ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

16/02/2024

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Με τον πρόχειρο σχεδιασμό της Ν.Δ. από την ομάδα διερευνητών αεροπορικών ατυχημάτων «αποκλείονται» οι χειριστές αεροσκαφών

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Με τον πρόχειρο σχεδιασμό της Ν.Δ. από την ομάδα διερευνητών αεροπορικών ατυχημάτων «αποκλείονται» οι χειριστές αεροσκαφώνΒουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Με τον κυβερνητικό σχεδιασμό της Ν.Δ. «αποκλείονται» από την ομάδα διερευνητών αεροπορικών ατυχημάτων οι χειριστές αεροσκαφών!

Κατατεθείσα Ερώτηση με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Υποδομών & Μεταφορών, Χάρη Μαμουλάκη

Τον αποκλεισμό των χειριστών αεροσκαφών από την ομάδα διερευνητών αεροπορικών ατυχημάτων, αναδεικνύουν 13 βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με την κατάθεση Ερώτησης προς τους Υπουργούς Υποδομών & Μεταφορών και Εσωτερικών κατόπιν πρωτοβουλίας του Τομεάρχη Υποδομών & Μεταφορών Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Βουλευτή Ηρακλείου Χάρη Μαμουλάκη.

Με την Ερώτηση, αφού γίνεται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο από το 2001, επισημαίνονται οι αλλαγές που έγιναν το 2023, τροποποιώντας το πλαίσιο λειτουργίας των Επιτροπών Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων μέσω της σύστασης ενός νέου ενιαίου φορέα με τίτλο: Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Μεταξύ των αλλαγών εντοπίζεται παράλειψη του κλάδου χειριστή αεροσκαφών. Εικάζουμε ότι η σχετική παράλειψη εδράζεται στην εσφαλμένη έκδοση του ΠΔ 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» στο οποίο ξεχάστηκε η ειδικότητα του χειριστή αεροσκαφών.

Με δεδομένα όμως τα ανωτέρω, αλλά και τη διεθνή και ευρωπαϊκή πρακτική στελέχωσης των Αρχών Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων με χειριστές αεροσκαφών αλλά και τις συστάσεις του ICAO που μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι είναι σημαντικό οι ερευνητές ατυχημάτων να έχουν πρακτικό υπόβαθρο στην αεροπορία ως βάση πάνω στο οποίο να αναπτύξουν δεξιότητες έρευνας και αυτή η εμπειρία μπορεί να αποκτηθεί δουλεύοντας ως επαγγελματίας πιλότος, ως αεροναυπηγός μηχανικός ή ως μηχανικός συντήρησης αεροσκαφών, οι βουλευτές ζητούν απαντήσεις από τους συναρμόδιους Υπουργούς στα παρακάτω:

1. Κρίνεται ότι η απουσία του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ χειριστών αεροσκαφών/ελικοπτέρων από την ΚΥΑ καθορισμού προσόντων διερευνητών αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων του ΕΟΔΑΣΑΑΜ εναρμονίζεται με τις συστάσεις του ICAO αλλά και με τη διεθνή και ευρωπαϊκή πρακτική στελέχωσης των Αρχών Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων;

2. Για ποιο λόγο δε περιλαμβάνεται ρητά ο κλάδος/ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ χειριστών αεροσκαφών/ελικοπτέρων στην ΚΥΑ καθορισμού προσόντων διερευνητών αεροπορικών και σιδηρο-δρομικών ατυχημάτων του ΕΟΔΑΣΑΑΜ;

3. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε προκειμένου να συμπεριληφθεί ο κλάδος/ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ χειριστών αεροσκαφών/ελικοπτέρων στην ΚΥΑ καθορισμού προσόντων διερευνητών αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων του ΕΟΔΑΣΑΑΜ;

Αναλυτικά η σχετική Ερώτηση:

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Υποδομών & Μεταφορών

Εσωτερικών

Θέμα: Με τον πρόχειρο σχεδιασμό της Ν.Δ. από την ομάδα διερευνητών αεροπορικών ατυχημάτων «αποκλείονται» οι χειριστές αεροσκαφών

Το 2001 με το ν.2912 σε προσαρμογή με τις διατάξεις της Οδηγίας 94/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θεσπίστηκαν οι βασικές αρχές που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας. Στόχος της ρύθμισης ήταν η ταχεία και αντικειμενική διεξαγωγή διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων και, συνεπώς, η μείωση του αριθμού των ατυχημάτων καθόσον τα διδάγματα που θα μπορούσαν να αποκομισθούν θα συντελούσαν σημαντικά στη βελτίωση της εναέριας ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό ιδρύθηκε η Ανεξάρτητη Επιτροπή Διερεύνησης και Ασφάλειας Πτήσεων την οποία επικουρεί η Μονάδα Μελετών και διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.2912 προβλεπόταν η έκδοση προεδρικού διατάγματος για τον οργανισμό της ως άνω Μονάδας, τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών της και τον αριθμό των κατά κατηγορία και κλάδο οργανικών θέσεων.

Με βάση τα παραπάνω εκδόθηκε το ΠΔ 59/2004 σύμφωνα με το άρθρο 20 του οποίου προβλέφθηκαν τα προσόντα πρόσληψης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, ορίστηκαν τα προσόντα για τους χειριστές αεροπλάνων και ελικοπτέρων και για τους μηχανικούς αεροσκαφών. Αναφορικά με τη διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων με το άρθρο 24 ορίζονταν ότι μπορεί να διεξάγεται κατόπιν σχετικής εκπαίδευσης από υπηρετούντες στη μονάδα με μόνιμη σχέση ή ΙΔΑΧ. Είναι σαφές ότι με βάση το νομοθετικό πλαίσιο του 2001 ως ίσχυε στην ομάδα διερευνητών μπορούσαν να συμμετέχουν και οι χειριστές αεροσκαφών.

Το 2023 ο ν.5014 τροποποιεί το πλαίσιο λειτουργίας των Επιτροπών Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων μέσω της σύστασης ενός νέου ενιαίου φορέα ονόματι Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Σε ανάλογη εφαρμογή με τα προβλεπόμενα ήδη από το ν.2912/2001 με το άρθρο 10 του ν.5014 συστήνεται Μονάδα Μελετών και Διερεύνησης Ατυχημάτων καθώς και 21 θέσεις προσωπικού εκ των οποίων οι είκοσι αφορούν θέσεις Διερευνητών. Περαιτέρω, με την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν.5014 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και Εσωτερικών με κοινή τους απόφαση να προσδιορίσουν τα προσόντα των διερευνητών η οποία και εκδόθηκε στις 16 Ιανουαρίου. Στην εν λόγω, με αριθ. 11622 ΚΥΑ (Β’ 243) εύλογα θα περιμέναμε, ως ίσχυε και με το ν.2912 αλλά και σε εναρμόνιση με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organization ICAO), να περιλαμβάνεται και ο κλάδος/ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ χειριστή αεροσκαφών/ελικοπτέρων. Εντούτοις, ο εν λόγω κλάδος/ειδικότητα παραλείπεται.
Εικάζουμε ότι η σχετική παράλειψη εδράζεται στην εσφαλμένη έκδοση του ΠΔ 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» στο οποίο ξεχάστηκε η ειδικότητα του χειριστή αεροσκαφών/περιπτέρων.

Με δεδομένα τα ανωτέρω, τη διεθνή και ευρωπαϊκή πρακτική στελέχωσης των Αρχών Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων με χειριστές αεροσκαφών αλλά και τις συστάσεις του ICAO όπου στο δεύτερο κεφάλαιο του 1ου Μέρους του Εγχειριδίου Αεροπορικού ατυχήματος και Διερεύνησης περιστατικών αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι: Είναι σημαντικό οι ερευνητές ατυχημάτων να έχουν πρακτικό υπόβαθρο στην αεροπορία ως βάση πάνω στο οποίο να αναπτύξουν δεξιότητες έρευνας. Αυτή η εμπειρία μπορεί να αποκτηθεί δουλεύοντας ως επαγγελματίας πιλότος, ως αεροναυπηγός μηχανικός ή ως μηχανικός συντήρησης αεροσκαφών,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Κρίνουν ότι η απουσία του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ χειριστών αεροσκαφών/ελικοπτέρων από την ΚΥΑ καθορισμού προσόντων διερευνητών αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων του ΕΟΔΑΣΑΑΜ εναρμονίζεται με τις συστάσεις του ICAO αλλά και με τη διεθνή και ευρωπαϊκή πρακτική στελέχωσης των Αρχών Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων;
2. Για ποιο λόγο δε περιλαμβάνεται ρητά ο κλάδος/ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ χειριστών αεροσκαφών/ελικοπτέρων στην ΚΥΑ καθορισμού προσόντων διερευνητών αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων του ΕΟΔΑΣΑΑΜ;
3. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύουν να προβούν προκειμένου να συμπεριληφθεί ο κλάδος/ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ χειριστών αεροσκαφών/ελικοπτέρων στην ΚΥΑ καθορισμού προσόντων διερευνητών αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων του ΕΟΔΑΣΑΑΜ;


Οι Ερωτώντες Βουλευτές


Μαμουλάκης Χάρης


Ακρίτα Έλενα


Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος


Γαβρήλος Γεώργιος


Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)


Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος


Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)


Μάλαμα Κυριακή


Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος


Μπάρκας Κωνσταντίνος


Παπαηλιού Γεώργιος


Παππάς Πέτρος


Πούλου Παναγιού (Γιώτα)


Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ