ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

29/01/2009

Λιμενικές Δραστηριότητες και Λειτουργίες Εμπορευματικού Κέντρου Εκφόρτωσης , Μεταφοράς και Αποθήκευσης Containers στη περιοχή ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ του Δήμου Χαϊδαρίου

Ερώτηση Φ.Κουβέλη προς τους Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, Εθνικης Αμυνας, Εμπορικής Νατυιλίας , Οικονομίας & Οικονομικών, Μεταφορών & ΕπικοινωνιώνΑπό τον Μάϊο του 2008, στην περιοχή Σκαραμαγκά Χαϊδαρίου και συγκεκριμένα εντός χώρου 120 έως 150 στρεμμάτων των Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραμαγκά Α.Ε., εκτελούνται λιμενικές δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα προσεγγίζουν φορτηγά πλοία και φοτοεκφορτώνονται εμπορευματοκιβώτια (containers). Στην ουσία λειτουργεί de facto λιμένας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου, οι μαζικοί φορείς και οι κάτοικοι επανειλημμένα και με διάφορους τρόπους (ψηφίσματα, συγκεντρώσεις, αποκλεισμός των εισόδων) έχουν εκδηλώσει την αντίθεση τους στην δημιουργία και λειτουργία λιμανιού στην περιοχή, είτε αυτός είναι δημόσιος, είτε ιδιωτικός, είτε ΣΔΙΤ.

Υπάρχουν λόγοι περιβαλλοντικοί, οικονομικοί και εθνικής ασφάλειας.

Επισημαίνουμε ότι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Χαϊδαρίου (ΦΕΚ 372 Δ/1992) και ειδικά το μέρος με τις ζώνες Προστασίας και τις συγκοινωνιακές υποδομές που επιδεικτικά και προκλητικά έχει αγνοηθεί από όλες τις διοικήσεις του Δήμου Χαϊδαρίου, του ΟΡΣΑ, του ΑΣΔΑ και τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ & ΝΔ,  δεν προβλέπει λιμάνι στο Σκαραμαγκά και όσον αφορά αυτό το σκέλος δεν έχει τροποποιηθεί. Άραγε με ποια νομιμοποιητική βάση το λιμάνι λειτουργεί (και ποιο λιμάνι); Γιατί παρανόμως αγνοούνται για άλλη μία φορά οι χρήσεις γης στη περιοχή;

Εξάλλου, δεν προβλέπεται λιμάνι στο Σκαραμαγκά ούτε στο Νέο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο όπου ρητά αναφέρεται λιμάνι στο ΙΚΟΝΙΟ και την ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

Η δημιουργία λιμανιού στην ουσία καταστρατηγεί την εφαρμογή του Ν.1337/83 αλλά και του Συντάγματος όσον αφορά την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες και ακτές, ιδιαίτερα για το ελεύθερο σήμερα παράκτιο κομμάτι στο Σκαραμαγκά.

Ιδιαίτερα η δημοτική κίνηση Χαϊδαρίου «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» έχει απευθύνει ερωτήσεις προς τα αρμόδια όργανα (Υπουργεία, ΟΤΑ, Λιμενικό Σώμα) με πλέον πρόσφατα τα από 11/10/2008 και 13/10/2008 και δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα καμία απάντηση.

Κρίνω σκόπιμο να θέσω υπόψη σας, ότι μόνος Θαλάσσιος δίαυλος πρόσβασης στο Σκαραμαγκά είναι η ζώνη Πέραμα – Παλούκια, που όπως είναι γνωστό χρησιμοποιείται από το Ναύσταθμο του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού (Ναυτικό Οχυρό). Οποιοδήποτε «ατύχημα» συμβεί δημιουργεί κινδύνους στρατηγικής και εθνικής σημασίας. Γιʼ αυτό και με βάση την Εγκύκλιο 3/2001/ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΠ 2604/287/30-1-2001)  το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι αρμόδιο να συνηγορήσει στο πλαίσιο της προέγκρισης χωροθέτησης του έργου,  σύμφωνα με τη παρ.2.,2 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β/90) όπως ισχύει σήμερα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι από το έργο ή την δραστηριότητα μεταφοράς των εμπορευματοκιβωτίων με ConteinerShips δεν υπάρχει επίπτωση στην αμυντική οργάνωση της χώρας, αλλά και να αναλάβει την εθνική-ηθική και ιστορική ευθύνη από την λειτουργία του λιμανιού.

Σε απόσταση 0,5 μιλίου  υπάρχουν πλωτοί αγωγοί αερίων, όπου σε ενδεχόμενη σύγκρουση, λόγω αυξημένης κυκλοφορίας, προκύπτει απειλή βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης κλίμακας και ανυπολόγιστων επιπτώσεων για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Κατόπιν των ανωτέρω και στο πλαίσιο των αρχών της διαφάνειας στη διοίκηση, της φανερής δράσης των διοικητικών οργάνων και την υποχρεωτική τήρηση του Συντάγματος (άρθρο 10 παρ. 1 και παρ. 3),

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

α.    Περί των Λιμενικών δραστηριοτήτων

(1)    Αν ο χώρος  είναι χαρακτηρισμένος ως Λιμενική Εγκατάσταση;

(2)    Αν υπάρχει Κανονισμός Λειτουργίας Λιμένα και από ποιόν και πότε εγκρίθηκε;

(3)    Αν έχει χαρακτηριστεί η εκεί εγκατάσταση υπόχρεη εφαρμογής των διατάξεων του ΕΚ 725/2004 για περιστασιακή εξυπηρέτηση πλοίων;

(4)    Ποιος ο βαθμός εφαρμογής του Κεφ ΧΙ-2 της ΔΣ SOLAS 74 και του  Κώδικα ISPS;

(5)    Αν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση της ασφάλειας της εγκατάστασης (ΑΑΛΕ) σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 1 του Ν.3622/07 καθώς και αν υπάρχει εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφαλείας (ΣΑΛΕ)  αυτής, με την εκτιμημένη επικινδυνότητα και ειδικότερα για τις κατευθύνσεις που αφορούν τα μέτρα ασφάλειας που σχετίζονται με τον χειρισμό του φορτίου Containers (Αριθ. πρωτ: 3733.7/167/05/(508)/07-11-2005 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Γ );

(6)    Υπάρχει συνηγορία του ΥΠΕΘΑ, και πόσο επιρρεάζει η δραστηριότητα την αμυντική οργάνωση της χώρας;

(7)    Έχει ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος βιομηχανικού ατυχήματος και αν ναι ποια μέτρα έχουν λυφθεί για της προστασία των αγωγών;

β.    Περί του Εμπορευματικού Κέντρου

(1)    Αν υπάρχει και πότε εκδόθηκαν, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Ν. 3333/05 τα παρακάτω:

•    Περιβαλλοντική Μελέτη;

•    Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων ;

•    Μελέτη Σύνδεσης με Οδικά & Σιδηροδρομικά δίκτυα ;

•    Οικοδομική Άδεια με τις συνοδευτικές εδαφοτεχνικές μελέτες και βυθομετρικές αποτυπώσεις;

(2)    Με ποια διαδικασία και κριτήρια και από ποιους έχει (αν έχει) παραχωρηθεί η χρήση του Αιγιαλού και της Παραλίας και σε ποια έκταση (με συντεταγμένες προβολής HATT αν είναι γνωστές);

(3)    Αν υπάρχει εγκεκριμένο και αν έχει ελεγχθεί Σχέδιο Ασφάλειας και Υγιεινής των εργαζομένων ;

(4)    Αν τηρούνται οι διεθνείς προδιαγραφές για φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφορά για αποθήκευση των containers;

γ.    Περί Χρήσεως Αιγιαλού και Παραλίας (σύμφωνα με το Ν.2971/2001)

(1)    Πότε, πώς και με ποια διαδικασία έχει γίνει , (αν έχει γίνει) ο καθορισμός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα (αν είναι λιμένας).(Άρθρα 18,19,20 & 21);

(2)    Ποιο το καθεστώς στη χερσαία ζώνη (Άρθρου 22);

(3)    Αν υπάρχουν γήπεδα που σχηματίστηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 23 και αν παραχωρήθηκαν χώροι στη ζώνη Λιμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24;

(4)    Αν υπάρχουν προγραμματικές συμβάσεις εκμετάλλευσης σύμφωνα με το Άρθρο 25;

(5)    Αν έχει εξασφαλιστεί και  πώς ο τρόπος προστασίας αιγιαλού και Παραλίας σύμφωνα με το άρθρο 27;

(6)    Τυχόν μέχρι σήμερα ενέργειες σας για έλεγχο ή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29;

(7)    Τυχόν υπουργικές αποφάσεις για διάθεση και χρήση του χώρου του θέματος για λιμενικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εμπορευματικού κέντρου Containers επί του αιγιαλού και της παραλίας;

(8)     Ποιά  μέτρα έχουν λάβει οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΕΝ και τις ΚΕΔ για το τμήμα μεταξύ του Παλαιού Αιγιαλού και του Νέου Αιγιαλού όπως αυτός αποτυπώνεται στο ΦΕΚ 1147Δ/94, που έχει προκύψει από επιχωματώσεις κατά παράβαση των διατάξεων των ΑΝ.2344/40, Ν.1515/85, Ν.1650/86,,ΚΥΑ 69269/89, Ν.2742/99 και υπόκειται στις ανασταλτικές διατάξεις  του Ν 2971/2001 όπου καταργούνται οι προσχώσεις, ενώ σε περίπτωση δε παράνομων προσχώσεων, όπως στη περιοχή ενδιαφέροντος, δεν επιτρέπεται η αναχάραξη του αιγιαλού ή της παραλίας και οι  δημιουργηθείσες νέες  εκτάσεις θεωρούνται αιγιαλός και η χρήση του ορίζεται στο Άρθρο 24 του Συντάγματος;

Ο ερωτών βουλευτής

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ