ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

30/05/2007

Πρόταση Νόμου του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ «Για την ένταξη των τριτέκνων οικογενειών ως πολυτέκνων στο νόμο 1910/1944».Εισηγητική έκθεση

Ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς θεωρεί ότι η  τρίτεκνη οικογένεια πρέπει κατʼ αρχήν  να στηριχτεί για λόγους κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας. Το κοινωνικό κράτος θα πρέπει να είναι ευαίσθητο και παρεμβατικό απέναντι στην ομάδα αυτή των οικογενειών που έχει πρόσθετες ανάγκες στήριξης.

Η αντιμετώπιση, επίσης, των προβλημάτων των τριτέκνων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο άσκησης δημογραφικής πολιτικής σε μία περίοδο που η όξυνση του προβλήματος αυτού στη χώρα μας αρχίζει να έχει ιδιαίτερα αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Η συνεχής γήρανση του πληθυσμού, η υπονόμευση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, η υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης και τελικά η ενδεχόμενη οικονομική ύφεση επιβάλλουν την άμεση αλλά και μακρόπνοη αντιμετώπισή του. Αυτό εξάλλου προέβλεπε το μέχρι σήμερα ανεφάρμοστο πόρισμα της διακομματικής επιτροπής της Βουλής το 1993 για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας.

Με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας στις 8-3-2007 η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat), έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία γονιμότητας (δηλαδή τον αριθμό των παιδιών ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας) για το έτος 2005 και για τις 27 χώρες - μέλη της ΕΕ. Τα στοιχεία αυτά εμφανίζουν τη χώρα μας να έχει το μικρότερο δείκτη γονιμότητας (1,28) στην ΕΕ των 15 και έναν από τους χαμηλότερους στη σημερινή ΕΕ των 27.

Ο σημερινός Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε προεκλογικά (Ιανουάριος 2003) ότι οι οικογένειες με τρία παιδιά θα χαρακτηριστούν πολύτεκνες. Όμως ο νόμος 3454/74-2006 για ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις που ψηφίστηκε δεν ανταποκρίνεται στην προεκλογική εξαγγελία του και διέψευσε τις προσδοκίες των τρίτεκνων οικογενειών για το χαρακτηρισμό τους ως πολυτέκνων.

Ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς θεωρεί, ότι τα μέτρα που μέχρι τώρα έχουν παρθεί από την πολιτεία για τους τρίτεκνους συνιστούν μια πρόχειρη παροχολογία, χωρίς ουσιαστικό υπόβαθρο και χωρίς μακροπρόθεσμη προοπτική, αφού:

  • Το επίδομα 3ου τέκνου αμφισβητείται με πρόσφατη απόφαση 2036/06 του ΣτΕ.
  • Η πρόβλεψη για απασχόληση και προσλήψεις στο δημόσιο τομέα είναι ανεφάρμοστη, αφού στην πράξη είναι μηδενική η πιθανότητα πρόσληψης τριτέκνου.
  • Οι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί, καθώς και οι τρίτεκνοι που προέρχονται από το ιατρικό, νοσηλευτικό, στρατιωτικό προσωπικό και από το προσωπικό σωμάτων ασφαλείας καθώς και από άλλες ειδικότητες (τεχνικές) δεν περιλαμβάνονται στην προστασία από τις μεταθέσεις.
  • Δεν ισχύει η εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές τριτέκνων με ειδική κατηγορία (ν. 582//70).
  • Δεν ισχύει και στους τρίτεκνους εκπαιδευτικούς η πρόσληψή τους όπως των πολυτέκνων.
  • Χάνονται τα «όποια δικαιώματα» της τρίτεκνης οικογένειας εκ του νόμου, εάν το ένα τέκνο είναι μεγαλύτερο των 25 ετών. Δεν ισχύει η ισοβιότητα και στους τρίτεκνους.
  • Δεν υπάρχει ισόβια σύνταξη στην τρίτεκνη μητέρα.

Με την παρούσα πρόταση νόμου «για την ένταξη των τριτέκνων οικογενειών ως πολυτέκνων στο νόμο 1910/1944» ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ επιδιώκει να χαρακτηριστούν οι τριτεκνες οικογένειες ως πολύτεκνες, όπως είχε προταθεί και από την διακομματική επιτροπή της Βουλής για το δημογραφικό το 1993.

Ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς θεωρεί, ότι με αυτό τον τρόπο θα αντιμετωπιστούν σʼ ένα μεγάλο βαθμό τα προβλήματα των 200.000 και πλέον τριτέκνων οικογενειών της χώρας μας.

Επίσης θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα πολιτικής για τη στήριξη γενικά της μητρότητας. Κοινωνικές υποδομές(βρεφονηπιακοί σταθμοί), κοινωνική πρόνοια, συνέχιση προγραμμάτων για τη φροντίδα ηλικιωμένων στο σπίτι κλπ. Μέτρα για τη λαϊκή στέγη και για την ενίσχυση των νέων ζευγαριών. Σταμάτημα των πολιτικών της λιτότητας, ενίσχυση της απασχόλησης και βελτίωση των κοινωνικών πολιτικών. Από τις συσχετίσεις μάλιστα των αναφερθέντων παραπάνω στοιχείων της Eurostat φαίνεται, ότι και στη χώρα μας και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οι δείκτες γονιμότητας αυξάνουν όσο περισσότερο αυξάνουν το κατά κεφαλή εισόδημα και το ποσοστό απασχόλησης και όσο περισσότερο μειώνονται τα ποσοστά της ανεργίας των γυναικών.

31 Μαΐου 2007


Πρόταση Νόμου
«Για την ένταξη των τριτέκνων οικογενειών ως πολυτέκνων  στο νόμο 1910/1944.»

1. Το άρθρο πρώτον του ν. 1910/1944 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά της εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

2. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα.

1.  Για τις διατάξεις του παρόντος συμπλήρωση ηλικίας θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου τους έτους αναφοράς».

Οι προτείνοντες βουλευτές

Αλαβάνος Αλέκος

Δραγασάκης Γιάννης

Κουβέλης Φώτης

Κωνσταντόπουλος Νίκος

Λεβέντης Θανάσης

Ξηροτύρη ΑσημίναΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ