ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

20/01/2006

Επερώτηση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.: Υλοποίηση και απορροφητικότητα του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης - Διαδικασίες, σχεδιασμός και στρατηγικές στοχεύσεις του Δ Κοινοτικού Πλαισίου ΣτήριξηςΟι επερωτώντες βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κατά την παρέμβασή τους τόνισαν μεταξύ άλλων τα εξής:

Ο Πρόεδρος Αλ. Αλαβάνος: Υστέρηση στην αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων. Τόνισε τη μεγάλη υστέρηση, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα στην ΕΕ-15 στην απορρόφηση, έδωσε έμφαση στα προγράμματα τα οποία αξιολογούνται ως πολύ σημαντικά για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και τα οποία έχουν την χαμηλότερη απορροφητικότητα (interreg, κοινωνία της πληροφορίας κ.α).

Ο Πρόεδρος του ΣΥΝ τόνισε επίσης την ανάγκη προσθετικότητας των εθνικών πόρων στους κοινοτικούς και αναφέρθηκε στην σημασία του δημοκρατικού σχεδιασμού και της διαφάνειας στην διαχείριση των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης.

Η Ασημίνα Ξηροτύρη Αικατερινάρη (εισηγήτρια): Απασχόληση και Περιφερειακή Ανάπτυξη με διεύρυνση της κοινωνικής συμμετοχής και στήριξης των φορέων υλοποίησης των έργων, οι προτεραιότητες του Γ� και Δ� ΚΠΣ.

Βρισκόμαστε στην τελική φάση του μεγαλύτερου αναπτυξιακού προγράμματος της χώρας, από το οποίο θα μπορούσε να δημιουργηθεί η μεγάλη ευκαιρία για την ανάπτυξη και την απασχόληση, για την προώθηση της κοινωνικής και Περιφερειακής σύγκλισης. Παρά ταύτα τα διαρθρωτικά προβλήματα σχεδιασμού και κατανομής των πόρων και λανθασμένες πολιτικές επιλογές οδήγησαν σε χαμηλή κοινωνική και αναπτυξιακή αποτελεσματικότητα.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει τελευταία ή προτελευταία στην Ε.Ε. από την άποψη όλων των κοινωνικών δεικτών. Ιδιαίτερα χαμηλή είναι η προστιθέμενη αξία των επενδύσεων και η αναπαραγωγή της ανάπτυξης, ενώ δεν δημιουργήθηκαν ούτε στο ελάχιστο οι προσδοκώμενες θέσεις απασχόλησης. Μετά το πέρας των έργων των Ολυμπιακών αγώνων, που γονάτισαν όλα τα προγράμματα της Περιφέρειας, δεν έχει αποκατασταθεί ο αναπτυξιακός ρόλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ως μέσο χρηματοδότησης των αναγκαίων υποδομών με ένα πρόγραμμα εθνικών επιλογών και προτεραιοτήτων , στο οποίο θα δρουν προσθετικά και αποτελεσματικά οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

Η στασιμότητα στην απορρόφηση συνεχίζεται και δεν έχει αποφευχθεί ο κίνδυνος για μία ακόμη φορά απώλειας πόρων από το Γ΄ΚΠΣ , επειδή η χώρα δεν έχει να καταβάλλει την Εθνική συμμετοχή και κυρίως μπροστά στην στασιμότητα παραγωγής έργων, ιδιαίτερα στη Περιφέρεια όπου η ανεργία καλπάζει και η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας μέσα από τις αναπτυξιακές διαδικασίες του κράτους είναι στοίχημα επιβίωσης.

Η οικονομική πρόοδος της πλειοψηφίας των τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) είναι εξαιρετικά ανησυχητική δεδομένου ότι η υλοποίηση των εν λόγω Ε.Π. στόχευε στην επίτευξη των στόχων Αξόνων Προτεραιότητας, όπως: Το Ε.Π. «Σιδηρόδρομοι» έχει ποσοστό απορρόφησης 31,36 %. Το γεγονός ότι το Ε.Π. «Οδικοί άξονες, Λιμένες, Αστική Ανάπτυξη» βρίσκεται στην 3η θέση της κατάταξης της «απορροφητικότητας» (41,4%) είναι γνωστό ότι αυτό οφείλεται στα έργα γέφυρες του Β�ΚΠΣ και όχι στα προγραμματισμένα για το Γ�ΚΠΣ έργα. Το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» που στοχεύει στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχει ποσοστό απορρόφησης 28,6%, ενώ το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» το ποσοστό απορρόφησης δεν ξεπερνά το 20,8%.

Παράλληλα η έλλειψη πόρων, αλλά και δομών ικανής και αποκεντρωμένης λειτουργίας της διοίκησης στη Περιφέρεια βρίσκει σήμερα το ποσοστό απορρόφησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) δείχνουν για τα δέκα (10) από τα δεκατρία (13) ΠΕΠ να είναι κάτω του μ.ο. απορρόφησης του ΚΠΣ.

Όσον αφορά το Δ΄ ΚΠΣ ,με τη νέα προγραμματική περίοδο και μετά τα συσσωρευμένα προβλήματα του παρελθόντος η Κυβέρνηση θα πρέπει να εγγυηθεί την υιοθέτηση ενός σχεδιασμού συμβατού με τις προοπτικές και τις ανάγκες της χώρας. Ενός παραγωγικού και κοινωνικού σχεδίου ανάπτυξης, που θα κατευθύνει την οικονομία σε νέες δυναμικές εξειδικεύσεις, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός και προγραμματισμός του Δ΄ ΚΠΣ, ενώ παράλληλα πρέπει να παραμένει ισχυρό και καθοριστικό το σύνολο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(ΠΔΕ) .

Θανάσης Λεβέντης: Σε μεταφορές, υγεία και πρόνοια δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που είχαμε.

Μίλησε για τα Κ.Π.Σ. σε σχέση με την Υγεία και την Πρόνοια, της Μεταφορές και την Εργασία και της κοινωνικές ασφαλίσεις. Τόνισε ότι στους τομείς της Υγείας Πρόνοιας, Μεταφορών και Απασχόλησης απουσιάζουν ο κεντρικός σχεδιασμός ως προς τη σκοπιμότητα εκτέλεσης των προγραμμάτων αλλά και οι απαραίτητοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αναφέρθηκε αναλυτικά της σιδηρόδρομους και στο ότι δεν έγινε τίποτα για το σιδηρόδρομο στη Δυτική Ελλάδα. Αναφέρθηκε επίσης στην πολύ χαμηλή απορροφητικότητα στα έργα που αφορούσαν την υγεία, στο ότι δεν έγινε σχεδόν τίποτα για τη δημιουργία δομών αστικών Κέντρων Υγείας ή Κέντρων Υγείας απομακρυσμένων περιοχών, καθώς και στην επαιτεία του Υπουργού Υγείας στην ΕΕ για παράταση της χρηματοδότησης του προγράμματος Ψυχαργώ για ένα ακόμα εξάμηνο.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Φώτης Κουβέλης: Περιορισμό στο ρόλο της Τ.Α. και των άλλων περιφερειών θα επφιέρει η δημιουργία των 5 υπερπεριφερειών.

Η Κυβέρνηση οφείλει να εντοπίσει τα λάθη του παρελθόντος και επεσήμανε την έλλειψη προγραμμάτων, αναφορικά με τα οράματα και τους σχεδιασμούς τους οποίους επικαλείται το ΥΠΕΣΔΑ, στον τομέα της πληροφορίας και της ηλεκτρονικής διαχείρισης.

Η επιλογή από την Κυβέρνηση της δημιουργίας των 5 Περιφερειών που θα διαχειρισθούν τους κοινοτικούς πόρους δημιουργεί ένα υπερσυγκεντρωτικό μοντέλο διαχείρισης, που θα οδηγήσει στην περιφρόνηση και μη αξιοποίηση των επιλογών των άλλων περιφερειών, ενώ παράλληλα υποβαθμίζει το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της άμβλυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων.

Η Ν.Δ. καλείται να σχεδιάσει το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) το οποίο θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας για την περίοδο 2007 - 2013 και το οποίο θα κληθούν να υλοποιήσουν οι επόμενες Κυβερνήσεις, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οφείλει να προβαίνει στον ακριβή σχεδιασμό των προγραμμάτων, καθόσον αυτά θα είναι δεσμευτικά, αφού η τροποποίηση ή μεταβολή κατά την υλοποίησή τους, φέρεται να είναι αδύνατη πλέον, σύμφωνα με τις νέες κατευθύνσεις.

Επειδή τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) θα είναι μονοταμειακά, οι κοινοτικές πρωτοβουλίες ενσωματώνονται στα Ε.Π. , θεσμοθετούνται συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων και η εφαρμογή και η επιτυχία τους θα κρίνεται σε ετήσια βάση στην περίπτωση της απόκλισης από τη στόχευση, θα επιβάλλονται πρόστιμα, οφείλουμε ως χώρα να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα, να αναπτύξουμε τους μηχανισμούς και να συγκροτήσουμε τα όργανα που θα απαιτηθούν για την αποτελεσματική διαχείριση των κοινοτικών πόρων της Δ Προγραμματικής Περιόδου.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ