ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

08/02/2010

Η Ελλάδα υπόλογη για 29 υποθέσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας  • Πλήρης ανεπάρκεια στη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων – κίνδυνος προστίμων
  • Προβληματική η προστασία των «προστατευόμενων» περιοχών

Ενώ αύριο ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Δήμας, παραδίδει το χαρτοφυλάκιο περιβάλλοντος όπως προκύπτει από απαντήσεις στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Χουντή  αφήνει παρακαταθήκη στον νέο Επίτροπο 29 ανοιχτές υποθέσεις κατά της Ελλάδας και διαπιστώνει θλιβερές καθυστερήσεις όσον αφορά τη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων και σοβαρές ελλείψεις στη λειτουργία των φορέων διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Οι ερωτήσεις του Νίκου Χουντή προς την Επιτροπή αφορούσαν:

1.    τον αριθμό των διαπιστωμένων παραβιάσεων της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ελλάδα,

2.    την κατάσταση σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων,

3.    τους φορείς διαχείρισης (ΦΔ) των προστατευόμενων περιοχών.

Συγκεκριμένα ο κ. Δήμας απαντώντας διαδοχικά στις 3 ερωτήσεις του Νίκου Χουντή ανέφερε ότι:

1.    «Μέχρι σήμερα (1.2.2010), έχουν κινηθεί κατά της Ελλάδας διαδικασίες λόγω παράβασης για 29 υποθέσεις που αφορούν διάφορα πεδία της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Τα τρία πεδία στα οποία αντιμετωπίζονται τα περισσότερα προβλήματα είναι η προστασία της φύσης, τα απόβλητα και τα ύδατα». Οι κακές αυτές επιδόσεις των αρμόδιων ελληνικών αρχών καθιστούν την Ελλάδα ουραγό στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.    «Παρατηρούνται θλιβερές καθυστερήσεις στην αναγκαία συλλογή και επεξεργασία λυμάτων», και ότι «η Επιτροπή κίνησε τη νομική διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας λόγω μη υποβολής εκθέσεων βάσει του άρθρου 15 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για τα αστικά λύματα». Τόνισε ότι «δυστυχώς, οι ελληνικές αρχές είναι το μοναδικό κράτος μέλος που δεν έχει διαβιβάσει στοιχεία στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του”.

Εν τω μεταξύ σε καθεστώς επιτήρησης βρίσκονται πολλές πόλεις και κωμοπόλεις οι οποίες εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται προς την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Οκτώβριος 2007) επειδή δεν διέθεταν είτε δίκτυα αποχέτευσης είτε βιολογικούς καθαρισμούς. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος να ξεκινήσουν εκ νέου διαδικασίες παραπομπής για μη συμμόρφωση προς τη δικαστική απόφαση του 2007 με τσουχτερά αυτή τη φορά πρόστιμα (άρθρο 260), όπως αφήνει να εννοηθεί ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, λέγοντας ότι  «η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εξετάζει ενδελεχώς την εφαρμογή της οδηγίας από την Ελλάδα και όπου κρίνεται σκόπιμο θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, υποβάλλοντας μεταξύ άλλων αιτήσεις στο ΔΕΚ κατ΄εφαρμογή των άρθρων 258 ή/και 260 της νέας Συνθήκης».

3.    Ελλειμματική και προβληματική είναι και η νομοθεσία για την προστασία της φύσης. Η Επιτροπή δηλώνει ότι "γνωρίζει τις ελλείψεις που παρουσιάζει η λειτουργία των φορέων διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα και υπενθυμίζει συνεχώς στις ελληνικές αρχές την ανάγκη επαρκούς σταθερής χρηματοδότησης και τεχνικής υποστήριξης των φορέων διαχείρισης ώστε οι τελευταίοι να είναι σε θέση να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και ορθή διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000". Όσον αφορά την απορροφητικότητα του μέτρου "Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας" (2007-2013 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), «η Επιτροπή δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να προσδιορίσει τον ρυθμό απορρόφησης των σχετικών κονδυλίων δεδομένου ότι το εν λόγω πρόγραμμα μόλις άρχισε, δηλαδή με 3 χρόνια καθυστέρηση!»Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ