ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

12/10/2012

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, για την «αποκατάσταση» λατομικού χώρου στη θέση «Γούρνες - Ξηροκάμπι» αγροκτήματος Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας με εναπόθεση αποβλήτων της «TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.»
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς
-Εσωτερικών
-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
-Υγείας
-Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
-Μακεδονίας και Θράκης


Το λατομείο της Δημοτική Επιχείρηση Αμμωρυχείου Δίου – Ολύμπου Α.Ε. (Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.) στη θέση «Γούρνες – Ξηροκάμπι» του αγροκτήματος Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας βρίσκεται στις παρυφές του Ολύμπου, σε απόσταση 1.500 μ. από τον οικισμό του Λιτοχώρου. Απέχει περίπου 500 μ. από τη θάλασσα (περιοχή «Γρίτσα Λιτοχώρου») και γειτνιάζει με τον ποταμό Ενιππέα (τον χείμαρρο, στην κοίτη του οποίου ρέουν τεράστιες ποσότητες υδάτων του Ολύμπου). Επίσης γειτνιάζει με καλλιεργημένες εκτάσεις χιλιάδων στρεμμάτων (κτηματική περιοχή «Βαρικού Λιτοχώρου», κτηματική περιοχή «Δίου και Καρίτσας Πιερίας», που διαθέτουν υπόγεια ύδατα) και απέχει λίγα χιλιόμετρα από τον αρχαιολογικό χώρο του Δίου. Πρόκειται, επομένως, για περιοχή με τεράστιο οικονομικό, οικολογικό, τουριστικό, αρχαιολογικό και αισθητικό ενδιαφέρον.
Μολαταύτα, με την υπʼ αρ. πρωτ. 5957/21-12-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) εγκρίθηκε η συνέχιση της λειτουργίας του λατομείου αδρανών υλικών εμβαδού 488.062,861 τ.μ. στη θέση «Γούρνες» Λιτοχώρου και η συνέχιση της λειτουργίας συγκροτήματος επεξεργασίας υλικών μέχρι την 31-12-2015. Η απόφαση αυτή του Γενικού Γραμματέα της Π.Κ.Μ. εκδόθηκε μετά από την υπʼ αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Π.Κ.Μ. 5460/13-5-2009 αίτηση του φορέα του έργου («Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Λιτοχώρου»), που συνυπέβαλε και τον φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.). Σημειωτέον ότι στην ίδια την απόφαση προβλέπεται η αποκατάσταση του λατομείου να γίνει με φυσικά αδρανή υλικά, προερχόμενα και από την ίδια την εξόρυξη (σημεία 2.14 και 2.17.8 της απόφασης).
Τον Σεπτέμβριο του 2011 η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. κατέθεσε Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Έκθεση (Π.Π.Ε.) για το έργο «Αποκατάσταση λατομείου στη θέση «Γούρνες – Ξηροκάμπι» με τη μέθοδο υγειονομικής διάθεσης». Κατά την Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. το έργο αφορά την αποκατάσταση τμήματος έκτασης 15 στρεμμάτων του λατομείου της και προτείνεται να πραγματοποιηθεί με αξιοποίηση ποσότητας 82.000 tn παραπροϊόντος της παραγωγικής διαδικασίας του εργοστασίου της ιαπωνικών συμφερόντων εταιρίας «TOSOH ΕΛΛΑΣ A.B.E.» ως υλικού επίχωσης με τη μέθοδο της υγειονομικής ταφής αποβλήτων. Το παραπροϊόν προέρχεται από την παραγωγή ηλεκτρολυτικού διοξειδίου του μαγγανίου (ΗΔΜ), που αποτελεί βασικό συστατικό των ξηρών στοιχείων (μπαταρίες) και είναι προσωρινά αποθηκευμένο στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της «TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.», στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης. Επίσης κατά την Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. πρόκειται για ένα αμιγώς περιβαλλοντικό έργο, που, πέραν από την αποκατάσταση των «τρυπών» από αμμοληψίες κατά την εξηντάχρονη λειτουργία του λατομείου με φύτευση δέντρων και φυτών, θα της αποφέρει και οικονομικά οφέλη.
Το Μάιο του 2012, τόσο το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, όσο και το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Πιερίας εισηγήθηκαν – γνωμοδότησαν θετικά. Το ίδιο έπραξε και η Επιτροπή Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τέλος την 28-6-2012 και το Δ.Σ. του Δήμου Δίου – Ολύμπου κατά πλειοψηφία γνωμοδότησε θετικά για την τροποποίηση της υπʼ αρ. πρωτ. 5957/21-12-10 του Γενικού Γραμματέα της Π.Κ.Μ.
Κινήσεις πολιτών, οργανώσεις, αλλά και μεμονωμένοι πολίτες με λαϊκές συνελεύσεις (Λιτόχωρο και Νέος Παντελεήμονας), με αρθρογραφία κλπ αντέδρασαν άμεσα στο επιχειρούμενο, με προσχηματικό τρόπο, οικολογικό και περιβαλλοντικό έγκλημα. Παράλληλα, σε διαδικτυακή ψηφοφορία, οι πολίτες της ΠΕ Πιερίας διαφωνούν με την απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Δίου-Ολύμπου (ποσοστό 98,5%).Οι αντιδράσεις εστιάζονται κυρίως στα εξής:
Στη μεθόδευση που ακολούθησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες «εν κρυπτώ» γνωμοδότησαν θετικά για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου.
Στη σπουδή των αρμοδίων υπηρεσιών να το χαρακτηρίσουν ως «μη επικίνδυνο βιομηχανικό απόβλητο», μολονότι υπάρχουν διαφορετικές επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις για την επικινδυνότητα του αποβλήτου της «TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.», το οποίο είναι πλούσιο σε βαρέα μέταλλα (χρώμιο, μόλυβδο, κάδμιο, κοβάλτιο, βάριο κ.λ.π.), αλλά και σε αρσενικό, έχοντας χαρακτηρισθεί σε μελέτες του Α.Π.Θ. ως «δυνητικά επικίνδυνο και μη αδρανές».
Στην παράλειψη των αρμοδίων υπηρεσιών να συντάξουν υδρογεωλογική, γεωλογική και σεισμοτεκτονική μελέτη για την περιοχή, δεδομένου ότι η ανάλυση και η αξιολόγηση των σχετικών στοιχείων θα μπορούσε να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση τυχόν περιβαλλοντικών κινδύνων από κατασκευαστικές αστοχίες στο έργο, καθώς και στην προάσπιση της δημόσιας υγείας.
Στην αδιαφορία των αρμοδίων να λάβουν υπόψη τους εκτιμήσεις ειδικών επιστημόνων ότι η λειτουργία του έργου στην επιλεγμένη θέση θα οδηγήσει με βεβαιότητα στη ρύπανση των εδαφών της ευρύτερης περιοχής λόγω της αερομεταφερόμενης διασποράς του ξηρού και λεπτόκοκκου (σκόνη) αποβλήτου στα πλαίσια των χωματουργικών εργασιών απόθεσης.
Στην αδιαφορία των αρμοδίων υπηρεσιών για τις επιπτώσεις από τα παραπάνω στην υγεία των πολιτών, στην ποιότητα των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων και στον τουρισμό της περιοχής και, κυρίως, στην επιχειρούμενη από χρόνια υποβάθμιση της ιστορικής, μνημειακής, οικολογικής, περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας και σημασίας του Ολύμπου. Ακραία έκφανση της οποίας συνιστά η παρούσα «πρωτοβουλία» να μετατραπεί το κείμενο στις παρυφές του λατομείο σε ιδιωτικό Χ.Υ.Τ.Α. ή ακόμη χειρότερα σε ιδιωτικό Χ.Υ.Τ.Ε.Α.
Επειδή όλοι οι πρόσφατοι νόμοι (3937/2011, 4014/2011, 4042/2012) που ψήφισε η κυβέρνηση «ξήλωσαν» κάθε νομοθεσία που προστάτευε τις φυσικές περιοχές της χώρας και τους φυσικούς πόρους της.
Επειδή είναι απαράδεκτο για την υλοποίηση τέτοιων παρεμβάσεων να αγνοείται η γνώμη της τοπικής κοινωνίας, καθώς είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι που θα κληθούν να ζήσουν με τις όποιες συνέπειες μπορεί να έχει η εναπόθεση αποβλήτων στην υγεία τους και στο περιβάλλον διαβίωσής τους.

Για τους παραπάνω λόγους,
ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1.    Τι προέκυψε μεταξύ Δεκεμβρίου 2010 και Σεπτεμβρίου 2011 και κρίθηκε αναγκαία από τη Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της αρχικής Μ.Π.Ε., που προέβλεπε την αποκατάσταση του λατομείου με φυσικά αδρανή υλικά, προερχόμενα και από την ίδια την εξόρυξη;
2.    Με ποιο σκεπτικό έγινε αποδεκτός ο χαρακτηρισμός του βιομηχανικού αποβλήτου της «TOSOH ΕΛΛΑΣ A.B.E.» ως «μη επικίνδυνου και αδρανούς», μολονότι υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που εκφέρουν εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη;
3.    Γιατί επί τόσες δεκαετίες τα συναρμόδια Υπουργεία δεν υποχρέωσαν την «TOSOH ΕΛΛΑΣ A.B.E.» να κατασκευάσει ειδικό χώρο (Χ.Υ.Τ.Α. ή Χ.Υ.Τ.Ε.Α.) σε κατάλληλη περιοχή για την απόθεση των αποβλήτων της;
4.    Ποια άμεσα μέτρα προτίθενται να λάβουν για την ακύρωση, ανάκληση ή απόσυρση των παραπάνω γνωμοδοτήσεων – αποφάσεων του Δ.Σ. του Δήμου Δίου – Ολύμπου, της Επιτροπής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, με σκοπό να μην επιτραπεί η εναπόθεση βιομηχανικών απόβλητων «TOSOH ΕΛΛΑΣ A.B.E.» στο λατομείο στη θέση "Γούρνες -Ξηροκάμπι" αγροκτήματος Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας;

Οι ερωτώσες βουλευτίνες

Ηρώ Διώτη

Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου

Κατερίνα Ιγγλέζη

12/10/2012Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ