ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

04/06/2013

Ερώτηση Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για την γιγαντιαία και δαιδαλώδη οργανωτική δομή του νέου οργανισμού για το ΝΠΔΔ "Μουσείο της Ακρόπολης"

Προς τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & ΑθλητισμούΘέμα: Την ίδια στιγμή που η Αρχαιολογική Υπηρεσία συρρικνώνεται δραματικά, ο νέος οργανισμός για το ΝΠΔΔ “Μουσείο της Ακρόπολης” προβλέπει μία γιγαντιαία  και δαιδαλώδη  οργανωτική δομή, αντίστοιχη  με μια  Γενική Γραμματεία Υπουργείου - Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το ΠΔ «Οργανισμός του Μουσείου της Ακρόπολης» (ΠΔ 64/2013, ΦΕΚ 113/Α/20-05-2013), το οποίο  προβλέπει, εκτός από  το υφιστάμενο  9μελές Δ.Σ. του Μουσείου,  1 Γενική Διεύθυνση με 5 Διευθύνσεις, 19 Τμήματα και 3 αυτοτελή Γραφεία, οργανωτική δομή που προσεγγίζει αυτήν μιας Γενικής Γραμματείας Υπουργείου !

Είναι απορίας άξιο πώς, ενώ στο πλαίσιο της δήθεν της ορθολογικής αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης, προετοιμάζεται για τη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού νέος οργανισμός, που συρρικνώνει δραματικά τις υπηρεσίες της κατά 45%, την ίδια στιγμή, θεσμοθετούνται για ένα και μόνο μουσείο της χώρας, σημαντικό βέβαια, αλλά όχι το μόνο και το μεγαλύτερο, τόσες και τέτοιες δαιδαλώδεις δομές;  

Οι συγκρίσεις είναι αποκαλυπτικές:

           Σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα, στο Μουσείο Ακρόπολης προβλέπονται χωριστές Οργανικές Μονάδες για τις Εκθέσεις, τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, και την Προβολή, ενώ όλες αυτές οι λειτουργίες «εξαφανίζονται» από τα δημόσια Μουσεία της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού με το προτεινόμενο Οργανόγραμμα. Στο Μουσείο Ακρόπολης, δημιουργούνται 3 χωριστά Τμήματα Συλλογών, με βάση τη χρονική διάκριση, ενώ τα αντίστοιχα Τμήματα των δημόσιων Μουσείων συγχωνεύονται και καταργούνται. Στο Μουσείο Ακρόπολης συστήνεται Τμήμα Γραμματείας Προϊστάμενου Διεύθυνσης καθώς και Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου του Δ.Σ., την ίδια στιγμή που, με το προτεινόμενο Οργανόγραμμα της Γ.Γ. Πολιτισμού καταργούνται οργανικές μονάδες όπως η Εφορεία Ακροπόλεως και ολόκληρη η Αττική από πέντε θα έχει πλέον μόνο δύο εφορείες Αρχαιοτήτων!.

        Στην αξιολόγηση του υπάρχοντος Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας . Πολιτισμού, όπως και των άλλων Υπουργείων, που πραγματοποιήθηκε από τις επιτροπές του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μπήκαν στο στόχαστρο ως «άνευ αντικειμένου» όσα Τμήματα ήταν «υποστελεχωμένα» με 3 ή 4 υπαλλήλους, ενώ στον Οργανισμό του Μουσείου Ακρόπολης, συστήνονται εξαρχής Τμήματα με 1 ή 2 υπαλλήλους συμπεριλαμβανομένου του Τμηματάρχη, τα οποία δεν θεωρούνται «περιττά» και «άνευ αντικειμένου»!

        Αυτή η κραυγαλέα διαφορετική αντιμετώπιση του Μουσείου Ακρόπολης από την υπόλοιπη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά, όπως ασφαλώς και η αρχική μετατροπή του σε ΝΠΔΔ που επέφερε την αποκοπή του από τον κορμό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και ειδικότερα από την Εφορεία της Ακρόπολης.  Μήπως απώτερος στόχος είναι η βαθμιαία συρρίκνωση και αποδυνάμωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας - που υπηρετείται βέβαια και από την κατάργηση του Υπουργείου Πολιτισμού-  ώστε να μην  είναι σε θέση να παρεμβαίνει και να προστατεύει την πολιτιστική μας κληρονομιά και η σταδιακή εκχώρηση των αρμοδιοτήτων της, ιδιαίτερα εκείνων που μπορούν να αποβούν κερδοφόρες, αρχικά σε διάφορα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, αργότερα ίσως σε Ιδιωτικού Δικαίου, με διορισμένα και κατά συνέπεια απόλυτα ελεγχόμενα Διοικητικά Συμβούλια, και σταδιακά σε πλήρως ιδιωτικούς φορείς;

           Όπως αποδείχθηκε κατά τα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως, η αποκοπή του από τον κορμό της  Αρχαιολογικής Υπηρεσίας δεν οδήγησε σε αντίστοιχη  «οικονομική αυτοτέλεια» ή «μείωση της επιβάρυνσης του δημοσίου», όπως προέβλεπε ο ιδρυτικός Νόμος 3711/2008, καθώς και κρατικές επιδοτήσεις λάμβανε και αποσπασμένους υπαλλήλους από την Αρχαιολογική Υπηρεσία απασχολούσε. Την ίδια στιγμή δεν κατέθετε, όπως συμβαίνει με όλα τα υπόλοιπα μουσεία της χώρας, τα έσοδα από τα εισιτήρια στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Όπως αναφέρεται στο ίδιο ΠΔ για τις ανάγκες του Μουσείου Ακρόπολης, έχουν εξοικονομηθεί 5.276.334,37 ευρώ ετησίως, όταν οι εφορείες αρχαιοτήτων και τα μουσεία της χώρας στερούνται ακόμη και στοιχειώδη κονδύλια για τα απαραίτητα λειτουργικά τους έξοδα.

       Η δομή που περιγράφεται στο εν λόγω ΠΔ σε καμία περίπτωση δεν  προωθεί την καλύτερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, καθώς δεν εξασφαλίζει την ενιαία διαχείριση (προστασία, συντήρηση, ανάδειξη, προβολή  κ.λπ.) των κινητών και ακίνητων μνημείων της Ακρόπολης, αφού το Μουσείο της Ακρόπολης αποτελεί τον έκτο κατά σειρά φορέα διαχείρισης των ακίνητων και κινητών μνημείων της Ακρόπολης. Αντίθετα δημιουργεί δυνατότητες για παρερμηνείες και διενέξεις καθώς οι αρμοδιότητές του συγχέονται με τις αρμοδιότητες των άλλων φορέων.

Το Μουσείο της Ακρόπολης και ο Ιερός Βράχος αποτελούν μια αδιάσπαστη ενότητα, αφού στο πρώτο στεγάζονται οι αρχαιολογικοί θησαυροί που προέρχονται από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τα αρχιτεκτονικά μνημεία του χώρου αυτού. Είναι συνεπώς επιστημονικά και λειτουργικά ορθή η πάγια θέση των εργαζομένων στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού ότι το Μουσείο της Ακρόπολης δεν μπορεί να είναι αποκομμένο από την οργανωτική δομή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και θα πρέπει να αποτελεί Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπως ισχύει και για τα άλλα μεγάλα δημόσια Αρχαιολογικά Μουσεία της χώρας, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ή το Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Ύστερα από τα παραπάνω ερωτάται  ο κ. Υπουργός:

•    Ποιος είναι ο λόγος για την τόσο διαφορετική μεταχείριση του Μουσείου της Ακρόπολης έναντι των άλλων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού;

•    Γιατί προκρίνεται η διατήρηση και γιγάντωση ενός ΝΠΔΔ, που θα κοστίζει στο ελληνικό Δημόσιο τουλάχιστον 5.276.334,37 ευρώ κατʼ έτος, όπως αναφέρεται στο Π.Δ., αντί για τη δημιουργία Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας, που θα περιλαμβάνει την Εφορεία και το Μουσείο της Ακρόπολης, όπως είναι επιστημονικά και λειτουργικά δεοντολογικό και η οποία  θα απαιτούσε πολύ λιγότερα κονδύλια, όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα δημόσια αρχαιολογικά μουσεία;

•    Ποιος θα είναι ο μισθός του Γενικού Διευθυντή, για την επιλογή του οποίου, στο άρθρο 4 του συγκεκριμένου ΠΔ, προβλέπεται διεθνής διαγωνισμός, κάτι που προϋποθέτει προφανώς και τα αντίστοιχα μισθολογικά κίνητρα για την προσέλκυση επιστημόνων από όλο τον κόσμο; Συνάδει αυτή η απόφαση με την δραστική περικοπή των δαπανών στο δημόσιο και μάλιστα όταν οι διευθυντές των άλλων αρχαιολογικών μουσείων της χώρας αμείβονται με μισθούς των 1400 ευρώ;

•    Στο Μουσείο  της Ακρόπολης προβλέπονται 233 οργανικές θέσεις, εκ των οποίων 197 θέσεις μόνιμου προσωπικού. Υπάρχει  πρόθεση να καλυφθούν οι θέσεις αυτές από τους 191 εργαζόμενους  στον πολιτισμό, για τους οποίους, μολονότι το ΦΕΚ  του διορισμού τους έχει εκδοθεί από τον Δεκέμβριο του 2010, εκκρεμεί  ακόμη ο διορισμός τους;

•    Πρόκειται το Μουσείο της Ακρόπολης να καταβάλλει στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων τα έσοδα από τα εισιτήρια, ώστε να συμβάλλει οικονομικά στη διατήρηση και στήριξη και των υπολοίπων αρχαιολογικών χώρων και μουσείων της χώρας;

•    Τι προτίθεται να πράξει, ώστε να πάψει η απαράδεκτη πρακτική, που έχει εισαγάγει το Μουσείο της Ακρόπολης, να προσλαμβάνει αποφοίτους των Τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας με την, ανύπαρκτη στις διατάξεις του δημοσίου και τον Οργανισμό του ΥΠΠΟ, ειδικότητα των «εξηγητών-φροντιστών», αντί να προσλαμβάνονται ως «ΠΕ Αρχαιολόγοι»;

•    Πότε θα δοθεί στη δημοσιότητα ο νέος οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού; Τι προβλέπεται για τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων;  Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας στην ήδη υποστελεχωμένη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τάσος Κουράκης

Μαρία Κανελλοπούλου

Τζένη Βαμβακά

Έφη Γεωργοπούλου

Παναγιώτα Δριτσέλη

Παναγιώτης Κουρουμπλής

Γιώργος Πάντζας

Πέτρος Τατσόπουλος

Θεανώ ΦωτίουΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ