ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

10/05/2011

Σύμφωνο Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Ερώτηση του Προέδρου της Κ.Ο., Αλ.Τσίπρα και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης



Η ιδρυτική διακήρυξη του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που προωθεί σύμφωνα με τους στόχους του  την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, υπογράφεται ανάμεσα σε άλλους, από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), και μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, όπως η IBM, η Shell, η ΒP.

Στην Αθήνα  στις 31 Μαρτίου 2011, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΓΙΦ) που εκπροσωπείται από τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων κα Μαρία Στρατηγάκη και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Δίκτυο ΕΚΕ), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ. Νικόλαο Αναλυτή, υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας. και αναγνωρίζουν ότι:

•    Η προώθηση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι σημαντικός παραγωγικός συντελεστής και εργαλείο ενίσχυσης της απασχόλησης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των εθνικών οικονομιών, καθώς και της κοινωνικής αλληλεγγύης, απαραίτητου παράγοντα για κοινωνική ανάπτυξη.

•    Οι πολιτικές για την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών συμβάλλουν στην ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων κάθε επιχείρησης, ανεξάρτητα από μορφή, μέγεθος, ιδιωτικό ή δημόσιο χαρακτήρα, και αναδεικνύονται σε βασικό συστατικό στρατηγικής και εργαλείο διοίκησης των επιχειρήσεων στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

•    Η μέχρι σήμερα συνεργασία της ΓΓΙΦ και Δικτύου ΕΚΕ η οποία ακολούθησε το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη την 22α Φεβρουαρίου 2006, υπήρξε αγαστή και θα συνεχισθεί με μεγαλύτερη ένταση με στόχο την εξασθένιση των στερεοτύπων των φύλων και των έμφυλων κοινωνικών ρόλων στην Ελλάδα.

Στα πλαίσια του συμφώνου συνεργασίας :

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη θα αναλάβει δράσεις για την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων-μελών του σχετικά με την αναγκαιότητα προώθησης πολιτικών ή πρακτικών ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στο χώρο εργασίας, όπως είναι ενδεικτικά:

•    Η συνεχής επαγγελματική κατάρτιση των γυναικών εργαζομένων με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

•    Η προώθηση της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών σε θέματα αμοιβών και όρων εργασίας.

•    Η διαμόρφωση και προώθηση πολιτικών εναρμόνισης επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.

•    Η διευκόλυνση της επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών.

•    Η πρόσβαση περισσότερων γυναικών σε θέσεις ευθύνης και ο ανασχεδιασμός της επαγγελματικής εξέλιξής τους.

•    Η ευνοϊκή αντιμετώπιση αδειών διακοπής της σταδιοδρομίας ( career breaks ) και η οργάνωση προγραμμάτων επανένταξης στην επιχείρηση μετά από μακρά απουσία.

•    Η ενθάρρυνση της χρήσης της γονικής άδειας ανατροφής τόσο από τον πατέρα όσο και από τη μητέρα εργαζόμενη.

•    Η πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.

•    Η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση για την προώθηση των γυναικών σε τεχνικά επαγγέλματα ή επαγγέλματα με αυξημένο τεχνικό περιεχόμενο.

Προς το σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό το Πρωτόκολλο, τα δύο μέρη αναλαμβάνουν να συστήσουν Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού, η οποία θα αναλάβει την παρακολούθηση των δράσεων για την υλοποίηση του  Πρωτοκόλλου και την υποβολή ετησίων εκθέσεων προόδου προς τα συμβαλλόμενα μέρη. Η διάρκεια ισχύος του ορίζεται να είναι τριετής και θα υπόκειται σε ετήσια αξιολόγηση από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος.

Επειδή αποτελεί τεράστιο πολιτικό και κοινωνικό σκάνδαλο να υπογράφει η Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων προνομιακό Σύμφωνο Συνεργασίας για κρίσιμα κοινωνικά θέματα με  το ΣΕΒ και  εκείνους που βυθίζουν τις κοινωνίες στην εξαθλίωση, την ανεργία και τις γυναίκες στο περιθώριο της οικονομικής ζωής της χώρας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1.    Ποια πολιτική και κοινωνική δεοντολογία υποστηρίζει αυτή την σκανδαλώδη συμφωνία;

2.    Ποιους  πόρους, εθνικούς και κοινοτικούς  σκοπεύετε να διαθέσετε για την υλοποίηση των υποτιθέμενων στόχων του συμφώνου για τις δράσεις υπέρ των γυναικών;

3.    Πώς θεωρείτε ότι ο ΣΕΒ και οι πολυεθνικές θα συνεισφέρουν στους στόχους του προγράμματός σας για μείωση της ανεργίας ανάμεσα στις γυναίκες και τον κοινωνικό αποκλεισμό;

4.    Ποιος είναι ο επίσημος κυβερνητικός απολογισμός από την μέχρι σήμερα συνεργασία της ΓΓΙΦ και του Δικτύου ΕΚΕ η οποία ακολούθησε το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη την 22α Φεβρουαρίου 2006;

5.    Η ανεργία στις γυναίκες στην χώρα μας από τον Απρίλιο 2010 έως τον Ιανουάριο του 2011 ανέβηκε  από το 15.6% στο17.8% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Τι πρόκειται να κάνει ουσιαστικά η κυβέρνηση για αυτή την βίαιη ανατροπή του δικαιώματος των γυναικών στην εργασία και το σταμάτημα των απολύσεων;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ

ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ



Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ