ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

08/04/2008

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΓΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝΠροκαταρκτική έρευνα για την κακοποίηση ανηλίκων μεταναστών

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΧΗΝΟΦΩΤΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Προκαταρκτική έρευνα διέταξε το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να εξακριβωθεί η βασιμότητα των καταγγελιών περί κακοποίησης ανηλίκων μεταναστών στο λιμάνι της Πάτρας και εφόσον προκύψουν πειθαρχικές ευθύνες σε βάρος αστυνομικών αυτές θα καταλογιστούν. Αν μάλιστα κατά την πορεία της εν λόγω έρευνας προκύψουν στοιχεία τέτοιας βαρύτητας που να δικαιολογούν τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης αυτή θα διαταχθεί.

Τα παραπάνω περιέχονται στην απάντηση του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Χηνοφώτη σε ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Νίκος Τσούκαλης με αφορμή τη μηνυτήρια αναφορά της Κίνησης Υπεράσπισης των Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών λόγω του ξυλοδαρμού που υπέστησαν έξι μετανάστες. Σε δηλώσεις του ο κ. Τσούκαλης τόνισε την ανάγκη έγκαιρης διερεύνησης των καταγγελιών πριν οι συγκεκριμένοι μετανάστες φύγουν απʼ την πόλη.

Σε άλλο σημείο της ίδιας απάντησης αναφέρεται ότι γίνεται προσπάθεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας για τη στέγαση των 160 ανηλίκων που διαμένουν στον καταυλισμό  και για το λόγο αυτό προσανατολίζονται στη μίσθωση ξενοδοχείου.

Το πλήρες κείμενο της απάντησης του κ. Χηνοφώτη έχει ως εξής:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΓΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Καταγγελλόμενα σε βάρος αστυνομικών. Μεταχείριση ανηλίκων αλλοδαπών.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ   8274/ 12-03-2008.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Ν. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ, σας γνωρίζουμε ότι πάγια πολιτική μας είναι όπως κάθε καταγγελία ή πληροφορία, για ανάρμοστη συμπεριφορά αστυνομικού, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή όταν ευρίσκεται εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας και γενικά για ενέργεια ή παράλειψη των αστυνομικών αντίθετη με το Σύνταγμα, τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και την ηθική τάξη, εξετάζεται σε βάθος, με ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστικότητα και εφόσον διαπιστωθεί παράβαση αυτών εφαρμόζεται με αυστηρότητα η κείμενη νομοθεσία. Η ευαισθησία μας αυτή για την πάταξη  κάθε  πράξης ή  παράλειψης που  δεν συμβιβάζεται με το λειτούργημα του  αστυνομικού είναι αταλάντευτη.

Στα πλαίσια αυτά, εξ αφορμής των καταγγελλομένων με την ερώτηση του κ. Βουλευτού, την 18-03-2008, διετάχθη από την Υπηρεσία η διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, σύμφωνα με το άρθρο 22 του π.6. 22/1996, προκειμένου να εξακριβωθεί η βασιμότητα ή όχι των καταγγελλομένων και εφόσον προκύψουν πειθαρχικές ευθύνες σε βάρος αστυνομικών, αυτές θα καταλογιστούν. Αν κατά την πορεία της εν λόγω έρευνας προκύψουν στοιχεία τέτοιας βαρύτητας που να δικαιολογούν τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, αυτή θα διαταχθεί.

Αναφορικά με το θέμα της παραμονής των παράνομων μεταναστών (ενηλίκων και ανηλίκων) στην Πάτρα, ενημερώθηκε η Εθνική Αντιπροσωπεία την 04-02-2008, κατά τη συζήτηση των 523/ 29-01-2008 και 530/ 29-01-2008 επικαίρων ερωτήσεων, που κατέθεσαν ο κ. Βουλευτής και ο Βουλευτής κ. Ν. Καραθανασόπουλος, αντίστοιχα.

Πέραν αυτών σας γνωρίζουμε ότι, με τις διατάξεις του  αρ.   19 του π.δ. 220/2007 επιλύσαμε ένα χρόνιο πρόβλημα που αφορούσε τη μεταχείριση των ασυνόδευτων ανηλίκων και ειδικότερα αυτών που δεν έχουν ζητήσει πολιτικό άσυλο. Συγκεκριμένα, οι αρμόδιες Αρχές λαμβάνουν αμέσως τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία εκπροσώπηση τους. Προς τούτο ενημερώνουν τον Εισαγγελέα Ανηλίκων, ο οποίος ενεργεί ως προσωρινός επίτροπος και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για το διορισμό επιτρόπου του ανηλίκου. Στις περιπτώσεις που ο ασυνόδευτος ανήλικος υποβάλει αίτηση ασύλου, οι αρμόδιες Αρχές διασφαλίζουν ότι οι ανάγκες στέγασης του ικανοποιούνται με τη φιλοξενία του σε ενήλικους συγγενείς, σε ανάδοχο οικογένεια, σε κέντρα φιλοξενίας με ειδική υποδομή για ανηλίκους ή σε άλλους κατάλληλους χώρους και ότι η στέγαση του παιδιού το προστατεύει από τον κίνδυνο της εμπορίας ή εκμετάλλευσης, Επίσης, ενεργούν για την από κοινού στέγαση και συμβίωση καν αδελφών, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, την ωριμότητα και γενικά το συμφέρον κάθε ανηλίκου, ενώ παράλληλα προσπαθούν να εντοπίσουν το συντομότερο δυνατό τα μέλη της οικογένειας του. Το προσωπικό δε που ασχολείται με υποθέσεις ασυνόδευτων ανηλίκων διαθέτει κατάλληλη κατάρτιση σχετικά με τις ανάγκες των ανηλίκων.

Πρέπει στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι σταθερή επιδίωξη των ελληνικών Υπηρεσιών παραμένει η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών προσωρινής κράτησης των παρανόμως εισερχομένων στη χώρα. Για το λόγο αυτό προωθούμε την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, βάσει της νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 81 του ν. 3386/2005-Με τις διατάξεις της απόφασης αυτής προβλέπεται η δημιουργία ειδικών χώρων παραμονής των υπό απέλαση αλλοδαπών, κυρίως στα σημεία εισόδου, ενώ ειδικότερα στην Αττική προβλέπεται η δημιουργία τριών σύγχρονων ειδικών χώρων παραμονής με πρόβλεψη φιλοξενίας των ανηλίκων, εξασφαλίζοντας ανθρώπινες συνθήκες παραμονής και διαβίωσης. Οι όροι υγιεινής θα τηρούνται πλήρως και επαρκώς, θα υπάρχουν ειδικές διατάξεις για την παραμονή οικογενειών και ανηλίκων και θα προβλέπονται επίσης χώροι αναψυχής, αθλοπαιδιών και θρησκευτικής λατρείας. Πέραν του προβλεπόμενου διοικητικού προσωπικού, οι ειδικοί χώροι θα στελεχωθούν με το κατάλληλο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Μέσω δε των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διασφαλίζονται και ικανοποιούνται οι ανάγκες στέγασης των ανηλίκων σε Κέντρα φιλοξενίας με ειδικές ρυθμίσεις για ανηλίκους. Παράλληλα το Υπουργείο μας, με σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης που προωθεί, προχωρά στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης (ΕΣΤΙΑ) για την ομαλή προσαρμογή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια

Σε ό, τι αφορά τους ανηλίκους αλλοδαπούς στην Πάτρα, σας πληροφορούμε ότι σε επικοινωνία της αρμόδιας Υπηρεσίας μας με τη Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αυτή της γνώρισε ότι αναζητεί χώρους για να φιλοξενήσει 160 ανηλίκους που διαμένουν στον καταυλισμό στην Πάτρα και προσανατολίζεται στη μίσθωση ξενοδοχείου για τη στέγαση τους.

Τέλος, στα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, διαβιβάζουμε φωτοτυπία της ερώτησης, προκειμένου να σας ενημερώσουν για τα θέματα της αρμοδιότητας τους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΗΝΟΦΩΤΗΣΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ