ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

25/05/2007

Συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Φώτη Κουβέλη για την παραλία του ΕλληνικούΕισερχόμαστε τώρα στη συζήτηση της με αριθμό 573/22-5-2007 επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Φώτη Κουβέλη προς τον Υπουργό Πολιτισμού, σχετικά με τη διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων και των παραλιακών εκτάσεων στην περιοχή του Ελληνικού.

Αναλυτικότερα η επίκαιρη ερώτηση του κ. Κουβέλη έχει ως εξής:

«Κάτοικοι και φορείς της παραλιακής περιοχής του Ελληνικού διαμαρτύρονται για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων της περιοχής, καθώς και η οικιστική ανάπτυξη αυτής προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και των κατοίκων της περιοχής.

Αναφέρεται ότι χρόνια τώρα παραβιάζονται οι όροι με τους οποίους έγινε η παραχώρηση της περιοχής από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι ενώ στο παραχωρητήριο αναφέρεται ότι «τμήματα της περιοχής μπορεί να παραχωρούνται μόνο σε νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από την Γ.Γ.Α. και σε καμία περίπτωση σε ιδιώτες», στην παραλιακή περιοχή έχουν αναπτυχθεί και δραστηριοποιούνται επιχειρηματικές δραστηριότητες τέτοιας μορφής, οι οποίες αφενός αποκλείουν την πρόσβαση των πολιτών και περιορίζουν τη δημόσια χρήση και αφετέρου γίνονται καθʼ υπέρβαση του ισχύοντος παραχωρητηρίου και με την ανοχή της διοίκησης του Ε.Α.Κ.Ν Άγιος Κοσμάς.

Επειδή συνεχίζεται η κατάσταση αυτή της άναρχης δόμησης, καθώς και η ανεξέλεγκτη και προκλητική εμπορική ανάπτυξη της περιοχής της παράλιας ζώνης, με αποτέλεσμα να προσβάλει βαρύτατα το περιβάλλον και υποβαθμίζει την περιοχή, γεγονός για το οποίο κινητοποιούνται οι δημότες του Ελληνικού και ο Δήμαρχος της περιοχής πραγματοποιεί απεργία πείνας,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

1. Ποια είναι η θέση του Υπουργείου για τα εκτελούμενα έργα στην περιοχή του Ε.Α.Κ.Ν. Άγιου Κοσμά, καθώς και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην περιοχή με την ανοχή της διοίκησης του Ε.Α.Κ.Ν. Άγιου Κοσμά, σε βάρος της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της περιοχής;

2. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου η παράλια ζώνη της περιοχής του Ελληνικού να λειτουργεί σαν χώρος ανοικτός και ελεύθερος προς χρήση και αναψυχή των πολιτών;»

Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Κουβέλη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Ορφανός.

Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στον αιγιαλό είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, αναπαλλοτρίωτο και η υποχρέωση της πολιτείας να προασπίσει αυτό το δικαίωμα είναι συγκεκριμένη. Αυτή είναι μια γενική αρχή, την οποία σεβόμεθα.

Ιδιαίτερα δε στην περίπτωση του χώρου του Αγίου Κοσμά, όπου έχουν προηγηθεί και άλλες ανάλογες ερωτήσεις, ισχύουν τα εξής:

Πρώτον, υπάρχει ελευθερία πρόσβασης όλη την ημέρα, σε οποιοδήποτε σημείο του Αγίου Κοσμά από τους πολίτες, από το να περπατήσουν, να κολυμπήσουν αν εκτιμούν ότι τους αρέσει, να αθληθούν, εφʼ όσον αυτός είναι ο στόχος τους, αλλά καμία πόρτα δεν είναι κλειστή για κανέναν. Όλοι μπορούν, όλη την ημέρα. Αν εννοούν τη νύχτα που κλείνουν οι πόρτες, φαντάζομαι ότι δεν είναι αυτό το ζητούμενο γιατί πρέπει να προστατεύσουμε και το συγκεκριμένο χώρο, την περιουσία πάλι των ιδίων των Ελλήνων πολιτών που με χρήματά τους έχει διαμορφωθεί ο χώρος εκεί για τις αθλητικές χρήσεις.

Δεύτερον, υπάρχουν κάποιες συμβάσεις. Καμία από τις συμβάσεις αυτές δεν έχει ξεκινήσει με τη συγκεκριμένη διοίκηση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας του Αγίου Κοσμά. Έχουν ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από πλευράς νομιμότητας. Δεν πάσχουν. Η διαδικασία προβλέπεται.

Όσον δε αφορά το συγκεκριμένο ζητούμενο, σε ένα από τα παραχωρητήρια που αναφέρετε ότι η χρήση αφορά αθλητική κίνηση, αυτό υιοθετείται, διότι από τις δυο ουσιαστικές συμβάσεις που υπάρχουν η μια αφορά τη λειτουργία κάρτινγκ και η δεύτερη τη χρήση της πλαζ για αθλητισμό. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι έχουμε συμβάσεις, οι οποίες υιοθετούνται καθαρά από τη νομική διαδικασία.

Υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο. Το 2001 παραχωρήθηκε στο Δήμο Ελληνικού με μια συγκεκριμένη σύμβαση ο χώρος ο οποίος βρίσκεται μπροστά στον Άγιο Κοσμά στην ΑΝΕΛ, Αναπτυξιακή Ελληνικού –από την ονομασία του Δήμου- όπου προεβλέπετο η διαχείριση του συγκεκριμένου χώρου επʼ ωφελεία του Δήμου Ελληνικού και των κατοίκων.

Αναφέρεται ότι θα εξυπηρετηθούν οι κοινωνικές και αθλητικές ανάγκες, θα χρησιμοποιηθεί ο χώρος για την εξυπηρέτηση ολυμπιακών αθλημάτων, θα προκύψει όφελος από την συνεκμετάλλευση του αναψυκτηρίου που υπάρχει και θα υπάρξει ανάπτυξη της περιοχής, θέσεις εργασίας κ.λπ..

(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υπουργού)

Να σας πληροφορήσω –πιθανολογώ ότι το ξέρετε- ότι η Αναπτυξιακή παραχώρησε το χώρο σε αθλητικό σωματείο θεωρητικά, αλλά η πρόσβαση την οποία διεκδικούσε για τους πολίτες δεν υπάρχει γιατί ο Δήμος Ελληνικού, όχι η νυν δημοτική αρχή, τον παραχώρησε και τον έκλεισαν. Μόνο στο συγκεκριμένο χώρο δεν υπάρχει πρόσβαση, τον οποίο έχουν παραχωρήσει οι ίδιοι οι άνθρωποι του Δήμου Ελληνικού και βέβαια είναι και η πλαζ η οποία λειτουργεί με εισιτήριο, είναι οργανωμένη κάτω από τους κανόνες αυτής της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Τι θέλω να πω σε αυτό το πρώτο μέρος της απαντήσεως, κύριε συνάδελφε. Το κομμάτι, το οποίο λειτουργεί κάτω από τον έλεγχο της διοίκησης του Αγίου Κοσμά, επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση στους πάντες. Έχω εδώ μαζί μου αεροφωτογραφίες απʼ όλα τα σημεία. Είναι ορατό ότι υπάρχει πρόσβαση, μπροστά στο κάρτινγκ, μπροστά στις εγκαταστάσεις, δεν υπάρχει δηλαδή σημείο στο οποίο δεν μπορούν να πάνε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ ολοκληρώστε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Δεν υπάρχουν δυο συμβάσεις, οι οποίες δεν αφορούν κέντρα διασκέδασης.

Ένα άλλο σημείο είναι ότι αναφέρεστε σε κάποιες κατασκευές. Δεν υπάρχει καμία κατασκευή. Δεν κατασκευάζεται τίποτα. Η νυν διοίκηση ό,τι υπάρχει το βρήκε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Κύριε Υπουργέ, τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Στη δευτερολογία θα πω μερικές σκέψεις για το πώς βλέπουμε το μέλλον της περιοχής.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ο αγαπητός συνάδελφος κ. Κουβέλης έχει το λόγο.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας πω να μην περιοριστείτε στις αεροφωτογραφίες, αλλά να περιδιαβείτε την περιοχή, όπως έχω πράξει ο ίδιος…

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Έχω πάει πάρα πολλές φορές.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: …για να διαπιστώσετε ότι τείχη έχουν σηκωθεί στην περιοχή και εμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στον αιγιαλό και στην παραλία.

Το δεύτερο που θέλω να σας επισημάνω είναι το εξής: Ένας Δήμαρχος, ο κ. Κορτζίδης για όγδοη μέρα απεργεί και του συμπαραστέκονται όλοι οι Δήμαρχοι της Αθήνας και της Αττικής. Και ξέρετε γιατί; Διότι, κύριε Υπουργέ, σιδερόφρακτα τείχη –επαναλαμβάνω- έχουν σηκωθεί, ποικιλώνυμα ιδιωτικά συμφέροντα λυμαίνονται την περιοχή, δύο Αντιδήμαρχοι έχουν δαρεί ανηλεώς από μπράβους νυκτερινών κέντρων ...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Μα, δεν υπάρχουν νυκτερινά κέντρα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Κύριε Υπουργέ, θα απαντήσετε στη δευτερολογία σας.

ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: … και οι πολίτες, κύριε Υπουργέ, στην ευρύτερη περιοχή –και όχι μόνο- του Ελληνικού διαμαρτύρονται και κινητοποιούνται.

Τι θα κάνετε με όλα αυτά; Δεν μου αρκεί το γεγονός ότι παρεχωρήθησαν παρανόμως από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Βεβαίως, υπήρξαν πράξεις και παραλείψεις, οι οποίες δημιούργησαν αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Το ζητούμενο είναι σήμερα τι κάνουμε.

Δεν έχετε διαπιστώσει ότι η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας δεν έχει θαλάσσιο μέτωπο, ότι κοιτάει προς το εσωτερικό της πόλης και όχι προς τη θάλασσα, γιατί δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ο πολίτης εκεί; Αυτά είναι υπαρκτά ζητήματα. Είναι ζητήματα, τα οποία έχουν σχέση με το περιβάλλον, με τα δικαιώματα των πολιτών, με τα δικαιώματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κύριε Υπουργέ, μην αναφέρεστε σε κάποιες συμβάσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν νομοτυπικά ορθά χαρακτηριστικά, αλλά σας βεβαιώνω επί της ουσίας είναι παράνομες. Τι θα γίνει; Θα αποδώσετε την πλαζ του Αγίου Κοσμά στο Δήμο Ελληνικού;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Για να τη νοικιάσει στους ιδιώτες;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, μη διακόπτετε τον κ. Κουβέλη.

ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Όχι. Ο Δήμος Ελληνικού θέλει να έχει την πλαζ του Αγίου Κοσμά για να την παραχωρεί στους δημότες και οι δημότες να έχουν την ελεύθερη πρόσβαση, την οποία από το Σύνταγμα δικαιούνται και το οποίο Σύνταγμα παράνομα παραβιάζεται όχι μόνο στο Ελληνικό.

Την περίπτωση Καλυβίων δεν την ξέρετε, κύριε Υπουργέ; Δεν έχουμε εκεί παρανομίες; Δεν έχουμε ποικιλώνυμα συμφέροντα, τα οποία ενισχύονται και τροφοδοτούνται και από τα διάφορα πολιτικά κέντρα;

Τι θα κάνετε με το χώρο του carting και με τα δικαιώματα που εγείρει η γνωστή Λέσχη Φίλων carting «Λεύκα»; Η παρακαθήμενη κυρία Υπουργός πήγε να συμπαρασταθεί στον απεργό Δήμαρχο τον κ. Κορτζίδη και ορθώς έπραξε, αλλά η συμπαράσταση δεν μπορεί να περιορίζεται εκεί. Συμπαράσταση σημαίνει άρση της παρανομίας και παραχώρηση της συγκεκριμένης πλαζ στο Δήμο.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Ο Δήμος δεν θέλει να κερδοσκοπήσει. Ο Δήμαρχος δεν απεργεί για κάποια κερδοσκοπία και για κάποια ανάθεση σε ιδιωτική επιχείρηση. Ο Δήμαρχος, ο Δήμος, οι δημότες κινητοποιούνται διότι θέλουν να πάρουν στα χέρια τους αυτό που δικαιούνται από το Σύνταγμα. Και οφείλετε εδώ ευθέως να πείτε: Θα παραχωρήσετε την πλαζ του Αγίου Κοσμά στο Δήμο Ελληνικού;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ολοκληρώστε, κύριε Κουβέλη.

ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Θα παραχωρήσετε το χώρο του carting στο Δήμο Ελληνικού;

Αυτές είναι οι καθαρές πράξεις που πρέπει να πράξετε. Οτιδήποτε άλλο αποτελεί υπεκφυγή και αποτελεί, αν θέλετε, συμμετοχή σε ανοχές, σε παραλείψεις και σε αρνητικές πράξεις που υπήρξαν αναφορικά με τη λεηλασία του συγκεκριμένου χώρου, του συγκεκριμένου περιβάλλοντος.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ευχαριστούμε, κύριε Κουβέλη.

Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Κύριε Πρόεδρε, είναι φανερό ότι η συζήτηση της ερώτησης στην πρώτη φάση απαντήθηκε. Ο κύριος συνάδελφος επέκτεινε το θέμα ευρύτερα.

Η θέση μας είναι δεδομένη. Ξεκίνησα με τη δήλωσή μου ότι ο αιγιαλός, η παραλία ανήκει στους πολίτες. Θα κάνω, λοιπόν, ό,τι είναι απαραίτητο να αποδοθεί στους πολίτες. Αλλά μιλάμε και για οργανωμένες πλαζ, οι οποίες έχουν διαχείριση και έχουν και εισιτήριο ...

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Που εκεί δεν μπορεί να πάει, όμως ...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Δηλαδή, ποια είναι η βασική αντίρρηση; Εάν αποφασίζουμε ότι αναλαμβάνει ο Δήμος όλα τα έξοδα, να συντηρεί κ.λπ., να δούμε τη συνολική διαδικασία για το πώς μπορεί να το κάνει.

Δεύτερον, εκεί που δόθηκε στο Δήμο, κύριε συνάδελφε, είδαμε την λειτουργία. Έκλεισε τις πόρτες για τους δημότες! Αυτό που σήμερα επικαλείται ο νυν Δήμαρχος, οι προηγούμενοι το απαλλοτρίωσαν ως δικαίωμα.

Εγώ, λοιπόν, έχοντας θητεύσει δώδεκα χρόνια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και κατανοώντας τον τρόπο αντίδρασης …)

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Εγώ μιλάω για το συγκεκριμένο Δήμαρχο και το συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Δεν υπάρχει αντίρρηση, ούτε η συζήτηση γίνεται για το συγκεκριμένο Δήμαρχο. Γίνεται επί των δεδομένων.

Κατανοώ, λοιπόν, τον τρόπο αντίδρασής του. Θα έχουμε τις κατάλληλες συζητήσεις μαζί. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ανοικτό μυαλό για συζήτηση και δεν έχει γίνει με το Υφυπουργείο καμιά συζήτηση μέχρι τώρα. Δύο φορές που ο κ. Δήμαρχος ήρθε στο Υφυπουργείο, είδε το Γενικό Διευθυντή, συζήτησε άλλα θέματα, εκτός από το συγκεκριμένο και μετά έκανε απεργία πείνας.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Μα, υπάρχει αλληλογραφία, κύριε Υπουργέ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Τι αλληλογραφία υπάρχει; Ήρθε και δεν συζήτησε, κύριε συνάδελφε. Δύο φορές στο Υπουργείο έθεσε άλλα θέματα τεχνικού χαρακτήρα που αφορούν το Δήμο και δεν συζήτησε με τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Έχω το υπόμνημα του, κύριε Υπουργέ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι αν υπάρχει ένα κομμάτι εντυπώσεων, είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Εμείς, όμως και εγώ προσωπικά ενδιαφέρομαι για την ουσία. Θα κάνω ό,τι είναι απαραίτητο και όπου μπορεί να αποδοθεί ο χώρος, να αποδοθεί άμεσα.

Δηλώνω και πάλι, παρουσία των συναδέλφων, ότι δεν υπάρχει σημείο του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας του Αγίου Κοσμά που δεν είναι προσβάσιμο στους πολίτες όλη τη μέρα και με όποια διαδικασία θέλουν, είτε του περιπάτου, είτε της άθλησης, είτε για να κάνουν εκδρομή.

Και να πούμε ακόμα ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένας σχεδιασμός -γιατί νομίζω ότι αυτό μπήκε στο τραπέζι- για τη μετατροπή του όλου χώρου σε χώρο μαζικής άθλησης, αναζητώντας τους τρόπους για το πώς θα μεταφέρουμε το κέντρο υψηλής ανάπτυξης αθλητισμού που υπάρχει στην περιοχή. Υπάρχει ένας σχεδιασμός σε συνεργασία με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Η παριστάμενη Υπουργός ξέρει ότι γίνεται μία μελέτη που αφορά όλο το θαλάσσιο μέτωπο που ξεκινά από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι τη Βουλιαγμένη.

Άρα, λοιπόν, είμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Θα κάνουμε τις απαραίτητες συζητήσεις για να έχουμε και την άποψη της τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο αυτό που ανήκει στους πολίτες να μη δίνεται σε κανέναν άλλο.

Ευχαριστώ.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Πάντως δεν υπάρχει παραλία που να μην είναι στα οργανωμένα συμφέροντα πλέον, όχι μόνο εδώ, αλλά και στη Χαλκιδική.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ