ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

24/07/2008

Μέτρα για την επιστροφή του "ελλείμματος"των 53.700.000Ε του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που οφείλεται από τον Δήμο Α. Λιοσίων.

Ερώτηση Φ.Κουβέλη, Θ.Λεβέντη προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, ΔικαιοσύνηςΣχετ. :
α) Η με αριθμό Ε.Μ.Π./93/14-11-2003  έκθεση ελέγχου της Δ/νσης Οικονομικής Επιθ/σης Δυτ. Αττικής .

β) Η με αριθμό 4254/16-10-2005 απόφαση καταλογισμού της Δ/νσης Οικονομικής Επιθ/σης Δυτ. Αττικής  

Με το ανωτέρω (α) σχετικό  με θέμα "Διαχειριστικός έλεγχος στο Δήμο Α. Λιοσίων ", τα ελεγκτικά όργανα της  Δ/νσης  Οικονομικής Επιθ/σης Δυτ. Αττικής  του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών διαπίστωσαν ότι :

  • Από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Α. Λιοσίων εξεδόθησαν τα με αριθμό 924και 925/12-5-2008 Χρηματικά Εντάλματα πληρωμής ποσού 28.700.000Ε και 25.000.000 Ε αντίστοιχα τα οποία και πληρώθηκαν από τον ελεγκτή Εξόδων  Ο.Τ.Α. της Δ.Ο.Υ. των Α. Λιοσίων .
  • Για την δαπάνη την οποία απεικόνιζαν τα εν λόγω εντάλματα δεν υπήρχαν τα από το νόμο απαιτούμενα παραστατικά και συνεπώς η πληρωμή κρίθηκε από του ελεγκτές μη νόμιμη .
  • Η πληρωμή των εν λόγω χρηματικών ενταλμάτων έγινε από τον εκπρόσωπο του   Δήμου Α. Λιοσίων προς την τεχνική εταιρεία αυτού ΔΕΤΕΑΛΑ , μέσω  του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) .

Με το ανωτέρω (β) σχετικό <<καταλογισμός χρηματικού ποσού >> εξεδόθη η με αριθμό 4254/18-10-2005 απόφαση καταλογισμού της Οικονομικής Επιθεώρησης  της Δ.Ο.Υ. Δυτ. Αττικής κατά :

  • Της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Άνω Λιοσίων για την αποκατάσταση του  ελλείμματος των 53.700.000 Ε, το οποίο με τις προσαυξήσεις μέχρι την 18-10-2005 ανήρχετο στο ποσό των 66.068.152,00 Ε , καθώς και
  • Των εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής και του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών που συμμετείχαν στη διαδικασία πληρωμής των ενταλμάτων 924και 925/12-5-2003.   

 Επειδή από την προαναφερόμενη πράξη προκλήθηκε ζημία σε βάρος της περιουσίας του Τ.Π.Δ.  η οποία μέχρι σήμερα σύμφωνα με μαρτυρίες δεν έχει αποκατασταθεί ,  

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 Σε ποιές ενέργειες έχουν προβεί μέχρι σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες κατά των υπευθύνων , μετά την έκδοση της  με αριθμό 4254 /18/10/2005 πράξης  καταλογισμού των ελεγκτικών οργάνων , προκειμένου να διασφαλισθεί η επιστροφή των χρημάτων και τα συμφέροντα του δημοσίου;

Οι ερωτώντες  βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Αθανάσιος ΛεβέντηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ