ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

22/05/2008

Δεύτερη τοποθέτηση Αννας Φιλίνη στην Επιτροπή για το Εθνικό ΧωροταξικόΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

“Σχέδιο Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης”.

ΑΝΝΑ ΦΙΛΙΝΗ: Μιας και κλείνει η διαδικασία αυτών των πέντε συνεδριάσεων και θα ακούσουμε σε λίγο τον κύριο Υπουργό, ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση. Νομίζω ότι ήδη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ακούστηκαν σημαντικές παρατηρήσεις και προτάσεις από τους φορείς. Πραγματικά πιστεύω ότι θα άξιζε να γίνει μια συζήτηση ανάμεσά μας ειλικρινής και σε βάθος σχετικά με το τι μας είπαν οι φορείς και τι συμπεράσματα βγάζουμε από αυτό. Επίσης, ακούσαμε σημαντικές κριτικές παρατηρήσεις και προτάσεις από συναδέλφους, ακόμα και από συναδέλφους της πλειοψηφίας.

Για παράδειγμα, ακούσαμε πολύ σημαντικά πράγματα για την περιοχή της Θράκης και μια άρνηση βασικών στοιχείων της πρότασης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., αλλά και συναδέλφων από την Πελοπόννησο, καθώς και μια ένταξή της στην ανάπτυξη της χώρας μας. Όντως, πιστοποιήθηκε και από άλλους συναδέλφους ότι όλος ο δυτικός άξονας δεν προβλέπεται ως άξονας ανάπτυξης. Οι πόλεις της Κρήτης δεν εντάσσονται στις προτάσεις που γίνονται. Και βεβαίως το ζήτημα του πολιτισμού, των μνημείων της χώρας, δεν έχει ενταχθεί στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο. Ο ίδιος ο κ. Υπουργός μας είπε ότι αφαιρέθηκε, επειδή το ζήτησε το Υπουργείο Πολιτισμού. Πρέπει, όμως, να κάνω την εξής παρατήρηση. Από την τοποθέτηση που κάνατε αποδεικνύεται ότι όντως με τα αρμόδια Υπουργεία δεν υπήρξε μια απαραίτητη συνεργασία. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα χωροταξικό σχέδιο, χωρίς να ενταχθεί ο πολιτισμός, ιδιαίτερα για μια χώρα σαν την Ελλάδα. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας μας θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο. Δεν βρισκόμαστε στο 1960. Σήμερα έχουν γίνει μεγάλες καταστροφές και θα έπρεπε να ξεκινάμε από την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Θα παρακαλούσαμε να ξεκινήσει ο κ. Υπουργός απʼ αυτήν την τοποθέτηση.

Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε η κατάθεση ενός κειμένου με παρατηρήσεις και προτάσεις. Θα θέλαμε να ξέρουμε πώς προβλέπει το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να συμπεριλάβει αυτές τις παρατηρήσεις στο κείμενο που πρόκειται να καταθέσει. Εμείς λέμε και πάλι ότι το κείμενο αυτό έχει πάρα πολύ σοβαρά ελλείμματα και κυρίως προβλέπει μια ανάπτυξη της χώρας, η οποία ενισχύει το στρεβλό μοντέλο που έχει ακολουθηθεί μέχρι σήμερα. Θα θέλαμε μια άλλη ανάπτυξη. Πιστεύουμε ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνει αποδεκτό το συνολικό πρόγραμμα της Αριστεράς για να υπάρξει ένα άλλο μοντέλο για τη χώρα μας. Χρειάζεται να ακούσουμε τους φορείς και να ακολουθήσουμε μια άλλη στρατηγική. Λέμε, λοιπόν, ότι πρέπει να αποσυρθεί το συζητούμενο σχέδιο, να υπάρξει μια ευρεία διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τα συναρμόδια Υπουργεία και να έρθει προς ψήφιση ένα καινούργιο σχέδιο που θα λαμβάνει υπόψη και την αρχική μελέτη της επιστημονικής ομάδας.

Θεωρούμε απαραίτητο να υπάρξουν στο κείμενο που θα μας δώσει το Υπουργείο τα ποσοτικά στοιχεία, οι δείκτες και μια πρόβλεψη για τις Περιφέρειες και τις πόλεις. Επίσης, θα πρέπει να απαλειφθεί η διατύπωση που αναφέρει και το Τεχνικό Επιμελητήριο: με αυτή αναιρείται το ίδιο το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο και θα ήθελε με βάση μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις στο μέλλον να υπάρξει «ευελιξία» και άλλες διατυπώσεις σʼ αυτό. Επίσης, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να αφαιρεθούν μεγάλα έργα, όπως αυτό της εκτροπής του Αχελώου, γιατί, εάν το Υπουργείο συνεχίσει να τα έχει, αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να υπάρχει και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κάτι που έχει αρνηθεί ο κ. Υπουργός.

Θα τονίσουμε, για άλλη μια φορά, ότι για μας είναι απαραίτητη η περιφερειακή, ισόρροπη και αειφόρος ανάπτυξη της χώρας. Αυτό είναι θέμα αρχής που, όμως, έρχεται με συγκεκριμένα στοιχεία να εφαρμοστεί. Για παράδειγμα, οι κοινωνικές υποδομές πρέπει να συμπεριληφθούν ως αναπτυξιακοί άξονες για τη χώρα. Η ανατροπή του υδροκεφαλισμού, όπως είπε ο κ. Λουκάκης από τον ΣΕΠΟΧ, πρέπει να συμπεριλάβει συγκεκριμένα την υγεία και την παιδεία, για να έχουμε ανάπτυξη σε άλλα αστικά κέντρα. Την ανάπτυξη αυτή θα μπορέσουμε να την εξασφαλίσουμε, όχι μόνο με κεφάλαια, αλλά και με ανθρώπους. Οι άνθρωποι απαιτούν νοσοκομεία, παιδεία.

Όσον αφορά στο δυτικό άξονα της χώρας πρέπει να υπάρξει η σύνδεση της Πελοποννήσου με την Ήπειρο. Δεν υπάρχει αυτή, παρόλο που ο κ. Υπουργός το αρνήθηκε.

Όσον αφορά το άρθρο 24, πρέπει να βασιστούμε σε αυτό για να ολοκληρωθεί το Δασολόγιο και οι δασικοί χάρτες. Το Τ.Ε.Ε. έχει κάνει μια σχετική πρόταση, που πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Για τον πολιτισμό και τα μνημεία, να υπάρξει συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Πρέπει να ενταχθούν τα μνημεία και η γύρω περιοχή τους στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, απαραίτητα.

Πρέπει να υπάρξουν ορισμένες αρχές για την προστασία του αστικού περιβάλλοντος και με την εξασφάλιση για τις πόλεις μας διάχυτων θυλάκων πρασίνου, με την εξασφάλιση των μέσων σταθερής τροχιάς απαραιτήτως και με την εφαρμογή πολεοδομικών και ρυθμιστικών σχεδίων.

Ακόμη, πρέπει να προβλεφθεί ο ανατολικός άξονας ανάπτυξης των νησιών μας. Αυτός ο άξονας έχει παραλειφθεί από το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο. Είναι ένας άξονας ανάπτυξης και προστασίας των νησιών μας από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι την Κρήτη. Δεν είναι δυνατόν να μην περιλάβουμε τη διασύνδεση των νησιών μας μεταξύ τους και όχι μόνο μέσω της Αθήνας και του Πειραιά, καθώς και τη διασύνδεσή τους με τα αστικά κέντρα της ηπειρωτικής χώρας. Πρέπει να συνδεθούν με τα Ιωάννινα, την Καλαμάτα, κλπ.

Επίσης, για την αποκέντρωση των διοικητικών λειτουργιών της χώρας μας, πρέπει να υπάρξει μια σχέση με την αιρετή Τοπική Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας. Πρέπει να είναι σαφές ότι η χώρα μας πρέπει να έχει αιρετές Περιφέρειες και όχι δοτές.

Τέλος, σχετικά με το ζήτημα της προστασίας της γης, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και η άμεση κατάργηση των παρεκκλίσεων, με ταυτόχρονη αύξηση της αρτιότητας σε σημαντικές περιοχές. Επίσης, την άμεση κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης στις προστατευόμενες περιοχές και τις περιοχές Natura, την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για τα αυθαίρετα, την προστασία της γεωργικής γης και την προστασία του αστικού τοπίου.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ