ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

26/06/2008

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣτη σημερινή συζήτηση του νομοσχεδίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές ο βουλευτής του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Τάσος Κουράκης άσκησε δριμεία κριτική στις διατάξεις του νομοσχεδίου και παρουσίασε αναλυτικά τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Μεταξύ άλλων επισήμανε:

«Η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο αυτό κάνει ένα ακόμη βήμα για την ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. Συστήνει Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών τα οποία δεν θα χρηματοδοτούνται από το κράτος, αλλά αντίθετα θα έχουν δίδακτρα. Προτείνει η έρευνα στα πανεπιστήμια να αποκτήσει χορηγούς από τον χώρο των επιχειρήσεων, χάνοντας έτσι την ανεξαρτησία της. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί πως οι μεταπτυχιακές σπουδές εντάσσονται οργανικά στην τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει να είναι δημόσιες και δωρεάν, να έχουν έντονο ερευνητικό χαρακτήρα, και να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους από πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα».

Επίσης, ο Τ. Κουράκης παρουσίασε  τις «12 θέσεις» του ΣΥΡΙΖΑ για τα μεταπτυχιακά, οι οποίες κωδικοποιημένα έχουν ως εξής (για πλήρη ανάπτυξη βλ. http://www.kourakis.gr/docs/Vouli/12simia_metaptixiaka.html)

1.    Οι μεταπτυχιακές σπουδές εντάσσονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ως εκ τούτου πρέπει να είναι δωρεάν, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα.

2.    Είναι αναγκαία η διαμόρφωση ενός σχεδίου πραγματικής αναβάθμισης των ΤΕΙ σε πανεπιστήμια (με ενίσχυση της υποδομής και του προσωπικό τους, αλλά και με αλλαγές στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται) ώστε να υπάρξει πραγματικά ενιαία ανώτατη παιδεία και να δοθεί σοβαρή απάντηση στην ζήτηση για πανεπιστημιακές σπουδές και στην εκπαιδευτική μετανάστευση).

3.    Στις Συγκλήτους και τις Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης θα πρέπει να εκπροσωπούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές σε αριθμό ίσο με αυτό των προπτυχιακών φοιτητών στα αντίστοιχα όργανα Γενικής Σύνθεσης, και οι προπτυχιακοί φοιτητές σε αριθμό ίσο με αυτόν των μεταπτυχιακών φοιτητών στα αντίστοιχα όργανα Γενικής Σύνθεσης. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τις υπόλοιπες κατηγορίες επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού. Στη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ θα πρέπει να προβλέπεται εκπροσώπηση των φοιτητών.

4.    Τα εγκεκριμένα ΠΜΣ πρέπει να έχουν αόριστη διάρκεια λειτουργίας. Θα τερματίζονται μόνο μετά από σχετικό αίτημα της Συγκλήτου του ιδρύματος μετά από σχετική απόφαση της ΓΣΕΣ του οικείου τμήματος.

5.    Οι όποιες δωρεές ή χορηγίες γίνονται προς τα ΠΜΣ δεν θα πρέπει να έχουν κανενός είδους ανταποδοτικό χαρακτήρα, γεγονός που θα πρέπει να προβλέπεται και από το νόμο. Τυχόν παραβίαση αυτής της διάταξης θα πρέπει να είναι κολάσιμη. Η έγκριση της δωρεάς/χορηγίας θα γίνεται από τη συνέλευση του τμήματος.

6.    Το κράτος έχει συνταγματική υποχρέωση να χρηματοδοτεί την τριτοβάθμια εκπαίδευση ανάλογα με τις ανάγκες της και όχι με βάση τις δικές του αντιλήψεις περί ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Η όποια ακαδημαϊκή αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, θα πρέπει να γίνεται με διαδικασίες και κριτήρια εγκεκριμένα από το οικείο ανώτατο ίδρυμα και θα πρέπει να έχει επικουρικό στόχο, για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει χαρακτήρα τιμωρίας και να συνεπάγεται μείωση της χρηματοδότησης. Άλλωστε ένα πρόγραμμα σπουδών που αντιμετωπίζει προβλήματα χρειάζεται κατά τεκμήριο μεγαλύτερη και όχι μικρότερη χρηματοδότηση προκειμένου να τα αντιμετωπίσει.

7.    Τα μέλη ΔΕΠ πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η διδασκαλία σε ΠΜΣ, η επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και η ερευνητική εργασία, σε οποιοδήποτε ελληνικό ΑΕΙ κι αν γίνεται, δεν μπορεί να συνεπάγεται επιπλέον αμοιβή.

8.    Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να αμείβονται για το εκπαιδευτικό και το ερευνητικό τους έργο, να αναφέρεται η συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό έργο του ιδρύματος και να είναι πλήρως ασφαλισμένοι για όλη τη διάρκεια της εργασίας τους. Αντίστοιχα η πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών θα πρέπει να είναι κανονικά αμειβόμενοι, σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις, και οι εργαζόμενοι να είναι πλήρως ασφαλισμένοι.

9.    Μόνο κατʼ εξαίρεση και με αιτιολογημένη γνώμη των αρμοδίων οργάνων θα πρέπει να ορίζεται ως γλώσσα διεξαγωγής των μαθημάτων άλλη από την ελληνική και ως γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής άλλη από την ελληνική.

10.    Η ίδρυση ΠΜΣ στο εξωτερικό, θα πρέπει να γίνεται μόνο σε συνεργασία με πανεπιστημιακό τμήμα της χώρας υποδοχής, που θα θεραπεύει αντίστοιχο επιστημονικό αντικείμενο με αυτό του ΠΜΣ. Η μεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων θα πρέπει επίσης να προέρχεται από τη χώρα υποδοχής, ώστε το εγχείρημα να βρίσκεται σε επαφή με την εγχώρια ακαδημαϊκή πραγματικότητα, να μην πραγματοποιείται από ιπτάμενους καθηγητές και να συμβάλλει στην ακαδημαϊκή, επιστημονική και ερευνητική ανάπτυξη της χώρας υποδοχής.

11.    Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) αποτελούν προβληματικό θεσμό που δεν συνάδει με τα χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου και υπονομεύει τη πολιτική, οικονομική και επιστημονική ανεξαρτησία της διεξαγόμενης έρευνας. Θα πρέπει να καταργηθεί ή να αναμορφωθεί και να υπαχθεί πλήρως στον έλεγχο των συλλογικών οργάνων του πανεπιστημίου και φυσικά να μην αποτελούν ΝΠΙΔ. Όλη η λειτουργία των ΕΠΙ πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια. Επομένως εκτός από τον ετήσιο απολογισμό θα πρέπει να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο όλες οι συμβάσεις που συνάπτει το ΕΠΙ καθώς και τα ερευνητικά αποτελέσματα και παραγόμενα που προκύπτουν.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ