ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

10/01/2008

Ομιλία Φώτη Κουβέλη στο ν/σ "Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών"Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι η αποχώρηση των συγκεκριμένων δικαστικών λειτουργών από το χώρο της Δικαιοσύνης συνδέεται με την επιλογή να διευκολυνθεί η Δικαιοσύνη ώστε να γίνεται παραγωγός έργου, με την επισήμανση ότι η παρουσία των συγκεκριμένων δικαστών -διότι περί συγκεκριμένων δικαστών πρόκειται και μάλιστα είναι εντοπισμένοι- δυσχεραίνει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Δικαιοσύνης.

Δεν θα διευκολύνει την ευρυθμία της Δικαιοσύνης η αποχώρηση αυτών των συγκεκριμένων δικαστών, παρά το γεγονός ότι είναι αναγκαίο να αποχωρήσουν όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν κι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Και δεν θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της Δικαιοσύνης για το λόγο ότι η Δικαιοσύνη προσδιορίζεται με εξαιρετικά αρνητικά μεγέθη: Πολλές κενές οργανικές θέσεις δικαστών, τεράστιες κενές οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, δραματική έλλειψη σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής, που θα επέτρεπε στα δικαστήρια να έχουν καλύτερους ρυθμούς στη διαδικασία της απονομής της Δικαιοσύνης.

Κύριοι συνάδελφοι, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζω την ανάγκη να διευκολυνθούν οι πάσχοντες, οι έχοντες προβλήματα υγείας δικαστές να αποχωρήσουν, εγείρονται σε σχέση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο κάποια πολύ σοβαρά ζητήματα. Και επειδή η εξειδίκευση της αναφοράς μου θα διευκολύνει την κατανόηση του ισχυρισμού θέλω να ρωτήσω εσάς, κύριε Υπουργέ: Καλά μεν αυτοί που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας να διευκολυνθούν να αποχωρήσουν. Και λέτε: «να αποχωρήσουν εξαιτίας προβλημάτων υγείας» -ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, την αοριστία και ασάφεια της διατύπωσης- «ή οποιωνδήποτε άλλων λόγων». Ποιοι είναι οι οποιοιδήποτε άλλοι λόγοι; Λέτε: «άλλων λόγων». Ποιοι είναι οι άλλοι λόγοι; Σας παρακαλώ να με βοηθήσετε, κύριε Υπουργέ, να καταλάβω ότι εκτός από τους λόγους υγείας υπάρχουν και κάποιοι άλλοι λόγοι, τους οποίους δεν ονομάζετε, δεν τους καταγράφετε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο.

Διότι πίσω από την αοριστία και το απροσδιόριστο αυτής της διατύπωσης είναι δυνατόν να υπάρξουν ρυθμίσεις που δεν θα έχουν καμία σχέση με το σκοπούμενο και σκοπούμενο πρέπει να είναι η διευκόλυνση των δικαστών να αποχωρήσουν, εφόσον έχουν αποδεδειγμένα λόγους υγείας.

Εάν δεν έχετε στοιχεία να προσδιορίσετε τους οποιουσδήποτε άλλους λόγους, όπως λέτε, τότε εγώ σας καλώ να απαλείψετε τη συγκεκριμένη φράση από τη διατύπωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1.

Περαιτέρω, στο άρθρο 3, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρέχεται η δυνατότητα να παύεται οριστικά ένα δικαστής, αν και εφόσον -σύμφωνα με την έκθεση των επιθεωρητών- καταγράφονται σε βάρος του αρνητικές καταστάσεις, όπως -για παράδειγμα- η καθυστέρηση στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων ή όταν η υπηρεσιακή και κοινωνική συμπεριφορά αυτών των δικαστών και η εν γένει παράστασή τους δεν είναι προσήκουσα.

Το ερώτημα πάλι είναι πολύ συγκεκριμένο. Πείτε μου τι θα πει «δεν είναι ορθή η υπηρεσιακή και κοινωνική συμπεριφορά», όπως επίσης πώς ορίζεται το περιεχόμενο της εν γένει παράστασης, προκειμένου να κρίνεται και να αξιολογείται, για να διαπιστώνει ο επιθεωρητής ότι είναι ή δεν είναι προσήκουσα;

Θέλετε λίγο περισσότερο να βαθύνουμε την έρευνα στο άρθρο 3; Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Οι επιθεωρητές των πολιτικών, ποινικών και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων θα μελετούν τους ατομικούς φακέλους, θα αξιολογούν το ρυθμό ή τους ρυθμούς απόδοσης των δικαστών και περαιτέρω θα συλλέγουν πληροφορίες από τους διευθύνοντες τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες, από τους προέδρους των τμημάτων, στα οποία υπηρετούν, καθώς και από τυχόν υπάρχουσες αναφορές των προέδρων των οικείων δικηγορικών συλλόγων.

Και σε ό,τι αφορά τους δικηγορικούς συλλόγους, πράγματι, το νομοσχέδιο θέλει να υπάρχουν αναφορές. Τι θα πει όμως να συλλέγουν πληροφορίες από τους διευθύνοντες τα δικαστήρια, από τους εισαγγελείς, από τους προέδρους των τμημάτων; Πώς θα γίνεται η συλλογή των πληροφοριών;

Εγώ γνωρίζω -και οφείλουμε όλοι να ξέρουμε- ότι όταν θέλουμε να αξιολογούμε πληροφορίες για να επιβάλουμε αυτή τη βαρύτατη ποινή της οριστικής παύσης, αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι γραπτές, ενυπόγραφες και να συνιστούν αξιολογική έκθεση του κρινομένου δικαστού, προκειμένου να αποφασιστεί ή να μην αποφασιστεί η οριστική του παύση.

Είναι αδιανόητο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -ποιος μπορεί να το δεχτεί, σε όποια πτέρυγα της Βουλής και αν κάθεται;- να αρκούμεθα στη συλλογή πληροφοριών! Ακούστε, στη συλλογή πληροφοριών! Θα είναι, κύριε Υπουργέ, αυτές οι πληροφορίες συγκεκριμένες, ενυπόγραφες, άρα θα έχουν αυτές οι πληροφορίες το βάρος και την ευθύνη εκείνου που τις δίδει;

Εάν θέλουμε -κι εμείς θέλουμε και διεκδικούμε- να έχουν το βάρος της ευθύνης, θα πρέπει να αποτελούν εκθέσεις ενυπόγραφες, με συγκεκριμένη ανάληψη ευθύνης και εκ μέρους εκείνου, ο οποίος θα δίδει αυτές τις πληροφορίες.

Αυτά είναι στοιχεία, τα οποία δεν είναι δυνατόν να μας επιτρέψουν να δεχθούμε το άρθρο 3 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Και πράγματι είναι μικρό το σχέδιο νόμου -έχει δίκιο ο κύριος Υπουργός- και επομένως το κάθε άρθρο ουσιαστικά συγκροτεί και την αρχή του νομοσχεδίου.

Πίσω από τις δυνατότητες που παρέχει η ρύθμιση του άρθρου 3, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάντοτε ελλοχεύει ο κίνδυνος των διώξεων των δικαστών. Κατά συνέπεια, ελλοχεύει ο κίνδυνος της υπονόμευσης των εγγυητικών στοιχείων για την ανεξάρτητη λειτουργία του δικαστή.

Κι εγώ σας καλώ, κύριε Υπουργέ, να απαλείψετε το άρθρο 3 από το σχέδιο νόμου, να αποσύρετε ολόκληρο το άρθρο, διότι για τις περιπτώσεις αυτές που μνημονεύονται στη συγκεκριμένη διάταξη έχετε το πειθαρχικό δίκαιο να αξιοποιήσετε και δεν χρειάζεται αυτή η ειδική νομοθετική ρύθμιση.

Πέρα από τις προσωπικές σας προθέσεις, υπάρχει εξ αντικειμένου η δυνατότητα αυτή η διάταξη του νομοσχεδίου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αποτελέσει πολιορκητικό κριό όλων εκείνων -και ομιλώ απροσώπως- που θα θελήσουν να βάλλουν εναντίον συγκεκριμένων δικαστών αναφορικά με το λειτουργικό χαρακτήρα του και όπως ανεξάρτητο θα τον διεκδικούν.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με αυτές τις επισημάνσεις εμείς καταψηφίζουμε το σχέδιο νόμου και νομίζω ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένες και οι αντιρρήσεις μας και οι αντιθέσεις μας αλλά και οι ανησυχίες και όπως προσπάθησα να τις αναδείξω με τις προηγούμενες επισημάνσεις.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να υποστηρίξω την τροπολογία των συναδέλφων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Πρέπει να την αποδεχθείτε αυτή την τροπολογία, κύριε Υπουργέ. Οι ποινικά διωκόμενοι αγρότες οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν συνδικαλιστικά ακόμη ταλαιπωρούνται στα δικαστήρια. Και δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία τους. Κυρίως, είναι εκείνο το οποίο διαμορφώνει μια κοινή γνώμη στο χώρο των αγροτών ότι όσοι αγωνίστηκαν, όσοι αγωνίζονται, όσοι αμφισβητούν ρυθμίσεις που βάλλουν εναντίον των δικαιωμάτων και των αιτημάτων των αγροτών, σέρνονται στα δικαστήρια. Και αυτή η εικόνα εξακολουθεί να είναι ζωντανή μέσα στον αγροτικό κόσμο. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται, βρίσκονται με εκκρεμοδικίες στα ποινικά δικαστήρια και πρέπει επιτέλους να δοθεί μια λύση.

Εμείς υποστηρίζουμε, ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς την τροπολογία των συναδέλφων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.

Ευχαριστώ.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ