ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

29/09/2010

Ερώτηση Ηρώς Διώτη για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση

Προς τους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Προστασίας του Πολίτη«Αλώβητα, παρά τις δεσμεύσεις, τα επικίνδυνα διαφημιστικά ταμπλό»

Το θέμα του αποξηλώματος των παρανόμων διαφημιστικών πινακίδων κάθε τύπου, που εκτός από την αισθητική ρύπανση, γίνονται αιτία για πολλά τροχαία ατυχήματα κάθε χρόνο, επανέφερε με ερώτησή της προς τους υπουργούς Υποδομών, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, η βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Ηρώ Διώτη.

Επισημαίνοντας ότι πέρασαν 6 μήνες από την έναρξη εκστρατείας ξηλώματος της παράνομης υπαίθριας διαφήμισης και παρά την ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας, παρατήρησε ότι «ακόμη και ένα απαίδευτο μάτι μπορεί να διαπιστώσει ότι στο σύνολο των δήμων, με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, σε όλες τους τις μορφές (ΠΙΖΑ, ρακέτα κ.α.), παραμένουν αλώβητες», ενώ ανέφερε την ύπαρξη πρόσφατων φωτογραφικών λήψεων τέτοιων περιπτώσεων σε διαφόρους ιστοτόπους με θέμα την οδική ασφάλεια.

Η βουλευτής υπογράμμισε την ύπαρξη υπάρχει πληθώρας νόμων και διατάξεων στο ελληνικό νομικό σύστημα που καθορίζουν και στις περισσότερες περιπτώσεις απαγορεύουν την υπαίθρια διαφήμιση, ενώ στηλίτευσε το γεγονός ότι σε ιστοσελίδα της Πολιτείας με θέμα την παράνομη διαφήμιση (www.illegalsigns.gov.gr) αποκλείονται όλοι οι δήμοι της χώρας πλην της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Για την τελευταία, δεν άφησε ασχολίαστο το γεγονός ότι «επαφίενται αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία οι καταγγελίες, υποκαθιστώντας έτσι αρμοδιότητες της Πολιτείας εντοπισμού των τυχόν παρανομιών».

Η βουλευτής ζήτησε να ενημερωθεί πόσες είναι οι διαπιστωμένα, τόσο από καταγγελίες όσο κι από ελέγχους, παράνομες πινακίδες και πόσες εξ αυτών έχουν αποξηλωθεί, τί πρόστιμα έχουν επιβληθεί και ποια ακριβή ποσά έχουν εισπραχθεί έως σήμερα, εάν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, κι αν ναι, πόσες και σε ποιους. Επίσης, ζήτησε αναβάθμιση του λογισμικού της ιστοσελίδας “χωρίς παράνομες διαφημιστικές πινακίδες”, ώστε να περιλαμβάνονται όλοι ο δήμοι της χώρας, αλλά και να τις κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα των διατεταγμένων από 4ης Ιανουαρίου 2010 ελέγχων στο Δήμο Βόλου, σχετικά με την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων εντός των ορίων της πόλης.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Οργιάζει ακόμη και σήμερα η παράνομη υπαίθρια διαφήμιση

Πέρασαν έξι μήνες από τη μέρα που ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κήρυξε άτυπα τον «ανένδοτο» στην υπαίθρια παράνομη διαφήμιση, ξεκινώντας εκστρατεία ξηλώματος όσων πινακίδων δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224/Αʼ) καθώς και στην εκτελεστική των διατάξεων υπ. Αριθμ. 52138 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1788/Βʼ/2.12.2003).

Φτάνοντας στα τέλη Σεπτεμβρίου, ακόμη και ένα απαίδευτο μάτι μπορεί να διαπιστώσει ότι στο σύνολο των δήμων, με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, σε όλες τους τις μορφές (ΠΙΖΑ, ρακέτα κ.α.), παραμένουν αλώβητες. Ήδη σε ιστοτόπους μεγάλης επισκεψιμότητας που αφορούν στην οδική ασφάλεια, κυκλοφορούν πρόσφατες φωτογραφικές λήψεις παρανόμων διαφημιστικών ταμπλό σε κεντρικές οδούς των Αθηνών κι αλλού, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι οι υφιστάμενοι νόμοι δεν εφαρμόζονται.

Διότι υπάρχει πληθώρα νόμων και διατάξεων στο ελληνικό νομικό σύστημα, εκτός των προαναφερθέντων, που καθορίζουν και στις περισσότερες περιπτώσεις απαγορεύουν την υπαίθρια διαφήμιση, και συγκεκριμένα: Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας), Ν.2946/2001 (Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις), Ν 2833/2000 (Προετοιμασία Ολυμπιακών, υπαίθριες διαφημίσεις), Ν. 1604/1986 (Κύρωση των α) Συμβάσεων: αα) για την οδική κυκλοφορία, ββ) για την οδική σήμανση και σηματοδότηση, β) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που συμπληρώνει τη Σύμβαση οδικής κυκλοφορίας, οδικής σήμανσης και σηματοδότησης και γ) του Πρωτοκόλλου για τις διαγραμμίσεις των οδών ως και τα σχετικά παραρτήματα αυτών), υπʼ αριθμ. 4422/Εγκ. 9/13-11-2009 εγκύκλιος του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς και διάφορες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πρόσφατα, δε, ο αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου, απαντώντας σε ερώτημα του ΥΠΟΜΕΔΙ, έκρινε την τοποθέτηση παρανόμων πινακίδων σε ιδιωτικούς χώρους (ταράτσες σπιτιών, οικόπεδα, κτλ.) εκατέρωθεν των οδικών αξόνων ως «αδίκημα διαρκές και συνεπώς πάντοτε αυτόφωρο».

Σε παλαιότερη ερώτησή μας (υπ. Αριθμ. 2222/8.12.2009) που αφορούσε στην τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στο Δήμο Βόλου, ο υφυπουργός είχε διατάξει τον έλεγχο πλήρωσης των νομίμων προδιαγραφών τους, όπως αυτές περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία.

Επειδή η ιστοσελίδα «Χωρίς παράνομες διαφημιστικές πινακίδες» (www.illegalsigns.gov.gr) που εγκαινιάστηκε στις 13 Απριλίου 2010 αφενός επαφίεται αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία καταγγελίας παρανομιών, υποκαθιστώντας έτσι αρμοδιότητες της Πολιτείας εντοπισμού των τυχόν παρανομιών, κι αφετέρου αφορά μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά σε κανέναν άλλο δήμο της χώρας,

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1.    Πόσες είναι οι διαπιστωμένα, τόσο από καταγγελίες όσο κι από ελέγχους, παράνομες πινακίδες; Πόσες πινακίδες, κατόπιν επιβεβαιωμένων παραβιάσεων, έχουν αποξηλωθεί;

2.    Τί πρόστιμα έχουν επιβληθεί και σε ποιους, καθώς και ποια ακριβή ποσά έχουν εισπραχθεί έως σήμερα;

3.    Έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, κι αν ναι, πόσες και σε ποιους;

4.    Ποια είναι τα αποτελέσματα των διατεταγμένων από 4ης Ιανουαρίου 2010 ελέγχων στο Δήμο Βόλου, σχετικά με την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων εντός των ορίων της πόλης;

5.    Προτίθεται να αναβαθμίσει το λογισμικό της ιστοσελίδας “χωρίς παράνομες διαφημιστικές πινακίδες”, ώστε να περιλαμβάνονται όλοι ο δήμοι της χώρας;

Η ερωτώσα βουλευτής

Ηρώ ΔιώτηΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ