ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

26/02/2024

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο αποκλεισμός των Ατόμων με Αναπηρία από δημόσιες προκηρύξεις θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, για συγκεκριμένες θέσεις και ειδικότητες

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:  Ο αποκλεισμός των Ατόμων με Αναπηρία από δημόσιες προκηρύξεις θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, για συγκεκριμένες θέσεις και ειδικότητεςΕρώτηση 20 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Ο αποκλεισμός των Ατόμων με Αναπηρία από δημόσιες προκηρύξεις θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, για συγκεκριμένες θέσεις και ειδικότητες

Τη δυσμενή διάκριση και παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων ΑμεΑ από τον αποκλεισμό τους από δημόσιες προκηρύξεις θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, για συγκεκριμένες θέσεις και ειδικότητες, φέρνουν με ερώτησή τους στη Βουλή, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με πρωτοβουλία της τομεάρχη Κοινωνικής Συνοχής και Πρόνοιας και βουλεύτριας Α` Θεσσαλονίκης Κατερίνας Νοτοπούλου.

Στις δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε., το 12% αυτών των θέσεων, σύμφωνα με τον ν.4765/21, καλύπτεται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.

Ωστόσο στο άρθρο 6 και στην παρ. 2 του ίδιου νόμου, αναφέρεται το εξής:

«2. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται για τις θέσεις των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 κλάδων/ειδικοτήτων του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας όλων των κατηγοριών, καθώς και των κλάδων Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, Δ.Ε. Οδηγών, Δ.Ε. Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), Δ.Ε. Φύλαξης, Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, Υ.Ε. Υγειονομικού Προσωπικού και κλάδων/ειδικοτήτων κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των Ο.Τ.Α. α` βαθμού και των νομικών τους προσώπων, καθώς και συναφών κλάδων/ ειδικοτήτων, όπως σε κάθε περίπτωση εξειδικεύονται στους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς».

Η εξαίρεση των παραπάνω θέσεων έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία της χώρας μας, καθώς, μεταξύ άλλων, παραβιάζει την Αρχή της ίσης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης.

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1) Προτίθεται να προχωρήσει στην άρση της παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δυσμενούς διάκρισης των Ατόμων με Αναπηρία που υπάρχει εξαιτίας της εξαίρεσης των συγκεκριμένων θέσεων και ειδικοτήτων;

2) Τι προτίθεται να πράξει ώστε να αποκατασταθεί το δικαίωμα των Ατόμων με Αναπηρία για την κάλυψη από τα ίδια, του 12% των θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε., χωρίς εξαιρέσεις, στις δημόσιες προκηρύξεις;

Η ερώτηση όπως κατατέθηκε:

 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: Ο αποκλεισμός των Ατόμων με Αναπηρία από δημόσιες προκηρύξεις θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, για συγκεκριμένες θέσεις και ειδικότητες

Στις δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε., το 12% αυτών των θέσεων, σύμφωνα με τον ν.4765/21, καλύπτεται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.
Ωστόσο στο άρθρο 6 και στην παρ. 2 του ίδιου νόμου, αναφέρεται το εξής:
«2. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται για τις θέσεις των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 κλάδων/ειδικοτήτων του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας όλων των κατηγοριών, καθώς και των κλάδων Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, Δ.Ε. Οδηγών, Δ.Ε. Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), Δ.Ε. Φύλαξης, Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, Υ.Ε. Υγειονομικού Προσωπικού και κλάδων/ειδικοτήτων κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των Ο.Τ.Α. α` βαθμού και των νομικών τους προσώπων, καθώς και συναφών κλάδων/ ειδικοτήτων, όπως σε κάθε περίπτωση εξειδικεύονται στους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς».
Η εξαίρεση των παραπάνω θέσεων συνιστά αποκλεισμό, δυσμενή διάκριση και παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία της χώρας μας, καθώς, μεταξύ άλλων, παραβιάζει την Αρχή της ίσης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης.
Όπως προκύπτει από την από 20/02/2024 επιστολή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) προς την Υπουργό Εσωτερικών, άτομα με αναπηρία που φοιτούν στα Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) εκπαιδεύονται στις ειδικότητες που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.
Επίσης, προβλέπεται διαδικασία αξιολόγησης της υγείας και φυσικής καταλληλότητας του υποψήφιου υπαλλήλου για πρόσληψη, μέσω ιατρικών γνωματεύσεων, στην οποία ειδικά για τα άτομα με αναπηρία που διορίζονται με γενικές ή ειδικές διατάξεις, η υγεία τους και η φυσική τους καταλληλότητα πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την Υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να αναλάβει ο υπάλληλος.
Επισημαίνεται ότι στις 22/12/2023 είχαμε καταθέσει ερώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Απουσία κοινωνικών κριτηρίων μοριοδότησης στον διαγωνισμό ΣΟΧ3/2023», όπου θέταμε ερώτημα για την έλλειψη κοινωνικών κριτηρίων μοριοδότησης, μεταξύ αυτών και η αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50% και η αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου.
Επειδή είναι φανερό ότι η εξαίρεση των συγκεκριμένων θέσεων και ειδικοτήτων συνιστά παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία της χώρας μας, καθώς, μεταξύ άλλων, παραβιάζει την Αρχή της ίσης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης.
Επειδή η ίδια εξαίρεση συνιστά αποκλεισμό και δυσμενή διάκριση εις βάρος των Ατόμων με Αναπηρία
Επειδή άτομα με αναπηρία που φοιτούν στα Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) εκπαιδεύονται σε αυτές τις ειδικότητες και άρα διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται
Επειδή με τη διαδικασία αξιολόγησης της υγείας και φυσικής καταλληλότητας του υποψήφιου υπαλλήλου για πρόσληψη που προβλέπεται, πιστοποιείται η καταλληλότητα των υποψηφίων για τις θέσεις αυτές

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:
1) Προτίθεται να προχωρήσει στην άρση της παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δυσμενούς διάκρισης των Ατόμων με Αναπηρία που υπάρχει εξαιτίας της εξαίρεσης των συγκεκριμένων θέσεων και ειδικοτήτων;
2) Τι προτίθεται να πράξει ώστε να αποκατασταθεί το δικαίωμα των Ατόμων με Αναπηρία για την κάλυψη από τα ίδια, του 12% των θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε., χωρίς εξαιρέσεις, στις δημόσιες προκηρύξεις;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Νοτοπούλου Αικατερίνη


Ακρίτα Έλενα


Αποστολάκης Ευάγγελος


Βέττα Καλλιόπη


Γιαννούλης Χρήστος


Δούρου Ειρήνη (Ρένα)


Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)


Καλαματιανός Διονύσης


Κασιμάτη Νίνα


Λινού Αθηνά


Μάλαμα Κυριακή


Μαμουλάκης Χάρης


Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος


Μπάρκας Κωνσταντίνος


Ξανθόπουλος Θεόφιλος


Παπαηλιού Γιώργος


Πούλου Παναγιώτα


Σαρακιώτης Ιωάννης


Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ