ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

13/01/2009

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης της Α.Φιλίνη προς τον Υπουργό Παιδείας με θέμα «Άμεση λύση στο εκπαιδευτικό πρόβλημα στο Νομό Κυκλάδων.»ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δημήτριος Σιούφας): Επόμενη η με αριθμό 7575/8-10-2008 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κας Άννας Φιλίνη προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την κάλυψη των ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς και σχολική στέγη στο Νομό Κυκλάδων.

Η ερώτηση της κυρίας συναδέλφου έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με ανακοίνωση -καταγγελία του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σύρου-Τήνου-Μυκόνου, στο Νομό Κυκλάδων αυτή τη στιγμή λείπουν 29 εκπαιδευτικοί. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρουν, δεν υπάρχουν δάσκαλοι/ες για τη λειτουργία των τάξεων ένταξης και των τμημάτων υποδοχής για τα παιδιά των μεταναστών.

Σημαντικά είναι επίσης τα προβλήματα όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις, την επάρκεια των αιθουσών και των χώρων προαυλισμού των παιδιών, που είναι συχνά απαράδεκτες. Όσον αφορά την προσχολική εκπαίδευση, με την καθιέρωση του ενός χρόνου υποχρεωτικής εκπαίδευσης χωρίς να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα υποδοχής και εκπαίδευσης των νηπίων, αλλά και με την παράλληλη «εκδίωξη» των προνηπίων από τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, έχει δημιουργηθεί μια εκρηκτική κατάσταση όσον αφορά τις συνθήκες στέγασης και συνακόλουθα την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Τα σημαντικότερα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων είναι: τα παλαιά κτήρια, η έλλειψη αιθουσών και συχνά η κάλυψή τους από λυόμενα, η απουσία αιθουσών πολλαπλών χρήσεων και αιθουσών για τη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου και οι ακατάλληλοι προαύλιοι χώροι.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά των εκπαιδευτικών στο Νομό Κυκλάδων;

2. Πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήματα σχολικής στέγης στο Νομό Κυκλάδων;»

Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σπύρος Ταλιαδούρος.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο του προγραμματισμού του για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αφού έλαβε υπόψη τις ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό πέτυχε ώστε οι διορισμοί των δασκάλων και των νηπιαγωγών να πραγματοποιηθούν έγκαιρα ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους 2008-2009.

Ειδικότερα σε ότι αφορά τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κυκλάδων θέλω να σας αναφέρω τα εξής στοιχεία: Πρώτον για την κάλυψη οργανικών και λειτουργικών κενών διορίστηκαν φέτος διακόσιοι ένας δάσκαλοι, σαράντα δυο νηπιαγωγοί, τρεις καθηγητές αγγλικής γλώσσας και δυο φυσικής αγωγής. Επίσης προσελήφθησαν ως αναπληρωτές τριάντα εφτά δάσκαλοι, σαράντα εννέα νηπιαγωγοί, οκτώ καθηγητές αγγλικής γλώσσας, τρεις φυσικής αγωγής και τρεις μουσικής. Επίσης, δόθηκαν πιστώσεις 854 ωρών για όλες τις ειδικότητες στο ολοήμερο σχολείο για ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και 620 ώρες στο κανονικό σχολείο για όλες τις ειδικότητες. Δόθηκαν 308 ώρες για τη διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στο κανονικό σχολείο γαλλικά ή γερμανικά.

Στον τομέα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης έχουν αποσταλεί 34 πιστώσεις από τον Σεπτέμβριο του 2008 στην περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου για την κάλυψη θέσεων ειδικού βοηθητικού προσωπικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού. θέλω να τονίσω ότι με χθεσινό της έγγραφο –είναι στη διάθεσή σας- η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κυκλάδων μας γνωστοποιεί ότι καλύφθηκαν όλα ανεξαιρέτως τα κενά των εκπαιδευτικών και ότι τα σχολεία λειτουργούν απρόσκοπτα. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο τυχόν μεμονωμένα κενά που δημιουργούνται για παράδειγμα λόγω επαπειλουμένων κυήσεων ή θανάτων δεν επιφέρουν δυσλειτουργία στις σχολικές μονάδες εφόσον τα κενά καλύπτονται είτε με υπερωριακή αποζημίωση είτε με αποσπάσεις από όμορες σχολικές μονάδες.

Όσον αφορά στην προσχολική αγωγή θα ήθελα να σας πω ότι πετύχαμε να υπάρξει απορρόφηση όλων των νηπίων στα νηπιαγωγεία της χώρας και να διοριστούν σε όλη την Ελλάδα 2.600 νηπιαγωγοί. Απορροφήθηκαν 98.298 νήπια πρώτης ηλικίας καθώς και το 93% των προνηπίων που ζήτησαν να εγγραφούν στα νηπιαγωγεία της χώρας. Ειδικότερα για τις Κυκλάδες σε έγγραφό της η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επισημαίνει ότι ουδέν νήπιον παρέμεινε εκτός πλην ελαχίστων προνηπίων λόγω εκπρόθεσμων εγγραφών. Για αυτά θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα 200/98 ώστε να απορροφηθούν και αυτά.

Επίσης για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών των μεταναστών στα σχολεία των Κυκλάδων λειτουργούν επτά τάξεις υποδοχής και δέκα έξι φροντιστηριακά τμήματα.

Τέλος, όσον αφορά τη σχολική στέγη την τετραετία 2005-2008 διατέθηκαν από τον ΟΣΚ 1.815.000 ευρώ ενώ η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων έχει δεσμεύσει το ποσό των 2.600.000 ευρώ για εκπόνηση μελετών επισκευών και συντηρήσεων αφού εκ του νόμου έχει αυτή την αρμοδιότητα. Για την επόμενη περίοδο για τον προγραμματισμό 2008-2012 ο ΟΣΚ προβλέπει την κατασκευή δέκα τριών νηπιαγωγείων στο Νομό Κυκλάδων Προϋπολογισμού 4.550.000 ευρώ ικανοποιώντας ανάγκες που σήμερα υπάρχουν. Σήμερα βρίσκεται στο στάδιο των μελετών και της έναρξης κατασκευής αυτών των νηπιαγωγείων.

Το Υπουργείο Παιδείας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή λειτουργία των σχολείων της χώρας και βεβαίως και του Νομού Κυκλάδων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δημήτριος Σιούφας): Η κ. Φιλίνη έχει το λόγο.

ΑΝΝΑ ΦΙΛΙΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταρχήν καλή χρονιά σε όλους και καλή δύναμη διότι νομίζω ότι σε δύσκολους καιρούς την έχουμε όλοι μας ανάγκη.

Όσον αφορά αυτά που είπε ο κύριος Υφυπουργός σχετικά με την κάλυψη των αναγκών της περιοχής των Κυκλάδων και των σχολείων τους από εκπαιδευτικούς έχω εδώ μπροστά μου μια ανακοίνωση του Συλλόγου δασκάλων και νηπιαγωγών Σύρου, Τήνου και Μυκόνου.

Είναι μια ανακοίνωση στις 12 του Δεκέμβρη, όπου ακριβώς αναφέρεται στις πάρα πολλές περιπτώσεις των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, οι οποίοι διαρκώς, κάθε χρόνο αναγκάζονται να καλύψουν τα πολλά κενά που υπάρχουν στις Κυκλάδες και συγκεκριμένα σʼ αυτά τα τρία νησιά. Πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αν η χώρα μας πάσχει από το γεγονός ότι στον Προϋπολογισμό μας δίνουμε μόνο 3,7% του ΑΕΠ για την Παιδεία και είμαστε με διαφορά ενός κράτους στο χαμηλότερο επίπεδο σʼ όλη την Ευρώπη, βεβαίως οι ακριτικές και οι νησιωτικές μας περιοχές βασανίζονται ακόμα περισσότερο απʼ αυτές τις ελλείψεις.

Μας είπε ο κύριος Υφυπουργός ότι στο επίπεδο της σχολικής στέγης έχουν γίνει πάρα πολλά έργα για τα νησιά μας, για τις Κυκλάδες, και ότι άρα είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Θέλω να πω ότι έχω πολλές περιπτώσεις εδώ μπροστά μου -δεν ξέρω αν θα μπορούσα πραγματικά να τις αναφέρω όλες- όπου τα προβλήματα είναι τραγικά. Ακόμα να φέρω και μερικά παραδείγματα, όπως στη Θήρα όπου έγινε μία μετεγκατάσταση. Στην περιοχή Μεσαριάς το Γυμνάσιο Φηρών μεταστεγάστηκε επιτέλους. Όμως παρʼ όλα αυτά, τα εργαστήρια του σχολείου βρίσκονται το ένα στο Εμπορειό και το άλλο στα Φηρά. Έχουμε τραγική κατάσταση στο Δημοτικό σχολειό, πάλι στη Θήρα, όπου είναι αναγκασμένο το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, με παιδάκια με ειδικές ανάγκες και σε δύσκολες συνθήκες, να στεγάζεται μαζί με το Δημοτικό σχολειό και πραγματικά αυτά τα παιδάκια να είναι δακτυλοδεικτούμενα. Έχω πάρα πολλές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην Ίο, όπου το Επαγγελματικό Λύκειο στεγάζεται σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, στην Τήνο όπου δημοτικό σχολείο στεγάζεται σε αίθουσες κινηματογράφου και στην Κέα όπου δημοτικό σχολειό στεγάζεται σε προκάτ κτίρια. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, στην Ίο, στη Σίφνο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι, κύριε Υφυπουργέ, και πραγματικά πρέπει το Υπουργείο να υποσχεθεί ότι θα φροντίσει όλον αυτόν τον κόσμο που είναι πραγματικά αμαρτία να εγκαταλείπεται.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δημήτριος Σιούφας): Έχετε ολοκληρώσει, κυρία Φιλίνη.

Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Ταλιαδούρος για δύο λεπτά.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Όπως είχα την ευκαιρία και στην πρωτολογία μου να πω, ο αριθμός των εκπαιδευτικών, δασκάλων, νηπιαγωγών και άλλων ειδικοτήτων που διορίστηκαν φέτος είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Και από την άλλη πλευρά, με τα στοιχεία και τα νούμερα που είπα πριν, φανερώνεται ότι ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν -και πολλά απʼ αυτά είναι χρόνια-, της στέγης των σχολικών μονάδων. Τα χρήματα, το 1.885.000, που διατέθηκαν την τετραετία, μαζί με τα 2.660.000 και μαζί με τον προγραμματισμό της επόμενης τετραετίας –όπως σας είπα, μιλάμε αμέσως αμέσως για δεκατρία νηπιαγωγεία, συν άλλα σχολεία, συν σχολεία που θα ενταχθούν σε προγράμματα της σύμπραξης του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συν σχολεία που θα χρηματοδοτηθούν απευθείας από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων- θα αντιμετωπίσουν σε σημαντικό και ικανοποιητικό βαθμό τα προβλήματα που έχει ο Νομός των Κυκλάδων. Ήδη τα βήματα τα οποία έχουν σημειωθεί την τετραετία που πέρασε νομίζω ότι εγγυώνται για την καλή συνέχιση για τα επόμενα χρόνια. Γιατί αν κάνετε μια συγκριτική ανάλυση και σύγκριση με το παρελθόν θα διαπιστώσετε ότι και από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού αλλά και από πλευράς χρηματοδότησης έχει αυξηθεί πάρα την τετραετία που πέρασε και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Με αυτούς τους ρυθμούς θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια, για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και στο Νομό Κυκλάδων.

Ευχαριστώ πολύ.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ