ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

16/05/2007

Ερωτηματικά διεγείρει η διαδικασία ένταξης του Ταμείου Προσωπικού της Alpha Bank στο ΕΤΑΤ

Ερώτηση του Γιάννη Δραγασάκη προς τους Υπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής ΠροστασίαςΕίναι γνωστό ότι στον τραπεζικό χώρο είχε ιστορικά διαμορφωθεί μια κατάσταση σύμφωνα με την οποία με συμβάσεις που υπέγραφαν οι Τράπεζες με τους εργαζόμενους, οι Τράπεζες ως εργοδότες αναλάμβαναν συγκεκριμένες ασφαλιστικές υποχρεώσεις απέναντι στους εργαζόμενους.

Με το ν. 3371/2005, η κυβέρνηση μεθόδευσε την υπαγωγή των ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης των εργαζομένων στα πιστωτικά ιδρύματα στο ΕΤΕΑΜ και το ΕΤΑΤ, γεγονός το οποίο συνεπάγεται επιβάρυνση του ασφαλιστικού συστήματος και του προϋπολογισμού με επιπρόσθετα οικονομικά βάρη.

Το γεγονός αυτό δε μπορεί να αμφισβητηθεί, αφού οι ίδιες οι Τράπεζες έχουν αναγνωρίσει τα οφέλη τα οποία προκύπτουν για τους μετόχους τους απ τις ως άνω ρυθμίσεις.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η Ελλάδα έχει ήδη δεχθεί αυστηρές συστάσεις από την Επιτροπή Συνδικαλιστικών Ελευθεριών της Δ.Ο.Ε. (334η έκθεση), λόγω του ότι η ένταξη των Ταμείων στο ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑΜ προϋποθέτει την παρέμβαση του κράτους στα ιδρυθέντα με συλλογικές συμβάσεις και λειτουργούντα νομίμως Ταμεία, τη διάλυση αυτών και την αναγκαστική μεταφορά των ασφαλισμένων στα Κρατικά Ταμεία.

Ειδικότερα τώρα, στην περίπτωση της Alpha Bank, το 1981 η εν λόγω τράπεζα βρέθηκε σε οικονομική δυσκολία την οποία προκειμένου να ξεπεράσει υπέγραψε σύμβαση με τους εργαζόμενους σύμφωνα με την οποία η Τράπεζα ανέλαβε ολόκληρη την κινητή και ακίνητη περιουσία του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού. Σε αντάλλαγμα, ανέλαβε να καλύπτει «εις το διηνεκές» όλες τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό παροχών του Ταμείου παροχές, πράγμα που συνέβαινε μέχρι τώρα. Είναι προφανές ότι, ενδεχομένως, η Τράπεζα, αν δεν προχωρούσε στην παραπάνω σύμβαση, δε θα εξασφάλιζε ακόμη και την ύπαρξή της.

Σημειώνεται ειδικότερα ότι η όλη διαδικασία ένταξης του Ταμείου Προσωπικού της Alpha Bank στο ΕΤΑΤ γίνεται με αδιαφανή και σκανδαλώδη τρόπο: α) η προβλεπόμενη από το νόμο οικονομική μελέτη, συντάχθηκε με αδιαφανή τρόπο, χωρίς να δοθεί η δυνατότητα στο Σύλλογο Προσωπικού της Alpha Bank να εκφράσει  τις απόψεις του. Ούτε το Υπουργείο Οικονομικών ούτε η Τράπεζα χορήγησαν τα ζητούμενα από το Σύλλογο σχετικά με τη μελέτη στοιχεία που και ο νόμος προβλέπει προκειμένου να είναι δυνατή η έκφραση γνώμης. β) η σύνταξη της μελέτης ανατέθηκε χωρίς διαγωνισμό, σε εταιρεία η οποία σε μόνιμη βάση αναλαμβάνει τις σχετικές μελέτες (συνέταξε και την αντίστοιχη μελέτη της Εμπορικής), ενώ είναι συνεργάτης της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Σημειώνεται ότι ακόμη και στο έγγραφο με οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών για τη σύνταξη των ειδικών οικονομικών μελετών (αρ. πρωτ. 42912/1085 ΔΚΠ) προβλέπεται «προκήρυξη» για την ανάθεση της σύνταξης της μελέτης, ενώ εδώ οι μελέτες, όπως και η συγκεκριμένη, ανατίθενται απʼ ευθείας στην ανωτέρω εταιρεία. γ) η οικονομική μελέτη που συντάχθηκε περιορίζει σκανδαλωδώς τις υποχρεώσεις της Τράπεζας Alpha Bank προς το ΕΤΑΤ σε 543.000.000 ?, στο ποσό δηλαδή που η ίδια Τράπεζα είχε εξαγγείλει προς τους μετόχους της κατά την τελευταία Γενική του Συνέλευση. Κατά συνέπεια, η μελέτη απηχεί πλήρως τις απόψεις της Τράπεζας. Όμως, αντίστοιχη μελέτη που συντάσσεται για λογαριασμό του Συλλόγου Προσωπικού προσδιορίζει τουλάχιστον στο τριπλάσιο το ποσόν αυτό της επιβάρυνσης της Τράπεζας.

Σε μια περίοδο που με τις ασκούμενες πολιτικές το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης πλήττεται ενώ χρειάζεται στήριξη  

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1) Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε η Τράπεζα να τηρήσει τους όρους της σύμβασης  με την οποία ανέλαβε να καλύπτει «εις το διηνεκές» όλες τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό παροχών του Ταμείου παροχές.

2) Πώς είναι δυνατό να γίνονται δεκτές μελέτες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, που έχουν συνταχθεί με αδιαφανή τρόπο και που με σκανδαλώδη τρόπο περιορίζουν τις υποχρεώσεις της τράπεζας;

Ο ερωτών βουλευτής

Γιάννης ΔραγασάκηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ