ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

18/07/2013

Τροπολογία-προσθήκη βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ στο σ/ν του Υπ. Τουρισμού για τη σύσταση Παρατηρητηρίου ΤουρισμούΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού

«Απλούστευση Διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις»

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Παρατηρητηρίου Τουρισμού».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στη διάταξη προβλέπεται η δημιουργία Παρατηρητηρίου Τουρισμού, κύριος σκοπός του οποίου είναι η αξιοποίηση των στοιχείων του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού (ΔΛΤ). Η μεθοδολογία υλοποίησης των ΔΛΤ, ακολουθεί τις οδηγίες του ΠΟΤ και της Eurostat (Συνιστώμενο Μεθοδολογικό Πλαίσιο (ΣΜΠ) και το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Εφαρμογής (EIM), αντλώντας δεδομένα από δύο βασικές πηγές: α) τα μεγέθη των εθνικών λογαριασμών τα οποία παρέχουν στοιχεία για την συνολική προσφορά και κατανάλωση για το σύνολο των κλάδων και προϊόντων της ελληνικής οικονομίας και β) τα στοιχεία της ζήτησης που συλλέγονται μέσω των πρωτογενών ερευνών και τα οποία αφορούν σε αποκλειστικά μεγέθη τουριστικής κατανάλωσης.

Στη χώρα μας τα ανωτέρω μεγέθη και στοιχεία συλλέγονται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, από δύο βασικούς φορείς: την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), οι οποίοι και συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να διασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που ανακοινώνουν. Το δε υφιστάμενο μεθοδολογικό πλαίσιο υλοποίησης του ελληνικού ΔΛΤ, όπως αυτό υλοποιήθηκε κατά την Γʼ Προγραμματική Περίοδο για λογαριασμό του Υπουργείου Τουρισμού (ΥΠΟΤ), απαιτεί εκτεταμένη χρήση και σε κάθε περίπτωση, περαιτέρω επεξεργασία και εναρμονισμό των ανωτέρω στοιχείων και μεγεθών, καθώς επίσης, το μερικό ανασχεδιασμό υφιστάμενων και το σχεδιασμό νέων ερευνών, με στόχο την εξυπηρέτηση της κατάρτισης των πινάκων του ΔΛΤ. Δεδομένων αυτών, η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του ΔΛΤ, πρέπει να διασφαλίζεται κατʼ αρχήν νομοθετικά, στη βάση της διαρκούς και αποδοτικής συνεργασίας μεταξύ των τριών αυτών φορέων, ήτοι του ΥΠΟΤ, της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και της ΤτΕ.

Για τους λόγους αυτούς, το Παρατηρητήριο Τουρισμού, ως το όργανο εκείνο που έχει αφενός την ευθύνη της αξιοποίησης των στοιχείων του ελληνικού ΔΛΤ αφετέρου κρίσιμες εισηγητικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στο πεδίο του στρατηγικού σχεδιασμού της τουριστικής πολιτικής, οφείλει να αποτελεί ταυτόχρονα και το όργανο που θα διασφαλίζει τον επιτυχή συντονισμό, όχι μόνο μεταξύ των βασικών εμπλεκόμενων φορέων της διαδικασίας κατάρτισης και λειτουργίας του ελληνικού ΔΛΤ (ΥΠΟΤ, ΕΛ.ΣΤΑΤ., ΤτΕ), αλλά και μεταξύ των υπολοίπων φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, των οποίων η συνεργασία και συμβολή πρέπει να επιδιώκεται σε ένα πλαίσιο δημοκρατικού προγραμματισμού (Επιμελητήρια, κοινωνικοί και επαγγελματικοί φορείς, αυτοδιοίκηση κ.λπ.).

Για να επιτύχει στους σκοπούς αυτούς το Παρατηρητήριο πρέπει να στελεχώνεται με μέλη, τα οποία αφενός καλύπτουν τις ανάγκες λειτουργίας του ελληνικού ΔΛΤ και της συμμετοχής των άμεσα ενδιαφερόμενων επιστημονικών, κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων του τουρισμού αφετέρου παρέχουν τις μέγιστες δυνατές εγγυήσεις επαγγελματικής και γνωστικής εξειδίκευσης για σειρά θεμάτων που άπτονται του διοικητικού συντονισμού, του σχεδιασμού και της υλοποίησης των μεθοδολογιών συλλογής, ελέγχου και επεξεργασίας των απαιτούμενων δεδομένων, καθώς και της σύνθεσης και αξιοποίησης των στοιχείων.

Η εν γένει διοικητική υποστήριξη του Παρατηρητηρίου (οργανωτική, γραμματειακή, τεχνική), για την επιτέλεση του έργου του, συνδέεται άρρηκτα με τις δομές του ΥΠΟΤ. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω η συγκεκριμενοποίηση του πλαισίου λειτουργίας της υποστήριξης αυτής στο χαμηλότερο επίπεδο διοικητικής μονάδας (Τμήμα), ώστε να λάβει ένα διοικητικά διαρκή και όχι αποσπασματικό, χαρακτήρα. Μέσω της προτεινόμενης ρύθμισης, ορίζεται το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού, της Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης του ΥΠΟΤ, ως υπεύθυνο της υποστήριξης αυτής και προστίθενται οι σχετικές αρμοδιότητες στο άρθρο 6 του π.δ. 149/2005 (ΦΕΚ Αʼ 211). Από την προτεινόμενη ρύθμιση δεν θίγονται οι τυπικές διαδικασίες στελέχωσης που προβλέπονται με απόσπαση ή μετάταξη του στελεχιακού δυναμικού.

Τέλος, προκειμένου να αποφευχθούν ασάφειες περί της έκτασης των αρμοδιοτήτων πρότασης έργων/δράσεων και πιθανότατα, μελλοντικές τροποποιήσεις της σχετικής διάταξης, αναδιατυπώνεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου του Σχεδίου Νόμου (αναριθμείται ώς παράγραφος 5 στην προτεινόμενη τροπολογία), ώστε οι δυνατότητες προτάσεων μελετών, και έργων/δράσεων του Παρατηρητηρίου να μην διασυνδέονται, αποκλειστικά με την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο, αλλά να συμπεριλάβουν και τις επόμενες Προγραμματικές Περιόδους, όπως επίσης και προγράμματα ή πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της διεθνούς, διμερούς ή πολυμερούς, συνεργασίας.

Με βάση τα ανωτέρω:

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

Η συνολική αναδιατύπωση του άρθρου που αφορά στη σύσταση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τουρισμού, η προσθήκη σε αυτό νέας παραγράφου (4) και η αναρίθμηση του συνόλου των παραγράφων του εν λόγω άρθρου σε πέντε (5), ως εξής:

 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Το περιεχόμενο του άρθρου 18 με τίτλο «Παρατηρητήριο Τουρισμού» του σ/ν του Υπουργείου Τουρισμού «Απλούστευση Διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» αντικαθίσταται από το ακόλουθο περιεχόμενο:

Άρθρο 18

Παρατηρητήριο Τουρισμού

«1. Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισμού Παρατηρητήριο Τουρισμού(εφεξής Παρατηρητήριο). Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι:

α) Η συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού (ΔΛΤ) όπως ιδίως: η κατάρτιση των πινάκων αποτελεσμάτων του ΔΛΤ σύμφωνα με τις οδηγίες του Συνιστώμενου Μεθοδολογικού Πλαισίου (ΣΜΠ), η διασφάλιση της διαθεσιμότητας και ακεραιότητας των απαιτούμενων δεδομένων, η συνεχής παρακολούθηση των σχετικών με το ΣΜΠ του ΔΛΤ εξελίξεων, ο επανασχεδιασμός, εμπλουτισμός και η συνδρομή στη διεξαγωγή υφιστάμενων ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ και της ΤτΕ απαραίτητων για τη συμπλήρωση των πινάκων του ΔΛΤ, η διαμόρφωση και διεξαγωγή νέων ερευνών που εκτιμώνται ως αναγκαίες για την περαιτέρω επέκταση και εμβάθυνση του ΔΛΤ, η εφαρμογή ειδικών οδηγιών της Eurostat σχετικών με τα ζητήματα του ΔΛΤ.

β) Η ανάπτυξη λεπτομερούς μεθοδολογίας ανάλυσης, σύνθεσης, μετασχηματισμού και κατάλληλης επεξεργασίας των διαθέσιμων δεδομένων προκειμένου να είναι δυνατή η κατάρτιση των πινάκων αποτελεσμάτων του ΔΛΤ, ο υπολογισμός συμπληρωματικών δεικτών και πινάκων και η αξιοποίηση των σχετικών στοιχείων.

γ) Ο προσδιορισμός των πηγών πληροφόρησης και η κατάρτιση των μεθοδολογιών άντλησης, συγκέντρωσης, έλεγχου, των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων και δεδομένων.

δ) Ο προσδιορισμός, η καταγραφή, αξιολόγηση και αξιοποίηση μελετών και ερευνών της εγχώριας και διεθνούς τουριστικής αγοράς, η κατηγοριοποίηση, τμηματοποίηση και συγκριτική ανάλυση των κύριων ανταγωνιστικών τουριστικών αγορών και η ερμηνεία και εκτίμηση των σχετικών τάσεων και εξελίξεων.

ε) Η ανάλυση και παρακολούθηση των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων που αφορούν σε ανωδομές, υποδομές, επενδύσεις και επιχειρήσεις που αφορούν στον ελληνικό τουρισμό.

στ) Η ανάλυση και παρακολούθηση των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων που αφορούν στην απασχόληση στον κλάδο του τουρισμού.

ζ) Η εισήγηση μέτρων που αποβλέπουν στην εύρυθμη λειτουργία της τουριστικής αγοράς, την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και των καταναλωτών, την αναζωογόνηση των αναπτυγμένων τουριστικών περιοχών, καθώς και των περιοχών που παρουσιάζουν υστέρηση.

η) Η εισήγηση μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα στον τομέα του τουρισμού με στόχο την ανάδειξη όλων των θεματικών ενοτήτων του εγχώριου τουριστικού προϊόντος.

θ) Η συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, Ανεξάρτητες Αρχές, Επιμελητήρια, Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, εγχώριους και διεθνείς κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς, με σκοπό την ανάπτυξη δικτύων εγχώριας και διεθνούς συνεργασίας, την ανταλλαγή στοιχείων και τεχνογνωσίας και τη συμμετοχή σε εθνικά, περιφερειακα και διακρατικά αναπτυξιακά προγράμματα και πρωτοβουλίες.

2.Το Παρατηρητήριο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και αποτελείται από: τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης του Υπουργείου Τουρισμού, τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, τον προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού του Υπουργείου Τουρισμού, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, δύο μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή ΑΤΕΙ με αποδεδειγμένα υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στο αντικείμενο του τουρισμού, τον επιστημονικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, τον Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και έναν εκπρόσωπο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου και ο αναπληρωτής του. Για τα μέλη του Παρατηρητηρίου που δεν προέρχονται από το Υπουργείο Τουρισμού και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, ορίζονται υποχρεωτικά και οι αναπληρωτές τους.

3. Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται διοικητικά από το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού, της Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης του Υπουργείου Τουρισμού, στην οποία μπορεί να αποσπάται ή να μετατάσσεται εξειδικευμένο προσωπικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα με κοινή απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

4. Μετά την υποπερίπτωση βδ της περίπτωσης Β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 149/2005 (ΦΕΚ Αʼ 211) προστίθενται υποπεριπτώσεις βε έως βιγ, ως εξής:

«βε. Η διοικητική, οργανωτική και τεχνική υποστήριξη του Παρατηρητηρίου Τουρισμού.

βστ. Η διενέργεια όλων των απαραίτητων επαφών με άλλους φορείς και οργανισμούς για την επίσημη παροχή των στοιχείων και δεδομένων.

βζ. Η συγκέντρωση, ο έλεγχος και η διαμόρφωση των στοιχείων και δεδομένων που εντάσσονται στους Δορυφόρους Λογαριασμούς Τουρισμού (ΔΛΤ), σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες.

βη. Η κατάρτιση των Πινάκων Αποτελεσμάτων του ΔΛΤ, η κατάρτιση της Μήτρας Εισροών Εκροών για τον Τουρισμό και ο υπολογισμός πλήθους συμπληρωματικών δεικτών και πινάκων.

βθ. Η επίσημη δημοσίευση των πινάκων του ΔΛΤ, η προβολή του έργου που πραγματοποιεί το Παρατηρητήριο Τουρισμού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και η ανάπτυξη, διαχείριση και ενημέρωση του κατάλληλου ψηφιακού και πολυμεσικού περιεχομένου.

βι. Η συγκέντρωση αιτημάτων από φορείς του εξωτερικού και του εξωτερικού, σχετικά με τις απαιτήσεις τους σε στατιστικά δεδομένα και υποστηρικτικό υλικό και η διαχείριση της διαδικασίας παροχής των αιτούμενων πληροφοριών.

βια. Η σύναψη συνεργασιών για την ανταλλαγή δεδομένων, στοιχείων, απόψεων και ιδεών σχετικά με θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων του Παρατηρητηρίου με εγχώριους  φορείς και φορείς του εξωτερικού.

βιβ. Η εξουσιοδοτημένη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών του Υπουργείου Τουρισμού που υποστηρίζουν τη λειτουργία του ΔΛΤ και του Παρατηρητηρίου Τουρισμού, πληροφοριακών συστημάτων άλλων δημοσίων φορέων και υπηρεσιών, καθώς και εφαρμογών διαλειτουργικότητας που συνδέονται και εξυπηρετούν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, τη συγκέντρωση, επεξεργασία, διαμόρφωση, εισαγωγή και ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων.

βιγ. Η μέριμνα για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και διαρκή ενημέρωση ολοκληρωμένων και λειτουργικών βάσεων δεδομένων τήρησης και ανάκλησης των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων, σύμφωνα με τον εκάστοτε σχεδιασμό και τις γενικές ή ειδικές απαιτήσεις.».

5. Το Παρατηρητήριο έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών του. Οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες και οι φορείς του δημόσιου τομέα, υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ακώλυτη πρόσβαση του σε αρχεία και βάσεις δεδομένων και να παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή και παροχή στοιχείων με κάθε νόμιμη επιφύλαξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων συμφώνα με τους νόμους 2472/1997 και 3471/2006 όπως ισχύουν. Επίσης για την επίτευξη των σκοπών του, το Παρατηρητήριο μπορεί να ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού την ανάθεση μελετών ή την ένταξη έργων και δράσεων σε εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα, σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε προγράμματα Ευρωπαϊκής και διεθνούς, διμερούς ή πολυμερούς, συνεργασίας.».

Οι προτείνοντες βουλευτές

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Αλεξόπουλος Απόστολος

Γάκης Δημήτρης

Δριτσέλη Παναγιώτα

Σαμοΐλης ΣτέφανοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ