ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

05/10/2010

Καταψήφισε ο Δ. Παπαδημούλης το απαράδεκτο ψήφισμα για τον εξτρεμισμό στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της ΕυρώπηςH Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης υπερψήφισε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία (98 υπέρ, 6 κατά, 4 αποχές) το ψήφισμα του Ισπανού συντηρητικού βουλευτή Pedro Agramunt Font De Mora σχετικά με τη «μάχη κατά του εξτρεμισμού: επιτυχίες, ελλείψεις και αποτυχίες».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, μέλος της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας, καταψήφισε το κείμενο, διότι στα καίρια σημεία του εξισώνει την ορθή και επιβεβλημένη καταδίκη του εξτρεμισμού της άκρας δεξιάς και του ακραίου θρησκευτικού φονταμενταλισμού, με τη δράση των μαζικών κινημάτων κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, καθώς και με τις μαζικές κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν το 2009 από τα συνδικάτα και την αριστερά, εναντίων των νεοφιλελεύθερων επιλογών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ψήφισμα, στην παράγραφο 68  (της οποίας το επίσημο κείμενο επισυνάπτεται στα Αγγλικά και σε ανεπίσημη μετάφραση), εξομοιώνει τις μεγάλες ειρηνικές κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν στην Ελλάδα από τα συνδικάτα το 2009, με την αντιδημοκρατική δράση της φασιστικής δεξιάς. Επίσης, στην παράγραφο 7 (η οποία επισυνάπτεται στο επίσημο κείμενο και σε ανεπίσημη μετάφραση), υιοθετεί μια απαράδεκτα διασταλτική ερμηνεία περιορισμού θεμελιακών αρχών της Δημοκρατίας, στο όνομα της αντιμετώπισης του «εξτρεμισμού».

Επισυνάπτονται οι άνωθεν παράγραφοι.

05.10.2010                            Το Γραφείο Τύπου

7. In this context, the Assembly recalls Articles 10 and 11 of the ECHR, respectively devoted to freedom of expression and freedom of assembly. Although these freedoms are the pillars of a pluralist democracy, their exercise can be limited, notably when such a limitation corresponds to a pressing social need, such as the prevention of disorder, the protection of morals and the protection of the rights of others, and provided that the limitation complies with the principle of proportionality and is foreseen by law. Article 17 of the ECHR adds that no state, group or person has the right to engage in an activity or perform any act aimed at the destruction of the rights or freedoms set forth in the ECHR or at their limitation to a greater extent than is provided for in the ECHR itself.

7.  Σε αυτό το πλαίσιο, η Κοινοβουλευτική Διάσκεψη υπενθυμίζει τα άρθρα 10 και 11 της ΕΣΔΑ, τα οποία αφορούν αντίστοιχα στην ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του συνέρχεσθαι. Παρότι οι ελευθερίες αυτές αποτελούν τους πυλώνες μιας πλουραλιστικής δημοκρατίας, η άσκησή τους μπορεί να περιοριστεί, ιδίως όταν ένας τέτοιος περιορισμός αντιστοιχεί σε μια πιεστική κοινωνική ανάγκη, όπως η πρόληψη αναταραχών, η προστασία των ηθών και η προστασία των δικαιωμάτων τρίτων και με την προϋπόθεση ότι ο περιορισμός συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας και προβλέπεται από το νόμο. Το άρθρο 17 της ΕΣΔΑ προσθέτει ότι κανένα κράτος, ομάδα ή άτομο δεν έχει το δικαίωμα να επιδοθεί σε δραστηριότητα ή να εκτελέσει πράξεις που σκοπεύουν στην καταστροφή των δικαιωμάτων ή των ελευθεριών που αναγνωρίζονται από την ΕΣΔΑ, ή σε περιορισμούς των δικαιωμάτων και των ελευθεριών αυτών μεγαλύτερους από των προβλεπόμενων στη Σύμβαση.

68. The current financial crisis and its consequences on poverty and unemployment in Council of Europe member states might aggravate the present trend of resurgence of extremist movements. On the one hand, extremist groups reviewed in this memorandum will find more and more fertile ground for recruiting new members; on the other hand, other radical protest movements might become more virulent and better organised. I am thinking, in particular, of the anti-globalisation movement, some members of which have been condemned for vandalism due to their behaviour during demonstrations, or to the street protests and disorders which took place in Greece during several weeks in 2009.

68. Η τρέχουσα οικονομική κρίση και οι συνέπειές της στη φτώχεια και την ανεργία στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, μπορεί να επιδεινώσουν την παρούσα τάση ανασυγκρότησης των εξτρεμιστικών κινημάτων. Από τη μία, οι εξτρεμιστικές ομάδες στις οποίες αναφέρεται το παρόν μνημόνιο θα βρίσκουν ολοένα και προσφορότερο έδαφος για να στρατολογήσουν νέα μέλη. Από την άλλη, άλλα ριζοσπαστικά κινήματα διαμαρτυρίας μπορεί να γίνουν περισσότερο επικίνδυνα και καλύτερα οργανωμένα. Σκέφτομαι, ιδίως, το κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης, ορισμένα μέλη του οποίου καταδικάστηκαν για βανδαλισμό εξαιτίας της συμπεριφοράς τους κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων ή τις διαμαρτυρίες και αναταραχές στους δρόμους που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια πολλών εβδομάδων το 2009.

Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος, στα αγγλικά, βρίσκεται στον ιστότοπο:

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12265.htmΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ