ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

06/04/2012

Κατάθεση τροπολογίας από τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, Μ.Κριτσωτάκη, σχετικά με τη πληρωμή της απογευματινής απασχόλησης των εργαζομένων του ΙΚΑΤην Πέμπτη 05.04.2012 αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλή το βουλευτή Ηρακλείου Μιχάλη Κριτσωτάκη συναντήθηκαν, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, με διαπαραταξιακή αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων του ΙΚΑ (ΠΟΣΕ-ΙΚΑ).

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ ενημέρωσαν την αντιπροσωπεία του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για την άρνηση της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να τους καταβληθεί αποζημίωση για δεδουλευμένη απογευματινή απασχόληση – την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2011 στους οικοδόμους και κατήγγειλαν τον εμπαιγμό τους εκ μέρους του υπουργείου Εργασίας και του ΙΚΑ.

Τα χρήματα γιʼ αυτήν την αποζημίωση παρακρατούνται από τους οικοδόμους, με τη συναίνεση τους, για να πληρωθεί η απογευματινή απασχόληση των υπαλλήλων του ΙΚΑ και δεν επιβαρύνουν ούτε τον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε τον προϋπολογισμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ο Μιχάλης Κριτσωτάκης δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στο δίκαιο αίτημα των εργαζομένων του ΙΚΑ.

Στην συνέχεια ανέφερε ότι είναι αδήριτη η ανάγκη απαγκίστρωσης από την πολιτική των Μνημονίων, η οποία καταστρέφει ακόμη και την έννοια του κοινωνικού κράτους, οδηγεί τους εργαζόμενους στην φτώχεια και στην εξαθλίωση και την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία, την παιδεία στις δαγκάνες της ιδιωτικοποίησης, βορά στα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου.

Επειδή η συμπαράσταση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. δεν είναι μόνο λόγια, ο Μιχάλης Κριτσωτάκης δεσμεύτηκε για κατάθεση συγκεκριμένης τροπολογίας που θα δίνει λύση στο πρόβλημα, αφού η κυβέρνηση αρνείται να προχωρήσει στην επίλυσή του. (Η τροπολογία επισυνάπτεται).

Κλείνοντας την συζήτηση ο βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κάλεσε όλους τους εργαζόμενους, όχι μόνο του ΙΚΑ, να παλέψουν ενωτικά για μια άλλη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση ενός ευρύτατου συνασπισμού κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων με πυρήνα την Αριστερά, που να θεωρεί υπέρτατο δημόσιο συμφέρον τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων.

 

Η τροπολογία (που ακολουθεί) κατατέθηκε 5.4.2012, με Α.Π. γενικό 1016 και ειδικό 60.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ  ΣΤΟ Σ/Ν «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το Ν. 4321/63 «περί συστάσεως παρά τω ΙΚΑ Ειδικού Λογαριασμού χορηγήσεως δώρου εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα εις εργατοτεχνίτας οικοδόμους» συστάθηκε στο ΙΚΑ ειδικός λογαριασμός με σκοπό την κατʼ έτος  χορήγηση στα δικαιούμενα πρόσωπα (εργατοτεχνίτες οικοδόμους), δώρου εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Με το Ν.4469/65  «περί χορηγήσεως αποδοχών και επιδόματος αδείας εις τους εργατοτεχνίτας οικοδόμους» αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του Ν.4321/63, με σκοπό την κατʼ έτος χορήγηση από τον ίδιο λογαριασμό και για την ίδια κατηγορία μισθωτών (εργατοτεχνίτες οικοδόμους), εκτός των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας.

Με το άρθρο 7 του Ν.4321/63 (ΦΕΚ 139 Αʼ) όπως αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 5 του Ν.4469/65  (ΦΕΚ 84 Αʼ) ορίστηκε ότι, ποσό που βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό και καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το 1/13 των εσόδων που πραγματοποιούνται από τις εισφορές του Ειδικού  Λογαριασμού, καταβάλλεται στο ΙΚΑ για έξοδα διοίκησης.  

Ο Ειδικός αυτός Λογαριασμός συστάθηκε με αποκλειστικό και μόνο σκοπό την καταβολή από τους εργοδότες στο ΙΚΑ των δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και των αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας και στη συνέχεια απόδοση αυτών από το ΙΚΑ στους δικαιούχους Εργατοτεχνίτες Οικοδόμους.

Με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 11 του  Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α)  αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 5 του Ν. 4469/1965 ως εξής: «Το ποσό που καταβάλλεται για τις δαπάνες διοίκησης ορίζεται στο 1/13 των πραγματοποιουμένων εσόδων από εισφορές του Ειδικού Λογαριασμού (Ε.Λ.Δ.Ε.Ο.)

Στο προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που απασχολείται με τη διαδικασία ελέγχου, προσδιορισμού, βεβαίωσης, εκκαθάρισης και πληρωμής με οποιονδήποτε τρόπο του δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και άδεια δωροσήμου  στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους, καταβάλλεται ειδική αμοιβή η οποία συνολικά δεν μπορεί να υπερβεί το 80% των δαπανών διοίκησης και βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Δώρου Εορτών Οικοδόμων (Ε.Λ.Δ.Ε.Ο.).

Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του Ν.2592/1998 καταργείται». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3302/2004 (ΦΕΚ 267/Α/28-12-2004) η παράγραφος 11 του άρθρου 32 του Ν. 3232/2004 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής: « 11. Το ποσό που καταβάλλεται για τις δαπάνες διοίκησης ορίζεται στο 1/13 των πραγματοποιουμένων εσόδων από εισφορές του Ειδικού Λογαριασμού (Ε.Λ.Δ.Ε.Ο.)

Στο προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που απασχολείται με τη διαδικασία ελέγχου, προσδιορισμού, βεβαίωσης, εκκαθάρισης και πληρωμής με οποιονδήποτε τρόπο του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και επιδόματος αδείας στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους,  καταβάλλεται  ειδική αμοιβή,   με απόφαση του Διοικητή  του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία συνολικά δεν μπορεί να υπερβεί το 80% των δαπανών διοίκησης και βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Δώρου Εορτών Οικοδόμων (Ε.Λ.Δ.Ε.Ο.)».

 Η  ανωτέρω ειδική αμοιβή συνδέεται με πραγματική απασχόληση των υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για εργασία άσχετη με την ασφάλιση και τις δραστηριότητες του Ιδρύματος, ως Ασφαλιστικού Οργανισμού, αλλά στο σημείο αυτό, το ΙΚΑ υποκαθιστά τους εργοδότες εισπράττοντας τα δώρα εορτών και τις αποδοχές αδείας και επιδόματος αδείας απʼ αυτούς, αποδίδει δε αυτά για λογαριασμό τους στους Οικοδόμους και τούτο για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους,  βαρύνει δε τον Ειδικό Λογαριασμό Δώρου Εορτών Οικοδόμων (Ε.Λ.Δ.Ε.Ο.) και καταβάλλεται μόνο κατά τις τρεις χρονικές περιόδους καταβολής των  ανωτέρω στους εργατοτεχνίτες  οικοδόμους.

Με την έκδοση και εφαρμογή του Ν. 4024/2011 από 1-11-2011 και ενώ η ανωτέρω αμοιβή για την περίοδο καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων έχει καθοριστεί και εγκριθεί με την δημοσίευση της αριθ. Μ72/979/23-11-2011 απόφασης του Διοικητή του Ιδρύματος στο ΦΕΚ 2786/τ.Β/2-12-2011, προέκυψαν προβλήματα στην ερμηνεία και  εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 30 του παραπάνω νόμου, με άρνηση κυρίως των αρμοδίων Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου  να   θεωρούν τα σχετικά εντάλματα πληρωμής  για την απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού.

Ενόψει των ανωτέρω  καθίσταται  επιβεβλημένη η συμπλήρωση της ανωτέρω διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/2011.


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο κεφάλαιο Α΄ του Σ/Ν«Κανονισμός Ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και λοιπές διατάξεις» προστίθεται άρθρο με το ακόλουθο περιεχόμενο:

« Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 266/Α/27-10-2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

« Δεν περιλαμβάνεται στα καταργούμενα επιδόματα και αμοιβές του ανωτέρου άρθρου η ειδική αμοιβή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 32 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α), όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267/Α). Η ισχύς του εδαφίου αυτού ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του ν. 4024/2011» ».

 

Αθήνα,    05 Απριλίου  2012  

Ο  καταθέτων  βουλευτής

Κριτσωτάκης Μιχάλης

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ