ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

22/03/2011

Δήλωση Δ. Παπαδημούλη -- Η διοίκηση του ΟΠΑΠ παραπλανά για τη διάρκεια και το οικονομικό ύψος της απευθείας ανάθεσης στην Intralot!Επίσημη αλληλογραφία του ΟΠΑΠ με την Κομισιόν (14/2/11) αποκαλύπτει:

•    Η διοίκηση του ΟΠΑΠ παραπλανά την Βουλή και τον Ελληνικό λαό για την διάρκεια και το οικονομικό ύψος της απευθείας ανάθεσης στην Intralot!

•    Η κυβέρνηση αρνείται να δώσει στη Βουλή και στη δημοσιότητα τη συμφωνία ΟΠΑΠ – Intralot καθώς και τη σχετική αλληλογραφία με την Κομισιόν.

•    Οι συναρμόδιοι Υπουργοί αντί να απαντήσουν στην ερώτηση Παπαδημούλη, του διαβίβασαν απλώς την επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΑΠ κ. Σπανουδάκη !

•    Δ.Παπαδημούλης : «Υπάρχει μείζον ηθικό και πολιτικό θέμα και αναπάντητα ερωτηματικά. Οι συναρμόδιοι Υπουργοί οφείλουν συγκεκριμένες απαντήσεις»

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης στις 7/2/2011 κατέθεσε γραπτή ερώτηση στους Υπουργούς Πολιτισμού και Τουρισμού και Οικονομικών σχετικά με το ζήτημα της νέας ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό, της υποστήριξης του ΟΠΑΠ από την Intralot για ένα χρόνο με δυνατότητα επέκτασης

Συγκεκριμένα, ο ΟΠΑΠ υπέγραψε τον Ιούλιο του 2010 δεύτερη νέα απευθείας συμφωνία ανάθεσης συνολικού ύψους 140 εκατ. ευρώ με την Intralot. Η συμφωνία περιελάμβανε τη δυνατότητα συνεκμετάλλευσης των νέων παιχνιδιών που θα εισαχθούν στο μέλλον και τα οποία προβλέπονται από παλαιότερες συμβάσεις του ΟΠΑΠ με την Intralot.  Η νέα ανάθεση της υποστήριξης του ΟΠΑΠ από την Intralot ορίσθηκε για διάρκεια ενός έτους με δυνατότητα επέκτασης άλλο ένα έτος (1+1) και το ετήσιο κόστος υποστήριξης και συντήρησης των συστημάτων του ΟΠΑΠ καθορίσθηκε σε 57 εκατ. ευρώ ετησίως συν ΦΠΑ.

Η συγκεκριμένη συμφωνία, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, ουδέποτε δόθηκε στη δημοσιότητα, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για πλήρη διαφάνεια και ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των συμβάσεων που αφορούν εποπτευόμενους οργανισμούς. Οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν, από τον κ.Παπαδημούλη στους αρμόδιους Υπουργούς ήταν:

1.    Δόθηκε στην δημοσιότητα η συμφωνία; Εάν όχι γιατί;

2.    Για ποιο λόγο για δεύτερη φορά η διορισμένη από τη κυβέρνηση διοίκηση του ΟΠΑΠ προχωρά σε απευθείας συμφωνία και όχι στη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού;

3.    Με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη απευθύνει επιστολή στη χώρα μας για ενδεχόμενη παράβαση του κοινοτικού δικαίου περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ποια είναι η εκτίμηση και η σχετική θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης;

Τα ερωτώμενα και συναρμόδια Υπουργεία αντί να απαντήσουν επί της ουσίας στα ερωτήματα του Δημήτρη Παπαδημούλη, προώθησαν  στις  4.3.2011 στον βουλευτή μόνο την απαντητική επιστολή που έστειλε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ Ιωάννης Σπανουδάκης προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού. Από την ενέργεια αυτή προκύπτουν δύο βασικά συμπεράσματα που αφορούν την ευθύνη και τη λειτουργία των εν λόγω Υπουργείων αλλά και την αποτελεσματικότητα στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, όπως υπαγορεύει ο θεσμικός τους ρόλος.

Συγκεκριμένα: α) οι αρμόδιοι Υπουργοί αναγνωρίζουν πλήρη, καθολική και αποφασιστική αρμοδιότητα στον κ. Σπανουδάκη για την σύναψη συμβάσεων του ΟΠΑΠ χωρίς να εξετάζεται το συμφέρον του δημοσίου από τους Υπουργούς  που προτείνουν τη διοίκηση και ασκούν εποπτεία στον ΟΠΑΠ και β) ότι υιοθετούν απαρέγκλιτα ότι ο κ. Σπανουδάκης υποδείξει ως αναγκαίο καλό και συμφέρον για την εύρυθμη λειτουργία της ΟΠΑΠ ΑΕ, ανεξάρτητα αν αυτό τηρεί ή όχι τους κανόνες νομιμότητας, διαφάνειας που επιτάσσει το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο.

Α. Συγκεκριμένα στην πρώτη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για το αν η νέα συμφωνία ΟΠΑΠ-Ιntralot δόθηκε ή όχι στην δημοσιότητα και γιατί, ο κ. Σπανουδάκης αλλά και οι συναρμόδιοι Υπουργοί κ.κ Γερουλάνος και Παπακωνσταντίνου δεν απάντησαν καν! Δεν γνωρίζουμε  αν ο κ. Σπανουδάκης το παρέλειψε εξ αμελείας ή εκ δόλου, πάντως αν όντως η συμφωνία είχε δοθεί στην δημοσιότητα, ακόμα κι αν δεν είχε υποπέσει στην δική μας αντίληψη, θα ήταν το μόνο εύκολο τόσο στον Δ.Σ. της ΟΠΑΠ ΑΕ όσο και στον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού να μας υποδείξουν την ημερομηνία και τον χώρο στον οποίο τηρήθηκαν οι όροι δημοσιότητας που επιβάλλεται να τηρηθούν σε μια τέτοιου είδους συμφωνία.

Από την παράλειψη-άρνηση απάντησης προκύπτει ότι για την παράλειψη της τήρησης των όρων δημοσιότητας της συμφωνίας ευθύνεται τόσο  ο υπογράφων την συμφωνία Δ.Σ. της ΟΠΑΠ ΑΕ όσο και ο αρμόδιος Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού που συναίνεσαν έστω και σιωπηρά, όπως τουλάχιστον προκύπτει από την απάντησή τους. Κι αυτό γιατί η  απάντηση των Υπουργείων  είναι το κείμενο της επιστολής του κ. Σπανουδάκη που παραλείπει να απαντήσει και συνεπώς δεν διαφαίνεται πουθενά καμία τάση διαφοροποίησης από την στάση του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ  ΑΕ στο ζήτημα.

Β. Στην δεύτερη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τον λόγο που εξαναγκάζει για δεύτερη φορά την διοίκηση του ΟΠΑΠ να προχωρά σε απευθείας συμφωνία και όχι στη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την τεχνική υποστήριξη του ΟΠΑΠ, ο κ. Σπανουδάκης και διʼ αυτού οι συναρμόδιοι Υπουργοί απάντησε μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

«Όταν στις 30/12/2009 ανέλαβε το νέο διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ ΑΕ βρήκε σε εξέλιξη τη σύμβαση του ΟΠΑΠ με την Ιntralot που είχε συναφθεί από την προηγούμενη Διοίκηση του ΟΠΑΠ στις 31/7/2007 και ως χρόνος λήξης είχε οριστεί η 31/7/2010.

 Επειδή ήταν αδύνατο να προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός εντός του χρονικού διαστήματος των επτά (7) μηνών που υπολείπονταν, αφού η προηγούμενη διοίκηση σε καμία ενέργεια δεν είχε προβεί προκειμένου να προετοιμάσει διαγωνιστική διαδικασία   και  

Επειδή το Δ.Σ της ΟΠΑΠ ΑΕ αποφάσισε και γνωστοποίησε ήδη από 30/7/2010 την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή νέου αναδόχου για την παροχή λειτουργικού συστήματος, υπηρεσιών υποστήριξης, την προμήθεια παγίου εξοπλισμού, καθώς και την εγκατάσταση, λειτουργία και μετάβαση στο νέο σύστημα.

Επειδή ο εν λόγω διαγωνισμός είναι ήδη σε εξέλιξη [...] αλλά η διαδικασία επιλογής νέου αναδόχου είναι μια χρονοβόρα διαδικασία η οποία απαιτεί τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες διαγωνιστική διαδικασία και κατ΄ελάχιστο εννέα (9) μήνες για τη μετάβαση από το υπάρχον σύστημα στο νέο που θα προκύψει μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας

Το Δ.Σ της ΟΠΑΠ ΑΕ αποφάσισε α) την παράταση της σύμβασης με την INTRALOT, κατά ένα έτος προκειμένου να εκτελεσθεί χωρίς προβλήματα ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του ΟΠΑΠ και β) εφόσον απαιτηθεί και προκειμένου να δώσει στο νέο ανάδοχο τη χρονική δυνατότητα να ενσωματώσει το νέο σύστημα και να διασφαλίσει την λειτουργία της απρόσκοπτα την παράταση της σύμβασης για ένα ακόμη έτος».

Η διάρκεια της νέας σύμβασης-ανάθεσης ΟΠΑΠ-INTRALOT, όπως συνάγεται από τα παραπάνω, ορίστηκε στο ένα (1) έτος και εφόσον απαιτηθεί προβλέπεται και η ανανέωση της σύμβασης για ένα ( 1) επιπλέον χρόνο. Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι 1+1= 2 έτη, ήτοι μέχρι  31.7.2012.

Η ίδια ακριβώς 2ετής διάρκεια της σύμβασης, δηλαδή με απώτατο όριο λήξης την 31.7.2012, καταγράφεται και στο από 30.7.2010 δελτίο τύπου της ΟΠΑΠ Α.Ε που αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού.

H αναγραφόμενη όμως συνολική διάρκεια 2 ετών (=1+1) της σύμβασης στην απάντηση του Δ.Σ.του ΟΠΑΠ προς τον αρμόδιο Υπουργό και κατʼ επέκαταση προς εμάς απέχει κατά ένα έτος (1+1+1= 3 έτη) από την διάρκεια της σύμβασης που κατέγραψε στην επιστολή του, ο Δ.Σ. της ΟΠΑΠ  ΑΕ απαντώντας στην επιστολή που έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ΟΠΑΠ με θέμα «Απευθείας ανάθεση από τον ΟΠΑΠ ΑΕ συμβάσεως προμηθειών και υπηρεσιών στην εταιρεία INTRALOT”.

 Συγκεκριμένα στην σελίδα 22 της από 14.2.2011 απαντητικής επιστολής του κ. Σπανουδάκη προς την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχουμε στα χέρια μας και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο Β με τίτλο : «Διάρκεια της ισχύος του Τροποποιητικού Συμφωνητικού του 2010» στην δεύτερη παράγραφο αναφέρεται ότι:

«Περαιτέρω, στη Σύμβαση του 2007, η τριετής διάρκεια της οποίας έληγε στις 31.7.2010, προβλεπόταν το μονομερές δικαίωμα της ΟΠΑΠ ΑΕ να παρατείνει τη διάρκεια της για ένα (1) ακόμη έτος, με τους όρους της Σύμβασης του 2007, προβλεπόταν δηλαδή το δικαίωμα της ΟΠΑΠ ΑΕ να παρατείνει τη Σύμβαση του 2007 για το διάστημα από 31.7.2010 έως 31.7.2011»

Στην παράγραφο 3 της ίδιας σελίδας αναλύεται η  επιχειρηματολογία του Δ.Σ.  της ΟΠΑΠ ΑΕ γιατί η παραπάνω ενέργεια δεν αποτέλεσε ανανέωση της διάρκειας της σύμβασης του 2007 για ένα έτος ήτοι μέχρι την 31.7.2011 αλλά τροποποίηση της σύμβασης αυτής (του 2007) και σύναψη τροποποιητικού συμφωνητικού του 2010 του οποίου η διάρκεια λήγει στις 31.7.2011 [...].

Ωστόσο στην σελίδα 23 και συγκεριμένα στην δεύτερη παράγραφο της απάντησης του κ. Σπανουδάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφονται τα εξής:

«Εξάλλου, ο λόγος για τον οποίο στο Τροποποιητικό Συμφωνητικό του 2010 προβλέφθηκε το μονομερές δικαίωμα της ΟΠΑΠ ΑΕ να παρατείνει την διάρκεια ισχύος του συμφωνητικού αυτού για ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι την 31.7.2012, και μέχρι ακόμα ένα (1) έτος, αλλά για διάστημα όχι μικρότερο των τριών μηνών κάθε φορά, ήταν ο εξής: Με δεδομένο [...] η ΟΠΑΠ ΑΕ διατήρησε το μονομερές υπέρ αυτής δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια του Τροποιητικού Συμφωνητικού για διάστημα ενός έτους και μέχρι ενός έτους έτσι ώστε, στομ μεσοδιάστημα, αφενός μεν να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και αφετέρου να δοθεί η δυνατότητα στον ανάδοχο του διαγωνισμού να υλοποιήσει το ανατεθέν σʼ αυτόν έργο».

Η διαφορά  ενός έτους  που καταγράφεται στις απαντήσεις του κ. Σπανουδάκη, αφενός στην δική μας ερώτηση, ο Δ.Σ της ΟΠΑΠ ΑΕ απαντά ότι η διάρκεια της σύμβασης είναι 2ετής (1+1) λήξεως 31.7.2012 και αφετέρου στην Ευρωπαϊκή επιτροπή απαντά  ότι η διάρκεια της σύμβασης είναι 3ετής (1+1+1) λήξεως 31.7.2013 αποδεικνύει ότι ο κ. Σπανουδάκης  παραπλανά συστηματικά τον Ελληνικό λαό και το Κοινοβούλιο.

Η ευθύνη του για την αποκρύψη της αλήθειας είναι μεγάλη. Μεγίστη όμως είναι η ευθύνη του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού που αναντίρρητα υιοθετεί τους ισχυρισμούς του κ. Σπανουδάκη και τα παρουσίαζει  ως  επίσημη απάντηση της κυβέρνησης στην ερώτηση μας.

Γ. Στην τρίτη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με το αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη χώρα μας για ενδεχόμενη παράβαση του κοινοτικού δικαίου περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων και ποια η θέση της Ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με την επιστολή, ο Δ.Σ. της ΟΠΑΠ ΑΕ  αρκέστηκε να απαντήσει τα ακόλουθα τα οποία μας κοινοποίησε το Υπουργείο -«τροχονόμος»:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει απευθύνει μέχρι σήμερα προειδοποιητική επιστολή για παράβαση του κοινοτικού δικαίου περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων, αλλά επιστολή με την οποία ζητούνται διευκρινίσεις σχετικά με την ανωτέρω σύμβαση. Η ΟΠΑΠ ΑΕ έχει ήδη αποστείλει απαντητική επιστολή με την οποία απαντώνται όλα τα σχετικά ερωτήματα περί νομιμότητας της ανωτέρω σύμβασης».

Από την απάντηση γίνεται αντιληπτή η σκόπιμη άρνηση της Διοίκησης της ΟΠΑΠ ΑΕ αλλά και του «άφωνου» Υπουργείου να δοθεί στην δημοσιότητα το πλήρες περιεχόμενο της επιστολής της Ευρωπαϊκής επιτροπής και της απαντητικής επιστολής της ΟΠΑΠ ΑΕ για το νόμιμο ή μη της σύμβασης ΟΠΑΠ-Intralot με βάση το κοινοτικό δίκαιο.

Επικουρικά να σημειωθεί ότι η απάντηση 36 σελιδών του κ. Σπανουδάκη στη επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον ΟΠΑΠ με θέμα «Απευθείας ανάθεση από τον ΟΠΑΠ ΑΕ συμβάσεως προμηθειών και υπηρεσιών στην εταιρεία INTRALOT” καταλήγει  στην σελίδα 36 με το εξής επιλογικό συμπέρασμα:

«Από τα πιο πάνω προκύπτει, ότι  η  ΟΠΑΠ ΑΕ και κατʼ επέκταση, η Ελληνική Δημοκρατία δεν έχουν παραβιάσει την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων».

 Είναι προφανές αν η επιστολή της Ευρωπαϊκής επιτροπής ήταν προειδοποιητικού ή διευκρινιστικού χαρακτήρα σε σχέση με την επίμαχη σύμβαση. Και σʼαυτό το σημείο υπάρχει σκόπιμη  απόκρυψη της αλήθειας με αυτουργό τον κ. Σπανουδάκη και συναυτουργό τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού.

Στο σύνολο των  (μη) απαντήσεων του κ. Σπανουδάκη, Δ.Σ. της ΟΠΑΠ ΑΕ, που «ελαφρά τη καρδία» υιοθέτησε ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού αποτυπώνεται ξεκάθαρα η προσπάθεια παραπλάνησης, συγκάλυψης και αποσιώπησης της πραγματικής διάρκειας της σύμβασης ΟΠΑΠ-Intralot και όλων των κρίσιμων στοιχείων που αφορούν την σύμβαση. Η Κυβέρνηση καλείται να εξετάσει άμεσα τη τήρηση των κανόνων του κοινοτικού δίκαιου στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, τους οποίους η Ελλάδα έχει κυρώσει με νόμο και οφείλει να τηρεί, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δημήτρης Παπαδημούλης δήλωσε:

«Η απαντητική επιστολή της διοίκησης του ΟΠΑΠ στην Κομισιόν στις 24.02.2011 που αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα η κυβέρνηση και η διοίκηση του ΟΠΑΠ, αποδεικνύει ότι επιχειρείται συνειδητή παραπλάνηση για το ύψος και τη διάρκεια της απευθείας ανάθεσης του ΟΠΑΠ στην Intralot.

Δημιουργείται μείζον ηθικό και πολιτικό ζήτημα και πυκνώνουν τα αναπάντητα ερωτήματα.

Οι συναρμόδιοι Υπουργοί κ.κ. Γερουλάνος και Παπακωνσταντίνου οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να δώσουν σαφείς απαντήσεις και να πάψουν να κρύβονται, ταυτιζόμενοι, πίσω από την διοίκηση του  ΟΠΑΠ».Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ