ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

29/02/2008

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του Γιάννη Δραγασάκη σχετικά με την εκτεταμένη φοροδιαφυγή πραγματοποιείται μέσω «φορολογικών παραδείσων»ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ:

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ελληνικές αρχές, όπως είναι γνωστό, ανταλλάσσουν πληροφορίες με όλα τα κράτη με τα οποία έχουν συνάψει συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, σύμφωνα με το πρότυπο σύμβασης του ΟΟΣΑ.

Επίσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των νόμων 1914/1990, 3312/2005 και 3453/2007, με τις οποίες ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας 799/77 σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών των κρατών-μελών. Τις πληροφορίες αυτές μπορεί να τις ζητήσει ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος είναι η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών έχει τη δυνατότητα να κινήσει διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών με συγκεκριμένες φορολογικές αρχές άλλων κρατών για συγκεκριμένη υπόθεση.

Πρέπει, επίσης, να σας πω ότι με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας υφίσταται Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής από το 1967.

Είναι, επομένως, ξεκάθαρο από όσα ανέφερα προηγουμένως, κύριε συνάδελφε, ότι με βάση και την κοινοτική νομοθεσία, έτσι όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο, αλλά με βάση και τη Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας που υπάρχει μεταξύ της Ελλάδος και της Γερμανίας, οι ελληνικές φορολογικές αρχές μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές της Γερμανίας για το αν υπάρχουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος στα συγκεκριμένα αρχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι γερμανικές αρχές από την τράπεζα του Λίχτενστάιν.

Έτσι, μετά από επαφή που έγινε ήδη από τον Έλληνα Πρέσβη στη Γερμανία με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας, τις επόμενες ημέρες εγώ ο ίδιος θα απευθύνω αίτημα συνδρομής, αίτηση δηλαδή προς τον ομόλογό μου Γερμανό Υφυπουργό κ. Νάβρατ, για να μας δώσουν πληροφορίες από τη συγκεκριμένη λίστα.

Ως προς το δεύτερο ζήτημα το οποίο θέτετε στην ερώτησή σας για τη συμμετοχή του Λίχτενστάιν στη Συμφωνία Σέγκεν, πρέπει να σας πω ότι όπως μας πληροφόρησαν από το Υπουργείο Εξωτερικών, το θέμα αυτό έχει ήδη συζητηθεί στα κοινοτικά όργανα. Δεν υπήρχε διαφωνία από κανένα κράτος-μέλος και επομένως αναμένεται άμεσα η λήψη της σχετικής απόφασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω, είναι ότι η βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις, με έμφαση κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις και στα μεγάλα εισοδήματα. Θέλουμε αυτούς τους ελέγχους να τους έχουμε ζωντανούς για την αντιμετώπιση όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά των φαινομένων της φοροδιαφυγής, οπουδήποτε και αν αυτά εκδηλώνονται.

Για το σκοπό αυτό είναι γνωστό ότι λαμβάνονται συνεχώς μέτρα και διοικητικά και νομοθετικά. Μεταξύ των νομοθετικών μέτρων είναι σημαντικό να τονίσω τον πρόσφατο νόμο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, το ν.3610/2007, αλλά και τον επίσης πολύ πρόσφατο νόμο, μόλις του Ιανουαρίου του 2008, το ν.3234 για το νέο σύστημα ελέγχου στη διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης.

Ευχαριστώ.

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ: Κύριε συνάδελφε, για το θέμα του αιτήματος συνδρομής σας απάντησα στην πρωτολογία μου. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω, δεν υπάρχει κάποια επίσημη πληροφόρηση στο Υπουργείο από το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας ή από κάποια άλλη αρμόδια φορολογική αρχή του γερμανικού κράτους. Εμείς, βλέποντας τα δημοσιεύματα στον ξένο Τύπο τα αξιοποιούμε και θα υποβάλουμε το αίτημα συνδρομής προς τη γερμανική κυβέρνηση. Το αίτημα αυτό δεν μπορεί να υποβληθεί προς το Λιχτενστάιν, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι το Λιχτενστάιν, όπως και άλλες παρόμοιες χώρες, δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχει υποχρέωση με βάση την κοινοτική νομοθεσία ανταλλαγής πληροφοριών, ούτε υφίσταται σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας με το Λιχτενστάιν και με άλλα τέτοια κράτη που λειτουργούν ως φορολογικοί παράδεισοι.

Θέλω, επίσης, να τονίσω ότι το Υπουργείο μας είναι σταθερά προσανατολισμένο στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, προκειμένου να διασφαλίζεται η φορολογική δικαιοσύνη. Αυτό, όμως είναι μια δύσκολη προσπάθεια. Είναι μία προσπάθεια στην οποία βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας –καθημερινά θα έλεγα- πολύπλοκα προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με τρόπο αποτελεσματικό και αυτό νομίζω ότι φαίνεται από την πολύ καλή πορεία των φορολογικών εσόδων τα τελευταία δύο χρόνια.

Το θέμα τώρα γενικά των φορολογικών παραδείσων είναι ένα θέμα που απασχολεί και τον ΟΟΣΑ και τις κοινοτικές υπηρεσίες. Η ελληνική Κυβέρνηση συνεργάζεται με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και με τη φορολογική επιτροπή του ΟΟΣΑ, προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις, ώστε οι χώρες αυτές, που εξακολουθούν να είναι στη μαύρη λίστα των μη συνεργάσιμων φορολογικών παραδείσων, να συνεργαστούν στην ανταλλαγή των πληροφοριών και σε ζητήματα διαφάνειας. Οι πιέσεις αυτές θα ενταθούν σε συνεργασία, επαναλαμβάνω, με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να φτάσουμε σύντομα –και τα γεγονότα στο Λιχτενστάιν μάς βοηθούν να έχουμε εξελίξεις σʼ αυτό το ζήτημα- στο στόχο, ώστε σε καμία χώρα του κόσμου να μην μπορούν κάποιοι να αποκρύπτουν τα πραγματικά τους εισοδήματα και να φοροδιαφεύγουν.

Εκείνο που θέλω να τονίσω ολοκληρώνοντας τη δεύτερη παρέμβασή μου είναι ότι στη χώρα μας εφαρμόστηκε τα τελευταία δύο χρόνια για πρώτη φορά με βάση τις διατάξεις του ν. 3312/2005 αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της άμεσης φορολογίας. Αυτό έγινε με ηλεκτρονική ανταλλαγή μεταξύ των κρατών-μελών χιλιάδων στοιχείων και μέσω της διαδικτυακής πύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, έχει ενσωματωθεί η κοινοτική οδηγία για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, σε ό,τι αφορά τους τόπους καταθέσεων.

Στο πλαίσιο ενσωμάτωσης αυτής της συγκεκριμένης Οδηγίας έχουν κυρωθεί διμερείς ή πολυμερείς φορολογικές συμφωνίες ακόμα και με ορισμένες τρίτες χώρες της Ευρώπης, όπως είναι η Ελβετία, το Λιχνενστάιν, ο Άγιο Μαρίνος, το Μονακό και η Ανδόρα. Θα καταθέσω έναν πίνακα που θα παρουσιάζει το σύνολο αυτών των δεκαπέντε φορολογικών συμφωνιών που έχουν ενταχθεί σε δώδεκα αντίστοιχους ελληνικούς νόμους.

ΟΜΙΛΙΑ Γ. ΓΡΑΓΑΣΑΚΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα από τον κύριο Υπουργό αν έχει την καλοσύνη, να μας πει ποια είναι η πρώτη εντύπωση του Πρέσβη μας στη Γερμανία, δηλαδή υπάρχει εμπλοκή και Ελλήνων πολιτών στο θέμα αυτό; Πέραν τούτου, βεβαίως το θέμα είναι πολύ γενικότερο, διότι το Λίχτενστάιν είναι απλώς ένας από τους πολλούς φορολογικούς παραδείσους που υπάρχουν και επίσης δεν αφορά μόνο κάποιους πολίτες, κάποια φυσικά πρόσωπα.

Κύριε Υπουργέ, πληροφορούμαι ότι και μεγάλες ελληνικές τράπεζες αξιοποιούν τους φορολογικούς παραδείσους. Έχουν ήδη δημιουργήσει καταστήματα σε διάφορους τέτοιους φορολογικούς παραδείσους, στα νησιά της Μάγχης και αλλού, και θα ήθελα στη δευτερολογία σας να μας πείτε εάν το έχετε υπόψη σας και αν το Υπουργείο κάνει κάποια έρευνα για τις επιπτώσεις που έχει η δραστηριότητα των τραπεζών μέσω φορολογικών παραδείσων στη γενικότερη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και βεβαίως στην αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος.

Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι το θέμα των φορολογικών παραδείσων για τους λόγους που είπα υποσκάπτει συνολικότερα την αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος της χώρας μας και βέβαια, το κάνει ακόμα πιο άδικο. Όμως, κύριε Υπουργέ, όπως θα γνωρίζετε, τα στοιχεία αυτά αποκαλύφθηκαν όχι μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες που μας αναφέρατε, αλλά χρειάστηκε η γερμανική κυβέρνηση να αξιοποιήσει την κρατική υπηρεσία πληροφοριών, τη γερμανική ΕΥΠ μέσω της οποίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, «λαδώθηκε» πρώην υπάλληλος τραπέζης του Λιχτενστάιν και μʼ αυτόν τον τρόπο έγιναν γνωστά τα στοιχεία.

Συνεπώς, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο είναι αναποτελεσματικό. Δεν απέδωσε. Και ακριβώς στο δεύτερο ερώτημα αποδίδουμε σημασία. Θεωρούμε, δηλαδή, ότι θα πρέπει να αναληφθεί πρωτοβουλία, να αναθεωρηθεί όλο το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επομένως, καταλήγω –για να μην υπερβώ το χρόνο- σε κάποια πρόσθετα ερωτήματα που προκύπτουν. Πρώτον, θα απευθυνθείτε στις γερμανικές αρχές. Γιατί μόνο στις γερμανικές αρχές και όχι και στην αρχή του Λιχτενστάιν; Διότι οι Γερμανοί πήραν μία δισκέτα με κάποια στοιχεία, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτά είναι όλα τα στοιχεία. Επομένως, γιατί να μην απευθυνθείτε και στο Λιχτενστάιν και στους άλλους φορολογικούς παραδείσους που υπάρχουν; Δεύτερον, θα ήθελα την πρώτη σας αντίδραση στο θέμα που θέτω, σε ό,τι αφορά την ύπαρξη όχι μόνο φυσικών, αλλά και νομικών προσώπων, ίσως και στο Λιχτενστάιν, αλλά σίγουρα σε φορολογικούς παραδείσους μεταξύ των οποίων είναι τα νησιά Guernsey, Jersey και άλλα. Και αναφέρομαι στις πολύ μεγάλες τράπεζες της χώρας μας. Τι επιπτώσεις έχει αυτή η δημιουργία συνολικότερα στο φορολογικό σύστημα;

Σημειώνω –ο Υπουργός θυμάται- ότι η δική μας θέση συνολικά, την οποία είχαμε διατυπώσει και το 2005 με αφορμή την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας στο ελληνικό εσωτερικό δίκαιο, είναι να αναβαθμιστεί η υπηρεσία που έχετε ή να δημιουργηθεί μία καινούρια υπηρεσία για την αντιμετώπιση της διεθνούς φοροδιαφυγής και ειδικότερα της φοροδιαφυγής μέσω φορολογικών παραδείσων.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ