ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

24/03/2009

H προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος στην Ακαδημία Πλάτωνος χωράει στην πολιτική της Κυβέρνησης;

Ερώτηση Θ.Δρίτσα, Π.Κοροβέση, Α.Φιλίνη προς τους Υπουργούς Πολιτισμού, ΠΕΧΩΔΕ, ΕσωτερικώνΟι εγκαταλειμμένες για πολλά χρόνια δυτικές περιοχές του Δήμου Αθηναίων, όπως ο Βοτανικός, η Ακαδημία Πλάτωνος, η Κολοκυνθούς, ο Κολωνός, τα Σεπόλια, συγκεντρώνουν το τελευταίο διάστημα το ενδιαφέρον ενός μοντέλου «ανάπτυξης» μακριά και σε αντίθεση από τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων τους. Αντί για σχεδιασμό και υλοποίηση έργων ανάπλασης των υποβαθμισμένων γειτονιών και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής σε αυτές, βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια άλωσης κάθε αδόμητου χώρου, όπως έχουν καταδείξει ήδη τα παραδείγματα  της Κηφισιάς και του Μαρουσιού.

Ένα από τα ολοένα και αυξανόμενα το τελευταίο καιρό «κρούσματα» αυτού του χαρακτήρα «ανάπτυξης», φαίνεται να είναι και το «υπό ανέγερση;» πενταόροφο κτίριο γραφείων με  υπόγειο γκαράζ 380 θέσεων στάθμευσης, εκτάσεως 19.150τ.μ. και όγκου 70.283 κ.μ.  στη διασταύρωση των οδών Φάωνος και Διονύσου στην Ακαδημία Πλάτωνος, ιδιοκτησίας REDS Α.Ε., για το οποίο η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων εξέδωσε Οικοδομική Άδεια (579/14-5-2008) χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. Και μάλιστα, όπως καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής, αλλά προκύπτει εν μέρει και από τη σχετική άδεια, σε περιοχή χωρίς διαμορφωμένο οδικό δίκτυο, με αποστάσεις κτιρίου 4,80 - 5,00 μ. από το κηρυγμένο όριο του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος και οδική εξυπηρέτηση κατά τις βόρειες πλευρές του μέσα από τον αρχαιολογικό χώρο.!!!

    Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.)  του Δήμου Αθηναίων οι ζώνες νότια και σε επαφή με τον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος προς τη  Λεωφ. Αθηνών, μεταξύ των οποίων και η «επίδικη», επί της οποίας σχεδιάζεται να ανεγερθεί το κτίριο, που αναφέρθηκε πιο πάνω, χαρακτηρίζονται ως χώροι πρασίνου.

Παρʼ όλα αυτά με βάση επίσημα έγγραφα, αλλά και σύμφωνα με  καταγγελίες κατοίκων της περιοχής προκύπτουν τα εξής:

Α.Το ΥΠ.ΠΟ.:

α) με την με αρ. ΑΡΧ/Α1/ΦΟ3/8163/ ΦΕΚ  Β΄ 393/24.3.2000 απόφαση του, επέκτεινε τα όρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος, εξαιρώντας, μεταξύ άλλων, και την «επίδικη» έκταση, παρά το αίτημα των κατοίκων να συμπεριληφθεί και αυτή στον αρχαιολογικό χώρο, καθότι κυριολεκτικά εισέρχεται στο «σώμα» του. (διάγραμμα Φ.Ε.Κ.)

β) με εισήγησή της, περί το 2003, η Γ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.,  διαμόρφωσε  Ζώνη Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου προτείνοντας μείωση των υψών των γύρω από αυτόν οικοδομών, ενώ παράλληλα, αποδέχθηκε την Εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης μέσα στη Ζώνη Προστασίας. Η  εν λόγω Εισήγηση και η απόφαση αποδοχής της από το ΥΠ.ΠΟ. (ΓΔΑΠΚ/ ΑΡΧ/Α1/ Φ03/ 4279/4510  δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 911/Δ/13-10-2004), προέβλεπε μεν για ορισμένα τμήματα της Ζώνης τη χρήση: «Γενική Κατοικία», η οποία ούτως ή άλλως ίσχυε, αλλά για τα τμήματα που σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. ορίζονται ως «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ» προέβλεπε τη χρήση: «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ», απαξιώνοντας και «αυτοκαταργώντας» στην πράξη αυτόν καθʼ αυτόν τον όρο: «Ζώνη Προστασίας»!!!

Αναφορικά με τα παραπάνω, αξιοσημείωτο είναι ότι:

1) Για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις ουδέποτε γνωμοδότησε, ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

2)  Ο Δήμος Αθηναίων, μετά την επέκταση του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος, ουδέποτε προχώρησε, σε τροποποίησή του ισχύοντος από το 1968 Σχεδίου Πόλης (κυκλοφοριακό δίκτυο και οικοδομικά τετράγωνα) και σε προσαρμογή του στα νέα δεδομένα.

Β) Ως συνέπεια των παραπάνω, το 2007 το ΥΠΠΟ εκδίδει δύο αποφάσεις. Η  πρώτη (ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/35024/1639/18-4-2007) αποδέχεται σχετική Αίτηση Έγκρισης Ανέγερσης Κτιρίου της ιδιοκτήτριας εταιρείας, με περιοριστικούς όρους. Η δεύτερη (ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/76133/3679/13-9-2007) απαλείφει ουσιαστικά το κύριο μέρος των περιοριστικών όρων της πρώτης, μετά από  Αίτηση Θεραπείας, την οποία κερδίζει η εταιρεία, και ειδικότερα τις κυρίως υποχρεώσεις για τις αποστάσεις του κτιρίου από το κηρυγμένο όριο, για τη διαμόρφωση πρασιών – πεζόδρομων και τη δενδροφύτευση, παραγνωρίζοντας ότι στην περιοχή δεν υφίσταται σχέδιο πόλης παρά μόνο στα χαρτιά.

Γ) Τέλος, το 2008 εκδίδεται η προαναφερθείσα σχετική Οικοδομική Άδεια από την Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων (579/14-5-2008) χωρίς, όπως ήδη αναφέρθηκε, να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ.

Με βάση τα παραπάνω:

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Ο κ.Υπουργός Πολιτισμού:

1.    Ποια μέτρα θα πάρετε προκειμένου να προστατευθεί ουσιαστικά ο  αρχαιολογικός χώρος της Ακαδημίας Πλάτωνος σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του Ν. 3028/2002;

2.    Θεωρείτε συμβατές με το Πρόγραμμα για την Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας και την κατεύθυνση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αθηναίων για Ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της Ακαδημίας Πλάτωνος τις προαναφερθείσες αποφάσεις του ΥΠ.ΠΟ με αριθμ.: α)ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/74279/4510 ΦΕΚ 911/Δ/13-10-2004, β)ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/35024/1639/18-4-2007 και γ)ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/ 76133 /3679 /13-9-2007;   

Ο κ.Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ:

3.    Επιτρέπεται η έκδοση Οικοδομικής Άδειας σε περιοχή που από πράξεις της Διοίκησης επιφέρονται αλλαγές στο ισχύον σχέδιο πόλης χωρίς προηγούμενη τροποποίησή του;

4.    Συνοδεύεται ο φάκελος της συγκεκριμένης Οικοδομικής Άδειας από Πράξη Αναλογισμού και Διάταγμα Εφαρμογής και τι θα πράξετε σε αντίθετη περίπτωση;

Οι κ.κ. Υπουργοί Πολιτισμού και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε:

5.    Είναι συμβατός με την κείμενη νομοθεσία ο καθορισμός Βιοτεχνικού Πάρκου σε Ζώνη Προστασίας αρχαιολογικού χώρου, όπως αυτός της Ακαδημίας Πλάτωνος, σε επαφή με αυτόν και σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως «Χώρος Πρασίνου» από άλλη πράξη της Διοίκησης που βρίσκεται εν ισχύ;

Οι κ.κ. Υπουργοί ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και Εσωτερικών:

6.    Γιατί δεν γνωμοδότησαν ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και ο Δήμος Αθηναίων για τις προωθούμενες από το ΥΠ.ΠΟ ρυθμίσεις κατά το 2003-2004;

7.    Είναι σύννομη η έκδοση Οικοδομικής Άδειας χωρίς Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και τι θα πράξετε σε αντίθετη περίπτωση;

Ο ερωτώντες βουλευτές

Θοδωρής Δρίτσας

Περικλής Κοροβέσης

Άννα ΦιλίνηΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ