ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

08/09/2008

Συνεχίζονται με προσχηματικό τρόπο από την ανάδοχο εταιρεία οι εργασίες για την κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού στο Σμυξιώτικο ποταμό του δήμου Θεοδώρου Ζιάκα Γρεβενών

Ερώτηση Φώτη Κουβέλη προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., και Αγροτικής ΑνάπτυξηςΣυνεχίζονται με προσχηματικό τρόπο από την ανάδοχο εταιρεία οι εργασίες για την κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού στο Σμυξιώτικο ποταμό του δήμου Θεοδώρου Ζιάκα Γρεβενών, παρά την έκδοση της με αριθμό 367/2008 απόφαση της επιτροπής αναστολών του Σ.τ.Ε .

  Σχετ:  α) Η με αριθμό 7795/9-5-2007 ερώτησή μας με θέμα <<Υδροηλεκτρικοί ταθμοί την περιοχή της Δυτ. Μακεδονίας>> .

             β) Η με αριθμό 2913/5-12-2007σχετική με το θέμα ερώτησή μας .

             γ) Η με αριθμό Δ6/Φ38/ οικ.25551/21-12-07 απάντηση του Υπ. Ανάπτυξης .

             δ) Η με αριθμό 670Β/--21-12-07 απάντηση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. .

             ε) Η με αριθμό 93/18/5-12-2007 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Γρεβενών.

            στ) Η μ αριθμό 367/2008 απόφαση της επιτροπής αναστολών του ΣτΕ.

             ζ) Το από 18/6—2008 έγγραφο-υπόμνημα της αναδόχου εταιρείας <<Μ.Υ.Η.Σ. ΣΜΥΞΙΩΤΙΚΟΥ Α.Ε.>>.

  Με την με αριθμό 881/4-5-2006 πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δόθηκε η άδεια εκτέλεσης του έργου του υδροηλεκτρικού σταθμού στο Σμυξιώτικο ποταμό του Δήμου Θεοθώρου Ζιάκα . Κατά της πράξης αυτής κάτοικοι και φορείς της περιοχής προσέφυγαν στο Σ.τ.Ε. , το δε Νομαρχιακό Συμβούλιο Γρεβενών με στην με αριθμό 93/18/12-12-2007 συνεδρίαση του μεταξύ άλλων αποφάσισε :

1)    Αναστολή για 6 μήνες κάθε ενέργειας μέχρι την 30-6-2008 , όχι μόνον της μελέτης και αδειοδότησης , για όλα τα επίμαχα υδροηλεκτρικά έργα .

2)    Να καταρτισθεί  μια χωροταξική μελέτη πού θα οριοθετεί σε ποιές  θέσεις θα γίνονται τα υδροηλεκτρικά έργα στο Ν. Γρεβενών , για την αξιοποίηση του υδροδυναμικού κεφαλαίου του Ν. Γρεβενών .

3)    Τη δημιουργία εταιρειών για την αξιοποίηση του υδροδυναμικού κεφαλαίου της περιοχής , στις οποίες θα συμμετέχουν :

     η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών,  οι Ο.Τ.Α. του Α΄ Βαθμού και οι τοπικοί φορείς του Ν. Γρεβενών .

  Το Σ.τ.Ε. αναφορικά με το θέμα , στην με αριθμό 367/ 2008 απόφασή του (στ σχετικό ) , έκρινε ότι :

<< .. η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιμη …… κατά το μέρος που στρέφεται κατά της 881/ 4-5-2006 πράξης του  Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας , με την οποία χορηγήθηκε η άδεια εκτελέσεως του επίμαχου έργου>> .

    Η ανάδοχος Εταιρεία με το από 18/ 6/2008 έγγραφό της ;το οποίο κοινοποιεί προς τους εμπλεκόμενους με το θέμα φορείς , δηλώνει ότι αποδέχεται το περιεχόμενο της απόφασης του ΣτΕ , πλήν όμως , επικαλούμενη  αναγκαίες παρεμβάσεις για την αποτροπή κινδύνων από καταπτώσεις ,κατολισθήσεις ,περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής του έργου , κ.λ.π. , λόγω καιρικών και κλιματικών αλλαγών   θεωρεί απόλυτα αναγκαίο να γίνουν εργασίες επανεπίχωσης του αγωγού ,στήριξης των πρανών , χωματουργικές διαμορφώσεις κ.λ.π. προκειμένου να προστατευθεί το έργο.

     Η εν λόγω εταιρεία όμως  σύμφωνα με μαρτυρίες φορέων και κατοίκων της περιοχής , προβαίνει σε εκτέλεση εργασιών όχι μόνον απόλυτα αναγκαίων για την προστασία της περιοχής και του έργου ,αλλά και εκτέλεση εργασιών που συντελούν στην ολοκλήρωση και αποπεράτωση του υδροηλεκτρικού έργου.

    Επειδή οι ενέργειες αντιβαίνουν και βάλουν κατά του περιεχομένου της απόφασης 367/2008 του Σ.τ.Ε . 

    Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει εγκριθεί πρόγραμμα ανάπτυξης των υδάτινων πόρων του Ν. Γρεβενών , σύμφωνα με το ν. 1397/1987 , ή σχέδιο διαχείρισης αυτών κατά το ν. 3199/2003   και

   Με δεδομένο ότι η χώρα μας υστερεί στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών ενέργειας σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την κοινοτική ή την διεθνή νομοθεσία ,      

Ερωτώνται οι κ.κ.  Υπουργοί :

  • Πώς χορηγούνται άδειες για χρήση νερού και εκτέλεση έργων αξιοποίησης  των υδάτινων πόρων με την λειτουργία υδροηλεκτρικών σταθμών , χωρίς να έχει εγκριθεί πρόγραμμα ανάπτυξης των υδατικών πόρων συνολικά για την περιοχή Γρεβενών ;
  • Ποια είναι η θέση τους για την τήρηση και εφαρμογή του περιεχομένου της με αριθμό 367/ 2008 απόφαση του ΣτΕ και με ποιο  τρόπο προτίθενται να παρέμβουν ώστε να αποτρέψουν την συνέχιση της ολοκλήρωσης του έργου που φέρεται ότι γίνεται με την   επίκληση  <<των αναγκαίων εργασιών για την αποτροπή κινδύνων >>;
  • Προτίθενται να παρέμβουν ώστε  η αξιοποίηση του υδροδυναμικού κεφαλαίου του Ν. Γρεβενών να γίνει με τη συμμετοχή της Ν.Α. Γρεβενών ,τους Ο.Τ.Α. Γρεβενών και τους επαγγελματικούς φορείς της περιοχής ;    

Ο ερωτών βουλευτής

ΦΩΤΗΣ ΚΥΒΕΛΗΣΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ