ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

17/05/2011

Εισήγηση Ε.Αμμανατίδου επί της αρχής στο σχέδιο νόμου «για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΕ΄
Τρίτη 17 Μαΐου 2011

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κύριε Υπουργέ, έχετε φέρει για άλλη μια ακόμη φορά ένα πολυνομοσχέδιο. Με τροπολογίες εξπρές διαλύετε περαιτέρω τις εργασιακές σχέσεις στις οποίες βέβαια θα αναφερθώ στο δεύτερο σκέλος.

Ας ξεκινήσω από το πρώτο που είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η οποία κανένας δεν αμφισβητεί ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο. Το ζητούμενο όμως, είναι κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί αυτή να τεθεί στην υπηρεσία των πολιτών έχοντας ως επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Μια δημόσια διοίκηση που ταλανίζεται από την κομματικοποίηση, την υποκατάσταση της διοίκησης από τους συμβούλους, την έλλειψη προγραμματισμού, τη σύγχυση αρμοδιοτήτων, την οργανωτική αδράνεια και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις είναι εξ ορισμού εχθρική και απροσπέλαστη στον πολίτη. Κάθε απόπειρα αποσύνδεσης της ασκούμενης πολιτικής από τους οποιουσδήποτε τεχνολογικούς εκσυγχρονισμούς είναι αποπροσανατολιστικοί και επικίνδυνοι.

Τα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης είναι κατεξοχήν πολιτικά. Το διαχειριστικό μανατζάρισμα του δημοσίου στη σημερινή συγκυρία εντάσσεται στην όλη απόπειρα και αυτής της Κυβέρνησης υποκατάστασης του πολιτικού υποκειμένου από απρόσωπα και τεχνολογικά μορφώματα που επιβάλλουν με λογικές κόστους και κέρδους οι νεοφιλελεύθερες συνταγές υποκατάστασης του κράτους πρόνοιας από ένα επιτελικό κράτος που θα αφήνει τις αγορές να κατασπαράζουν δικαιώματα και κατακτήσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει κάθε εφαρμογή της νέας τεχνολογίας στη διοίκηση που συμβάλλει στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των αναγκών των εργαζομένων και οδηγεί στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει ο δημόσιος τομέας για την ποιοτικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο θεωρεί αυτονόητη την ανάγκη αξιοποίησης των τεχνολογικών εφαρμογών στην κατεύθυνση οργάνωσης, ελέγχου και συντονισμού των σύγχρονων δημόσιων υπηρεσιών σε μια εποχή αυξημένης πολυπλοκότητας και διαρκούς παραγωγής γνώσης στην προσφορά διαδικτυακών προσφορών προς τον πολίτη-χρήστη, αλλά και στην υποστήριξη υπηρεσιών που δίνονται δια ζώσης ή προφορικά από πληροφοριακά συστήματα.

Το παρόν σχέδιο νόμου έρχεται να προωθήσει νέες θεσμικές ρυθμίσεις για τη σχέση του πολίτη με το δημόσιο τομέα που στηρίζονται όμως σε κατακερματισμένες τεχνολογικά λύσεις και για το κράτος και για τον πολίτη και μάλιστα, χωρίς κοστολόγηση. Πλήθος είναι και οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, τα προεδρικά διατάγματα για άλλη μια φορά στο παρόν σχέδιο νόμου. Στην ουσία δεν ξέρουμε σε ποιες υπηρεσίες αναφέρεστε όταν αφήνετε τον προσδιορισμό στον εκάστοτε Υπουργό όπως επίσης, θα προσδιορίσει και τους γενικούς όρους και λειτουργίες των προδιαγραφών τη τήρησης του διαδικτυακού τόπο από ένα φορέα του δημόσιου τομέα. Ο κάθε Υπουργός μπορεί να κάνει τα πάντα και εκεί να δημιουργεί δικά του βιλαέτια, ένα θέμα στο οποίο αναφέρθηκα και στην Επιτροπή.

Όλα όσα λέτε στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν λαμβάνουν υπόψη στο ελάχιστο τα συμπεράσματα της μελέτης όπως έκαναν άλλοι ευρωπαίοι εταίροι σας με νομοθετήσεις στην ουσία τους και όχι διακηρυκτικά, θετικές προς τον πολίτη, η οποία βεβαίως μελέτη χρηματοδοτήθηκε για τρία ολόκληρα χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά τους φραγμούς για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην ίδια την Ένωση. Το κυριότερο είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη την ελληνική εμπειρία από τη δεκαετή ως τώρα εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» αλλά και του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή σύγκληση» που χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους. Ποια είναι τα ποσά που δαπανήθηκαν και με ποιο όφελος προς του πολίτες και με τι κέρδος για τις εταιρίες παρόχους; Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σκοτεινό.

Στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και ειδικότερα στο επιχειρησιακό πλαίσιο «Κοινωνία της Πληροφορίας» στον άξονα «Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» και στον άξονα «Επικοινωνίας» έχουν δοθεί ως συνολική δημόσια δαπάνη 1. 400.000.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, στο επιχειρησιακό πλαίσιο «Ψηφιακή Σύγκληση» και για τους άξονες «Βελτίωση της ποιότητας ζωής και τεχνολογία», « Επικοινωνία και πληροφορία» έχουν προϋπολογιστεί ως σύνολο δημόσιας δαπάνης 1.100.000.000 ευρώ, δηλαδή περίπου δυόμισι δισεκατομμύρια ευρώ για έργα που βρίσκονται στην καρδιά της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των επικοινωνιών και της καθημερινής ζωής του πολίτη χωρίς καμία, μα καμία αξιολόγηση.

Αναγκαίος όρος για να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε θεσμική ρύθμιση για την περιεκτική ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όπως εμείς θα θέλαμε να ορίσουμε το περιεχόμενό της, είναι η ανάγκη να καταγραφούν πρότυπα και πολιτικές υποδομές και έργα που έχουν υλοποιηθεί ή είναι σε φάση υλοποίησης σε όλο το δημόσιο τομέα για να αξιολογηθούν οι μέχρι τώρα υποδομές, οι στρατηγικές, τα εργαλεία και το κόστος με όρους κοινωνικής αποτελεσματικότητας.

Δεν αρκεί να λέει η Κυβέρνηση ότι θα εξοικονομήσει 4 δις ευρώ από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ποσό που αμφισβητούμε με βάση το παρόν σχέδιο νόμου. Θα  πρέπει να ξέρουμε, ποιο θα είναι το συνολικό χρηματοδοτικό μοντέλο, τα έργα και οι στόχοι τους, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων για τα όποια δίνονται τα συγκεκριμένα χρήματα.

Στο παρόν σχέδιο νόμου αγνοούνται σημαντικά ζητήματα όπως είναι η ψηφιακή διάκριση και η περιθωριοποίηση. Όσοι έχουν έλλειψη γνώσης ή πρόσβασης δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη ή οποιαδήποτε ψηφιακή τεχνολογία. Η ψηφιακή διάκριση έχει να κάνει και με διαχωρισμούς που μπορούν να σχετίζονται με την ηλικία, την αναπηρία, τη γλώσσα, την κουλτούρα, τη γεωγραφική θέση.

Ένα άλλο κομμάτι είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης. Μια κύρια ένσταση για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι το θέμα της εμπιστοσύνης μεταξύ της ανάγκης να συγκεντρωθούν στοιχεία από τους πολίτες και ο φόβος της παρακολούθησης ή άλλης μη σωστής χρήσης των προσωπικών δεδομένων από τη στιγμή που κρατούνται σε διαδικτυακές βάσεις, δεδομένου ότι όλοι αυτοί δεν έχουν άδικο, διότι υπάρχουν πάρα πολλές υποψίες ότι δια μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  υπάρχει αυξημένη δυνατότητα παρακολούθησης των χρηστών και πιθανής δημοσιοποίησης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Υπάρχουν περιπτώσεις χάκερς όπου διείσδυσαν σε ηλεκτρονικά αρχεία πολλών κυβερνητικών υπηρεσιών και έτσι απέδειξαν ότι το επίπεδο ηλεκτρονικής ασφάλειας είναι ανεπαρκές.

Εμπειρία εφαρμογής πληροφοριακών συστημάτων τα οποία είτε είχαν πολύ μεγάλο κόστος είτε είναι τεχνολογικά ξεπερασμένα και η ασυμβατότητα ηλεκτρονικών συστημάτων μεταξύ των διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών είναι χαρακτηριστικό της παρούσας κατάστασης. Να μην αναφέρω πάλι το παράδειγμα που είπα στην Επιτροπή και κατέληγα στο γεγονός ότι ενώ θα δοθούν πολλά χρήματα στους αναδόχους, μετά θα χρειαστούν επιπλέον χρήματα για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους τα νέα πληροφοριακά συστήματα. Δυστυχώς, το δικό σας σχέδιο νόμου δεν αναγνωρίζει στο ελάχιστο κάποια από αυτά τα προβλήματα και τις προτεινόμενες λύσεις. Το νομοσχέδιο σας, όμως, δεν αναγνωρίζει ακόμη και τα προβλήματα που είναι αναγνωσμένα από εσάς τους ίδιους.

Να αναφέρω ότι αυτοί που γνωρίζουν από τεχνολογία και νέες επικοινωνίες με χρήση του διαδικτύου είναι το 18,2% των Ελλήνων πολιτών όπου διαθέτουν ικανοποιητικές δεξιότητες στη χρήση του διαδικτύου. Αυτά είναι από το Δελτίο Τύπου του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας στο τέλος του 2009. Δε νομίζω αυτό το ποσοστό να έχει αυξηθεί κατά πολύ.

Καταθέτω ξανά, στα Πρακτικά της Ολομέλειας πλέον, τη λίστα των έργων για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που μόνο από μια υπηρεσία, την «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» που υλοποιεί το ΕΣΠΑ για την περίοδο Μάρτιος 2011- Σεπτέμβριος 2011, η συνολική δημόσια δαπάνη είναι 158.376.000 ευρώ κι εμείς ζητήσαμε αυτή να αξιολογηθεί ως προς τη λειτουργική αιτιολόγηση και τα αποτελέσματα και το κόστος.

 (Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και  Πρακτικών της Βουλής)

Μπορούμε να έχουμε μία εικόνα και να ξέρουμε τι έχουν γίνει όλα αυτά τα χρήματα; Ποιο είναι το κόστος και ποιο είναι το όφελος; Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά.

Σας προτείνουμε να εκτιμήσετε και να συνειδητοποιήσετε ότι δεν είναι ιδιοκτησία σας ο δημόσιος τομέας ούτε τα χρήματα του ελληνικού λαού. Είμαστε σε πολύ δύσκολες συνθήκες και συνεχώς βάζει πλάτη ο ελληνικός λαός. Είναι μία κατάσταση την οποία εσείς διαχειρίζεστε εδώ και ενάμιση χρόνο.

 Θα σας αναφέρω –φυσικά θα το ξέρετε- ότι σήμερα μετά από ένα χρόνο Μνημονίου υπήρχε μία συνέντευξη Τύπου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί καταθέσαμε τις δικές μας εναλλακτικές προτάσεις.

Η πρότασή μας για το παρόν σχέδιο νόμο έχει δύο άξονες, όλα τα υπόλοιπα είναι γνωστά: Πρώτον, να αποσυρθεί το παρόν σχέδιο νόμου και να επανεξεταστεί σε συνδυασμό με τις πιο κάτω ενέργειες: Α) Πλήρης καταγραφή όλων των έργων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στη δημόσια διοίκηση, το κόστος και τα αποτελέσματά τους, Β) Να αρχίσει μια πολιτική επανασχεδιασμού όλων των διαδικασιών ανά υπηρεσία του δημοσίου και της σχέσεις της με τους πολίτες, ώστε να εξεταστούν όλα τα στοιχεία που αφορούν σε δικαιολογητικά που ζητούνται και οι διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων των φυσικών και νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα και αφού γίνει εσωτερική αναδιοργάνωση και ηλεκτρονική οργάνωση ανά διεύθυνση, τότε να εντάσσεται σταδιακά η κάθε υπηρεσία σε ένα κεντρικό, ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονική διακυβέρνησης. Προτείνουμε να παραμείνει ο «ΕΡΜΗΣ» με την αναβάθμισή του σε κεντρική πύλη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 50 διαδικτυακές πύλες για όλες τις υπηρεσίες και τις τοπικές κυβερνήσεις της χώρας, ενώ εσείς προτείνετε για την Ελλάδα εκατοντάδες διαδικτυακές πύλες, μία ανά φορέα του δημοσίου.

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν είναι μία ενέργεια από τα πάνω προς τα κάτω, το αντίθετο. Εμείς πιστεύουμε ότι το σχέδιο αναβάθμισης του δημοσίου τομέα να έχει ως βασική αφετηρία τη σχέση του δημόσιου τομέα με τους πολίτες με βάση τα εκπαιδευτικά, κοινωνικά, εισοδηματικά και πολιτιστικά κριτήρια.

Το σχέδιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα έχει πραγματική σχέση με τους πολίτες, όταν θα στηρίζεται στην καθημερινή ζωή των πολιτών, σε ένα φιλικό, πολυκαναλικό, πολυγλωσσικό, ολοκληρωμένο σχέδιο παροχής υπηρεσιών με πλήρη σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, με εφαρμογή των διεθνών προτύπων.

Βεβαίως, θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και να βοηθιέται ακόμα περισσότερο το μάθημα της πληροφορικής, το οποίο η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας θέλει να αφαιρέσει από τα σχολεία. Αυτή θα είναι μία τραγική κατάσταση, όταν μιλάμε ότι είμαστε στη κοινωνία της πληροφορίας μέσω των ηλεκτρονικών μέσων.

Αυτό είναι το ένα κομμάτι, που λέμε ότι πρέπει να αποσυρθεί το σχέδιο νόμου.

Το δεύτερο κομμάτι είναι ακόμη πιο τραγικό. Εκεί υπάρχει μία αντικοινωνική και αντεργατική πολιτική, η οποία αποκαλύπτεται στα τελευταία άρθρα και στις τροπολογίες που καταθέσατε αιφνιδιαστικά και αποτελούν και την ουσία του δεύτερου μέρους του παρόντος σχεδίου νόμου.

Στο άρθρο 41 υλοποιείται κυβερνητική εξαγγελία στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του Μνημονίου και της Τρόικας για αύξηση των ωρών εργασίας στο δημόσιο κατά μισή ώρα την ημέρα, 40ωρη εβδομαδιαία εργασία χωρίς αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων. Κατά τα λεγόμενά σας η αύξηση του ωραρίου θα οδηγήσει σε μείωση των νέων προσλήψεων κατά 45.000 θέσεων εργασίας.

Φαίνεται, λοιπόν, καθαρά, ότι η Κυβέρνηση με πρόσχημα τις ανάγκες του πολίτη και εκμεταλλευομένη την αρνητική εικόνα που έχει σχηματιστεί στην κοινωνία για τους εργαζόμενους στο δημόσιο και στον ευρύ δημόσιο τομέα γενικότερα -ύστερα βεβαίως από όλες αυτές τις λυσσαλέες επιθέσεις, την παραποίηση της πραγματικότητάς και αποσιωπώντας βεβαίως τις δικές της ευθύνες ως Κυβέρνηση είτε τώρα είτε παλιότερα και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία- έχει ως βασικό στόχο την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο κατά αναλογία με τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε ότι όσες φορές ξεκινάτε από το δημόσιο τομέα, αναλόγως φεύγουν και όλα τα κεκτημένα δικαιώματα και στον ιδιωτικό. Βέβαια, αποσιωπάτε ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη ο δημόσιος τομέας λειτουργεί λιγότερες ώρες, μέχρι τριάντα έξι εβδομαδιαίως και παραμένει κατά γενική ομολογία αισθητά αποδοτικότερος.

Μήπως συνεπώς δεν τίθεται θέμα ωραρίου; Μήπως η εν λόγω ρύθμιση εκτός από αναχρονιστική είναι και ενδεικτική της άτεγκτης λογικής της Κυβέρνησης απέναντι στα εργασιακά κεκτημένα και σε ό,τι έχει απομείνει σε αυτήν τη χώρα υπό την έννοια του οικογενειακού προγραμματισμού;

Επίσης, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου φθάνει στην ακραία ρύθμιση όσον αφορά το παιδαγωγικό προσωπικό των παιδικών και βρεφικών σταθμών, να αυξάνονται οι ώρες απασχόλησης από τριάντα σε σαράντα την εβδομάδα, να αλλάζει δηλαδή επί της ουσίας τις εργασιακές σχέσεις το ένα κομμάτι και το άλλο σε πολυάριθμα τμήματα παιδιών, βρεφών, στα οποία δεν υπάρχει κανένα μα κανένα παιδαγωγικό κριτήριο βάσει συγκεκριμένων επιστημονικών μελετών,  αλλά θέτει μόνο οικονομικά κριτήρια. Μάλιστα θέλετε να κάνετε τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παρκινγκ και αποθήκες παιδικών ψυχών.

Στο άρθρο 46, παράγραφος 1, οι υποψήφιοι για διορισμό στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα στην ειδική γραπτή δοκιμασία επιβαρύνονται πλέον με το ποσό των σαράντα ευρώ στο όνομα των δημοσιονομικών προβλημάτων και της μνημονιακής λογικής της Κυβέρνησης και χαρατσώνονται βασικά οι πολίτες ακόμα και για τα αυτονόητα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται μάλιστα, ότι κρίνεται σκόπιμο η κάλυψη του κόστους των γραπτών εξετάσεων, το οποίο προσδιορίζει περίπου στα τριάντα τέσσερα ευρώ, να βαρύνει ως ένα βαθμό και τον υποψήφιο. Βρισκόμαστε και σε μια περίοδο που με το νέο σύστημα προσλήψεων κανείς δεν ξέρει αν θα προκηρυχθούν θέσεις.

 Μήπως τελικά πρόκειται για ένα εμπόριο ελπίδας και τίποτα περισσότερο; Μήπως τελικά απλώς δημιουργούμε τις συνθήκες απόκτησης δεξιοτήτων και μορίων σε ένα αέναο, πανάκριβο σύστημα αξιολόγησης για το τίποτα; Βεβαίως όλα αυτά είναι έσοδα του δημοσίου.

Στο άρθρο 46, παρ. 2,3 και 4, η Κυβέρνηση επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις που είχαμε διατυπώσει κατά τη διαδικασία ψήφισης του ν. 3839/2010 περί επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων κ.α.. Έρχεται δηλαδή να δείξει τις πραγματικές της, όχι απλώς συντηρητικές αλλά και παλαιοκομματικές προθέσεις, επιχειρώντας να εξασφαλίσει καλύτερες προϋποθέσεις για ένα σώμα αρεστών προϊσταμένων.

Για το σχετικό θέμα ο Βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Βασίλης Μουλόπουλος, έχει καταθέσει ερώτηση στον Υπουργό Εσωτερικών και ουσιαστικά αποκαλύπτει ότι ο νόμος, σημαία της Κυβέρνησής σας, για τις αξιοκρατικές κρίσεις στο δημόσιο έχει γίνει κουρελόχαρτο, αφού με αντίθετου περιεχομένου τροπολογίες και με απευθείας τοποθετήσεις προϊσταμένων το ΠΑΣΟΚ και η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ φροντίζει να προστατεύσει ως κόρη οφθαλμού το κομματικό κράτος.

Αυτό κάνετε, κύριε Υπουργέ, με το παρόν σχέδιο νόμου. Με αστείους ισχυρισμούς, που προβάλλονται στην αιτιολογική έκθεση, ότι οι πάγιες διατάξεις του ν. 3839/2010 για την επιλογή προϊσταμένων δεν μπορούν ακόμα να εφαρμοστούν επειδή δεν έχει εκδοθεί ακόμα η προβλεπόμενη Υπουργική απόφαση για τις γραπτές εξετάσεις, η μη συγκρότηση του ΕΙΣΕΠ ένα χρόνο μετά την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου. Επιδιώκετε τη θεμελίωση και ολοκλήρωση της κομματικής καθυπόταξης της δημόσιας διοίκησης, καταργώντας τη σχετική διάταξη που προέβλεπε ότι οι ενδιάμεσοι τοποθετημένοι κατά το πλείστον προϊστάμενοι δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ένα έτος από την τοποθέτησή τους.

Επιχειρείτε έτσι αιφνιδιαστικά, κύριε Υπουργέ, με τις τροπολογίες που κατέθεσε η Κυβέρνησή σας, να εξαπολύετε την πιο ακραία και άγρια  νεοφιλελεύθερη και ταξική επίθεση.

Κύριε Υπουργέ, θέτετε πια ανοιχτά σε αμφισβήτηση την ίδια την εργασιακή υπόσταση των εργαζομένων –και περνάω στο κομμάτι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- αλλά και τον πυρήνα του χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται υποχρεωτικές μετατάξεις για το πλεονάζον προσωπικό των δήμων σε άλλους ΟΤΑ, υπηρεσίες…

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας για λίγο.

Υποχρεωτικές, λοιπόν, μετατάξεις για το πλεονάζον προσωπικό των δήμων σε άλλους ΟΤΑ, υπηρεσίες του δημοσίου και δίνετε τη δυνατότητα στους δήμους να χρησιμοποιούν ιδιώτες για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών καθαριότητας, κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτηρίων.

Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ τόνιζε ότι «…ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ σημαίνει ένας νέος «Προκρούστης» για τις κοινωνικές υπηρεσίες και τους εργαζόμενους…» και ότι «…ετοιμάζετε απολύσεις εργαζομένων και ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών στους ΟΤΑ…», κάποιοι μας έλεγαν ότι αναλωνόμαστε σε αριστερή ρητορεία.

Όταν ο Βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, με επίκαιρη ερώτησή του στη Βουλή, είχε μιλήσει για τις απολύσεις που έρχονται στο δημόσιο, με εργαλείο τις μετατάξεις και για ιδιωτικοποίηση σημαντικών πεδίων αρμοδιοτήτων του δημοσίου, με μεταφορά του κόστους στον πολίτη, είχε κατηγορηθεί από εσάς, κύριε Υφυπουργέ, από εσάς, κύριε Ντόλιο, ότι εκφράζει μεταφυσικές αγωνίες.

Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, κύριε Ραγκούση, χθες επιβεβαιώσατε με τον πιο επίσημο τρόπο τους φόβους μας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρία Αμμανατίδου.

ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

Κάνατε πλέον σαφές ότι οι πρόθυμοι εντολοδόχοι της Τρόικας, ο Πρωθυπουργός και οι ψυχροί εκτελεστές Υπουργοί συνάδελφοί σας, δεν θα διστάσουν να μείνουν στην ιστορία ως η πρώτη Κυβέρνηση που θα προβεί σε απολύσεις στο δημόσιο. Οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Πρωθυπουργού και των Υπουργών ότι κανένας μόνιμος υπάλληλος ή υπάλληλος αορίστου χρόνου δεν πρόκειται να απολυθεί, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν παρά συνειδητά ψεύδη προς τον ελληνικό λαό.

Τα υπόλοιπα στα άρθρα. Δεν μπορώ, όμως, να μην καταθέσω έγγραφα, ψηφίσματα, καταγγελίες για όλο αυτό το σχέδιο νόμου: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ΑΔΕΔΥ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ, Σύλλογος Εργαζομένων Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων Νομού Θεσσαλονίκης, Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα, Πανελλήνιο Συντονιστικό Όργανο Εκπαιδευτικού Προσωπικού Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών, Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους ΟΤΑ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Πληροφορικής…Τεκμηρίωση Επαγγελματικής Επικινδυνότητας Ειδικευμένων Χειριστών-Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, καταψηφίζουμε το παρόν σχέδιο νόμου. Βασικά, ζητούμε την απόσυρσή του.

(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κυρία Λίτσα Αμμανατίδου-Πασχαλίδου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ