ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

26/05/2011

Ισότιμη αντιμετώπιση στη διαδικασία των μετατάξεων απαιτούν οι εργαζόμενοι του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. - Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Τ. Κουράκη

Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και ΘρησκευμάτωνΜετά την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ. (21-12-2010) οι δόκιμοι και οι μόνιμοι υπάλληλοι καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ο.Ε.Ε.Κ. μεταφέρθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και κατέλαβαν προσωρινές θέσεις, οι οποίες θα καταργηθούν όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των μετατάξεών τους σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες .

Το μόνιμο προσωπικό του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αιτήσεις για τη μετάταξή του σε άλλες δημόσιες υπηρεσίας πριν την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα αφορά την οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Ε.Ο.Π.Π.» (Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης  Προσόντων) και το οποίο θα παραδοθεί σε τέσσερις φάσεις. Σημειωτέον ότι δεν έχει παραδοθεί ακόμα κάποια φάση, ενώ  ο Ν.3879/2010 που παρέχει εξουσιοδότηση για την έκδοση του συγκεκριμένου  Προεδρικού Διατάγματος για τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του  Ε.Ο.Π.Π (άρθρο 11 παρ.8 του Ν.3879/2010 ) έχει τεθεί σε ισχύ από τις 21-9-2010.

Κατά το διάστημα αυτό μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , το οποίο θα διαρκέσει με τις πιο ευοίωνες προβλέψεις τουλάχιστον 12 μήνες από σήμερα, καμία μεταβολή στην υπηρεσιακή τους κατάσταση δεν είναι εφικτή, κάτι το οποίο εκτός από ηθικά απαράδεκτο είναι και νομικά επικίνδυνο.

Επίσης, όσο θα ευρίσκονται υπό το καθεστώς των προσωρινών θέσεων δεν θα δύνανται  να κριθούν από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο δεν είναι αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση.

Αντίθετα, όπως προκύπτει από το πρόσφατα ψηφισθέν Σχέδιο Νόμου  (άρθρο 33 παρ.3) που αφορά το μόνιμο προσωπικό του υπό κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων» και όπως μας επισημαίνουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. με υπομνήματα τους,  το προσωπικό αυτό εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την κατάργηση του εν λόγω Οργανισμού, έχει δικαίωμα υποβολής αιτήσεων στη Διεύθυνση Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  για την οριστική μεταφορά του στην υπηρεσία αυτή, ή σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου ή  σε φορείς που εποπτεύονται από αυτό.

Το προσωπικό του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. (μόνιμοι, δόκιμοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) έχει περιέλθει σε μια δυσμενή  κατάσταση η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας δεδομένου ότι: 1)Θα παραμείνουν σε καθεστώς προσωρινών θέσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υπηρεσιακή τους κατάσταση, που θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα χρόνο από τώρα και 1 και ½ χρόνο από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ. (συνυπολογιζομένων και των προθεσμιών των παρ.7 και του 8 του άρθρου 24 του Ν. 3879/2020 για την  υποβολή των αιτήσεων μετάταξης), ενώ οι υπάλληλοι του Ο.Ε.Δ.Β. θα παραμείνουν στο καθεστώς των προσωρινών θέσεων ένα μήνα,  2)Έχει πολύ περιορισμένο πεδίο επιλογών ως προς τους φορείς που δικαιούνται να ζητήσουν να μεταταγούν και συγκεκριμένα μόνο στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, σε αντίθεση με τα αντίστοιχα δικαιώματα των υπαλλήλων του Ο.Ε.Δ.Β.   

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1)    Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου  να απεμπλακεί η διαδικασία μετατάξεων του προσωπικού του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. από τη χρονοβόρα έκδοση ενός Προεδρικού Διατάγματος για το Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων»;

2)    Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί ώστε να διευρυνθεί το πεδίο των επιλογών που θα έχουν οι εν λόγω υπάλληλοι ως προς τους φορείς που θα έχουν δικαίωμα να αιτηθούν να μεταταγούν ώστε να αντιμετωπιστούν ισότιμα με το προσωπικό του Ο.Ε.Δ.Β. ;   

Ο ερωτών βουλευτής

Κουράκης ΑναστάσιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ