ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

16/03/2010

Αδειοδότηση για εγκατάσταση υπόγειου και υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς υγρών καυσίμων στο Δήμο Νέας Τρίγλιας του Νομού Χαλκιδικής

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων Ε.Αμμανατίδου-Πασχαλίδου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνηΤον Αύγουστο του 2009 έγινε γνωστό ότι η εταιρεία «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΛΙΑΣ ΑΕ» με έδρα τα Νέα Μουδανιά είχε καταθέσει αίτημα για άδεια κατασκευής αγωγού μεταφοράς υγρών καυσίμων από παλιές εγκαταστάσεις δεξαμενών 13.000m3 εντός των ορίων του Δήμου Νέας Τρίγλιας  Νομού Χαλκιδικής στον θαλάσσιο χώρο του Δήμου. Η απόσταση από την μονάδα αποθήκευσης έως την ακτογραμμή είναι 5,3 χιλιόμετρα και η τεχνική μελέτη που κατατέθηκε από την εταιρεία αναφέρει ότι θα κατασκευάσει υπόγειο αγωγό από σιδηροσωλήνες, ο οποίος θα φτάνει στη θάλασσα μέσα από τις εκβολές κεντρικού χειμάρρου της περιοχής και θα συνεχίζεται υποθαλάσσια τουλάχιστον για άλλα 1,2 χιλιόμετρα ώστε να υπάρχει θαλάσσιο βάθος 25 μέτρων, όπου και θα στηθούν πλωτές νησίδες-αγκυροβόλια για να δένουν δεξαμενόπλοια που θα διοχετεύουν στον αγωγό πετρέλαιο και αμόλυβδη βενζίνη. Ο Δήμος Τρίγλιας έχει συντάξει Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στο οποίο η παραθαλάσσια περιοχή που θα εκβάλει ο αγωγός είναι χαρακτηρισμένη ως ζώνη Β΄ κατοικίας με επιτρεπόμενη την τουριστική χρήση, προβλέπει τη δημιουργία ζώνης περιαστικού χώρου και ζώνη προστασίας και ανάδειξης ρεμάτων. Στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια δραστηριοποιούνται πολλές μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις και υπάρχει πληθώρα κατοικιών που χρησιμοποιούνται είτε ως μόνιμες είτε ως παραθεριστικές.

Ο Δήμος Ν. Τρίγλιας μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου (α.π.3705/19-05-09) έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά για την εγκατάσταση του αγωγού, όπως επίσης η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Ε.Χ.Ω.Π.) και ο ΕΟΤ (α.π.6164/13-08-09). Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού με έγγραφό του (α.π.4830/30-04-09) προς την Κτηματική Υπηρεσία Νομού Χαλκιδικής κατατάσσει το έργο στην κατηγορία Α΄ υποκατηγορία 1 (σύμφωνα με την ΠΠΕ) και αποδεικνύει ότι η δραστηριότητα αυτή κατατάσσεται στις ιδιαίτερα βαρύνουσες και οχλούσες ως προς το περιβάλλον και ότι έχει τις μεγαλύτερες Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις. Την μη πραγματοποίηση της  πιο πάνω επένδυση έχουν απαιτήσει  όλοι οι Σύλλογοι (επαγγελματικοί, οικιστικοί, τουριστικοί, παραθεριστικοί, εξωραϊστικοί) της ευρύτερης περιοχής με σχετικές αρνητικές αποφάσεις Γενικών τους  Συνελεύσεων και με συλλογές υπογραφών που αριθμούνται σε χιλιάδες. Επίσης στη σχετική με το ίδιο θέμα μεγάλη συγκέντρωση των κατοίκων που διοργάνωσε ο Δήμος Νέας Τρίγλιας εκφράστηκε η αντίθεσή τους στην αδειοδότηση κατασκευής υπόγειου και υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς υγρών καυσίμων στην περιοχή. Άλλωστε για το σοβαρότατο θέμα είχαμε καταθέσει σχετική ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 3457/25.8.2009, που όμως ποτέ δεν πήραμε απάντηση.

Αγνοώντας προκλητικά όλα τα παραπάνω η Γενική Γραμματεία Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναφέρει στο έγγραφό της με  υπʼ αριθμό Δ3-Γ/25899/14-01-2010  ότι «δεν έχει αντίρρηση ως προς την χορήγηση των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις αδειών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου για την κατασκευή του έργου ¨Αγωγός μεταφοράς καυσίμων στις εγκαταστάσεις της Δ. Τούλας ΑΕ».

Επειδή

-πολλά ερωτηματικά εγείρονται για την αναγκαιότητα του έργου της ιδιωτικής εταιρείας που θα υποβαθμίσει όλη την περιοχή και ενδεχομένως εκτός από την αποθήκευση υγρών καυσίμων για λιανικό εμπόριο, να γίνεται και διύλιση και επεξεργασία στις παλιές εγκαταστάσεις δεξαμενών και με μεγάλη πιθανότητα κατασκευής νέων δεξαμενών για μεγαλύτερη χωρητικότητα

-η εγκατάσταση της αποθήκευσης αλλά και του αγωγού μεταφοράς υγρών καυσίμων είναι μεγάλης επικινδυνότητας και επιβαρυντική για το περιβάλλον,

-η εγκατάσταση είναι πλήρως ασύμβατη θεσμικά και ουσιαστικά, με τις υφιστάμενες χρήσεις γης που είναι προσανατολισμένες στον τουρισμό καθώς και με το ιδιαίτερου κάλλους και αξίας φυσικό τοπίο, μεσόγειο και παράκτιο,

-η περίπτωση ενός ατυχήματος διαρροής πετρελαίου ή αμόλυβδης βενζίνης θα έχει ολέθριες επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών, στο περιβάλλον, στην οικονομία του τόπου και στον τουρισμό στην ευρύτερη περιοχή, ενώ στην περίπτωση διαρροής μέσα στη θάλασσα θα επέλθει ανεπανόρθωτη καταστροφή  του Θερμαϊκού κόλπου και του θαλάσσιου πλούτου με πλήγμα και στην αλιεία,

-στον Δήμο Ν. Τρίγλιας έχουν δραστηριοποιηθεί στον κλάδο του τουρισμού πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σήμερα βάλλονται από την κρίση και η λειτουργία αντίστοιχης δραστηριότητας θα οδηγήσει στην υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής,

-το υπό έγκριση ΓΠΣ της περιοχής, δεν επιτρέπει δραστηριότητες που προβλέπονται μόνο σε ειδικές ζώνες υψηλής ασφάλειας,

-στην επίμαχη περιοχή εκτός από τους παραθεριστές ζουν όλο το χρόνο οικογένειες οι οποίες θα έχουν στη θέα τους τις πλωτές εξέδρες και τα δεξαμενόπλοια.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

•    Πως δικαιολογείται η λειτουργία αποθήκης δεξαμενών υγρών καυσίμων και αγωγού μεταφοράς σε περιοχές με πλήρως ασύμβατες χρήσεις με την προτεινόμενη δραστηριότητα σύμφωνα με το ΓΠΣ;

•    Τι άμεσα μέτρα θα πάρουν ώστε η εν λόγω εταιρεία να μην πάρει έγκριση για την κατασκευή του αγωγού που θα φέρει οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική καταστροφή όχι μόνο στο Δήμο Ν. Τρίγλιας αλλά πιθανόν σε όλους τους δήμους που έχουν θαλάσσιο μέτωπο στο Θερμαϊκό κόλπο, όπως συνηγορούν και ο Δήμος Ν. Τρίγλιας και η αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή;

•    Η εγκατάσταση πλωτών νησίδων-αγκυροβολίων στη θαλάσσια περιοχή σε τι βαθμό θα επηρεάσει άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες αλλά και την φυσική  ισορροπία;

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1.    Τεχνική μελέτη και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κατέθεσε η εταιρεία «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΛΙΑΣ Α.Ε.» για την έγκριση των εργασιών της.

2.    Όλη την αλληλογραφία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Υπουργεία.

3.    Την ημερομηνία καταχώρησης της ανωτέρω εταιρείας στα μητρώα των Α.Ε και την ακριβή έδρα της επιχείρησης.

Η ερωτώσα βουλευτής

Αμμανατίδου-Πασχαλίδου ΕυαγγελίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ