 ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ 11
45.1 ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΑΓΡΙΑΓΚΙΝΑΡΑ, ΣΟΥΣΑΜΙ, ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ, ΤΡΟΥΦΑ, ΚΟΛΟΚΑΣΙ) 16,9
45.2.1 ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΡΟΔ.-ΑΧΛ.-ΜΗΛ.-ΑΚΤΙΝ.-ΝΕΚΤΑΡ.-ΒΕΡΙΚ.) 21  
45.2.2 ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΚΑΣΤ.-ΚΕΡ.-ΔΑΜ.-ΡΟΔΙΕΣ-ΣΥΚ.-ΑΒΟΚ.-ΚΥΔ.- ΚΟΡΟΜ.-ΒΥΣ.-ΛΩΤΟΙ-ΜΟΥΣΜ.) 11
45.3 ΦΥΤΩΡΙΑ 5,5
46.1 ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 16,8
46.2 ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ - ΔΕΝΔΡΩΝΕΣ 16,8
46.3 ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ - ΜΑΣΤΙΧΑ 16,8
47 ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ 5,28
49 ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ (ΔΑΣΙΚΑ, ΛΕΥΚΕΣ, ΑΚΑΚΙΕΣ) 2,5
60 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΕΠΙΣΠΟΡΗ 20,5
68 ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 20,5

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
ΚΩΔ. ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΤΡΑ ανά ΖΩΟ
100 ΜΕΛΙ-ΚΥΨΕΛΕΣ 4
101 ΜΕΛΙ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ (ΚΥΨΕΛΕΣ) 3,5
111 ΑΙΓΕΣ - ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ - ΚΡΙΑΡΙΑ/ ΤΡΑΓΟΙ < 1 ΕΤΟΥΣ 2,9
112 ΑΙΓΕΣ > 1 ΕΤΟΥΣ 2,9
113 ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ > 1 ΕΤΟΥΣ 2,9
114 ΚΡΙΑΡΙΑ/ΤΡΑΓΟΙ > 1 ΕΤΟΥΣ 2,9
121 ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ έως 6 ΜΗΝΩΝ 1,2
122 ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ 6-24 ΜΗΝΩΝ 6
123 ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ > 24 ΜΗΝΩΝ 24
131 ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ έως 6 ΜΗΝΩΝ 1,2
132 ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 6-24 ΜΗΝΩΝ 6
133 ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ > 24 ΜΗΝΩΝ 24

 

3. Πλαφόν κέρδους στα αγροεφόδια

Αιτιολογική έκθεση
1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Τα ημίμετρα και οι πολιτικές της ΝΔ την τελευταία πενταετία, επέτρεψαν σε πολλούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας να εκμεταλλευτούν στο έπακρο υφιστάμενες στρεβλώσεις με αποτέλεσμα αλυσιδωτές αυξήσεις. Το μάρμαρο καλείται να πληρώσει ο τελικός καταναλωτής των προϊόντων και υπηρεσιών, είτε αυτά είναι εισαγόμενα είτε παράγονται στη χώρα μας. 
Ο τομέας της φυτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής δεν έχει μείνει αλώβητος, καθώς και σε αυτόν τον κλάδο εμφανίζονται εμπορικές πρακτικές, που επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τις τιμές διάθεσης των αναγκαίων -για την καλλιέργεια και την κτηνοτροφία- προϊόντων.

Σύμφωνα με τις ολοένα και εντεινόμενες διαμαρτυρίες αγροτών και κτηνοτρόφων, σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις τιμών στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες τις Ε.Ε.. 

Με δεδομένη την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αλλά και την αποτυχημένη διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ από τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, καταθέτουμε την παρούσα τροπολογία, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, αναγκαίων για τη διαβίωση τροφίμων και εν τέλει των τιμών πώλησής τους στους καταναλωτές. 

Άρθρο 1 
Με το άρθρο 1 παρατείνεται η ισχύς του άρθρου 54 του ν.5045/2023 κατά 6 μήνες και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024, ενώ προστίθενται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου οι λέξεις " και εμπορική διάθεση σε επαγγελματίες αγρότες, κτηνοτρόφους και συνεταιριστικές ομάδες και συνεταιρισμούς αυτών λιπασμάτων και ζωοτροφών, για την παραγωγή".
2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Η σημαντική αύξηση του κόστους προμήθειας στα αγροτικά εφόδια (λιπάσματα, ζωοτροφές, κλπ.), εντείνει ακόμη περισσότερο το πρόβλημα της αύξησης του κόστους παραγωγής και συνεπακόλουθα διάθεσης πληθώρας προϊόντων - τροφίμων στην Ελληνική αγορά. Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι η διασφάλιση ελέγχων στην διαρκή αύξηση τιμών που παρατηρείται την τελευταία τριετία.
3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Αγρότες και κτηνοτρόφους, στους οποίους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα». 

Προτεινόμενη διάταξη
Άρθρο 1
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του νόμου 5045/2023 τροποποιείται η ημερομηνία ισχύος του άρθρου, ενώ προστίθενται οι λέξεις " και εμπορική διάθεση σε επαγγελματίες αγρότες, κτηνοτρόφους και συνεταιριστικές ομάδες και συνεταιρισμούς αυτών λιπασμάτων και ζωοτροφών, για την παραγωγή" και η παράγραφος 1 διαμορφώνεται ως εξής:
"1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση, τη θέρμανση, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως και την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση σχολικών ειδών και γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για την παραγωγή και εμπορική διάθεση σε επαγγελματίες αγρότες, κτηνοτρόφους και συνεταιριστικές ομάδες και συνεταιρισμούς αυτών λιπασμάτων και ζωοτροφών, για την παραγωγή ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου φυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. "


4. Διμερής χρηματοδότηση του ΕΛΓΑ Συμψηφισμός εισφορών – αποζημιώσεων και αποζημιώσεις 100% σε περίπτωση θεομηνιών»

Αιτιολογική έκθεση
Κύριο έργο του ΕΛΓΑ αποτελεί η διαχείριση και υποστήριξη της λειτουργίας ασφάλισης της φυτικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου. Ασφαλίζει και αποζημιώνει τη φυτική παραγωγή από ζημιές που προκαλούνται από φυσικούς κινδύνους. Ασφαλίζει και αποζημιώνει το ζωικό κεφάλαιο, από ζημιές που προκαλούνται από φυσικούς κινδύνους, παθήσεις και ασθένειες.
Η ασφάλιση και προστασία της αγροτικής παραγωγής από φυσικούς κινδύνους, αποτελεί στην Ελλάδα υποχρέωση της πολιτείας και συνιστά ένα από τα βασικά μέτρα στήριξης του εισοδήματος των αγροτών και διασφάλιση της ρευστότητας του αγροτικού κόσμου, όταν φυτική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο έχει χαθεί από φυσικούς κινδύνους, παθήσεις και ασθένειες .
Πέρα από τις ασφαλιστικές εισφορές, υπήρχε και η δυνατότητα να συνεισφέρει το κράτος κατά 20% επιπλέον των εισφορών. Εντός μνημονίων δεν μπόρεσε να γίνει αυτό. Μετά την έξοδο από τα Μνημόνια το 2018 και επειδή άρχισαν οι μεγάλες ζημιές του 2019, του 2020 και του 2021, πράγματι ο κρατικός προϋπολογισμός συνεισέφερε το 20% προς τον ΕΛΓΑ. Δεν φτάνουν όμως. Η διμερής χρηματοδότηση, δηλαδή όσες είναι οι ασφαλιστικές εισφορές που συγκεντρώνει ο ΕΛΓΑ, άλλο τόσο να μπορεί να συνεισφέρει το κράτος θα δώσει τη δυνατότητα στον ΕΛΓΑ τη δυνατότητα να έχει ένα υγιές ταμείο ώστε να προχωρά σε πληρωμές των αποζημιώσεων, έγκυρα, δίκαια και έγκαιρα.
Επιπλέον, στις περιπτώσεις θεομηνιών ή δυσμενών κλιματικών φαινομένων που μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνίες που προκαλούν μεγάλες και εκτεταμένες ζημιές ή ολική καταστροφή στις καλλιέργειες ή/και στο ζωικό κεφάλαιο, με αποτέλεσμα οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς να χαθούν μέσα σε μερικά λεπτά, πρέπει να προβλεφθούν τόσο η δυνατότητα συμψηφισμού ασφαλιστικών εισφορών με χορήγηση μελλοντικών προκαταβολών έναντι ζημιών όσο και η πρόβλεψη για αποζημίωση της ζημιάς σε ποσοστό 100%.
Οι ζημιές στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αυξήθηκαν κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια και πρέπει να ενισχυθεί η ρευστότητα, η φερεγγυότητα και αξιοπιστία του Οργανισμού στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για την έγκυρη, δίκαιη και έγκαιρη πληρωμή των αποζημιώσεων των αγροτών και κτηνοτρόφων.

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Άρθρο 1…..
(Χρηματοδότηση του ΕΛΓΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ποσοστό 100% των εισφορών των αγροτών.)
Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου δ) του άρθρου 7, του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ 160 Α/20-9-2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» όπου το ποσοστό 20% αντικαθίσταται από το ποσοστό 100%.
Άρθρο 2 ….
(Συμψηφισμός ασφαλιστικών εισφορών με χορήγηση μελλοντικών προκαταβολών έναντι ζημιών.)

Προτείνεται προσθήκη νέας παραγράφου 2α στο άρθρο 12 του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ 160 Α/20-9-2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» ως εξής: «Στις περιπτώσεις θεομηνιών ή δυσμενών κλιματικών φαινομένων που μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνίες δύναται η καταβολή της οφειλόμενης ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς να συμψηφίζεται με τη χορήγηση μελλοντικών προκαταβολών έναντι ζημιών»
Τέλος, προτείνεται τροποποίηση των 2 κανονισμών ασφάλισης του ΕΛΓΑ ώστε στις περιπτώσεις θεομηνιών ή δυσμενών κλιματικών φαινομένων που μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνίες, να προβλέπεται και αποζημίωση της ζημιάς στους αγρότες και κτηνοτρόφους σε ποσοστό 100%. Προς τούτο προτείνεται τροποποίηση του άρθρου 8 της ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας Αριθ. 15711 /30.9.98 (ΦΕΚ. 1079 /Β΄/14.10.98) για τον Κανονισμός Aσφάλισης Φυτικής Παραγωγής και του άρθρου 8 της ΥΑ 321956/2008 «Έγκριση Κανονισμού Ασφάλισης Ζωϊκού Κεφαλαίου από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) – ΝΠΙΔ».

Πλαφόν στο αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα (agripower)
Κάρτα πετρελαίου του αγρότη
Πλαφόν κέρδους στα αγροεφόδια
Διμερής χρηματοδότηση του ΕΛΓΑ
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ