ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

18/04/2011

Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ υπηρεσιών έκδοσης περιβαλλοντικών αδειών και περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, επαρκής στελέχωση και ικανούς πόρους για τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, ζητά με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ν. ΧουντήςΠερισσότερη ανεξαρτησία, επαρκή στελέχωση και ικανούς πόρους για την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος), ζητά με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής.

Πιο συγκεκριμένα στην ερώτησή του, αναφερόμενος στην Ελλάδα, τονίζει ότι είναι αναγκαίος ο ουσιαστικός «διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ υπηρεσιών έκδοσης περιβαλλοντικών αδειών»  και «περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων», δηλαδή διαχωρισμός της Αρχής που εκδίδει μία άδεια και αυτής που ελέγχει τη σωστή εφαρμογή της.

Στη συνέχεια της ερώτησής του, αφού επισημαίνει ότι:

•    η λειτουργία του Σώματος Επιθεωρητών έχει βασιστεί στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 2001/331/ΕΚ για τα «ελάχιστα κριτήρια σχετικά με περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» και

•    το διαχωρισμό αρμοδιοτήτων τον ζητάει για όλα τα κράτη μέλη η ίδια η Σύσταση, αλλά και πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τέλος, καλεί την Επιτροπή, να δώσει στοιχεία σχετικά με τη διοικητική, νομική ανεξαρτησία, τη στελεχιακή επάρκεια και τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Η πλήρης ερώτηση έχει ως εξής:

«Με βάση τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 2001/331/ΕΚ για τα «ελάχιστα κριτήρια σχετικά με περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»  λειτουργούν Σώματα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στα κράτη μέλη, στα οποία έχουν ανατεθεί σημαντικά καθήκοντα όπως επιθεωρήσεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και άλλες επιχειρήσεις που υπόκεινται σε άδεια για εκπομπές στην ατμόσφαιρα, απορρίψεις σε ύδατα, διάθεση αποβλήτων κλπ. με σκοπό τη συμμόρφωση με τους κανόνες του κοινοτικού δικαίου.  Λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου P6_TA( 2008)0568 που προτρέπει την Επιτροπή να ενισχύσει τον θεσμικό και ελεγκτικό ρόλο αυτών των επιθεωρήσεων, και με δεδομένη τη σημασία που έχει ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ υπηρεσιών έκδοσης αδειών και επιθεώρησης όπως αναφέρεται στη Σύσταση,

Ερωτάται η Επιτροπή: μπορεί να μας βεβαιώσει πως η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στην Ελλάδα διαθέτει την αναγκαία θεσμική ανεξαρτησία (διοικητική, νομική, οικονομική) για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων; Μπορεί να μας βεβαιώσει ότι έχει στελεχωθεί επαρκώς ποσοτικά και ποιοτικά (επιστημονικές ειδικότητες, εκπαίδευση και κατάρτιση) και ότι διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές υποδομές αλλά και τους απαραίτητους οικονομικούς  πόρους λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επιφορτισθεί με πολύ περισσότερα καθήκοντα από αυτά που η σύσταση ορίζει ως ελάχιστα; Μπορεί να μας παράσχει συγκεκριμένα στοιχεία για όλα τα παραπάνω ερωτήματα;»Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ