ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

18/10/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Η βιωσιμότητα του Ταμείου Αλληλοβοηθείας ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - ΟικονομικώνΤο Ταμείο Αλληλοβοηθείας ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, είναι ταμείο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο τροφοδοτείται από τις εισφορές του Εργοδότη και του εργαζόμενου. Η μοναδική παροχή του Ταμείου σήμερα προς τα μέλη του είναι  το εφʼ άπαξ βοήθημα.

Το εν λόγω Ταμείο έχει περιέλθει σε άσχημη οικονομική κατάσταση, η οποία έγινε ακόμα χειρότερη από την μεγάλη αποχώρηση προσωπικού κατά τα έτη 2011-2013, με αποτέλεσμα να καθυστερείται σημαντικά η χορήγηση της εφʼ άπαξ παροχής προς τους αποχωρήσαντες από την Τράπεζα ασφαλισμένους στο Ταμείο, οι οποίοι ανέρχονται περίπου 380 (από τον ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2010 έως και σήμερα).

Ως γνωστόν, η ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ έχει αγοραστεί από τον ΟΜΙΛΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ο οποίος έχει προκηρύξει πρόγραμμα ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ σε όλες τις εταιρείες  του ομίλου, με το οποίο αναμένεται να αποχωρήσουν ως τις 30/11/2013 από την ΓΕΝΙΚΗ Τράπεζα περίπου  350 ακόμη εργαζόμενοι, γεγονός  το οποίο θα  επιφέρει  την οικονομική καταστροφή του Ταμείου, δεδομένου ότι αναμένεται καταλυτική μείωση των εσόδων του λόγω απώλειας εισφορών και θα διαταράξει το αναλογιστικό ισοζύγιο ανεπανόρθωτα.

Από την πλευρά του Ταμείου έχει ήδη ξεκινήσει μία προσπάθεια δραστικής μείωσης των εφʼ άπαξ παροχών (περίπου 55%) μέσω της τροποποίησης του Καταστατικού του Ταμείου, σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη, πλην όμως ακόμη και αν μειωθεί κατά το ως άνω ποσοστό η εν λόγω παροχή το Ταμείο δεν θα μπορέσει και πάλι να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του λόγω των μαζικών αποχωρήσεων που θα επιφέρουν  τη δραματική μείωση των εισφορών και την αντιστρόφως ανάλογη αύξηση των υποχρεώσεών του.

Βάσει του άρθρου 69 παρ.1 του ν.3371/2005 «σε περίπτωση προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου τα πιστωτικά ιδρύματα βαρύνονται εξ ολοκλήρου με το κόστος της δαπάνης αυτής», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν.3620/2007 ρητά αναφέρεται ότι «Η αληθής έννοια της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α΄) είναι ότι τα πιστωτικά ιδρύματα βαρύνονται εξ ολοκλήρου, συμπληρωματικά προς τα ποσά των εισφορών που προκύπτουν από τις μελέτες των άρθρων 59 περ. γ΄και 63 περ. α΄ του νόμου αυτού και με το κόστος της δαπάνης οποιασδήποτε εθελουσίας εξόδου ή πρόωρης συνταξιοδότησης που δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και δεν έχει προβλεφθεί στις μελέτες των άνω άρθρων».   

    - Άρθρο 59 περ. γ΄: «Με εισφορά εργοδότη για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από την ένταξη των συνταξιούχων και ασφαλισμένων των ταμείων επικουρικής ασφάλισης του παρόντος κεφαλαίου στο ΕΤΕΑΜ. Το ποσό αυτό καθορίζεται με νόμο, μετά την εκπόνηση ειδικής οικονομικής μελέτης και καταβάλλεται μέσα σε δέκα έτη. Η εξόφληση του ποσού αυτού μπορεί  να πραγματοποιείται με καταβολή εργοδοτικής εισφοράς που υπολογίζεται σε πολλαπλάσιο του ποσοστού που προβλέπεται από τη νομοθεσία του ΕΤΕΑΜ, όπως αυτό προκύπτει από ειδική οικονομική μελέτη».

Έτσι και στην περίπτωση του ΤΑΠ-ΟΤΕ, το άρθρο 74 του ν. 3371/2005 προβλέπει ότι «α. Η δαπάνη που θα προκύψει για κάθε αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης για το σύνολο των εισφορών εργαζομένων και εργοδότη, καθώς και το αντίστοιχο ποσό που θα προκύπτει από τις συντάξεις που θα χορηγήσει το Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε. βαρύνουν τον Ο.Τ.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο. ... Η υπόλοιπη δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης βαρύνει τον Ο.Τ.Ε.

β. Το σύνολο των εισφορών εργαζομένων και εργοδότη για κάθε αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, καθώς και το ποσό που προκύπτει από τις συντάξεις που θα χορηγήσει ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Αρωγής για τον προαναφερόμενο χρόνο βαρύνει τον Ο.Τ.Ε.».

Σε ρητή εφαρμογή των οριζομένων στις ανωτέρω περιπτώσεις καθορίζεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά ειδική οικονομική μελέτη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ο τρόπος απόδοσης της επιβάρυνσης αυτής στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ολοκλήρωση της εθελουσίας εξόδου.

Από τις πιο πάνω νομοθετικές ρυθμίσεις προκύπτει η σαφής πρόθεση της πολιτείας – νομοθέτη, ώστε το κόστος των ασφαλιστικών ταμείων που προκύπτει από τα προγράμματα εθελούσιων εξόδων να το επιβαρύνονται οι τράπεζες – επιχειρήσεις που υλοποιούν αυτά τα προγράμματα είτε αφορούν συντάξεις είτε αποζημιώσεις εφάπαξ – αρωγής.

Επομένως, η Διοίκηση της Τράπεζας, η οποία ευθύνεται με την Εθελουσία Έξοδο, οφείλει εφαρμόζοντας τα ανωτέρω να συμβάλει στην διατήρηση του Ταμείου, ώστε να καταβληθούν όλων οι εφʼ άπαξ παροχές καλύπτοντας τις Ασφαλιστικές εισφορές των Υπαλλήλων που θα αποχωρήσουν, οι οποίες και θα συνυπολογιστούν σε νέα αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας του Ταμείου. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να καταστεί βιώσιμο το Ταμείο.

Ως εκ τούτου, ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1.    Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, προκειμένου να εκπονηθεί Οικονομική Μελέτη για τον προσδιορισμό του κόστους της δαπάνης του προγράμματος εθελουσίας εξόδου των εργαζομένων στην Γενική Τράπεζα;

2.    Θα αναλάβουν πρωτοβουλία, ώστε η Τράπεζα σύμφωνα με το νόμο να καλύψει τη ζημία που προκαλεί το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Δημήτρης Τσουκαλάς

Δημήτρης Στρατούλης

Αλέξης ΜητρόπουλοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ