ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

11/12/2007

Οικονομική εκκαθάριση του έργου « Αποπεράτωση Νέας Κεντρικής Λαχαναγοράς Πατρών

Ερώτηση Ν.Τσούκαλη προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και ΑποκέντρωσηςΕπαναλαμβανόμενα λάθη και παραλείψεις της διοίκησης, που αναδύουν την οσμή σκανδάλου, επισημαίνονται στις εφημερίδες της Πάτρας, σχετικά με την εκκαθάριση του έργου « Αποπεράτωση Νέας Κεντρικής Λαχαναγοράς Πατρών». Οι καταγγελίες αυτές επιβεβαιώνονται και από πρόσφατη έκθεση του Σώματος  Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που διενήργησε σχετικό έλεγχο για την υπόθεση.

Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, δεδομένου ότι υπάρχει ορατός κίνδυνος αναίτιας επιβάρυνσης του Οργανισμού Κεντρικής Λαχαναγοράς Πατρών (Ο.Κ.Λ.Π.) με ποσό εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος του έργου διεκδικεί σήμερα να του καταβληθεί, 13 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής  της Λαχαναγοράς, ποσό 5.416.583,39 ? χωρίς Φ.Π.Α., βάσει της υπʼ αρ. 8/2004 απόφασης του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, εξ αιτίας της αυτοδίκαιης έγκρισης λογαριασμών που υπέβαλε στη διευθύνουσα υπηρεσία (Δ.Ε.Κ.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) για έγκριση το 2006 και η υπηρεσία παρέλειψε να τους επιστρέψει στον ανάδοχο, ως όφειλε από το νόμο, εντός μηνός από της υποβολής τους.

Επισημαίνουμε ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του υπόψη έργου ήταν  127.000.000 δρχ. Μέχρι σήμερα έχουν ήδη καταβληθεί στον ανάδοχο περίπου 550.000.000 δρχ. και λόγω διαδοχικών λαθών και παραλείψεων των αρμοδίων υπηρεσιών διεκδικεί επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ? !!!

Αυτό το τεράστιο ποσό προκύπτει κυρίως από διεκδικούμενους από τον εργολάβο τόκους υπερημερίας, υπολογιζόμενους από το 1994 με ανατοκισμό. Όπως προκύπτει από την έκθεση των Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, αρχικά η Προϊσταμένη Αρχή του έργου έκανε δεκτό το αίτημα του αναδόχου για ανατοκισμό των οφειλόμενων σʼ αυτόν τόκων (1ο λάθος). Ο κύριος του έργου (Ο.Κ.Λ.Π.) υπέβαλε αίτηση θεραπείας κατά της παραπάνω απόφασης. Ο Υπουργός Γεωργίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έκανε δεκτό το αίτημα του Ο.Κ.Λ.Π. και απέρριψε, ως μη νόμιμη, την καταβολή ανατοκισμού. Ο ανάδοχος προσέφυγε δικαστικά κατά της παραπάνω απόφασης, επειδή, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν είχε κληθεί από τη διοίκηση να διατυπώσει τις απόψεις του κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο Κεντρικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Κ.Γ.Σ.Ε.Ε) (2ο λάθος). Επί της προσφυγής εκδόθηκε η υπʼ αρ. 384/2006 απόφαση της Διοικητικού Εφετείου Πατρών, η οποία ακύρωσε την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Γεωργίας εξ αιτίας της προαναφερόμενης παράλειψης και διέταξε την επανεξέταση της διαφοράς από τον Υπουργό Γεωργίας. Μετά από αδικαιολόγητη 8μηνη καθυστέρηση των αρμοδίων υπηρεσιών (3ο λάθος)), το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο με το υπʼ αρ. 8/29-3-2007 πρακτικό του, έκανε και πάλι δεκτό το αίτημα του Ο.Κ.Λ.Π. για τη μη καταβολή ανατοκισμού. Με βάση το παραπάνω πρακτικό, την 10-5-2007 η Δ/νση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών συνέταξε και προώθησε για υπογραφή προς τον Υπουργό Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχέδιο απόφασης, το οποίο όμως δεν έχει υπογραφεί από τον Υπουργό μέχρι σήμερα !!!!.

Μετά τα παραπάνω και δεδομένου ότι :

α)  Η υπόθεση της αυτοδίκαιης έγκρισης των λογαριασμών (με ποσά που δεν δικαιούται ο ανάδοχος) έχει πολλά σκοτεινά σημεία, που δημιουργούν υπόνοιες για διάπραξη ακόμα και ποινικών αδικημάτων.

β) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά την πάροδο τριμήνου η αίτηση θεραπείας του Ο.Κ.Λ.Π. κατά της καταβολής ανατοκισμού θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα και επομένως καθίσταται έγκυρη η μη σύννομη απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής του έργου που αναγνωρίζει στον ανάδοχο ανατοκισμό ποσού εκατομμυρίων ευρώ,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1)    Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους ο Υπουργός Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν έχει εκδώσει μέχρι σήμερα την εκκρεμούσα, με βάση το υπʼ αρ. 8/29-3-2007 πρακτικό του Κ.Γ.Σ.Ε.Ε. απόφαση επί της από 15-2-2001 αίτησης θεραπείας του Ο.Κ.Λ.Π., σε εκτέλεση της υπʼ αρ. 384/2006 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών;

2)    Τι προτίθεται να κάνει για την εφαρμογή των προτάσεων της έκθεσης επιθεώρησης - ελέγχου των Eπιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης;

3)    Τι προτίθεται να κάνει για την αναζήτηση και τον έλεγχο των υπεύθυνων, για τα λάθη και τις παραλείψεις, υπηρεσιακών παραγόντων, που πιθανώς οδηγήσουν σε οικονομική ζημία του Ο.Κ.Λ.Π. εκατομμυρίων ευρώ και τεράστια βλάβη του Δημοσίου συμφέροντος;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος ΤσούκαληςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ