ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

15/01/2009

Εισήγηση Ε.Αμμανατίδου-Πασχαλίδου επί της δεύτερης ενότητας των άρθρων στο ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΧΩΡΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ:

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.Κύριε Υπουργέ, αφού μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που έχει να κάνει με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, θα πρέπει να μιλήσουμε και για την εξοικονόμηση ενέργειας.

 Πρωτίστως, λοιπόν, θα πρέπει να προχωρήσει ο ενεργειακός σχεδιασμός των κτιρίων, πρώτα στα δημόσια κτίρια και το ίδιο να γίνει με τις βιομηχανίες και τις βιοτεχνίες.

Αυτό, βέβαια, θα βοηθήσει στο να μειωθούν οι ρύποι, καθώς και στο μεγάλο φαινόμενο των κλιματικών αλλαγών.

Όσον αφορά στο άρθρο 27 –μπαίνοντας, δηλαδή, στην τρίτη ενότητα που συζητούμε σήμερα- είχα πει και στην Επιτροπή ότι εμείς είμαστε υπέρ της κατάργησης της άδειας παραγωγής και ενσωμάτωσής της στην άδεια λειτουργίας, διότι αυτό αίρει κατά μία έννοια τη γραφειοκρατία που τόσο έντονη είναι στη χώρα μας.

Στο άρθρο 27, παράγραφος αʼ, θεωρούμε ότι πρέπει να διαφυλαχθεί και ο επενδυτής και ο κρατικός προϋπολογισμός. Το άρθρο 27, παράγραφος αʼ, έρχεται να διορθώσει στρεβλώσεις που παρατηρήθηκαν ως συνέπεια του προηγούμενου νόμου.

 Πρέπει, όμως, να βελτιωθεί πολύ, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων, η αποφυγή της κερδοσκοπίας σε μεγάλα έργα, να δίδονται διευκολύνσεις για τα μικρά έργα σε κατοικίες και βέβαια να μπορεί η Ρ.Α.Ε. να κάνει άμεση αξιολόγηση των εκκρεμουσών αιτήσεων με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης.

Η Ρ.Α.Ε. πρέπει να ενισχυθεί μέσω ΑΣΕΠ, για να μπορεί να φέρει σε πέρας τη διαδικασία αξιολόγησης του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. Πρέπει να δούμε αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε εγκαταλελειμμένες αγροτικές εκτάσεις, άγονες ορεινές περιοχές, μικρές νησιωτικές περιοχές στην Ελλάδα με φωτοβολταϊκά πάρκα, που θα διασυνδέονται με το εθνικό και ηπειρωτικό δίκτυο, προκειμένου έτσι να ενισχυθεί η εγχώρια παραγωγή ηλεκτρισμού, αλλά και να έχουμε ελπιδοφόρα μηνύματα για την αναζωογόνηση της υπαίθρου.

Στη χώρα μας θα έπρεπε να έχει αναπτυχθεί ο τομέας κατασκευής φωτοβολταϊκών πάνελ από εγχώριες βιομηχανίες.

 Σημαντικό ρόλο θα μπορούσαν να παίξουν και εταιρείες όπως η ΠΥΡΚΑΛ, την οποία δυστυχώς την έχετε απαξιώσει, ενώ θα μπορούσε να αναπτύξει δραστηριότητα στα φωτοβολταϊκά πάνελ, γεγονός που θα είχε και το θετικό αποτέλεσμα της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Να περάσω στο άρθρο 30 που αφορά το ΚΑΠΕ.

 Το Σωματείο Εργαζομένων ζητά να αποσυρθούν από το παρόν σχέδιο νόμου οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 και να παραμείνει η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ισχύοντος Προεδρικού Διατάγματος.

 Να περιγράφεται η οργανωτική διάρθρωση του ΚΑΠΕ.

 Να καθορίζονται οι αρμοδιότητες των οργάνων, καθώς και τα καθήκοντα του προσωπικού.

Να προστεθεί μία ρύθμιση για την εκπροσώπηση των εργαζομένων στο Δ.Σ. Να εξασφαλιστούν σταθεροί οικονομικοί πόροι, προκειμένου το ΚΑΠΕ να προγραμματίζει τους στόχους του, να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας και να καλυφθεί εξ ολοκλήρου η μισθοδοσία τους από την κρατική χρηματοδότηση.

Το άρθρο 31 αφορά τη ΔΕΠΑ.

Επισημαίνουμε τους εξαιρετικά βραδείς ρυθμούς με τους οποίους αναπτύσσονται τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου.

Σήμερα καλύπτονται μόνο 400.000 καταναλωτές, που αφορούν λιγότερο από το 20% της εισαγόμενης ποσότητας.

Το υπόλοιπο καταναλώνεται στην ηλεκτροπαραγωγή όπου περίπου το 50% είναι απώλειες.

 Αν θέλουμε να αυξήσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα της χώρας μας πρέπει να αυξηθούν με πολύ ταχύτερους ρυθμούς οι ποσότητες του φυσικού αερίου, για άμεσες χρήσεις και βέβαια να στηριχθεί η συμπαραγωγή που αναπτύξαμε στο κεφάλαιο Α.

Η εμπειρία από την προηγούμενη δεκαετία δείχνει για άλλη μια φορά πόσο κακή επιλογή είναι να υλοποιούνται μεγάλα επενδυτικά σχέδια εθνικής σημασίας, μέσω των ιδιωτικών κεφαλαίων.

 Με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου δεν αντιμετωπίζεται αυτό το σοβαρό πρόβλημα.

Το άρθρο 33 δεν το στηρίζουμε, όπως ήδη το είχα πει στην εισήγησή μου επί της αρχής.

Η συνεχιζόμενη πολιτική του Υπουργείου Ανάπτυξης, να χορηγεί ενιαία άδεια για το σύνολο των μονάδων της Δ.Ε.Η. Α.Ε., δεν συμβιβάζεται με το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο.

Το καθεστώς εξαίρεσης της Δ.Ε.Η. από την άδεια λειτουργίας, υπάρχει από το 1985. Η ενιαία άδεια συνδέεται και με άλλα προνόμια.

Επειδή η παραγωγή ενέργειας καταναλώνει σημαντική ποσότητα ύδατος η Δ.Ε.Η. έχει το δικαίωμα να προτείνει μόνη της τα έργα της για ένταξη στα προγράμματα ανάπτυξης υδατικών πόρων, ένα προνόμιο που έχουν μόνο Υπουργεία και ΕΟΤ.

Μετά την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου, το συγκεκριμένο άρθρο 33, θα είναι η τρίτη φορά που δια νόμου χαρίζονται άδειες στη Δ.Ε.Η. με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατος κάθε έλεγχος εκ μέρους των πολιτών ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το Υπουργείο σας ως δικαιολογία για τη χορήγηση ενιαίας άδειας λειτουργίας, αναφέρει ότι δίνετε προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της χρονοβόρας διαδικασίας έκδοσης ξεχωριστών αδειών λειτουργίας και ότι δικαιολογείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

 Το δημόσιο συμφέρον, κύριε Υπουργέ, είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των Ελλήνων πολιτών.

Με το παρόν νομοσχέδιο προβλέπεται και η χορήγηση άδειας παραγωγής στις νέες μονάδες Δ.Ε.Η. Α.Ε., όπως αυτές προβλέπονται στο πρόγραμμα αντικατάστασης παλαιών μονάδων, χωρίς όμως να διευκρινίζεται ο αριθμός των μονάδων, τα χαρακτηριστικά τους και το καύσιμο που θα χρησιμοποιηθεί.

Ως Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς θεωρούμε ότι και αυτή η πράξη αντίκειται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον, ενώ ανοίγει ξανά τις πόρτες στη χρήση του λιθάνθρακα, μηδενίζοντας τις πιθανότητες αποτελεσματικού περιορισμού των εκπομπών αερίου, της επαρκούς προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της τόνωσης της οικονομίας από τις λεγόμενες πράσινες επενδύσεις.

Άρθρο 34 παράγραφος 4 α.

Το ζήτημα αυτό έχει μια προϊστορία.

Ήδη με το νόμο 1360/1983 η δυνατότητα παρεκκλίσεων περνούσε από το υπουργικό συμβούλιο.

 Από το 1986 έπρεπε να περνούν από μια τριμελή ομάδα Υπουργών και από εκεί και μετά, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου, να υπάρχουν αυτές οι παρεκκλίσεις. Αυτό είχε ως συνέπεια να εγκαινιάζονται εργοστάσια με την παρέκκλιση και ένα χρόνο μετά το Νομαρχιακό Συμβούλιο να το απορρίπτει.

 Με βάση τη δική σας λογική, αφού είχε αρχίσει να λειτουργεί, έπρεπε να συνεχίσει να λειτουργεί.

Έτσι οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.

 Επόμενο είναι, ενόψει αυτής της επίσπευσης, όλοι θα σπεύσουν να ζητήσουν ανάλογες παρεκκλίσεις.

Κύριε Υπουργέ, πρέπει να περιμένετε έτσι ώστε να οριστικοποιηθούν τα θέματα χρήσεων γης και πολεοδομικών σχεδιασμών, να φέρετε το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία και να πάψουν να ισχύουν οι νομοθετικές εκείνες ρυθμίσεις που δίνουν τη δυνατότητα τέτοιων παρεκκλίσεων.

Άρθρο 34 παράγραφος 4 β.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)

Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ λίγο χρόνο ακόμη. Ευχαριστώ.

Το άρθρο 17 του νόμου 3325/2005 αφορά την ίδρυση νέων δραστηριοτήτων στην Αττική.

Το 2005 είχαμε αναφερθεί σε αντίστοιχη ρύθμιση και είχαμε διατυπώσει τις επιφυλάξεις μας. Η πραγματικότητα μας έχει δικαιώσει.

Στην τόσο επιβαρυμένη περιοχή γενικής κατοικίας στα όρια της περιφέρειας της Αττικής, αφήνουμε τις αποθήκες χαμηλής όχλησης, όπως και τα επαγγελματικά εργαστήρια, ενώ παράλληλα, λόγω των γενικών διατάξεων του νόμου, έχουμε αυξήσει την ισχύ τους σε 22 κιλοβάτ ή τη θερμική ισχύ σε 50 κιλοβάτ.

Όμως, πώς θα διασφαλίσουμε τα θέματα της μηδενικής αύξησης των ρύπων όταν αντίστοιχα αυτές οι επιχειρήσεις μικρής όχλησης δεν παίρνουν αδειοδοτήσεις ή οτιδήποτε άλλο που διασφαλίζει τα προηγούμενα.

Φοβάμαι ότι εδώ θα υπάρξει μια επιβάρυνση και από εκεί και πέρα χρειάζεται και ένας αυστηρότερος έλεγχος.

Εάν και εδώ υπάρξουν παραβιάσεις, το πρόβλημα θα διογκώνεται και δεν ξέρουμε που θα φθάσει τελικά η συνολική επιβάρυνση στην Αττική.

Άρθρο 34 παράγραφος β.

Εδώ τίθενται θέματα του ΙΓΜΕ.

Το συνδικάτο εργαζομένων του ΙΓΜΕ ζητά την κατοχύρωση του ρόλου του στην έρευνα της γεωλογικής δομής της χώρας, του ορυκτού πλούτου, των υπόγειων νερών και του περιβάλλοντος με τη διασφάλιση της χρηματοδότησης από δημόσιες επενδύσεις και κοινοτικούς πόρους, αιτήματα που εμείς υποστηρίζουμε ως δίκαια και αυτονόητα για όλους.

Επίσης πρέπει να εξετάσετε την συνεχή συρρίκνωση του προσωπικού και να προχωρήσετε στην άμεση πρόσληψη είκοσι πέντε επιστημόνων και τεχνικών για το 2008 και 2009.

 Βέβαια έπρεπε ήδη να τα έχετε κάνει. Έλεγε το σωματείο ότι θέλανε είκοσι πέντε επιστήμονες τεχνικούς το 2008 και εκατόν πενήντα για το 2009.

 Άμεση χρηματοδότηση της μισθοδοσίας του προσωπικού που κινδυνεύει να μείνει απλήρωτο λόγω της μείωσης του τακτικού προϋπολογισμού. Τη διασφάλιση του αποθεματικού του ασφαλιστηρίου συμβολαίου των εργαζομένων, τα αποθεματικά του οποίου έχουν εκμηδενιστεί με την ευθύνη των κυβερνήσεων.

Κύριε Υπουργέ, θα πρέπει οι εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ να στηριχθούν και να ενδυναμωθεί το Ινστιτούτο. Χωρίς επιστημονικό δυναμικό δεν μπορούμε να προχωρήσουμε γιατί χωρίς έρευνα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.

Και θέλω εδώ να πω ότι εάν στο άρθρο 34 παράγραφος 6 εκεί που αναφέρετε «καθώς επίσης για τη χρηματοδότηση και άλλων δραστηριοτήτων ή υποχρεώσεων του ΙΓΜΕ» συμπληρώσετε «που προκύπτουν από ασφαλιστική σύμβαση» κάτι που ζητεί το ΙΓΜΕ τότε εμείς αυτό το άρθρο θα το στηρίξουμε.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο Ειδικός Αγορητής του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Πολατίδης.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ