ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

28/07/2011

Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Α. Κουράκη προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Πολιτισμού με θέμα την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην κατάταξη σε οργανικές θέσεις εργαζομένων του Υπουργείου ΠολιτισμούΘέμα: Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην κατάταξη σε οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 187 εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση έχει σημειωθεί στην κατάταξη σε οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 187 εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού που σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. υπάγονται στο ΠΔ 164/2004, από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Από τον Μάρτιο του 2006 ως και σήμερα εξετάζονται από τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΥΠ.ΠΟ.Τ αιτήσεις θεραπείας εργαζομένων που με βάση το ΠΔ 164/2004 αρχικά κρίθηκε, για τον καθένα ξεχωριστά, πως δεν συντρέχουν λόγοι μετατροπής της σύμβασής τους από ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Στη συνέχεια αρκετοί δικαιώθηκαν και πολλοί έχουν ήδη καταταγεί στις υπηρεσίες τους, όμως 187 εργαζόμενοι εξακολουθούν να παραμένουν στον αέρα βρισκόμενοι σε εργασιακή εκκρεμότητα περισσότερα από πέντε χρόνια με τεράστιο ψυχολογικό και οικονομικό κόστος.

Πρόκειται για υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό με μακροχρόνια εμπειρία και σημαντικότατο έργο και προσφορά στην προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η μεγάλη πλειονότητα του οποίου εργαζόταν στο ΥΠ.ΠΟ.Τ πριν το 2006 από πέντε ως δέκα χρόνια και συνέχιζε να εργάζεται μετά το 2006 με δικαστικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα πρόκειται για 22 Αρχαιολόγους, 35 Συντηρητές αρχαιοτήτων, 101 Εργατοτεχνίτες, 4 Αρχαιοφύλακες, 8 Διοικητικοί, 9 Σχεδιαστές, 3 Αρχιτέκτονες, 1 Τοπογράφο, 3 Ηλεκτρολόγους, 1 Φωτογράφο και  1 Γεωλόγο.

  Στην αναγκαιότητα της κατάταξης των 187 εργαζομένων σύμφωνα με πληροφορίες συμφωνεί και η Διοικητική ιεραρχία του ΥΠ.ΠΟ.Τ. βεβαιώνοντας παράλληλα πως εξυπηρετούν τις Πάγιες και Διαρκείς Ανάγκες της υπηρεσίας.

  Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π, από τον Μάρτιο του 2010 όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνταν εγγράφως από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ. να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της κατάταξής τους όπως πιστοποιητικά υγείας, πτυχία σπουδών κ.α. Τον Δεκέμβριο του 2010 δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύο αποφάσεις (Τεύχος δεύτερο, Αρ. Φύλλου 1878 και  Αρ. Φύλλου 2252), από τις οποίες η πρώτη αφορά στη σύσταση 74 και η δεύτερη στη σύσταση 114 οργανικών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΥΠ.ΠΟ.Τ. Στη συνέχεια τον Φεβρουάριο του 2011, οι αποφάσεις αυτές, τροποποιημένες πλέον σε αποφάσεις των 70 και των 117 θέσεων, αντίστοιχα, εστάλησαν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πριν προχωρήσει στην κατάταξή των εργαζομένων, υπέβαλε ερώτημα στο Υ.Δ.ΜΕ.Η.Δ., σχετικό με το αν οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις εμπίπτουν στην αναλογία περί προσλήψεων στον δημόσιο τομέα «μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις (1/5)» -που εξελίχθηκε σε 1/10-σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 1 του ν. 3833/2010.

Η κατάσταση περιπλέχτηκε ακόμα περισσότερο με αυτή την άδικη και απαράδεκτη εξέλιξη. Οι συγκεκριμένες κατατάξεις προσωπικού αποτελούν μετατροπές συμβάσεων από ορισμένου χρόνου σε αορίστου υπαλλήλων που ήδη υπηρετούσαν στο ΥΠ.ΠΟ.Τ και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να θεωρούνται προσλήψεις, ιδιαίτερα όταν υπάγονται στο Π.Δ. 164/2004 . Κάτι το οποίο ξεκάθαρα περιγράφεται και στην εγκύκλιο υπʼ αριθμόν 24 τις 06/09/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 Παρόλα αυτά το Υ.Δ.ΜΕ.Η.Δ. από τις 4 Μαρτίου 2011, ημερομηνία υποβολής του ερωτήματος, δεν έχει δώσει απάντηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και καμία σαφή εξήγηση στους άμεσα ενδιαφερόμενους, καταστρατηγώντας ουσιαστικά τον κώδικα περί εκτέλεσης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας μετά την παρέλευση του τριμήνου από την έκδοση των ΦΕΚ.

  Η κωλυσιεργία αυτή εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την τύχη και την προστασία των μνημείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αφού για τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η συνδρομή 187 έμπειρων και εξειδικευμένων υπαλλήλων όλων των ειδικοτήτων, θα αποτελέσει σημαντική ενίσχυση με επιστημονικό, εργατοτεχνικό προσωπικό και προσωπικό φύλαξης και θα συμβάλλει αποφασιστικά στην προστασία και ανάδειξη των μνημείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

  -Επειδή, αποτελεί μοναδική ευκαιρία ενίσχυσης των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ. με ειδικότητες που αφορούν στην αρχαιολογία πεδίου, στη συντήρηση των αρχαιοτήτων, στην προστασία και την ανάδειξη των μνημείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που θα βοηθήσουν στην παραγωγή του διαρκούς και εξειδικευμένου έργου, αλλά και στις επιστημονικές και διοικητικές ιδιαιτερότητές και ανάγκες του Υπουργείου που αυξάνονται λόγω της επικείμενης έναρξης του ΕΣΠΑ.

-Επειδή η κοινωνική, οικονομική, ηθική και ψυχολογική επιβάρυνση επί επτά χρόνια 187 εργαζομένων του ΥΠ.ΠΟ.Τ πρέπει να φτάσει στο τέλος της και να προσληφθούν άμεσα όλοι-ες με συμβάσεις αορίστου χρόνου όπως και δικαιούνται σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. με βάση το Π.Δ. 164/2004, του οποίου αποτελούν και την τελευταία εκκρεμότητα.

-Επειδή μεσούσης της  θερινής τουριστικής περιόδου στη χώρα μας, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία - μεταξύ αυτών και το Εθνικό Αρχαιολογικό – υπολειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:

-Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ούτως ώστε να ξεπεραστούν οι κωλυσιεργίες και να καταταγούν άμεσα σε οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι 187 εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π με βάση το ΠΔ 164/2004;

-Τι θα κάνετε ώστε να μην συμπεριληφθούν άδικα στην αναλογία 1/10 του νόμου 3833/2010 σχετικά με τις προσλήψεις/αποχωρήσεις στο δημόσιο τομέα;

-Θεωρείτε ότι στη σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας η καταβολή των αποζημιώσεων στους 187 εργαζομένους του ΥΠ.ΠΟ.Τ από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών τους για κατάταξη είναι πιο συμφέρουσα από το να είχε ολοκληρωθεί η πρόσληψη-την οποία δικαιούνται- και την ίδια περίοδο να παρήγαγαν έργο; Τι ωφελείται το κράτος από τη μη ολοκλήρωση της διαδικασίας;

-Σε μια εποχή που ο πολιτισμός και η ενίσχυση του είναι πιο αναγκαία από ποτέ, η υποστελέχωση των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ έχει οδηγήσει σε μαρασμό και απαξίωση μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, θεωρείται ότι το έργο των 187 έμπειρων εργαζομένων αποτελεί πολυτέλεια για το ΥΠ.ΠΟ.Τ  ή άμεση αναγκαιότητα;

                                                                                               Ο ερωτών βουλευτής

                                                                                            

                                                                                                  Τάσος Κουράκης

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ