ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

06/06/2013

Σχετικά με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση - Ερώτηση με Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &ΠρόνοιαςΤον Δεκέμβριο του 2012 η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το αντίστοιχο Υπουργείο της Γερμανίας για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ελκυστικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.Η υπογραφή του βασίζεται στην Ενημέρωση (Communication) που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Νοέμβριο του ίδιου έτους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Περιφερειών και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, δεν αποτελεί δηλαδή με κανέναν τρόπο δεσμευτικό κείμενο για τα κράτη-μέλη. Στο εν λόγω Μνημόνιο κομβικό σημείο για τον «εκπαιδευτικό εκσυγχρονισμό» αποτελεί η Διττή Εκπαίδευση (συνδυασμός εργασίας και εκπαίδευσης), που θεωρείται «πρότυποσύστημαεπαγγελματικήςεκπαίδευσης» για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Να σημειωθεί ότι συνυπογράφοντες είναι, εκτός του Έλληνα Υφυπουργού, και οι Υπουργοί της Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ιταλίας, Εσθονίας και Λετονίας, δηλαδή μόνο εκπρόσωποι χωρών που πλήττονται από τη δημοσιονομική κρίση και είναι όμηροιαυστηρών Προγραμμάτων Δημοσιονομικής Προσαρμογής.

Σύμφωνα με το  Μνημόνιο Συνεργασίας,διακηρυγμένοι στόχοι του οποίου είναι η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και η ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020, καθιερώνεται αρχικά πιλοτικά, τογερμανικόδιττό μοντέλο επαγγελματικής εκπαίδευσης από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέχρι την κατάρτιση στις χώρες-εταίρους. Το διττό μοντέλο είναιπροσανατολισμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, με αναλογία θεωρητικής εκπαίδευσης-εργασίας σε επιχειρήσεις,σαφώς υπέρ της δεύτερης και μεαπαραίτητη την ανάμειξη στην επαγγελματική κατάρτιση, των κοινωνικών εταίρων, των επιμελητηρίων και των επιχειρήσεων. Κομβική είναι η σημασία της ανάπτυξης της "κινητικότητας" εντός των χωρών της Ένωσης των φοιτητών, τόσο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης-κατάρτισης, όσο και αφού αποφοιτήσουν, ως ειδικευμένοι εργαζόμενοι.

Στην Ελλάδα, το συγκεκριμένο Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφεται στο κοινωνικοοικονομικό τοπίο της 5ετούς ύφεσης, των βίαιων αναδιαρθρώσεων και της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων που έχουν επιβληθεί από τις κυβερνητικές επιλογές και έχουν εκτινάξει την ανεργία στο 28%, αυτή των νέων στο 62,5% και το δείκτη των Νέων15-29 ετών που δεν βρίσκονται στην εκπαίδευση, απασχόληση ή κατάρτιση (ΝΕΕΤ) σε ιστορικά αρνητικάεπίπεδα.Η διαμορφωθείσα κατάσταση αφενός έχειδημιουργήσει μια στρατιά ανέργων,που λειτουργεί ωςσυντηρητικός πολιορκητικός κριός,και έχει χαμηλώσει τις προσδοκίες για αξιοπρεπείς μισθούς και πρόσβαση στην εκπαίδευσηκαι αφετέρουέχει απαξιώσει τημόρφωση στα μάτια της κοινωνίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, υιοθετούνται άκριταπαρεμβάσεις σχεδιασμένες σε άλλες χώρες, με παράβλεψη των βασικών επιστημονικών δεδομένων για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας βάσει των ιδιαίτερων συνθηκώνκάθε κοινωνικοοικονομικού και πολιτισμικού πλαισίου. Για παράδειγμα, το υψηλό ποσοστό ανεργίας στις ηλικίες 15-24 ήδη στην προκρίσης Ελλάδα δεν ερμηνεύεται, παρά μόνο αποτελεί δικαιολογία για την επίσπευση των συγκεκριμένων μέτρων που προτείνονται.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και ο υπουργός Εσωτερικών της Ελλάδας, Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο Υφυπουργός Εργασίας της Γερμανίας, H.J. Fuchtel (ΧοακίνΦούχτελ), καθώς και άλλοι εκπρόσωποι από Υπουργεία και Συνδέσμους συναντιούνται τακτικά για να προωθήσουν την υιοθέτηση του γερμανικού συστήματος σύνδεσης εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και να αποφασίσουν για ένα ρεαλιστικό πιλοτικό έργο.

Επειδή είναι ξεκάθαρο πλέονότι η ηγεμονική θέση της Γερμανίας στο ευρωπαϊκό πεδίο εμβαθύνει τιςδιαφορέςκαι συμβάλλει στο περαιτέρω άνοιγμα της ενδοευρωπαϊκής ψαλίδας και σε θέματα εκπαίδευσηςκαι διαπιστώνεται ότι η Γερμανία σκοπεύει να αντλήσει κεφάλαια τόσο από το υφιστάμενο ΕΣΠΑ όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας με τις προαναφερθείσες χώρες,

Επειδή αποτελεί θεσμικό ατόπημα η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με το εν λόγω Μνημόνιο, το οποίο επιφέρει δομικές αλλαγές σε όλο το φάσμα και σε όλες τις βαθμίδες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα,να δεσμεύει το νομοθετικό έργο και τη λειτουργία της Βουλής,προτρέχοντας και προκαταλαμβάνοντας ουσιαστικά την απόφασή της, χωρίς να έχει προηγηθεί ο προβλεπόμενος θεσμικός διάλογος,σε κοινοβουλευτικό επίπεδο,επί Σχεδίου Νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση,

Επειδή είναι εμφανήςτόσο η απουσία χάραξηςεθνικήςπολιτικής για την εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την εργασία όσο και ο παραγκωνισμός του κοινοβουλίου σε κρίσιμα θέματα για το μέλλον, τον  προσανατολισμό και τις στοχεύσεις της χώρας,

Επειδή η υπογραφή του Μνημονίου και η επίσπευση τηςεφαρμογής του, με παράκαμψη των θεσμικών λειτουργιών και διαδικασιών, αποκαλύπτουν τις πραγματικές προθέσεις της τρικομματικής κυβέρνησης να επεκτείνει με πλάγιο τρόπο τις μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας στο πεδίο της εκπαίδευσης,

Επειδή εγείρειεύλογα ερωτηματικά η παντελής έλλειψη επίσημης ενημέρωσης μέσω της ιστοσελίδας του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και δεν έχει δοθεί καμία συνέντευξηΤύπου για το θέμα, ούτε έχει εκδοθεί κάποιο σχετικό Δελτίο Τύπου,

Επειδή στην Ελλάδα δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στην ίδια την Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Διττά Συστήματα Κατάρτισης (σαφές κανονιστικό πλαίσιο, καθορισμένοι ρόλοι διαφόρων συντελεστών, κτλ), ενώ,αντίθετα,διαιωνίζονται οι στρεβλώσεις στο επιχειρηματικό πεδίο και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την κάλυψη του νομικού ελλείμματος για τη ρύθμιση του συγκεκριμένου θεσμού,

Επειδή,έπειτα από πολλές καθυστερήσεις και αναβολές,η 1η Ιουλίου 2013 έχει οριστεί ως η ημερομηνία μετάβασης των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) στις Περιφέρειες,

Επειδή μεθοδεύεται η μετακίνηση ανθρώπινου δυναμικού από της Ελλάδα για φοίτηση στις επαγγελματικές σχολές της Γερμανίας και μάλιστα με κοινοτικούς πόρους, με πρόσχημα την "κινητικότητα" όπου ουσιαστικά οι Έλληνες μαθητές θα εκπαιδεύονται στα πρότυπα των πολυεθνικών επιχειρήσεων γερμανικών συμφερόντων που εδρεύουν σε Γερμανία και Ελλάδα,

Επειδή το μνημόνιο αυτό αποτελεί τον προπομπό σαρωτικών αλλαγών στη δομή και λειτουργία της επαγγελματικής εκπαίδευσης-κατάρτισης με απώτερο στόχο τη δημιουργία φτηνού, πλήρως εξειδικευμένου, ευέλικτου, μετακινούμενουεργατικού δυναμικού, κομμένου και ραμμένου στα μέτρα και τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων,

ερωτώνται οικ.κ. Υπουργοί:

1.    Για ποιους λόγους δεν ενημερώθηκαν για τις διαβουλεύσεις και την τελική υπογραφή του Μνημονίου οι αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές; Προτίθενται να προχωρήσουν στη θεσμικά προβλεπόμενη διαδικασία ώστε να διασαφηνιστούν οι όροι, οι διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Μνημονίου;

2.    Ποιοι λόγοι επέβαλαν την εν κρυπτώ υπογραφή του, καθώς δεν αποτελεί Οδηγία για κανένα κράτος-μέλος;Για ποιους λόγους το κείμενο του Μνημονίου δεν βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου;

3.    Ποιο νομικό πλαίσιο νομιμοποιεί την εφαρμογή των όρων του εν λόγω Μνημονίου στη χώρα μας;

4.    Έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για την χρηματοδότηση της υλοποίησης του Μνημονίου από αναθεωρήσεις των Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-2013 και ποιες προβλέψεις υπάρχουν για την 5η Προγραμματική περίοδο;

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Με βάση τα προαναφερθέντα, ζητούμε όπως μας καταθέσετε:

1.    Τις επιστημονικές μελέτες βάσει των οποίων το εν λόγω Μνημόνιο κρίνεται αποτελεσματικό και επωφελές για την ελληνική πραγματικότητα και τα συμπεράσματά τους όπου να προσδιορίζεται σαφώς η προσδοκώμενη προστιθέμενη αξία στην εκπαίδευση, στην οικονομία και στην ανάπτυξη της χώρας σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο.

2.    Τις οικονομοτεχνικές μελέτες για το προβλεπόμενο κόστος εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας με τις τυχόν επιβαρύνσειςστον κρατικό προϋπολογισμό και τις συγχρηματοδοτήσεις.

3.    Όλα τα υπομνήματα και τις μελέτες μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων που προσδιορίζουν τη σύνδεση των αρμοδιοτήτων των περιφερειών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τη Δια Βίου Εκπαίδευση με το εν λόγω Μνημόνιο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του Μνημονίου.

4.    Όλα τα έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας που αφορούν στις ενέργειες και παρεμβάσεις που έχουν γίνει ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποτελεσματική εφαρμογή ενός διττού συστήματος εκπαίδευσης π.χ. δημιουργία κανονιστικού πλαισίου που να διέπει  την εκπαίδευση σε χώρους εργασίας και όροι διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευομένων-εργαζομένων με βάση το Μνημόνιο.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ιωάννης Αμανατίδης

Τάσος Κουράκης

Νίκος Συρμαλένιος

Μαρία Κανελλοπούλου

Έφη Γεωργοπούλου

Γιώργος Πάντζας

Αιχάν Καρα Γιουσούφ

Απόστολος Αλεξόπουλος

Τζένη Βαμβακά

Χρήστος Μαντάς

Παναγιώτης Κουρουπλής

Θεανώ ΦωτίουΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ