ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

11/10/2012

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για το αν υπήρξε έρευνα σε βάθος για την διάθεση κονδυλίων από τον Ειδικό Φορέα Δασών.Προς τους Υπουργούς

-Οικονομικών

-Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

-Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Σύμφωνα με καταγγελίες της «Ομάδας Κοινωνικής Εγρήγορσης» κατά την διάρκεια των ετών 2004-2008, δεκάδες εκατομμύρια ΕΥΡΩ των λογαριασμών και κωδικών του Ειδικού Φορέα Δασών αξιοποιήθηκαν για σκοπούς άσχετους με εκείνους του Φορέα, όπως αυτοί καθορίζονται περιοριστικά στον Ν. 3208/2003.

Οι καταγγελίες αυτές επιβεβαιώθηκαν  με το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 8452/30-9-2009 πόρισμα του  Οικονομικού Επιθεωρητή Νικ. Λόη της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων/Γενική Δνση Οικ/κής Επιθεώρησης/Δνση Οικ/κής Επιθεώρησης Αθηνών προς το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών/Γ.Γ Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων/Γεν. Διεύθυνση Οικ/κής Επιθ/σης/Δνση Επιθ/σης ΔΔ, ΝΠ & ΔΕΚΟ/Τμήμα Α, ο οποίος διαπίστωσε την μη σύννομη διάθεση σημαντικών ποσών για σκοπούς εντελώς ξένους προς τις προβλέψεις του Ν. 3208/2003.

Για τα παραπάνω διαβιβάστηκε στις 17.12.2010 στην Βουλή ποινική δικογραφία κατά των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευ. Μπασιάκου και Αλεξ. Κοντού, όμως μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία απολύτως εξέλιξη για την διερεύνηση των τυχόν ποινικών ευθυνών των εμπλεκομένων, πολιτικών και μη πολιτικών προσώπων.

Σιωπή υπάρχει και σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας του Γεν. Επιθ. Δημόσιας Διοίκησης για το ίδιο θέμα.

Για το ίδιο θέμα κατατέθηκε από τον Πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρα και τους βουλευτές Ευαγγ. Αμμανατίδου – Πασχαλίδου, Ηρώ Διώτη, Θοδ. Δρίτσα, Τ. Κουράκη, Μ. Κριτσωτάκη, Π. Λαφαζάνη,. Β. Μουλόπουλο, Δ. Παπαδημούλη, Σ. Σακοράφα και Παν. Κουρουμπλή η με αριθμό Πρωτοκόλλου 7006/21.3.2012 ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δεν απαντήθηκε.

Και ενώ η σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης αυτής εκκρεμεί αδικαιολόγητα για πολλά χρόνια, η Διεύθυνση Επιθεώρησης Δ.Δ, Ν.Π & ΔΕΚΟ της Γ.Γ. Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων σε πρόσφατο έγγραφό της επισημαίνει ότι τώρα πια υφίσταται κίνδυνος παραγραφής.

Ερωτώνται οι Υπουργοί

-Οικονομικών

- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1. Υπήρξε διαχωρισμός και ιδιαίτερη παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων του Ειδικού Φορέα Δασών, όπως υπέδειξε ο διενεργήσας τον έλεγχο Οικονομικός Επιθεωρητής;

2. Εφαρμόστηκαν οι παρατηρήσεις του Οικονομικού Επιθεωρητή Νικ. Λόη από το οικονομικό έτος 2010 και μετά, όπως σαφώς ζητούσε με το παραπάνω πόρισμά του;

3. Πραγματοποιήθηκε στα Δασαρχεία οικονομικός έλεγχος για την είσπραξη και απόδοση υπέρ του Κ.Τ.Γ.Κ του συνόλου των ποσών της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 3208/2003, όπως συνέστησε ο διενεργήσας τον έλεγχο Οικονομικός Επιθεωρητής;

4. Διενεργήθηκε οικονομικός – διαχειριστικός έλεγχος στις υπηρεσίες, που διατέθηκαν ΕΥΡΩ 11.758.700,00 μέσω των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, όπως συνέστησε ο διενεργήσας τον έλεγχο Οικονομικός Επιθεωρητής και ποια ήταν τα αποτελέσματά του; σε ποια φυσικά και νομικά πρόσωπα διατέθηκε το ποσό αυτό, με ποια διαδικασία (διαγωνισμός, ανάθεση κλπ), ποιο ήταν το συμβατικό αντικείμενο και η διάρκεια της κάθε σύμβασης; ποιο ποσοστό των συμβάσεων αυτών έχει εκτελεστεί;

5. Σε ποιες υπηρεσίες και σκοπούς της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος διατέθηκαν πόροι του Ειδικού Φορέα Δασών από το 2004 έως σήμερα; ποιο είναι το συνολικό ύψος αυτών των πόρων; σε ποια φυσικά και νομικά πρόσωπα διατέθηκαν, με ποια διαδικασία (διαγωνισμός, ανάθεση κλπ), ποιο ήταν το συμβατικό αντικείμενο και η διάρκεια της κάθε σύμβασης; ποιο ποσοστό των συμβάσεων αυτών έχει εκτελεστεί;

6. Ποια συγκεκριμένα έργα, δράσεις, εργασίες και δραστηριότητες χρηματοδοτήθηκαν από την μεταφορά ΕΥΡΩ 20,3 εκ. στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το 2004 έως σήμερα; ποιές συγκεκριμένες ανάγκες της ΚΕΔ και των Κρατικών Εργοστασίων Ξύλου χρηματοδοτήθηκαν από το ίδιο ποσό και για το ίδιο χρονικό διάστημα; σε ποια φυσικά και νομικά πρόσωπα διατέθηκαν οι πόροι αυτοί, με ποια διαδικασία (διαγωνισμός, ανάθεση κλπ), ποιο ήταν το συμβατικό αντικείμενο και η διάρκεια της κάθε σύμβασης; ποιο ποσοστό των συμβάσεων αυτών έχει εκτελεστεί;

7. Πότε καταρτίστηκε το πρόγραμμα έργων, που προβλέπεται από το άρθρο 8 παρ. 7 του Νόμου 3208/2003, ποια έργα περιλαμβάνονται σε αυτό για την περίοδο από το 2004 έως σήμερα και ποια από τα έργα αυτά χρηματοδοτήθηκαν από τους πόρους του Ειδικού Φορέα Δασών;

8. Ποιες λειτουργικές ανάγκες των Κεντρικών Δασικών Υπηρεσιών και ποιες ανάγκες του φορέα «110 Γεωργία – γενικά», καθώς και του φορέα «120 Δάση – Θήρα» χρηματοδοτήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 2004 – σήμερα από πόρους του Ειδικού Φορέα Δασών; ποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανέλαβαν τις αντίστοιχες συμβάσεις και με ποια διαδικασία;

Ερωτάται ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 Ποιά ήταν τα αποτελέσματα της έρευνας, που διεξήχθη στον Ειδικό Φορέα Δασών, από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης;

Ερωτάται ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα η διερεύνηση των τυχόν ποινικών ευθυνών για την παραπάνω υπόθεση; Είναι ενήμεροι για την μη ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης αυτής; Σκοπεύουν να ζητήσουν από τη Βουλή των Ελλήνων ή από τη Δικαιοσύνη την ολοκλήρωση της διερεύνησης τυχόν ποινικών ευθυνών πολιτικών και μη πολιτικών προσώπων;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΕυαγγελίαΑμμανατίδου-  Πασχαλίδου

Ευκλείδης Τσακαλώτος

Δημήτρης Γελαλής

Παναγιώτα Δριτσέλη

Βασίλης Κυριακάκης

Δημήτρης Παπαδημούλης

Βαγγέλης Αποστόλου

Ηρώ Διώτη

Μιχάλης Κριτσωτάκης

Θοδωρής Δρίτσας

Ρένα Δούρου

Κώστας Ζαχαριάς

Aφροδίτη Θεοπεφτάτου

Βασίλης Χατζηλάμπρου

Απόστολος Αλεξόπουλος

Αγνή ΚαλογερήΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ