ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

05/12/2007

Να σταματήσει η κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού στο Σμιξιώτικο Ποταμό του Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα του νομού Γρεβενών

Ερώτηση του Φ.Κουβέλη προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠολιτισμούΣχετ:

α) Η με αριθμό 7759/9.5.07 ερώτησή μας με θέμα «Σταθμοί υδροηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

β) Η με αριθμό Δ6/Φ38/3997/1.6.07 απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης

γ) Η με αριθμό 7799Β/31.5.07 απάντηση του ΥΠΕΧΩΔΕ

δ) Η με αριθμό 16/7.11.2002 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Γρεβενών.

Με το ανωτέρω (α) σχετικό είχαμε αναφερθεί στην κατασκευή 16 υδροηλεκτρικών μονάδων παραγωγής ρεύματος συνολικής ισχύος 76,75 MW στο νομό Γρεβενών, από τις οποίες θα παράγεται το 70% της σχεδιαζόμενης συνολικής υδροηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Για την κατασκευή και λειτουργία των έργων αυτών είχαν διατυπωθεί ενστάσεις και επιφυλάξεις για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και των επιπτώσεων της περιοχής, καθώς και για την οικονομική ανάσχεση της οικοτουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης που άρχισε να παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια στις ορεινές περιοχές του νομού. Παράλληλα επισημάναμε ότι τα συγκεκριμένα έργα και δραστηριότητες προωθούνται χωρίς τη συμμετοχή των τοπικών αρχών (Νομαρχία- Αυτοδιοίκηση) αλλά και των τοπικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της ανάπτυξης του νομού, ο οποίος παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους δείκτες ανεργίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημειωτέον ότι όλοι οι προαναφερόμενοι φορείς τάσσονται υπερ της δημιουργίας μονάδων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (υδροηλεκτρική, αιολική, βιοκαύσιμα κλπ).

Με το ανωτέρω (β) σχετικό το Υπ. Ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «... ήδη από το πρώιμο στάδιο της όλης διαδικασίας λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται τυχόν επιπτώσεις των τοπικών κοινωνιών και άλλων ενδιαφερόμενων και ειδικώτερα των φορέων διαχείρισης όπως αυτός της χερσαίας περιοχής των ορεινών όγκων της Βόρειας Πίνδου...»

Το προαναφερόμενο έργο υδροηλεκτρικού σταθμού στο Σμιξιώτικο Ποταμό ισχύος 4,95 MW κατασκευάζεται από τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ και αναφέρεται ότι μέρος αυτού ευρίσκεται εντός της περιοχής του εθνικού πάρκου Βόρειας Πίνδου το οποίο ανήκει στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000.

Παράλληλα η περιοχή Καστριού η οποία ευρίσκεται δίπλα ακριβώς από την περιοχή του έργου που κατασκευάζεται, έχει κριθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως περιοχή ιδιαίτερου ιστορικού ενδιαφέροντος, καθόσον υπάρχουν εμφανή ίσχνη της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής εποχής, σύμφωνα με την επικεφαλής της έρευνας κ. Σ. Δρούγου και την ΙΕ Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. Επίσης στην εν λόγω περιοχή ευρίσκεται καταράκτης υψίστου φυσικού κάλους, καθώς και σπήλαιο, τα οποία αποτελούν αξιοθέατα και προκαλούν το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Γρεβενών στην αριθμ. 16/7-11-2002 συνεδρίασή του (απόφαση Νο 41) έκρινε πρόχειρη την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων διότι δεν ελάμβανε υπόψιν της βασικές παραμέτρους της περιοχής και ούτε υπήρχε ολοκληρωμένος αναπτυξιακός σχεδιασμό για το σύνολο των υδροηλεκτρικών έργων του νομού στην υδρολογική λεκάνη του ποταμού Βενέτικου και απέρριψε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : «Υδροηλεκτρικός σταθμός Αλατόπετρας, ισχύος 5ΜW, στον ποταμό Σμυξιώτικο του Ν. Γρεβενών, της εταιρείας, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»

Η εταιρεία παρά τη μη ύπαρξη έγκυρης μελέτης (ΜΠΕ) και παρά την προσφυγή των τοπικών αρχών στα αρμόδια δικαστήρια για το θέμα αυτό, της οποίας η συζήτηση ενώ έχει ορισθεί να γίνει στις αρχές του έτους 2008, αυθαίρετα προβαίνει στην έναρξη εκτέλεσης εργασιών και δημιουργεί μη αναστρέψιμμες καταστάσεις για το περιβάλλον.

Με βάση τα προαναφερόμενα και δεοδμένου ότι από τα μέχρι σήμερα στοιχεία προκύπτει ότι ο αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου δεν δραστηριοποιείται και δεν έχει γνωμοδότηση για τα εκτελούμενα έργα και τις επιπτώσεις αυτών στο περιβάλλον.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποια είναι η θέση τους για τις επιτπώσεις που θα υποστεί το περιβάλλον, η πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά καθώς και η οικονομικής ζωή της περιοχής, δεδομένου ότι η συμμετοχή στον παραγώμενο πλούτο ωφέλεια των τοπικών αρχών και των πολιτών είναι πολύ περιορισμένη έως ανύπαρκτη από την κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού;

2. Με ποιο τρόπο προτίθεται να παρέμβει η πολιτεία προκειμένου να σταματήσουν άμεσα οι εκτελούμενες εργασίες προκειμένου να προστατευθεί το περιβάλλον και η ιστορική κληρονομιά στην συγκεκριμένη περιοχή;

3. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να συνταχθεί ολοκληρωμένη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Ε.Π.) για ολόκληρη τη λεκάνη απορροής του ποταμού Βενέτικου ώστε να διαφυλαχθεί το φυσικό κάλλος της περιοχής αλλά και να προστατευθεί ο φυσικός πλούτος και η τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής;

Ο ερωτών βουλευτής

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ