ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

22/12/2011

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Επιδόματα εργαζομένων Ειδικής Αγωγής στην εκπαίδευση

Προς τους Υπουργούς Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ΟικονομικώνΗ Ειδική Αγωγή, κλάδος της δημόσιας εκπαίδευσης εξαιρετικά σημαντικός αλλά ανεπτυγμένος αντιστρόφως ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού, κινδυνεύει να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα «θύματα» της μνημονιακής πολιτικής για τη μείωση των δημοσίων δαπανών. 

Ήδη οι προτεινόμενες καταργήσεις/συγχωνεύσεις όλων των υποστηρικτικών προς τους μαθητές με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υπηρεσιών δημόσιων εκπαιδευτικών δομών, όπως τα ΚΕΔΔΥ, αφήνουν εντελώς μετέωρους τους μαθητές με μαθησιακά προβλήματα (δυσλεξία, διάσπαση προσοχής κλπ), μαθητές που αποτελούν μεγάλο ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού (τουλάχιστον 10% κατά μέσον όρο σε κάθε σχολείο). Οι μαθητές αυτοί, όπως η εμπειρία των προηγούμενων χρόνων έχει δείξει, με τη συνδρομή των υπηρεσιών του ειδικευμένου προσωπικού τα ειδικής Αγωγής μπορούν να ενταχθούν ισότιμα και επαρκώς –ενίοτε δε και άριστα– στο σχολικό πρόγραμμα, ενώ χωρίς αυτήν οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στη σχολική αποτυχία ή και διαρροή, διακινδυνεύοντας στις πιο βαριές περιπτώσεις (αυτισμός, ψυχικές νόσοι κ.α.) ακόμη και τις στοιχειώδεις δυνατότητές κοινωνικοποίησής τους.

Ο πολυνόμος «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», που ψηφίστηκε πρόσφατα, πέραν της γενικής συρρίκνωσης του ήδη πενιχρού εισοδήματος της μεγάλης πλειονότητας των εργαζομένων στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης, καταφέρει ένα ακόμη πλήγμα στο χώρο της Ειδικής Αγωγής, με την περικοπή του –ισχνού– Επιδόματος Ειδικής Αγωγής (195 ευρώ μεικτά, που κατέληξε μετά τις περικοπές της τελευταίας διετίας στα 90 ευρώ καθαρά).

Το επίδομα αυτό, οριζόμενο από το άρθρο 8, πργρ. 12, εδάφιο β του Ν. 3205/2003 και τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό 27922/Γ6/03-04-2007, 28911/Γ6/03-04-2007 και 28915/Γ6/03-04-2007, καταβαλλόταν «στο προσωπικό που υπηρετεί σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και σε Σχολικούς Συμβούλους Ειδικής Αγωγής που επισκέπτονται Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής», καθώς και σε:

-    Εργαζόμενους σε Τμήματα Ένταξης, για το ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα των οποίων είναι και υπεύθυνοι

-    Το εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό των ΚΔΑΥ (ΚΕΔΔΥ), το οποίο δεν εργάζεται σε μια διοικητική υπηρεσία, αλλά σε δομή της παρεχόμενης ειδικής αγωγής που –σύμφωνα και με το Ν. 2817/2000 και τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΚΔΑΥ (νυν ΚΕΔΔΥ)– επισκέπτεται: α) και τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, για να προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση στο διδακτικό προσωπικό και σε όσους  συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και επαγγελματική στήριξη των ΑμΑ και ΑμΕΕΑ, β) και κατά τη στοιχειοθέτηση των αξιολογικών εκθέσεων (εκπαιδευτική, ψυχολογική και κοινωνικού ιστορικού) και τη διαμόρφωση, υποστήριξη και επαναξιολόγηση του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος εμπλέκονται σε μια διαδικασία παιδαγωγικής, ψυχολογικής και προνοιακής υποστήριξης των ΑμΑ, των ΑμΕΕΑ και των οικογενειών τους, καθώς και μια συνεχή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους, γ) και -κατά περίπτωση και ειδικότητα- υλοποιεί εξατομικευμένα προγράμματα στο χώρο του ΚΔΑΥ (ΚΕΔΔΥ), ή και προσφέρει τις υπηρεσίες του σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής της έδρας του ΚΔΑΥ (ΚΕΔΔΥ).

Σήμερα το επίδομα αυτό καταργείται, εφόσον οι διατάξεις του προαναφερθέντος πολυνόμου δεν το προβλέπουν.

Με δεδομένο το γεγονός ότι:

-    Οι αποδοχές των εργαζομένων της Ειδικής Αγωγής ήταν ήδη χαμηλές και αναντίστοιχες προς το λειτούργημά τους, ακόμη και πριν τον προαναφερθέντα πολυνόμο,

-    Η πολιτεία είχε θεσπίσει το επίδομα Ειδικής Αγωγής ακριβώς ως ελάχιστη αναγνώριση του έργου αυτής της κατηγορίας εργαζομένων, οι οποίοι εκτίθενται σε μεγάλο βαθμό ψυχοσωματικής επιβάρυνσης, παράγοντας, κάτω από πραγματικά αντίξοες συνθήκες, πολλαπλασιαστικά μαθησιακά-κοινωνικά  οφέλη, τα οποία διαχέονται σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα και κατʼ επέκταση σε κάθε έκφανση της κοινωνικής ζωής,

-    Η ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής ανταποκρίνεται στοιχειωδώς στην αρχή των Ίσων Ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, καθώς τα παιδιά με ειδικά προβλήματα μόνον με την κατάλληλη αγωγή και ενίσχυση μπορούν νʼ ανταπεξέλθουν στην εκπαιδευτική διαδικασία,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και η κα Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων:

1)Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση σε σχέση με το επίδομα της ειδικής αγωγής; Θα το επαναφέρει με νέα νομοθετική ρύθμιση, όπως θα ήταν και το δικαιότερο;

2)Στην περίπτωση που η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να επαναφέρει το επίδομα, θα το εντάξει, όπως υπάρχει δυνατότητα από το α. 15 του πολυνόμου, στα «Επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών»; Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως, με το προ του προαναφερθέντος νόμου του 2003 καθεστώς, οι εργαζόμενοι της Ειδικής Αγωγής στην Εκπαίδευση ελάμβαναν «Επίδομα δυσμενών συνθηκών εργασίας» (Ν. 2470/1997, άρθρο 10, πργρ. 1, περίπτωση β ) το οποίο αντικαταστάθηκε με το Επίδομα Ειδικής Αγωγής του Ν. 3205/2003 (άρθρο 8, πργρ. 12, εδάφιο β ), το οποίο σήμερα καταργείται.

3)Θα προχωρήσει η κυβέρνηση στην έκδοση, εντός εξαμήνου, Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργείου –εδώ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων– που θα ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως προβλέπεται από το προαναφερθέν α. 15, εντάσσοντας και τους εργαζόμενους Ειδικής Αγωγής στην Εκπαίδευση σε αυτό;

4)Εν αναμονή της ΚΥΑ θα προχωρήσει η Υπουργός στην έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου, βάσει της οποίας οι οικείες διευθύνσεις θα καταβάλλουν το επιπλέον ποσόν των 150 ευρώ μεικτών (όπως έχει προσδιοριστεί το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας από τον πολυνόμο) στους εργαζομένους της Ειδικής Αγωγής στην Εκπαίδευση, το οποίο αυτή τη στιγμή στερούνται, μέχρι την τελική ρύθμιση;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τάσος Κουράκης

Βασίλης ΜουλόπουλοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ