ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

14/01/2010

Αδιαφανείς επιλογές στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ)

Ερώτηση Τ.Κουράκη προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής ΑλληλεγγύηςΜε το Ν 2920/2001συστάθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), το οποίο υπάγεται στον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αποστολή του ΣΕΥΥΠ, σύμφωνα με τον νόμο, είναι η ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού και περιφερειακού μηχανισμού για  την διενέργεια συστηματικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών, σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργού Υγείας, καθώς και στις υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών φορέων, με σκοπό την βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας αυτών , την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, την εξάλειψη της κακοδιοίκησης και την προστασία της υγείας και της περιουσίας των πολιτών από την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας με καταχρηστικό τρόπο.

Για το λόγο αυτό η πλήρωση των θέσεων του Γενικού Επιθεωρητή, των Επιθεωρητών και των Βοηθών Επιθεωρητών του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. διενεργείται μετά από ιδιαίτερη, για κάθε περίπτωση, δημόσια πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων και προβλέπονται αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προκειμένου να αποσπαστούν υπάλληλοι σε θέσεις Γενικού Επιθεωρητή, Επιθεωρητών και βοηθών επιθεωρητών. Συγκεκριμένα ο Γενικός Επιθεωρητής επιλέγεται από το ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο του άρθρου158, παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του νόμου 2683/1999(ΦΕΚ 19 Α΄), ύστερα από δημόσια πρόσκληση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Την 1.09.2008 δημοσιεύθηκε «πρόσκληση» του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθεωρητών στο ΣΕΥΥΠ κατά ειδικότητα -όπως ειδικότερα προβλέπεται στο κείμενο της  πρόσκλησης- με την οποία και καλούνταν οι έχοντες τα τυπικά προσόντα υπάλληλοι του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ να υποβάλουν αιτήσεις.

Επειδή:

•    Για την θέση του Γενικού Επιθεωρητή παρακάμπτοντας τη δημόσια πρόσκληση, παρατάθηκε η θητεία του μέχρι τότε υπηρετούντος Γενικού Επιθεωρητή, όχι με απόφαση του ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου, αλλά με μια απλή Υπουργική απόφαση του προηγούμενου Υπουργού (αρ. πρωτ. 106880/1.8.2008)

•    Για τις θέσεις των Επιθεωρητών και βοηθών επιθεωρητών, η επιτροπή επιλογής που διενήργησε τις συνεντεύξεις των υποψηφίων, πρόεδρος της οποίας ήταν ο Γενικός Επιθεωρητής, η διαδικασία που ακολουθήθηκε θέτει ζήτημα της νομιμότητας της δράσης της διοίκησης. Όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 5.11.2008 πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων των υποψηφίων, δεν τηρήθηκαν καθόλου πρακτικά αυτών, ούτε υφίσταται και για την διαδικασία αυτή οιαδήποτε αξιολόγηση των υποψηφίων. Από το μοναδικό  πρακτικό που διαβιβάστηκε στις 10.11.2008 από την εν λόγω Επιτροπή προς τη Διεύθυνση Προσωπικού και τις σχετικές αποφάσεις, δεν προκύπτουν τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογήθηκαν οι υποψήφιοι. Οι επιλογές των επιθεωρητών και βοηθών επιθεωρητών  είναι πλήρως και παντελώς αναιτιολόγητες κατά ευθεία παράβαση του νόμου και κάθε έννοιας αξιοκρατίας και διαφάνειας.

•    Σημειώνεται σαφής διάσταση ανάμεσα στις προκηρυχθείσες θέσεις, δηλαδή στα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση των θέσεων αυτών, και στα τυπικά προσόντα που  κατέχουν κάποιοι εκ των επιλεγέντων για την κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων.

•    Επιπλέον αγνοήθηκαν οι ενστάσεις, ως προς την διαδικασία, απορριφθέντων υποψηφίων.

Ερωτάται η κ. Υπουργός :

1.    Θα εξετασθεί ως προς τη νομιμότητά της, η παράταση της θητείας του Γενικού Επιθεωρητή;

2.    Θα εξετασθεί ως προς τη νομιμότητά της η διαδικασία  επιλογής των υποψηφίων σε θέσεις Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθεωρητών από την Επιτροπή Επιλογής ;

3.    Εφόσον διαπιστωθούν σαφείς παραβάσεις του Νόμου θα ακυρωθούν  οι στηριζόμενες στο παραπάνω  πρακτικό επιλογής της Επιτροπής αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «απόσπαση υπαλλήλων σε θέσεις Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθεωρητών», ώστε να αποφευχθεί η  συνεπαγόμενη οικονομική βλάβη του Δημοσίου και του ηθικού διασυρμού του μετά την ακύρωση τους από τα διοικητικά δικαστήρια, όπου προσέφυγαν θιγόμενοι υποψήφιοι;

Ο ερωτών Βουλευτής

Τάσος ΚουράκηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ