ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

21/06/2013

Τροπολογία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ με θέμα "Ρυθμίσεις για πυρόπληκτα δάνεια"ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ  ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΤΕ., ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ν.Σ.Κ., ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Θέμα: Ρυθμίσεις για τα Πυρόπληκτα Δάνεια

Αιτιολογική Έκθεση

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κατέστησαν αναγκαίες προς επίλυση σοβαρότατων προβλημάτων που ανέκυψαν από την κατάργηση προηγουμένων διατάξεων, με την παράγραφο 4, του άρθρου 20 του Ν.4151/2013 εισαχθείσα ως τροπολογία με αριθμό 478/19.04.2013. Ειδικότερα :

Α) Προτείνεται η διατήρηση σε ισχύ των καταργουμένων διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 58 του Ν. 4075/2012, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας της ανάκτησης των παρανόμων κρατικών ενισχύσεων, διότι η ανωτέρω παράγραφος 4 του άρθρου 20 του Ν. 4151/2013, :

1.    Θέτει σε προφανή και σπουδαίο κίνδυνο τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία συνάπτονται με την διασφάλιση του δικαιώματός του δίζησης, του δικαιώματός του (σε περίπτωση παραίτησης του από το δικαίωμα δίζησης) αφενός να υποκατασταθεί πλήρως στα δικαιώματα των πιστωτικών ιδρυμάτων για το εγγυημένο τμήμα των οφειλών που βεβαιώνεται στις Δ.Ο.Υ. και αφετέρου να αξιώσει την εκχώρηση στο Ελληνικό Δημόσιο, από τα πιστωτικά ιδρύματα, όλων των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις σχετικές δανειακές συμβάσεις, με σκοπό την επιδίωξη της είσπραξης του συνόλου των απαιτήσεων αποκλειστικά από τις Δ. Ο. Υ. και. στη συνέχεια, την αναλογική κατανομή του προϊόντος της ρευστοποίησης των ασφαλειών μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των πιστωτικών ιδρυμάτων.

2.    Η ανωτέρω διακινδύνευση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου συνάπτεται αυταπόδεικτως με την καταλυτική διακινδύνευση της ανάκτησης των παρανόμων κρατικών ενισχύσεων, εάν το Ελληνικό Δημόσιο αποστερηθεί, ακαίρως (πριν από την έκδοση του νομίμου τίτλου της ανάκτησης των παρανομούν κρατικών ενισχύσεων) και ακατανοήτως (υπέρ των συμφερόντων των πιστωτικών ιδρυμάτων και της ενίσχυσης της κεφαλαιακής τους επάρκειας) των αναγνωριζομένων, σε αυτό, με τις καταργούμενες διατάξεις, ως άνω δικαιωμάτων του.

Β. Επιβάλλεται από την πάγια, εν προκειμένω, νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την απαγόρευση παρέμβασης-ανάμειξης του νομοθέτη σε εκκρεμείς, ενώπιον των Δικαστηρίων υποθέσεις, γνήσια ερμηνευτική ρύθμιση, με την οποία θα διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση της περίπτωσης β της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν.4151/2013 (ΦΕΚΑ 103) δεν καταλαμβάνει τις αιτήσεις συνδιαλλαγής ή άμεσης επικύρωσης συμφωνίας πιστωτών κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του Ν. 3588/2007, οι οποίες είχαν κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4151/2013 (29.04.2013).

Προτεινόμενη Τροπολογία

1. Για την προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάκτησης των παρανόμων κρατικών ενισχύσεων, οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίες παρασχέθηκαν, μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4151/2013, σε φορείς των υποπεριπτώσεων ββ και γγ της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.2322/1995 (Α 143) και οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 22 του Ν. 4002/2011 (Α 180/2011) εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 6 του Ν. 4075/2012 , μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 4002/2011 (Α 180/2011).

2. Κατά την αληθή έννοια της ρύθμισης της περίπτωσης β της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν.4151/2013 (ΦΕΚ Α 103): «β. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκαν, κατ εφαρμογή της καταργούμενης σύμφωνα με την περίπτωση αα του προηγούμενου εδαφίου, διατάξεως, της περίπτωσης α της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 (Α 227), παύουν να ισχύουν, εφόσον, μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου (29.04.2013), δεν έχουν κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο οι σχετικές με αυτές αιτήσεις συνδιαλλαγής ή άμεσης επικύρωσης συμφωνίας πιστωτών κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του Ν. 3588/2007 όπως ίσχυε κατά το χρόνο κατάθεσης των αιτήσεων αυτών».

                                Αθήνα, 21/6/2013

Οι καταθέτοντες βουλευτές

Πετράκος Αθανάσιος

Απόστολου Ευάγγελος

Γεωργοπούλου Έφη

Ζαχαριάς Κωνσταντίνος

Κανελλοπούλου Μαρία

Χατζηλάμπρου Βασίλειος

Λαφαζάνης Παναγιώτης

Γελαλής Δημήτριος

Σταθάκης Γεώργιος

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Σαμοΐλης ΣτέφανοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ